VARNING! Valideringsfel av äkta Adobe-programvara... | Windows

Valideringsfel av äkta Adobe-programvara

Följande varning visas när du försöker starta Adobe Application Manager (AAM) via din hårddisk:

"Valideringsfel av äkta Adobe-programvara. Produkten du försöker installera är inte äkta Adobe-programvara och kan vara falsk."

Lösning 1

Om du är Creative Cloud-medlem och använder Windows 7 eller senare och erhåller detta meddelande när du installerar en CS6-produkt, hämtar du produkten via Creative Clouds Download Center. Gå till Installera tidigare versioner av program.

Om du inte är en Creative Cloud-medlem eller om du använder ett äldre OS än det som anges ovan, hämtar du och installerar AAM-patchen.

Lösning 2

Starta ett av Creative Cloud-programmen på din dator. Välj sedan Hjälp > Uppdateringar. Detta uppdaterar AAM och installerar övriga markerade uppdateringar.

Lösning 3

Följ anvisningarna i Hämta Adobe Creative Suite 6-program.

Ytterligare information

En certifikatåterkallning tillämpades den 4 oktober 2012. Nu uppdateras Adobe Application Manager när du hämtar ett nytt program från creative.adobe.com eller startar ett CS6-program och väljer Hjälp > Uppdatera. Den automatiska uppdateringen misslyckas däremot om du startar Adobe Application Manager.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?