Lös problem med att testversioner och licenser utgår

Vill du installera en produkt men Creative Cloud-datorprogrammet uppmanar dig att testa eller köpa trots att du redan har en aktiv prenumeration? Lär dig hur åtgärdar det här problemet.

Att logga ut och logga in igen brukar kunna lösa det här problemet.

Testversionsmeddelande

Obs!

Se hur du kan komma igång och få tillgång till Creative Cloud-programmen om du vill veta mer om testversionsmeddelanden som rör testversionen av Creative Cloud for teams.

 • ”xx dagar kvar på din testversion av Creative Cloud for teams.”
 • ”Testperioden av Creative Cloud for teams är över.”

Felsökningsmetoder för teams- och enterprise-användare

Testa följande lösningar i angiven ordning tills problemen med testversioner eller licenser som har upphört att gälla är åtgärdade.

Lösning 1: Logga ut och logga in igen.

Logga ut

 

 1. Starta Creative Cloud-datorprogrammet. Klicka på profilikonen uppe till höger i programmet och klicka sedan på Logga ut.
 2. Logga in igen med det konto eller den profil som förknippas med din prenumeration. Läs mer.

Lösning 2: Logga in med en annan profil

Logga ut

Adobe-profiler ställs in om du har flera Adobe-planer (varav minst en företagsplan) som är kopplade till samma e-postadress. Om du väljer en profil som saknar licenser visas ett testversionsmeddelande.

 1. Starta Creative Cloud-datorprogrammet. Klicka på profilikonen uppe till höger i programmet och klicka sedan på Logga ut.
 2. Logga in igen med den profil som är kopplad till din prenumeration. Läs mer om att hantera Adobe-profiler.

Lösning 3: Starta produkten från Creative Cloud-datorprogrammet.

Starta produkten från Creative Cloud-datorprogrammet

 
 1. Avsluta Adobe-programmet som visar testversionsmeddelandet. Välj Avsluta Arkiv-menyn.
 2. Starta programmet från Creative Cloud-datorprogrammet.

Lösning 4: Ta bort Adobe-relaterade poster från värdfilen.

 

Om operativsystemets värdfil är felaktigt konfigurerad (värdfiler mappar värdnamn till IP-adresser) kan datorn ha problem med att ansluta till Adobes licensservrar.

Du löser det här problemet genom att ta bort Adobe-relaterade poster från värdfilen. Läs mer.

 Om du inte har administratörsbehörighet på datorn kontaktar du IT-administratören, den interna supporten eller det tekniska supportteamet.

Ta bort Adobe-relaterade poster från värdfilen

Lösning 5: Rensa licensinformation som har cachelagrats.

 1. Byt namn på mappen SLCache till SLCache-old:
  • Windows: \Program (x86)\Common Files\Adobe
  • macOS: System/Library/Application Support/Adobe
 2. Starta ett Adobe-program.
  • För Windows: Högerklicka på Creative Cloud-produkten och välj Kör som administratör.
  • För macOS: Gå till mappen Program och dubbelklicka på produkten. 

 Om du inte har administratörsbehörighet på datorn kontaktar du IT-administratören, den interna supporten eller det tekniska supportteamet.

Byt namn på mappen SLCache

Lösning 6: Ta bort inloggningsinformationen.

Skadad inloggningsinformation kan bli kvar i våra databaser. Du rensar bort den genom att avsluta alla Adobe-program och ta bort filen opm.db.

 • Windows: \Users\<användarnamn>
  \AppData\Local\Adobe\OOBE
 • macOS: /Users/<användarnamn>/Library/Application Support/Adobe/OOBE

Om du inte kan ta bort filen startar du om datorn, avslutar Creative Cloud-datorprogrammet och försöker igen.

Starta Creative Cloud-datorprogrammet och logga in igen med företags- eller skolkontot efter att du har tagit bort filen.

 Om du inte har administratörsbehörighet på datorn kontaktar du IT-administratören, den interna supporten eller det tekniska supportteamet.

Ta bort filen opm.db

Lösning 7: Ta bort licensinformationen.

 

Skadad licensinformation kan bli kvar i våra databaser. Du rensar bort den genom att avsluta Creative Cloud-datorprogrammet och byta namn på mappen SLStore till SLStore-old.

 • Windows: \ProgramData\Adobe\SLStore
 • macOS: /Library/Application Support/Adobe/SLStore

Starta Creative Cloud-datorprogrammet och logga in igen med företags- eller skolkontot efter att du har bytt namn på mappen.

 Om du inte har administratörsbehörighet på datorn kontaktar du IT-administratören, den interna supporten eller det tekniska supportteamet.

Ta bort licensinformationen

 Logga in på ditt Adobe-konto, gå till dina planer och klicka på Visa allt för den specifika planen om ovanstående åtgärder inte löser fel med testversioner eller licenser som har upphört att gälla. Kontakta administratören och föreslå att du utför stegen nedan. Läs mer om hur du kontaktar administratören.

Felsökningsmetoder för teams- och enterprise-administratörer

 Som administratör kan du lägga till användare till relevanta produkter (för teams) eller produktprofiler (för enterprise) och ge dem tillgång till Adobes program och tjänster.

Om du stöter på problem med testversioner eller licenser som har upphört att gälla även efter att du har utfört felsökningsmetoden, kan du testa de här stegen i den angivna ordningen.

Lösning 1: Se till att licensen har tilldelats korrekt (endast namngivna användarlicenser).

 

Verifiera användarens e-postadress och de tilldelade produkterna. Läs mer om hur du kan lägga till/ta bort användare och tilldela användare licenser.

Användarinformation

Lösning 2: Tillåt åtkomst till lämpliga nätverksslutpunkter.

Se till att du har tillåtit åtkomst till lämpliga nätverksslutpunkter i din miljö. En detaljerad lista över nätverksslutpunkter som du måste tillåta finns i Nätverksslutpunkter för Adobe Creative Cloud.

Lämpliga nätverksslutpunkter som är tillåtelselistade

Lösning 3: Kontrollera proxyinställningarna.

 

Om du har en proxyservermiljö kontrollerar du proxyinställningarna. Mer information finns i Stöd för proxy för Creative Cloud-program.

Kontrollera proxyinställningarna

Lösning 4: Kontrollera inställningarna för brandväggen och antivirusprogrammet.

 

Kontrollera inställningarna för brandväggen och antivirusprogrammet. Mer information finns i Felsöka hämtnings- och installationsproblem för Creative Cloud.

Kontrollera inställningarna för brandväggen och antivirusprogrammet

 Gå till Adobe Admin Console > Support och kontakta Adobes kundtjänst om problemet kvarstår. Läs mer.

Delta i samtalet

Delta i diskussionen om du har frågor eller tankar kring ämnen, begrepp eller procedurer som beskrivs i den här artikeln.

Gå med nu.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto