Form alanı özellikleri hakkında

Bir form alanının nasıl davranacağı, o alana ait Özellikler iletişim kutusundaki ayarlara göre belirlenir. Formatlama uygulayan, form alanı bilgilerinin diğer form alanlarıyla nasıl bir ilişkide olacağını belirleyen, kullanıcının form alanına neler girebileceğine ilişkin sınırlamalar getiren, özel komut dosyalarını tetikleyen ve benzer işlevleri gerçekleştiren özellikler ayarlayabilirsiniz.

Acrobat DC form alanları için form alanının türüne bağlı olarak çeşitli özellikler ayarlayabilirsiniz. Her form alanı türüne ilişkin özellikler bir dizi sekmede seçilir. Özellik değiştirdiğinizde, başka bir özellik seçer seçmez veya Enter tuşuna basar basmaz bu uygulanır.

Tüm form alanı türlerinde Genel sekmesi ve Eylemler sekmesi vardır. Diğer sekmeler yalnızca belirli türdeki form alanlarında görünür. Seçenekler sekmesi form alanı türlerinin çoğunda görünür ancak kullanılabilir seçenekler her form alanı türü için farklıdır.

Her sekmede iki öğe vardır. Herhangi bir sekmede bunlardan birini seçerseniz bir onay işareti görünür ve seçenek tüm sekmelerde işaretlenir. Bu öğeler:

Kilitli

Seçildiğinde artık hiçbir bir form alanı özelliğinde değişiklik yapılmasına izin verilmez.

Kapat

Form alanı Özellikler iletişim kutusunu kapatır. Birden çok alanın özelliklerini değiştirirseniz Özellikler iletişim kutusunu açık bırakabilirsiniz. Özelliklerini değiştirmek için her alanı ayrı tıklatın.

Not:

Herhangi bir sekmede Kilitli'yi seçerseniz yalnızca o sekmedeki seçenekler değil, alana ait tüm seçenekler kilitlenir.

Form alanı özelliklerini değiştirme

Form alanı özelliklerine yalnızca düzenleme modundayken erişebilirsiniz. Birden çok form alanının özelliklerini bir defada değiştirebilirsiniz.

 1. Form düzenleme modunda değilseniz Araçlar > Form Hazırla'yı seçin.

 2. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Özellikler iletişim kutusunu açın:
  • Tek bir form alanını düzenlemek için alanı çift tıklatın veya sağ tıklatıp Özellikler'i seçin.

  • Birden fazla form alanını düzenlemek için düzenlemek istediğiniz alanları seçin, seçili alanlardan birini sağ tıklatın ve Özellikler'i seçin.

 3. Gerektiğinde kullanılabilir sekmelerin tümünde özellikleri değiştirin.

  Başka bir özellik seçer seçmez ya da Enter tuşuna basar basmaz özellik değişir.

 4. Kapat'ı tıklatın.

Farklı özellik değerlerine sahip form alanlarını seçerseniz Özellikler iletişim kutusunda bazı seçenekler yer almaz. Yine de mevcut seçeneklerde yapılan değişiklikler tüm seçili form alanlarına uygulanır.

Not:

Form alanında yanlışlıkla değişiklik yapılmasını önlemek için, Özellikler iletişim kutusunu kapatmadan önce kutunun sol alt köşesindeki Kilitli onay kutusunu tıklatın. Kilidi açmak için seçeneği bir kez daha tıklatın.

Form alanı özelliklerinin Genel sekmesi

Genel sekmesi tüm form alanı türlerinde vardır ve aşağıdaki seçenekleri içerir:

Ad

Seçili form alanının benzersiz adını belirler.

Araç İpucu

Ne yapacağından emin olmayan kullanıcının form alanını doldurmasına yardımcı olacak bir metin görüntüler. Araç ipuçları işaretçi form alanının üzerinde kısa bir süre kaldığında görünür.

Form Alanı

Form alanının ekranda veya yazdırılmış belgede görünüp görünmeyeceğini belirler. Seçenekler şunlardır: Görülebilir, Gizli, Görülebilir Fakat Yazdırılmaz ve Gizli Fakat Yazdırılabilir.

Yönlendirme

Form alanını 0, 90, 180 ya da 270 Derece döndürür

Salt Okunur

Kullanıcının form alanı içeriğini değiştirmesini önler.

Zorunlu

Kullanıcının seçili form alanını doldurmasını zorunlu kılar. Kullanıcı zorunlu bir alan boş olduğu halde formu göndermeye çalışırsa bir hata mesajı görünür ve boş bırakılmış zorunlu alan vurgulanır.

