Fel vid hämtningen eller uppdateringen av Creative Cloud-program

Hitta och åtgärda fel som visas när du hämtar, installerar eller uppdaterar Creative Cloud-program.

Obs!

Hittar du inte din felkod? Mer information om ytterligare felkoder för Creative Cloud-installationer finns i Åtgärda fel vid installation av Creative Cloud-program.

Beskrivningar och lösningar av fel

Problem

När du försöker hämta, installera eller uppdatera ett Creative Cloud-program får du ett felmeddelande.

Lösning: Hitta feltypen

Felmeddelandet indikerar att hämtningen inte kunnat slutföras. Hitta felnumret och den rekommenderade lösningen i tabellen nedan. Använd filtermenyn ovan för att snabbare hitta felet.

Om felet du fick inte listas här kan du titta i avsnittet Felsök nätverks- och anslutningsproblem i det här dokumentet.

Hämtningsfel

Typ

Fel

Lösning

Hämtning

-60

Hämta testversionen av programmet du försöker installera. Se Fel -60 hämtning av produkter.

Hämtning

49

Installationsprogrammet kunde inte komma åt en viktig fil/katalog, se Fel 49 vid hämtning av Creative Cloud-program.

Installationsfel

Typ

Fel

Lösning

Installation

Slutkod 6

Installation

Slutkod 7

Installation

Felkod 43

Obs!

Se Installations- och startloggfel om du vill se fler installations- och startfel som inte finns med i tabellen ovan.

Uppdateringsfel

Du kan söka efter tillgängliga programuppdateringar i Creative Cloud-datorprogrammet. Gör något av följande, beroende på vilken version av Creative Cloud-datorprogrammet du har:

Klicka på Uppdateringar i avsnittet Program till vänster i programmet.

Uppdatera CCD

Klicka på de tre vertikala punkterna i det övre högra hörnet i programmet och välj sedan Sök efter programuppdateringar i menyn.

Uppdatera Thor

Använd tabellen nedan för att felsöka fel som uppstår när du försöker uppdatera program.

Typ

Fel

Lösning

Uppdatering

U43M1D200

Hämtningen är skadad. Klicka på Avbryt, vänta några minuter och försök igen.

Uppdatering

U43M1D204

Hämtningen är skadad. Klicka på Avbryt, vänta några minuter och försök igen. Det finns en filstorlek som inte överensstämmer mellan storleken som anges i manifestet och den faktiska filen.

Uppdatering

U43M1D205

Hämtningen är skadad.
Klicka på Avbryt, vänta några minuter och försök igen. Filen finns inte på angiven plats på uppdateringsservern.

Uppdatering

U43M1D207

Hämtningen är skadad. Klicka på Avbryt, vänta några minuter och försök igen.
Signaturen för den hämtade filen är ogiltig.

Uppdatering

U43M1D214

Hämtningen är skadad. Klicka på Avbryt, vänta några minuter och försök igen.

Uppdatering

U44M1P7

Obs!

Om du har förhandsversioner av Creative Cloud- eller Creative Suite-program på datorn kan de orsaka en konflikt med nya installationer. Rensningsverktyget för Adobe Creative Cloud tar bort installationsposter för förhandsversioner. Se Lös installationsproblem med hjälp av Creative Cloud-rensningsverktyget.

Felsökning av nätverk och anslutningar

Problem

När du försöker hämta, installera eller uppdatera ett Creative Cloud-program får du ett felmeddelande som indikerar att du har problem med nätverksanslutning eller stabilitet.

Lösning

Om du är ansluten till ett självhanterat nätverk eller hemnätverk läser du stegen för anslutningsfelsökning som anges i Lös anslutningsfel.

Om du har bekräftat att du inte har ett konfigurations- eller programvarufel, kan det vara ett kvalitetsproblem med tjänsten när du hämtar stora filer. Testa en annan internetanslutning:

  • Använd en anslutning via kabel i stället för en trådlös anslutning.
  • Använd en annan Ethernet-kabel och -port.
  • Hämta med en annan internetleverantör.

Har du problem vid aktivering eller ominstallation?

Problem

När du försöker hämta, installera eller aktivera ett program utan prenumeration får du ett felmeddelande som indikerar att du måste uppdatera din webbläsare för att logga in.

Lösning

Om du är ansluten till ett självhanterat nätverk eller hemnätverk – lär dig hur du får åtkomst till eller installerar om Adobe-program som inte ingår i en prenumeration.

Brandväggskonfiguration

Problem

Användare har rapporterat instanser där inställningar för program-/maskinvarubrandväggen orsakade fel under hämtningar. Det vanligaste felet som hör till det här problemet är Fel 205. Andra fel kan ske på grund av konfigurationen för program-/maskinvarubrandväggen.

Lösning

Om du använder ett hanterat nätverk kontaktar du nätverksadministratören. Du kan också titta i Nätverksslutpunkter för Adobe Creative Cloud för att få mer information om hur du konfigurerar brandväggen för att ta emot Creative Cloud-hämtningar och tjänster.

Kontrollera hämtningsloggar

Datorns hämtningsloggar innehåller detaljerad information om den exakta orsaken till varje hämtningsfel.

Om du fortsätter att få hämtningsfel kan du granska hämtningsloggarna för att hitta ytterligare information om orsakerna till felen.

Du hittar hämtningsloggarna på följande platser:

  • macOS: ~/Library/Logs/AdobeDownload/
  • Windows: %temp%\AdobeDownload\  (klistra in det här i Start > rutan Sök för att hitta loggen)

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online