Začíname s aplikáciou Dimension
Postupujte podľa krokov uvedených nižšie a spustite aplikáciu Dimension.

Prevzatie a inštalácia aplikácie Dimension

icon-cc_dimension

Kliknite na možnosť Prevziať Dimension, ktorá sa nachádza nižšie, a prevezmite aplikáciu Dimension. Prihláste sa a nainštalujte aplikáciu podľa pokynov na obrazovke. Ak aplikáciu Creative Cloud inštalujete prvýkrát, spolu s ňou sa nainštaluje aj počítačová aplikácia Creative Cloud.

Máte problémy so začiatkom?

Zabudli ste svoj identifikátor Adobe ID alebo heslo?

Váš identifikátor Adobe ID je e-mailová adresa, ktorú ste použili, keď ste spustili skúšobnú verziu alebo si zakúpili verziu aplikácie Adobe alebo členstvo. Nájdite riešenia bežných problémov týkajúcich sa identifikátora Adobe ID a prihlasovania. 

Prečo sa musím prihlásiť, ak chcem používať aplikáciu Dimension?

Z dôvodu overenia licencie je nutné pravidelné prihlasovanie, a to každých 30 dní v prípade mesačného členstva a každých 99 dní v prípade ročného členstva. Prihlásenie sa tiež vyžaduje pri prevzatí alebo aktualizácii aplikácie Dimension. Ak chcete ďalšie informácie, prečítajte si časť Aktivácia a deaktivácia aplikácií Adobe Creative Cloud.

Môžem si Dimension nainštalovať na iný počítač?

Aplikáciu Dimension a ďalšie aplikácie Creative Cloud si môžete nainštalovať maximálne do dvoch počítačov. Ak ju chcete nainštalovať do tretieho počítača, musíte ju na niektorom z predchádzajúcich počítačov deaktivovať. Ďalšie informácie o aktivácii a deaktivácii aplikácií Creative Cloud.

Ako získam faktúru?

Formulár faktúry si môžete vytlačiť z vášho účtu na lokalite Adobe.com. Pozrite si článok Vyhľadanie a tlač faktúry od Adobe.

Ako možno optimalizovať výkon aplikácie Dimension v systéme?

Adobe Dimension predstavuje komplexnú 3D aplikáciu, ktorá na zobrazovanie 3D grafických prvkov využíva rôzne spôsoby. Hardvérové požiadavky 3D aplikácií sú v porovnaní s 2D aplikáciami vyššie. Na získanie pokynov, ktoré vám pomôžu s optimalizáciou aplikácie Dimension na zariadeniach nespĺňajúcich odporúčané systémové nastavenia si prečítajte časť Optimalizácia výkonu Dimension.