Form alanı özelliklerinin Görünüm sekmesi

Görünüm özellikleri form alanının sayfada nasıl görüneceğini belirler. Görünüm sekmesi barkodlar dışında tüm form alanı türlerinde vardır ve aşağıdaki seçenekleri içerir:

Kenarlık Rengi

Alanı çevreleyen çerçeve için renk örneği seçebileceğiniz bir renk seçici açar. Alanı çerçevesiz bırakmak için Renk Yok'u seçin.

Çizgi Kalınlığı

Form alanını çevreleyen çerçevenin genişliğini belirler: İnce, Orta veya Kalın.

Dolgu Rengi

Alanın arka planı için renk örneği seçebileceğiniz bir renk seçici açar. Alanı renksiz bırakmak için Renk Yok'u seçin.

not: Renksiz dışındaki herhangi bir Dolgu Rengi seçeneği, PDF sayfasında form alanının arkasında görünen tüm görüntüleri engeller.

Çizgi Stili

Çerçevenin görünümünü değiştirir. Sürekli, Kesikli, Eğimli, İç Metin veya Altı Çizili'yi seçin.

Font Boyutu

Kullanıcı tarafından girilen metnin boyutunu veya radyo düğmeleri ve onay kutuları için seçim işaretleyicisinin boyutunu belirler. Otomatik'i seçebilir, çeşitli hazır değerleri kullanabilir veya farklı bir değer girebilirsiniz. Metin alanı için Otomatik'i seçerseniz kullanıcı yazarken metni kutuya sığdırmak için font boyutu değişir.

Metin Rengi

Metin veya seçim işaretleyicisi için renk örneği seçebileceğiniz bir renk seçici açar.

Font

Bilgisayarınızda bulunan fontları listeler. Bu seçenek metin görüntülemeyen form alanları için kullanılamaz.

Not:

Tercihler iletişim kutusunun Dil sekmesindeki Sağdan Sola Dil Seçeneklerini Etkinleştir seçeneği, Özellikler iletişim kutusunun Görünüm sekmesinde hangi öğelerin görüneceğini etkiler. Bu tercih seçildiğinde, Görünüm sekmesi metin alanları, açılır liste kutuları ve liste kutuları için basamak stilini ve metin yönünü değiştirmeye ilişkin seçenekler içerir.

Form alanı özellikleri için Konum sekmesi

Konum sekmesi, o sırada seçili olan alan veya alanların konumunu veya boyutunu ayarlamanızı sağlar. Alanları sayfada belirlediğiniz bir konuma taşıyabilirsiniz. Yükseklik ve Genişlik seçeneklerini kullanarak alanların sadece boyutlarını değiştirebilirsiniz. Alanları yeniden boyutlandırmadan taşımak için Konumu Değiştirirken Yükseklik ve Genişliği Değiştirme'yi seçin.

Form alanı özelliklerinin Seçenekler sekmesi

Bu sekmede bulunan seçenekler seçilen form alanının türüne göre değişir. Seçenekler sekmesi, dijital imzalar dışında tüm form alanı türlerinde vardır.

Barkod

Barkod alanı özelliklerine ilişkin Seçenekler sekmesi aşağıdakileri içerir:

Semboloji

PDF417, QR Code ve Data Matrix barkod türlerini içerir.

not: Kuruluşunuz formları birden çok yöntemle işliyorsa en düşük kaliteli barkod görüntülerini içeren yöntemi seçin. Örneğin, formlar faks veya e-postayla geri gönderilecekse tüm formlarda yüksek okuma oranları sağlamak üzere kod çözme koşulu olarak Faks Sunucusu'nu seçin.

Barkod Olarak Kodlamadan Önce Verileri Sıkıştır

Verilerin kodlanmadan önce sıkıştırılacağını belirtir. Veriler Düz sıkıştırma yöntemiyle sıkıştırılır. Sıkıştırılmış veri barkodda genellik daha az depolama alanı gerektirerek daha fazla verinin depolanmasını sağlar. Genel olarak, geri gönderilen verileri yorumlamak için Acrobat barkod formları kod çözücüsü kullanacaksanız bu seçeneği kullanın. Taşınabilir bir barkod tarayıcısı kullanacaksanız bu seçeneği kullanmayın çünkü bu aygıtların çoğu sıkıştırılmış verilerin kodunu çözemez.

Kod Çözme Koşulu

Hazır olarak verilen kod çözme koşulları Özel düğmesini tıklatarak ayarlayabileceğiniz önerilen başlangıç noktalarını temsil eder.

Özel

Sizdeki tarama ve faks donanımına en uygun özel işleme parametrelerini seçebileceğiniz bir iletişim kutusu açar. (Kullanılabilecek seçenekler barkod türlerine göre değişir.)

