Printer errors with Photoshop Elements 13

Problem: Skrivarfel uppstår vid utskrift från Photoshop Elements 13

Följande fel inträffar vid utskrift av bilder med Photoshop Elements 13:

  1. Utskriftsjobb går till samma skrivare, även när du ändrar den skrivare som du vill skicka ett utskriftsjobb till.
  2. Du får ett felmeddelande:
    Den sparade skrivarinformationen är inte kompatibel med den här versionen av Photoshop Elements, eller så är den sparade skrivaren inte längre tillgänglig
    .

Lösning: Tillämpa uppdateringen Photoshop Elements 13.1

Viktigt: Innan du tillämpar uppdateringen måste du rensa inställningarna för Photoshop Elements 13 (Tryck på Ctrl/Cmd + K, och klicka på Återställ inställningar vid nästa start i dialogrutan Inställningar).

Gör något av följande:

  • I dialogrutan Adobe Photoshop Elements 13-uppdateringar klickar du på Installera nu eller Installera vid stängning.
  • I Photoshop Elements 13-redigeraren klickar du på meddelandeikonen för tillgängliga uppdateringar () och sedan på Installera nu eller Installera vid stängning.
Obs!

En lista över uppdateringar finns på sidan Photoshop Elements 13-uppdateringar.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto