Redigera en CSS-regel från panelen CSS-format

Obs!

I Dreamweaver CC och senare har CSS-formatpanelen ersatts med CSS Designer. Mer information finns i CSS Designer.

Du kan enkelt redigera både interna och externa regler som du har tillämpat i ett dokument.

När du redigerar en CSS-formatmall som styr texten i dokumentet kan du direkt formatera om all text som styrs av den CSS-formatmallen. Ändringar i en extern formatmall påverkar alla dokument som är länkade till den.

Du kan ange att en extern redigerare ska användas för att redigera formatmallar.

Redigera en regel i panelen CSS-format (Nuvarande läge)

 1. Öppna panelen CSS-format genom att välja Fönster > CSS-format.
 2. Klicka på knappen Aktuellt högst upp i panelen CSS-format.
 3. Markera ett textelement på den aktuella sidan för att visa dess egenskaper.
 4. Gör något av följande:
  • Dubbelklicka på en egenskap i rutan Sammanfattning för markeringen för att visa dialogrutan CSS-regeldefinition och gör sedan ändringarna.

  • Markera en egenskap i rutan Sammanfattning för markeringen och redigera sedan egenskapen i rutan Egenskaper nedanför.

  • Markera en regel i rutan Regler och redigera sedan regelns egenskaper i rutan Egenskaper nedanför.

  Obs!

  Du kan ändra funktionen att dubbelklicka för att redigera CSS, liksom andra funktioner, genom att ändra inställningarna i Dreamweaver.

Redigera en regel i panelen CSS-format (Universalläge)

 1. Öppna panelen CSS-format genom att välja Fönster > CSS-format.
 2. Klicka på knappen Alla högst upp i panelen CSS-format.
 3. Gör något av följande:
  • Dubbelklicka på en regel i rutan Alla regler för att visa dialogrutan CSS-regeldefinition och gör sedan ändringarna.

  • Markera en regel i rutan Alla regler och redigera sedan regelns egenskaper i rutan Egenskaper nedanför.

  • Markera en regel i rutan Alla regler och klicka sedan på knappen Redigera format i det nedre, högra hörnet av panelen CSS-format.

  Obs!

  Du kan ändra funktionen att dubbelklicka för att redigera CSS, liksom andra funktioner, genom att ändra inställningarna i Dreamweaver.

Ändra namnet på en CSS-väljare

 1. I panelen CSS-format (läget Alla) markerar du den väljare som du vill ändra.
 2. Klicka på väljaren igen för att göra namnet redigerbart.
 3. Gör ändringarna och tryck på Retur (Windows och Macintosh).
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto