Chyba: „Ak chcete pokračovať, zatvorte nasledujúce aplikácie“

Chybové hlásenie: Zatvorte aplikácie, aby inštalácia mohla pokračovať

Pri inštalácii produktov Adobe sa zobrazuje nasledujúce hlásenie:

Ak chcete pokračovať, zavrite nasledujúce aplikácie:

<zoznam aplikácií>

Ak sa táto výzva opakuje aj po zatvorení uvedených aplikácií, niektoré procesy týchto aplikácií môžu byť spustené na pozadí. Ukončite tieto procesy na pozadí, aby ste mohli pokračovať v inštalácii produktu Adobe.

Riešenie: Ukončite aplikáciu

V počítači ukončite danú aplikáciu. Ďalšie podrobnosti si pozrite v časti:

Ukončenie procesu v systéme Windows

Proces ukončite pomocou Správcu úloh v systéme Windows.

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na panel úloh a vyberte možnosť Správca úloh.

 2. Ak sa v zozname uvádza aplikácia spomínaná v chybe, vyberte ju a kliknite na možnosť Ukončiť úlohu.

 3. Kliknutím na tlačidlo Viac podrobností rozšírte Správcu úloh.

 4. Kliknite na kartu Procesy. Vyhľadajte všetky procesy týkajúce sa aplikácie spomínanej v chybovom hlásení.

 5. Proces vyberte a kliknite na tlačidlo Ukončiť úlohu.

  Poznámka:

  Ak sa v chybovom hlásení spomína napríklad Adobe Bridge, vyhľadajte proces Bridge.exe, vyberte ho a kliknite na tlačidlo Ukončiť úlohu.

Ukončenie procesu v systéme Mac OS

Proces v systéme Mac OS ukončite vykonaním nasledujúcich krokov:

 1. Kliknite na ikonu Apple v ľavom hornom rohu obrazovky a vyberte možnosť Nútené ukončenie.

  Zobrazí sa zoznam aplikácií.

 2. Vyberte aplikáciu spomínanú v chybovom hlásení a kliknite na možnosť Nútené ukončenie.

 3. Ak sa aplikácia v zozname neuvádza, prejdite na položky Aplikácie > Nástroje a potom kliknite na možnosť Monitor aktivít.

 4. Vyberte daný proces a kliknite na ikonu Vynútenie ukončenia procesu.

  Poznámka:

  Ak sa v chybovom hlásení spomína napríklad Adobe Crash Daemon, vyhľadajte aplikáciu Adobe Crash Daemon, vyberte ju a kliknite na ikonu Vynútenie ukončenia procesu.

  Ak zobrazovaná aplikácia je ShellExtLoader, zatvorte aplikáciu SugarSync.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu