Nödvändiga behörigheter | Photoshop | Windows

Det krävs full läs- och skrivåtkomst till följande kataloger för att använda Photoshop i operativsystemet Windows.

Obs: För att installera Photoshop krävs det ett användarkonto med fullständiga lokala administratörsbehörigheter.

För att använda virtuella minnesfiler, ICC-profiler och programfiler måste du ha läs- och skrivåtkomst till mapparna i listan nedan.

Obs: På en 64-bitarsversion av Windows installeras både 32-bitars- och 64-bitarsversionen av Photoshop.

32-bitarsversion av Photoshop på en 32-bitarsversion av Windows

Mapp

Detaljer

Rotkatalogen på en volym som anges som ett virtuellt minneplats, om inte volymen tilldelas TEMP-variabeln på fliken Environment i Systemkontrollpanelen.

Photoshop virtuella minnesfiler, sparade på rotnivå, tillåter bakgrundsbearbetning av öppna bilder.

 • Windows\System32\Spool\Drivers\Color
 • Program Files\Common Files\Adobe\Color\Profiles
 • Program Files\Common Files\Adobe\Color\Profiles\Recommended
 • Users\[användarnamn]\Application Data\Adobe\Color
 • Program Files\Common Files\Adobe\Color\Settings
 • Users\[användarnamn]\Local Settings\Application Data\Adobe\Color

Dessa mappar innehåller färgprofiler eller anpassade sparade inställningar för färghantering i Photoshop.

Program Files\Adobe\Adobe Photoshop [version]

Denna mapp innehåller programfiler, plugin-filer och förinställningar som kan sparas.
Obs: Denna mapp är den standardmässiga installationskatalogen, men du kan ändra den under installationen.

 • Users\[användarnamn]\Application Data\Adobe\Adobe Photoshop [version]\Adobe Photoshop [version] Settings
 • Users\[användarnamn]\Application Data\Adobe\AdobePhotoshop [version]\Presets

Den här mappen innehåller inställningar.


Egna anpassade förinställningar sparas här.

Program Files\Common Files\Adobe

Den här mappen innehåller filer som stödjer textverktyget, onlinefunktionerna, färghantering och arbetsgruppfilerna. Mappen innehåller även de filer som delas mellan olika produkter och är viktiga för rätt åtgärd.

Temporär systemmapp

Photoshop använder den temporära systemmappen för utskrifts- och installationssyften. Filer kan skrivas till följande mappar:

 • mappen Windows\Temp
 • den lokala mappen i mappen Users\[user name]\Local Settings\Temp
 • en mapp specificerad som Windows TEMP-variabeln på fliken Environment i systemkontrollpanelen

Mappar som du kommer åt när du sparar eller öppnar filer

Photoshop kräver läs- och skrivåtkomst till alla mappar som användare sparar filer i.

32-bitarsversion av Photoshop på en 64-bitarsversion av Windows

Mapp Detaljer
Rotkatalogen på en volym som anges som ett virtuellt minneplats, om inte volymen tilldelas TEMP-variabeln på fliken Environment i Systemkontrollpanelen. Photoshop virtuella minnesfiler, sparade på rotnivå, tillåter bakgrundsbearbetning av öppna bilder.
 • Windows\System32\Spool\Drivers\Color
 • Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Color\Profiles
 • Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Color\Profiles\Recommended
 • Users\[användarnamn]\Appdata\Roaming\Adobe\Color\Proofing
 • Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Color\Settings
 • Users\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Color
Dessa mappar innehåller färgprofiler eller anpassade sparade inställningar för färghantering i Photoshop.
Program Files (x86)\Adobe\Adobe Photoshop Denna mapp innehåller programfiler, plugin-filer och förinställningar som kan sparas.
Users\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop Den här mappen innehåller inställningar.
 • Program Files (x86)\Common Files\Adobe
 • Program Files\Common Files\Adobe
Den här mappen innehåller filer som stödjer textverktyget, onlinefunktionerna, färghantering och arbetsgruppfilerna.
Temporär systemmapp

Photoshop använder den temporära systemmappen för utskrifts- och installationssyften. Filer kan skrivas till följande mappar:

 • mappen Windows\Temp
 • den lokala mappen i mappen Users\[user name]\Local Settings\Temp
 • en mapp specificerad som Windows TEMP-variabeln på fliken Environment i systemkontrollpanelen.
Mappar som du kommer åt när du sparar eller öppnar filer Photoshop kräver läs- och skrivåtkomst till alla mappar som användare sparar filer i.

64-bitarsversion av Photoshop på en 64-bitarsversion av Windows

Mapp Detaljer
Rotkatalogen på en volym som anges som ett virtuellt minneplats, om inte volymen tilldelas TEMP-variabeln på fliken Environment i Systemkontrollpanelen. Photoshop virtuella minnesfiler, sparade på rotnivå, tillåter bakgrundsbearbetning av öppna bilder.
 • Windows\System32\Spool\Drivers\Color
 • Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Color\Profiles
 • Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Color\Profiles\Recommended
 • Users\[användarnamn]\Appdata\Roaming\Adobe\Color\Proofing
 • Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Color\Settings
 • Users\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Color
Dessa mappar innehåller färgprofiler eller anpassade sparade inställningar för färghantering i Photoshop.
Program Files\Adobe\Adobe Photoshop Denna mapp innehåller programfiler, plugin-filer och förinställningar som kan sparas.
Users\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop Den här mappen innehåller inställningar.
 • Program Files (x86)\Common Files\Adobe
 • Program Files\Common Files\Adobe
Den här mappen innehåller filer som stödjer textverktyget, onlinefunktionerna, färghantering och arbetsgruppfilerna.
Temporär systemmapp

Photoshop använder den temporära systemmappen för utskrifts- och installationssyften. Filer kan skrivas till följande mappar:

 • mappen Windows\Temp
 • den lokala mappen i mappen Users\[user name]\Local Settings\Temp
 • en mapp specificerad som Windows TEMP-variabeln på fliken Environment i systemkontrollpanelen.
Mappar som du kommer åt när du sparar eller öppnar filer Photoshop kräver läs- och skrivåtkomst till alla mappar som användare sparar filer i.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?