Photoshop och CDS

Programvaran Adobe® Photoshop® omfattar ett CDS-system (counterfeit deterrence system) som förhindrar otillåten reproducering av sedlar. Vid implementering förhindrar CDS användare från att öppna detaljerade bilder av sedlar i Photoshop. CDS-tekniken togs fram på uppdrag av Central Bank Counterfeit Deterrence Group (CBCDG), ett konsortium av centralbanker över hela världen. Adobe har inkluderat CDS i Photoshop på begäran av CBCDG.

Lagar om reproduktion av valutabilder varierar kraftigt från land till land. I vissa länder är reproduktion tillåtet, med vissa restriktioner, för ett specifikt syfte medan alla former av reproduktion anses olagligt i andra länder. Gå till webbplatsen för CBCDG för fullständig information om lagar för ett specifikt land: www.rulesforuse.org. Den här webbplatsen innehåller också information om var du kan erhålla lagligt reproducerbara valutabilder (om tillämpligt) och vem du kan kontakta vid ytterligare frågor och information.

Om du inte får svar på valutarelaterade frågor via webbplatsen rulesforuse.org kan du skicka ett e-postmeddelande till photoshopcds@adobe.com. Adobe vidarebefordrar din förfrågan till en lämplig person på CBCDG.

Programvaran Adobe® Photoshop® omfattar ett CDS-system (counterfeit deterrence system) som förhindrar otillåten reproducering av sedlar. Vid implementering förhindrar CDS användare från att öppna detaljerade bilder av sedlar i Photoshop. CDS-tekniken togs fram på uppdrag av Central Bank Counterfeit Deterrence Group (CBCDG), ett konsortium av centralbanker över hela världen. Adobe har inkluderat CDS i Photoshop på begäran av CBCDG.

Lagar om reproduktion av valutabilder varierar kraftigt från land till land. I vissa länder är reproduktion tillåtet, med vissa restriktioner, för ett specifikt syfte medan alla former av reproduktion anses olagligt i andra länder. Gå till webbplatsen för CBCDG för fullständig information om lagar för ett specifikt land: www.rulesforuse.org. Den här webbplatsen innehåller också information om var du kan erhålla lagligt reproducerbara valutabilder (om tillämpligt) och vem du kan kontakta vid ytterligare frågor och information.

Om du inte får svar på valutarelaterade frågor via webbplatsen rulesforuse.org kan du skicka ett e-postmeddelande till photoshopcds@adobe.com. Adobe vidarebefordrar din förfrågan till en lämplig person på CBCDG.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?