Skicka kraschrapporter

Skicka kraschrapporter i händelse av problem med Photoshop eller Lightroom

I händelse av problem med Photoshop eller Lightroom kan du undersöka och skicka kraschrapporter via dialogrutan Adobe Crash Reporter.

Obs!

En frysning och en krasch är helt olika saker. Så här diagnostiserar du program som fryst:

Läs Så här hämtar du ett processexempel eller spindump | macOS.

Varför skicka kraschrapporter?

Varför ska jag skicka kraschrapporter till Adobe med min e-postadress och en beskrivning av vad jag gjorde när kraschen inträffade?

 • För kända problem kan vi skicka dig en lösning via e-post för att åtgärda problemet.
 • Ju fler rapporter med detaljerade beskrivningar och kontaktinfo som vi får in för okända problem, desto troligare är det att vi kan hitta problemet och komma fram till en lösning.
 • Tack vare hjälp från användare som har skickat rapporter via e-post med kontaktinformation och detaljerade beskrivningar, är Photoshop och Lightroom nu betydligt stabilare program.

Hur du skickar kraschrapporter

Dialogrutan Adobe Crash Reporter visas en liten stund efter att problemet uppstår:

Photoshop skicka kraschrapport

Obs!

Om dialogrutan för Crash Reporter inte visas, kan det hända att du har markerat ett alternativ för att inte visa den. Följ dessa steg för att ange inställningen till Visa alltid denna dialogruta:

macOS

 1. Cmd-klicka på programikonen för Photoshop och välj Visa paketets innehåll.
 2. Välj Innehåll > Ramverk > AdobeCrashReporter.framework.
 3. Cmd-klicka på aliasnamnet AdobeCrashReporter och välj Visa original.
 4. Dubbelklicka på Adobe Crash Reporter (den röda programikonen A, inte den svarta körbara AdobeCrashReporter UNIX-filen).
 5. Välj Visa alltid denna dialogruta och klicka på Klar.

Windows

 1. Öppna Start
 2. Sök efter ”Kommandotolk” och starta den
 3. Ange följande kommando:
  • REG ADD HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\CommonFiles\CRLog /v "Never Ask" /t REG_SZ /d 0
 4. Tryck på Enter-tangenten
 5. Om du får upp frågan ”Värdet fråga aldrig existerar, skriv över(Ja/Nej)?” Välj Yes
 1. Var god förse en detaljerad beskrivning.

  Om du konsekvent kan återskapa problemet med specifika steg, skicka in punktbeskrivning över de stegen. Även om du inte kan de exakta stegen för att konsekvent återskapa problemet, försök att ge så många detaljer som möjligt om vad du höll på med då problemet uppstod: Vilka funktioner använde du dig av när problemet uppstod? Vilken typ av dokument använde du? Använde du nyligen plug in-program? Om problemet är specifikt för en viss fil, var god dela filen via Creative Cloud, Dropbox eller någon annan tjänst för fildelning och infoga en länk till filen i problembeskrivningen.

 2. Ange din e-postadress.

  Någon från produktteamet kan kontakta dig för att samla in mer information, eller så kan teamet meddelade dig om en lösning eller ett sätt att kringgå problemet via e-post.

Mer om Adobe Crash Reporter

Om Photoshop eller Lightroom skulle krascha, kan Adobe Crash Reporter samla in en logg med information om vad appen gjorde när kraschen inträffade. Den laddar upp informationen i en databas, och teknikerteamet använder informationen för att analysera kraschar och utveckla lösningar.

Adobe Crash Reporter har varit ett oumbärligt verktyg för att hjälpa Photoshops och Lightrooms utvecklingsteam med att spåra och åtgärda de flesta kraschbuggarna.

Obs!

Blanda inte ihop Adobe Crash Reporter med Apples eller Microsofts felrapporteringsprogram. De skickar inte någon information direkt till Adobe.

Sekretess för Adobe Crash Reporter

Vi kan garantera att Adobe inte övervakar din aktivitet genom Adobe Crash Reporter. Photoshop och Lightroom identifierar kraschar, och vi vet ingenting om dem förrän du skickar rapporten till Adobe. Rapporten kommer från din dator. Om du väljer att skicka en rapport (och vi uppskattar det väldigt mycket om du gör detta), skickas endast icke-personidentifierbar information till Adobe. Detta inkluderar information om vilken del av programmet det var som upptäckte ett problem.

Att lägga till mer information är mycket hjälpsamt för oss när det gäller att diagnosera problemet, t ex vad du gjorde när problemet uppstod. Om du väjer att ange din kontaktinformation, som din e-postadress, använder Adobe den endast om vi behöver kontakta dig om kraschen eller för att meddelade dig om en lösning eller ett sätt att kringgå problemet. Personlig information kommer inte att användas för marknadsföringsändamål. Du kan skicka rapporten anonymt om du vill.

Dessa rapporter går direkt till de tekniska grupperna och rapporter är en avsevärd resurs för att hjälpa oss med att förbättra produkten.

Hur kan jag själv felsöka problem?

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online