Felkod 43 vid installation av skrivbordsprogrammet Creative Cloud

Installationsprogrammet kan inte kopiera en viktig fil/katalog. (Felkod: 43)

När du installerar eller uppdaterar Adobe Creative Cloud-datorprogram får du felmeddelandet, Installationsprogrammet kan inte kopiera en viktig fil/katalog. Prova att installera på nytt. (Felkod: 43)

Det här felet kan inträffa när installationsprogrammet inte har rätt läs- och skrivåtkomst till en viktig fil eller katalog. Prova följande lösningar i denna ordning för att lösa problemet.

Lösningar

Ditt antivirusprogram kan förhindra att filerna flyttas från Temp-mappen till mappen Program. Se dokumentationen till antivirusprogrammet för anvisningar om hur man tillfälligt inaktiverar virusskyddet.

Obs!

Om du tar bort de här katalogerna/mapparna kan det påverka installationen och licensieringen av andra installerade programvaror från Adobe. Du kan behöva installera om produkterna efter det att du har tagit bort mapparna.

 1. Ta bort följande mappar/kataloger:

  Windows 7, 8.1, 10

  • \Användare\<användarnamn>\AppData\Local\Adobe\AAMUpdater\1.0
  • \Användare\[användarnamn]\AppData\Local\Adobe\OOBE
  • Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeApplicationManager
  • Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE

  Mac OS

  • ~/Library/Application Support/Adobe/OOBE
  • ~/Library/Application Support/Adobe/AAMUpdater/1.0
  • Library/Application Support/Adobe/OOBE
  • Library/Application Support/Adobe/AdobeApplicationManager
 2. Hämta och installera om datorprogrammet Creative Cloud.

  För installationsanvisningar, se Hämta och installera Creative Cloud-program.

Ibland kan ett användarkonto skadas och förhindra att installationsprogrammet får tillträde till eller kan skapa de nödvändiga filerna och mapparna. Skapa ett nytt administratörskonto, logga in på det nya kontot och försök sedan installera Adobe-programmet. Detaljerade anvisningar finns i:

Mac OS X: Installera eller kör Adobe-program i nytt användarkonto | Mac OS X

Windows: Skapa nya lokala administratörskonton | Windows

Om du utan problem kan installera ditt Adobe-program med det nya lokala administratörskontot kan du om så önskas migrera dina dokument och inställningar till det nya kontot och använda det som standardkonto.

Problem med ett nätverks anslutning eller stabilitet kan hindra installationsprogrammet från att kopiera nödvändiga filer eller mappar.

 1. Kontrollera att du är ansluten till Internet.

 2. Kontrollera att du kan komma åt Adobes aktiveringsservrar. Se Lös anslutningsfel.

 3. Försök med en annan Internetanslutning:

  • Använd en fast anslutning istället för en trådlös.
  • Använd en annan Ethernet-kabel och port.
  • Hämta med hjälp av en annan Internetleverantör.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto