Gruppera och dela upp objekt

Du kan kombinera flera objekt i en grupp så att de behandlas som en enskild enhet. Sedan kan du flytta eller omforma objekten utan att påverka objektens individuella placering eller attribut. Du kan t.ex. gruppera objekten i en logotypdesign så att du kan flytta och skalförändra logotypen som en enhet.

Du kan även kapsla grupper som undergrupper inom större grupper. Du använder markerings-, direktmarkerings- och gruppmarkeringsverktygen för att välja olika nivåer i en kapslad grupps hierarki.

Om du arbetar med överlappande objekt i en stapel och grupperar objekt som inte är intilliggande i stapelordningen, kommer de markerade objekten att dras ihop i staplingsordningen precis bakom det markerade objekt som är längst fram. (Om objekt t.ex. är staplade som A, B, C, D framifrån och bak och du grupperar B och D tillsammans, blir staplingsordningen A, B, D, C.) Om du grupperar objekt som finns på olika namngivna lager, flyttas alla objekt till första lagret där du markerade ett objekt. Dessutom måste alla de objekt du väljer vara antingen låsta eller olåsta.

Grupperat objekt
Grupperat objekt

 1. Markera flera objekt som du vill gruppera eller dela upp.

  Om markeringen innehåller en del av ett objekt (till exempel en ankarpunkt) kommer åtgärderna för att gruppera objekt och dela upp grupper att utföras för hela objektet.

 2. Välj Objekt > Gruppera för att gruppera de markerade objekten.

  Välj Objekt > Dela upp att dela upp de markerade objekten.

Obs!

Om du är osäker på om ett objekt är del av en grupp kan du markera objektet med markeringsverktyget och sedan se efter på menyn Objekt. Du har markerat en grupp om kommandot Objekt > Dela upp är tillgängligt.

Gruppera och dela upp objekt i olika lager

Du kan även använda panelen Lager för att gruppera objekt som är placerade i olika lager i ett dokument. Klicka här om du vill ha mer information om lager.

När du grupperar objekt i olika lager grupperar InDesign objekten i det översta lager som innehåller minst ett objekt i gruppen. InDesign lagrar dock information om de lager som varje objekt tillhör. Detta innebär som standard att om du sedan delar upp objekten återförs alla objekt till sina ursprungliga lager.

Du kan även välja att låta de uppdelade objekten vara kvar i det översta lagret. Du gör detta genom att avmarkera alternativet Dela upp med lagerinformation på den utfällbara menyn på panelen Lager.

Obs!

Det här alternativet är en inställning på programnivå. Det innebär att det här alternativet tillämpas på alla dokument.

Låsa och låsa upp objekt

Du kan använda kommandot Lås om du vill ange att du inte vill att vissa objekt ska flyttas i dokumentet. Låsta objekt fortsätter att vara låsta när dokumentet sparas, stängs och sedan öppnas igen.

Så länge objektet är låst kan det inte flyttas. Du kan emellertid markera låsta objekt om du avaktiverar alternativet Förhindra markering av låsta objekt i Allmänna inställningar. När du markerar ett låst objekt kan du ändra attribut, till exempel färg.

 1. Markera det eller de objekt som du vill låsa på plats.
 2. Gör något av följande:
  • Lås objekten med Objekt > Lås.

  • Du låser upp ett objekt genom att klicka på låsikonen.

  • Om du vill låsa upp objekt i det aktuella uppslaget väljer du Objekt > Lås upp alla på uppslag.

Obs!

Du kan även använda lagerpanelen för att låsa och låsa upp både objekt och lager. När du låser ett lager låses placeringen för alla objekt i lagret, och objekten kan inte markeras. Se Lager.

Dölja objekt

Dolda objekt skrivs inte ut eller exporteras, och de kan inte markeras.

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill dölja ett objekt markerar du det och väljer Objekt > Dölj.

  • Om du vill visa dolda objekt väljer du Objekt > Visa alla på uppslag.

Duplicera objekt

Du kan duplicera objekt med flera olika metoder.

Duplicera ett objekt med kommandot Duplicera

Använd kommandot Duplicera för att omedelbart duplicera ett markerat objekt. Den nya kopian visas aningen förskjutet nedåt och till höger på layouten i jämförelse med originalet.

 1. Markera ett eller flera objekt och välj Redigera > Duplicera.

Duplicera ett markerat objekt samtidigt som du omformar

Du kan duplicera ett objekt varje gång du ändrar dess placering, orientering eller proportioner. Du kan till exempel skapa en blomma genom att rita ett blad, ange dess referenspunkt vid bladets bas och sedan rotera bladet flera gånger i olika vinklar så att du efterlämnar en kopia av bladet i de olika vinklarna.

 1. Gör något av följande när du omformar:

  • Om du drar markeringsverktyget , rotationsverktyget , skalförändringsverktyget  eller skevningsverktyget , börjar du dra och håller sedan ned Alt- (Windows) eller Option-tangenten (Mac) när du har börjat dra. Begränsa kopians omformning genom att Alt+Skift-dra (Windows) eller Option+Skift-dra (Mac OS).

  • Om du vill ange ett värde på omformningspanelen eller kontrollpanelen trycker du på Alt+Enter (Windows) eller Option+Return (Mac OS när du har skrivit värdet.

  • Om du flyttar objekt med piltangenterna håller du ned Alt (Windows) eller Option (Mac OS) samtidigt som du trycker på tangenterna.

Duplicera objekt med hjälp av Stega och upprepa

Använd kommandot Stega och upprepa för att omedelbart skapa rader eller kolumner med kopior. Du kan t.ex. fylla en sida med regelbundet placerade dupliceringar av en visitkortsdesign.

 1. Markera objektet eller objekten som du vill duplicera.

 2. Välj Redigera > Stega och upprepa.

 3. Ange hur många kopior du vill ha för Upprepa räkning. Räkna inte med originalet.

 4. För Flytta i sidled och Flytta i höjdled anger du hur långt du vill flytta placeringen av varje ny kopia från den föregående kopian utefter x- respektive y-axlarna och klickar sedan på OK.

Obs!

Skapa en hel sida med kopior genom att först använda Stega och upprepa med värdet för Flytta i höjdled satt till 0 (noll). Då skapas en rad med kopior. Markera sedan hela raden och använd Stega och upprepa med värdet för Flytta i sidled satt till noll. Då kopieras hela raden nedåt på sidan.

Duplicera objekt till ett stödraster

Genom att dra och använda modifierartangenter kan du skapa ett stödraster med objekt som är identiska med de objekt som dupliceras.

 1. Markera ett objekt.

 2. Använd markeringsverktyget, håll ned Alt (Windows) eller Option (Mac OS) och börja dra.

 3. Släpp upp Alt medan du fortfarande drar. Tryck på vänsterpil och högerpil om du vill ändra antalet kolumner. Tryck på uppåtpil och nedåtpil om du vill ändra antalet rader. Ange storleken på stödrastret genom att dra en rektangel.

 4. Släpp musknappen.

Skapa objekt som inte skrivs ut

Du kanske vill skapa objekt som visas på skärmen men som inte skrivs ut eller visas i bärbara versioner av dokumentet.

Obs!

Du kan också använda lager för att dölja eller visa element i ett dokument. Du kan också ange att lager inte ska skrivas ut.

 1. Markera objektet eller textramen som du inte vill skriva ut.
 2. Öppna attributpanelen (Fönster > Utdata > Attribut).
 3. Välj Skrivs inte ut på attributpanelen.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy