Chyba – Napriek tomu, že je nainštalovaný príslušný certifikát, neexistuje digitálne ID pre dešifrovanie dokumentu

Neexistuje digitálne ID pre dešifrovanie dokumentu

Dokument šifrovaný certifikátom kryptografie na báze eliptických kriviek (ECC) sa neotvorí napriek tomu, že je nainštalovaný príslušný certifikát. Zobrazí sa nasledujúca správa:

Bezpečnostná výstraha Adobe

Riešenie: Aktualizujte aplikáciu Acrobat

Počnúc júlom 2016 sú aplikácie Acrobat a Reader úplne v súlade s normou RFC 5753, čo má vplyv na funkciu Šifrovanie pomocou certifikátov, keď sa na šifrovanie dokumentu použije kryptografia na báze eliptických kriviek (ECC). Dokument šifrovaný pomocou certifikátov ECC vo verziách aplikácií Acrobat alebo Reader z júla 2016 sa neotvorí v starších verziách aplikácií Acrobat a Reader, pričom sa zobrazí vyššie uvedené chybové hlásenie.

Ak chcete dokument otvoriť, aktualizujte aplikáciu Acrobat alebo Adobe Reader na najnovšiu verziu. Ďalšie informácie o aktualizácii nájdete v časti Inštalácia aktualizácií aplikácií Acrobat a Reader

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online