Tipke, ki nadomestijo dejanja miške

Reader in Acrobat imata enake bližnjice na tipkovnici. Če si želite ogledati celoten seznam, si v pomoči za Acrobat oglejte Bližnjice na tipkovnici.

Uporaba bralnika zaslona ali zaslonske lupe

S pomočnikom za nastavitev dostopnosti lahko Reader nastavite za uporabo lupe ali bralnika zaslona.

  • Izberite Urejanje > Dostopnost > Pomočnik za nastavitev, nato pa še možnosti na vsakem zaslonu pomočnika za nastavitev.

Uporaba orodja za pretvorbo besedila v govor za glasno branje

Orodje za pretvorbo besedila v govor za glasno branje je del programa Adobe Reader. Bere besedilo v oknu dokumenta.  

Če želite uporabljati glasno branje, potrebujete Adobe Reader in v računalniku nameščen mehanizem za pretvorbo besedila v govor. Poleg tega mora biti dokument dostopen. Če temu ni tako, ga morda ne bo mogoče prebrati ali pa bo prebran v napačnem vrstnem redu.

Aktiviranje glasnega branja:

  1. V meniju Pogled izberite Glasno branje > Aktiviraj glasno branje.
  2. Še enkrat odprite možnost Pogled > Glasno branje in izberite ustrezno možnost za branje:
    • Če želite prebrati trenutno stran, izberite Preberi samo to stran.
    • Če želite prebrati celoten dokument, izberite Preberi do konca dokumenta.

 

Za več informacij o glasnem branju si oglejte razdelek Uporaba orodja za pretvorbo besedila v govor za glasno branje.

Ponovna postavitev besedila v dokumentu PDF

Spremenite potek besedila v dokumentu PDF tako, da ga začasno predstavite kot en stolpec širine podokna dokumentov. Ta potek besedila omogoča lažje branje dokumenta.

  • Za spremembo poteka besedila Izberite Pogled > Povečava > Ponovni potek.

V večini primerov se v pogledu ponovne postavitve prikaže samo berljivo besedilo. Ne spremeni se potek obrazcev, komentarjev, polj z digitalnimi podpisi in elementov strani, na primer številk strani, glav in nog. Potek strani, ki vsebujejo besedilo, ki ga je mogoče brati in obrazec ali polja z digitalnim podpisom, se ne spremeni. Navpično besedilo se ponovno postavi vodoravno.

Opomba:

Dokumenta ni mogoče shraniti, urediti ali natisniti, dokler je v pogledu Ponovna postavitev.

Dodatne informacije

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu