Chybové hlásenie: Zatvorte aplikácie, aby inštalácia mohla pokračovať

Pri inštalácii produktov Adobe sa zobrazuje nasledujúce hlásenie:

Ak chcete pokračovať, zavrite nasledujúce aplikácie:

<zoznam aplikácií>

Ak sa táto výzva opakuje aj po zatvorení uvedených aplikácií, niektoré procesy týchto aplikácií môžu byť spustené na pozadí. Ukončite tieto procesy na pozadí, aby ste mohli pokračovať v inštalácii produktu Adobe.

Riešenie: Ukončite aplikáciu

V počítači ukončite danú aplikáciu. Ďalšie podrobnosti si pozrite v časti:

Ukončenie procesu v systéme Windows

Proces ukončite pomocou Správcu úloh v systéme Windows.

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na panel úloh a vyberte možnosť Správca úloh.

  Výber Správcu úloh
 2. Ak sa v zozname uvádza aplikácia spomínaná v chybe, vyberte ju a kliknite na možnosť Ukončiť úlohu.

  Kliknutie na možnosť Ukončiť úlohu
 3. Kliknutím na tlačidlo Viac podrobností rozšírte Správcu úloh.

  Kliknutie na tlačidlo Viac podrobností
 4. Kliknite na kartu Procesy. Vyhľadajte všetky procesy týkajúce sa aplikácie spomínanej v chybovom hlásení.

  Kliknutie na možnosť Ukončiť proces
 5. Proces vyberte a kliknite na tlačidlo Ukončiť úlohu.

  Poznámka:

  Ak sa v chybovom hlásení spomína napríklad Adobe Bridge, vyhľadajte proces Bridge.exe, vyberte ho a kliknite na tlačidlo Ukončiť úlohu.

Ukončenie procesu v systéme Mac OS

Proces v systéme Mac OS ukončite vykonaním nasledujúcich krokov:

 1. Kliknite na ikonu Apple v ľavom hornom rohu obrazovky a vyberte možnosť Nútené ukončenie.

  Zobrazí sa zoznam aplikácií.

  Výber možnosti Nútené ukončenie
 2. Vyberte aplikáciu spomínanú v chybovom hlásení a kliknite na možnosť Nútené ukončenie.

  Kliknutie na možnosť Nútené ukončenie
 3. Ak sa aplikácia v zozname neuvádza, prejdite na položky Aplikácie > Nástroje a potom kliknite na možnosť Monitor aktivít.

 4. Vyberte daný proces a kliknite na ikonu Vynútenie ukončenia procesu.

  Kliknutie na možnosť Ukončiť proces

  Poznámka:

  Ak sa v chybovom hlásení spomína napríklad Adobe Crash Daemon, vyhľadajte aplikáciu Adobe Crash Daemon, vyberte ju a kliknite na ikonu Vynútenie ukončenia procesu.

  Ak zobrazovaná aplikácia je ShellExtLoader, zatvorte aplikáciu SugarSync.