X Boyutu

Hücrenin mil cinsinden (1 mil = 0,001 inç veya 0,0254 mm) genişliği.

Y/X Oranı

Hücrenin yükseklik/genişlik oranı. Örneğin yüksekliği genişliğinin iki katı olan bir veri hücresi için 2 girin. (Yalnızca PDF417 barkodları için kullanılabilir.)

not: Barkodun kodunu taşınabilir bir lazer tarayıcıyla çözmeyi planlıyorsanız 4 inç'ten (10,2 cm) daha geniş barkodlar oluşturmamaya dikkat edin. Uzun ve dar barkodlar taşınabilir tarayıcılar için daha uygundur. Adobe barkod kod çözücüsü kullanıyorsanız (ayrı olarak satılır) barkod yüksekliği ve genişliği sorun olmayacaktır.

Hata Düzeltme Düzeyi

Olası herhangi bir kod çözme hatasını düzeltmek için barkoda eklenen veri yedekliği düzeyini gösterir. Yüksek bir düzey hem daha fazla yedeklik hem de daha başarılı kod çözme sonuçları oluşturan daha güçlü bir barkod sağlar. Ancak yüksek düzeyler barkodun boyutunu büyütür ve kullanıcı tarafından sağlanan verilerin veya form yapısı verilerinin barkoda kodlanma yeteneğini azaltır. Güçlü bir barkod; kalem çizikleri, düşük yazdırma kalitesi, faksla gönderme sırasında oluşan görüntü kaybı veya belgedeki katlanmalar nedeniyle ortaya çıkan sorunları azaltır. Bu seçenek PDF417 ve QR Code barkodları için kullanılabilir.

Barkod Parametrelerini Yönet

Özel barkod seçimlerinizi bir dosyaya kaydetmenizi sağlar. Daha sonra dosyayı dışa aktarabilir ve kuruluşunuzdaki diğer form yazarları tarafından kullanılmasını sağlayabilirsiniz.

Onay kutuları

Onay Kutusu Stili

Kullanıcı seçtiğinde onay kutusunun içinde görünen işaretleyicinin şeklini belirler. Onay (varsayılan), Daire, Artı, Baklava, Kare veya Yıldız. Bu özellik onay kutusunun şeklini değiştirmez.

Not: Onay kutusunun içindeki işaretleyicinin boyutu Görünüm sekmesinde sizin seçtiğiniz fontun boyutu tarafından belirlenir.

Dışa Aktarma Değeri

Veriler dışa aktarıldığında öğeyi temsil edecek değeri belirler. Boş bırakılırsa Genel sekmesindeki Ad girişi dışa aktarma değeri olarak kullanılır.

Onay Kutusu Varsayılan Olarak İşaretli

Kullanıcı seçimini kaldırmadığı sürece onay kutusunu seçili olarak gösterir.

Açılır kutular veya liste kutularında, kullanıcının seçim yaptığı bir öğe listesi oluşturmak için Seçenekler sekmesini kullanabilirsiniz.

Bu sekmedeki özelliklerin çoğu bu form alanı türlerinin her ikisinde de ortak olmasına karşın, bu türlerden yalnızca birine veya diğerine ait birkaç özellik de vardır.

Öğe

Alanla ilgili olarak menüde görüntülenmesini istediğiniz seçenekler için yazdığınız metni kabul eder.

Ekle

Öğe'deki geçerli seçimi Öğe Listesi'ne taşır.

Dışa Aktarma Değeri

Veriler dışa aktarıldığında öğeyi temsil edecek değeri yazdığınız yerdir. Boş bırakılırsa Genel sekmesindeki Ad girişi dışa aktarma değeri olarak kullanılır.

Öğe Listesi

Listede bulunacak seçenekleri görüntüler.

not: Öğe Listesi kutusunda vurgulanan öğe, açılır kutu veya liste kutusu alanında varsayılan olarak seçilmiş öğe olarak görünür. Varsayılan öğeyi değiştirmek için listeden başka bir öğe vurgulayın.

Yukarı ve Aşağı düğmeleri

Öğelerin açılır listede listelenme sırasını değiştirir. Öğeleri Sırala seçiliyse bu düğmeler kullanılamaz.

Sil

Seçili öğeyi listeden çıkarır.

Öğeleri Sırala

Listelenen öğeleri sayısal ve alfabetik olarak düzenler. Alfabetik sıralamadan önce sayısal sıralama yapılır (uygulanabiliyorsa).

Kullanıcının Özel Metin Girmesine İzin Ver

(Yalnızca açılır kutular) Kullanıcıların listedekilerin dışında bir değer girmesini sağlar.

