Uppgradering av företagsplanen för teammedlemmar

Med din Creative Cloud for teams-plan kan du samarbeta smidigt med teamet och göra mycket annat. Läs vidare och få reda på mer.

Acceptera inbjudan till teamplanen

När du läggs till i Creative Cloud for teams-planen får du en inbjudan per e-post med anvisningar om hur du kommer igång med din nya teamplan. Har du personliga Adobe-planer får du vet hur du hanterar dem med.
Klicka på länken Kom igång i e-postmeddelandet för att acceptera inbjudan och ordna med ditt konto. Kontakta administratören (teammedlemmen som skapade teamkontot) om du inte har fått inbjudan så att den kan skickas igen.

Hantera dina befintliga planer och resurser

När du uppgraderar från en plan för enskilda användare till en motsvarande teamplan eller Alla program för team-plan uppmanas du eventuellt att välja detta:

  • Säg upp eller behåll din befintliga Creative Cloud for individuals-plan.
  • Migrera dina resurser till ditt teamets lagringsutrymme eller behåll dem i ditt personliga.

Så här påverkar de enskilda valen ditt Adobe-konto:

Hantera dina planer

Säg upp den befintliga planen

Om du säger upp din plan för en enskild användare får du pengarna tillbaka för planens återstående löptid inom 3–5 dagar. Dessutom migreras innehållet från ditt personliga lagringsutrymme automatiskt till teamlagringen, vilket gör det lättare att samarbeta med ditt team.

Obs!

Om flera betalda planer är kopplade till ditt konto måste du kontakta Adobes kundtjänst om du vill säga upp befintliga planer.

Behåll den befintliga planen

Om du väljer att behålla din plan skapar Adobe separata profiler för var och en av dina planer med avsatt lagringsutrymme. För att enkelt kunna arbeta och ordna innehåll i dina företagsplaner och planer för enskilda användare kommer du att kunna välja en profil – en företagsprofil eller personlig profil – vid inloggningen och sedan fortsätta skapa och lagra ditt innehåll. Läs mer om att hantera profiler.

Hantera dina resurser

Behålla resurser i det personliga lagringsutrymmet

Om du väljer att behålla resurser i ditt personliga lagringsutrymme skapar Adobe separata profiler för var och en av dina planer med avsatt lagringsutrymme. För att enkelt kunna arbeta och ordna innehåll i dina företagsplaner och planer för enskilda användare kommer du att kunna välja en profil – en företagsprofil eller personlig profil – vid inloggningen och sedan fortsätta skapa och lagra ditt innehåll. Läs mer om att hantera profiler.

Migrera resurser till teamets lagringsutrymme

Du kan förbättra samarbetet genom att flytta företagets resurser till teamets lagringsutrymme.

Om du väljer att migrera dina resurser till teamets lagringsutrymme flyttas allt innehåll i ditt Adobe-molnlagringsutrymme automatiskt och är sedan tillgängligt i teamets lagringsutrymme. Teamets lagringsutrymme är inte tillgängligt för andra i ditt team såvida du inte delar det med dem.

Obs!

Om du ingår i ett annat team uppmanas du inte att välja målet för dina resurser. Du kan flytta resurserna manuellt om så krävs.

Skapa och samarbeta

Med din Creative Cloud for teams-plan kan du dela och hantera tillgångar enklare mellan enheter och appar. Här är en snabbguide så att du kommer igång.

Utforska mallarna i Creative Cloud för teams.

Ditt team kan skapa snabbare med kostnadsfria Adobe Stock-mallar. De är en genväg till att tillverka broschyrer, presentationer, skyltar och annat. Börja surfa

Testa Creative Cloud Libraries.

Med Creative Cloud Libraries kan ditt team dela resurser som logotyper, teckensnitt och färger mellan enheter och appar. Så alla har rätt version och alla sparar tid. Utforska färdiga bibliotek.

Få feedback snabbt med Dela för granskning.

Skicka länkar till dina designfiler och få kommentarer direkt i Creative Cloud-programmet. Läs mer.

Gå tillbaka när du vill med 180 dagars historik.

Granska och återställ tidigare versioner av molndokument och märk upp viktiga versioner så att du alltid har dem till hands. Läs mer.

Vanliga frågor

 Jag ser inget innehåll i mitt teamlagringsutrymme. Har mitt innehåll gått förlorat?

Innehållet är inte förlorat. Om du vill använda ditt teamlagringsutrymme måste du välja din företagsprofil när du loggar in om du ser flera profiler. Läs mer.

 Hur flyttar jag mina resurser till mitt nya konto?

Om du vill flytta ditt innehåll mellan Adobe-profiler måste du först exportera det från den ursprungliga profilen och sedan importera det till den andra. Läs mer.

 Varför loggades jag ut från mitt konto?

Vi förbättrar organisationens kontroll över innehåll som lagras i Creative Cloud för att ge organisationen bättre insyn i lagringskapaciteten och lagringsanvändningen.

Uppdateringen sker när ni normalt har stängt för att minimera påverkan. Efter uppdateringen loggas du ut från ditt Adobe-konto och behöver logga in igen.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?