Fel vid hämtning eller uppdatering av Creative Cloud-program

Sök och åtgärda de fel som visas när du hämtar, installerar eller uppdaterar Adobe programmen i Creative Cloud.

Felbeskrivningar och lösningar

Problem

När du försöker hämta, installera eller uppdatera ett Creative Cloud-program får du ett felmeddelande.

Tillfällig lösning: Hitta din feltyp

Felmeddelandet anger ett fel vid slutförandet av hämtningen. Hitta din felnummer och dess rekommenderade lösning i tabellen nedan. Använd filtermenyn ovan för att hitta ditt fel snabbare.

Om felet som du tog emot inte visas här se avsnittet för Felsökning av nätverk och anslutning i detta dokument.

Hämtningsfel

Text

Fel

Lösning

Hämta

-60

Hämta testversionen av programmet som du försöker installera. Se Felkod -60 hämtning av produkter.

Hämta

49

Installationsprogrammet saknar åtkomst till viktig fil/katalog, se Fel 49 vid hämtning av Creative Cloud-program.

Installationsfel

Text

Fel

Lösning

Installation

Avslutningskod 6

Installation

Avslutningskod 7

Installation

Felkod 43

Obs!

För fler installations- och startfel som inte listats i tabellen ovan, se Installations- och startloggsfel.

Uppdateringsfel

Du kan leta efter tillgängliga programuppdateringar i Creative Cloud-datorprogram. Gör något av följande, beroende på vilken version av Creative Cloud-datorprogram du har:

Klicka på Uppdateringar i avsnittet Program i programmets vänstra panel.

Uppdatera CCD

Klicka på de tre vertikala punkterna i programmets övre högra hörn och välj sedan Sök efter programuppdateringar från menyn.

Uppdatera Thor

Använd listan nedan för att felsöka fel som uppstår när du försöker uppdatera programmen.

Text

Fel

Lösning

Uppdatera

U43M1D200

Hämtningen är skadad. Tryck på Avbryt, vänta några minuter och försök igen.

Uppdatera

U43M1D204

Hämtningen är skadad. Tryck på Avbryt, vänta några minuter och försök igen. Filstorleken som är angiven i manifestet överensstämmer inte med den aktuella filen.

Uppdatera

U43M1D205

Hämtningen är skadad.
Tryck på Avbryt, vänta några minuter och försök igen. Filen finns inte på den angivna platsen på uppdateringsservern.

Uppdatera

U43M1D207

Hämtningen är skadad. Tryck på Avbryt, vänta några minuter och försök igen.
Den hämtade filens underskrift är ogiltig.

Uppdatera

U43M1D214

Hämtningen är skadad. Tryck på Avbryt, vänta några minuter och försök igen.

Uppdatera

U44M1P7

Obs!

Om du har förhandsversioner av Creative Cloud- och Creative Suite-program på datorn kan de orsaka problem med nya installationer. Adobe Creative Cloud-rensningsverktyg tar bort förhandsversioners installationsregister. Se Använd rensningsverktyget Creative Cloud för att lösa installationsproblem.

Felsökning av nätverk och anslutning

Problem

När du försöker hämta, installera eller uppdatera ett Creative Cloud-program får du ett felmeddelande som indikerar att du har problem med nätverksanslutning eller stabilitet.

Lösning

Om du är ansluten till ett egenhanterat nätverk eller hemmanätverk, se felsökningsstegen för anslutning i Lös anslutningsfel.

Om du har uteslutit att felet beror på konfigurationen eller programvaran, kan det finnas ett problem med servicekvaliteten (Quality of Service) som inträffar vid hämtning av större filer. Försök med en annan Internetanslutning:

  • Använd en fast anslutning istället för en trådlös.
  • Använd en annan Ethernet-kabel och port.
  • Hämta med hjälp av en annan Internetleverantör.

Brandväggskonfiguration

Problem

Användare har rapporterat att brandvägginställningar i programvaran/maskinvaran kan orsaka hämtningsfel. Det vanligaste felet som är kopplat till problemet har felkod 205. Andra fel kan uppstå på grund av brandväggens konfiguration i programmet/maskinvaran.

Lösning

Om du är på ett egenhanterat nätverk bör du kontakta din nätverksadministratör eller se Nätverksändpunkterna för Adobe Creative Cloud för information om hur du konfigurerar brandväggen för att passa Creative Cloud-hämtningar och -tjänster.

Hur du kontrollerar dina hämtningsloggar

Din dators hämtningsloggar innehåller detaljerad information om den exakta orsaken till varje hämtningsfel.

Om du fortsätter att uppleva hämtningsfel kan du se efter i dina hämtningsloggar för att hitta ytterligare information om orsakerna till hämtningsfel.

Hämtningsloggarna finns på följande platser:

  • macOS: ~/Bibliotek/Logs/AdobeDownload/
  • Windows: %temp%\AdobeDownload\  (klistra in detta i rutan Start > Sökruta för att hitta loggen)
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto