Ändra inställningar för publicering av folios

På organiserarpanelen kan du ange folioinformation och ändra inställningar. En del inställningar används bara för intern uppföljning. Inställningar som markeras med asterisk (*) är nödvändiga för publicering av folion.

  1. Logga in på Adobe Digital Publishing Suite Dashboard med rätt Adobe ID.

  2. Klicka på Folio Producer på Dashboard.

    Du kan även välja Folio Producer på panelmenyn i Folio Builder i InDesign.

  3. Ändra folions egenskaper. Se Ändra folioegenskaper.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto