Zobrazenie, stiahnutie alebo zaslanie faktúry Adobe e-mailom

Zistite, ako nájsť históriu fakturácie vo vašom účte Adobe a ako si vytlačiť faktúru.

Mesačne e-mailom zasielané faktúry nie sú k dispozícii: Spoločnosť Adobe momentálne neposkytuje automatizované mesačné zasielanie e-mailových faktúr.

Tímoví zákazníci: Vaše faktúry sú k dispozícii v nástroji Admin Console. Viac informácií nájdete v článku Správa tímového účtu.

Ako vyhľadať faktúru

 1. Prihláste sa na stránke https://account.adobe.com/orders.

 2. Vyberte možnosť Zobraziť faktúry pre váš plán alebo produkt.

  V časti Objednávky a faktúry vyberte možnosť Zobraziť faktúry

 3. Faktúru môžete zobraziť, stiahnuť alebo poslať e-mailom výberom príslušnej ikony. 

  Zobrazenie, stiahnutie alebo zaslanie faktúry e-mailom

Tímoví zákazníci?

Ak využívate členstvo v službe Creative Cloud pre tímy, prístup k fakturačným informáciám súvisiacim s vaším účtom bude mať len hlavný správca.

Zobrazuje sa vám namiesto odkazu na faktúry odkaz na obchod Adobe Store?

Ak sa vám v časti Objednávky a faktúry zobrazuje odkaz na obchod Adobe Store, faktúru nájdete podľa pokynov uvedených nižšie.

 1. V časti Objednávky a faktúry vyberte odkaz Adobe Store.

 2. Ak sa objaví výzva, zadajte identifikátor Adobe ID (e-mailovú adresu) a heslo.

 3. Na obrazovke Informácie o pláne vyberte možnosť Zobraziť históriu transakcií.

 4. Vyberte identifikátor objednávky alebo transakcie, pre ktorú chcete vytlačiť faktúru.

 5. Na zobrazenej obrazovke vyberte možnosť Zobraziť faktúru alebo Podrobnosti objednávky v závislosti od regiónu.

 6. Na zobrazenej obrazovke vyberte buď tlačidlo Vytlačiť, alebo tlačidlo Tlač v závislosti od regiónu.

 7. Ak chcete vytlačiť faktúru, vyberte v prehliadači súborov PDF ikonu Tlačiť alebo vo webovom prehliadači vyberte možnosti Súbor > Tlačiť.

Často kladené otázky

Ak chcete zmeniť svoje daňové identifikačné číslo, pozrite si časť Aktualizácia daňového identifikačného čísla | Firemní používatelia.

Ak využívate členstvo v službe Creative Cloud pre tímy, prístup k fakturačným informáciám súvisiacim s vaším účtom bude mať len hlavný správca.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu