Exporterade bilder eller ritytor exporteras med dimensioner som är en pixel fel

När du använder dialogrutan Exportera som, exporteras bilder eller ritytor med dimensioner som är en pixel fel

En användare kan stöta på detta problem när en resurser beskärs eller skalförändras och resultatet inkluderar en delvis eller fraktionerad pixel. Till exempel, när en 100 px gånger 523 px exporteras i skala 50 %, så är 50 % av 523 är 261,5, en fraktionerad pixel. Eftersom ett bilddokument inte kan ha en partiell pixel rundar Photoshop upp, vilket gör att den andra dimensionen felaktigt ökas med 1. Den exporterade bilden är 51 x 262 i stället för 50 x 262. 

Lösning

Prova dessa alternativ för att komma runt problemet:

  1. Redigera den ursprungliga bilden för att säkerställa att den skalar ned utan halva pixlar. Gör den till 100 x 524 i detta exempel.
  2. Använd fältet Storlek på arbetsyta i dialogen Exportera som. När du har ställt in bildens bredd, höjd eller skala, ska du mata in korrekt dimensioner i fälten för Arbetsytans Bredd och Höjd. Gör den till 50 x 262 i detta exempel.
  3. Vid beskäring, avmarkera "Ta bort beskurna pixlar" i Beskärningsverktygets alternativfält.
Våra tekniker försöker hitta ett mer robust sätt att hantera detta problem.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?