Yazımı Denetle

(Yalnızca açılır kutular) Kullanıcının girdiği metnin yazım denetimini yapar. Bu seçenek yalnızca Kullanıcının Özel Metin Girmesine İzin Ver seçiliyse kullanılabilir.

Birden Çok Seçim

(Yalnızca liste kutuları) Kullanıcıların listede birden çok öğe seçmelerini sağlar.

Seçilen Değeri Hemen Kaydet

Kullanıcı seçtiğinde değeri hemen kaydeder. Bu seçenek seçilmezse, değer yalnızca kullanıcı bulunduğu alandan sekme tuşuna basarak çıktığında veya başka bir form alanını tıklattığında kaydedilir. Yalnızca liste kutuları için, Çoklu Seçim seçiliyse bu seçenek kullanılamaz.

Radyo düğmeleri

Kullanıcının seçimler kümesinden yalnızca bir seçim seçmesini isterseniz radyo düğmesi grubu oluşturun. Gruptaki tüm radyo düğmeleri aynı Ada sahiptir, ancak hepsinin farklı birer Düğme Değeri vardır.

Düğme Stili

Kullanıcı seçtiğinde düğmenin içinde görünen işaretleyicinin şeklini belirler. Onay, Daire (varsayılan), Artı, Baklava, Kare veya Yıldız. Bu özellik radyo düğmesinin şeklini değiştirmez.

Radyo Düğmesi Seçimi

Radyo düğmesini tanımlar ve aynı Ad değerine sahip diğer radyo düğmelerinden ayırt edilmesini sağlar.

Düğme Varsayılan Olarak İşaretli

Kullanıcı formu ilk açtığında düğmenin seçim durumunu belirler.

Aynı Ada ve İçeriğe Sahip Düğmeler Birlikte Seçilir

İlişkili birden çok radyo düğmesinin tek tıklatmayla seçilmesini sağlar. Örneğin kullanıcı başka bir radyo düğmesiyle aynı alan adına ve seçili içeriğe sahip bir radyo düğmesini seçerse her iki radyo düğmesi de seçilir.

Metin Alanları

Metin alanları alfabetik karakterler, rakamlar veya her ikisinden oluşan kullanıcı girişlerini kabul eder.

Hizalama

Metni alanda sola, sağa veya ortaya hizalar.

Varsayılan Değer

Kullanıcı alana başka bir şey yazarak değiştirene kadar görüntülenecek metni belirler. Bu seçeneğin varsayılan değerini yazarak girin.

Çok satırlı

Metin alanında birden fazla satır girişi yapılmasını sağlar.

Uzun Metni Kaydır

Metin alanının sınırlarının dışına taşan metni alanın içinde kalacak şekilde kaydırır.

Zengin Metin Formatlamaya İzin Ver

Kullanıcıların metne kalın veya italik gibi stil bilgileri uygulamasını sağlar. Bu özellik, örneğin makale gibi bir metnin anlamı açısından bu tür stil bilgilerinin önemli olduğu belirli metin alanları için kullanışlı olabilir.

Karakter Sınırı

Belirttiğiniz sayıda karakter girişine izin verir.

Not:

Varsayılan bir değer girdiyseniz bu değer bu sınıra küçültülür.

Şifre

Kullanıcının girdiği metni bir dizi yıldız işareti (*) olarak görüntüler. Bu seçenek yalnızca Yazımı Denetle seçili olmadığında kullanılabilir.

Alan Dosya Seçimi İçin Kullanılır

Formla birlikte bir dosya gönderildiğinde, kullanıcının alan değeri olarak dosya yolunu girmesini sağlar. Bu seçenek, yalnızca Seçenekler sekmesinde yalnızca Uzun Metni Kaydır seçeneği işaretli olduğunda kullanılabilir.

Yazımı Denetle

Kullanıcının girdiği metnin yazımını denetler.

Karakter Kombinasyonu

Kullanıcının girdiği metni, metin alanın genişliği boyunca eşit şekilde dağıtır. Görünüm sekmesinde kenarlık rengi seçilmişse, alana girilen her karakter bu renkte çizgilerle ayrılır. Bu seçenek yalnızca başka bir onay kutusu seçilmediğinde kullanılabilir.

Acrobat'ta metin alanları
Kombinasyon özelliği içeren ve içermeyen metin alanları

A. Kombinasyon özelliğini kullanan, kenarlık rengi içeren dört metin alanı B. Kombinasyon özelliği içermeyen metin alanı 

Form alanı özelliklerinin Eylemler sekmesi

Eylemler sekmesindeki özellikler, form alanıyla ilişkilendirmek istediğiniz, örneğin belli bir sayfaya atlamak veya medya klibi oynatmak gibi herhangi bir eylemi belirler Eylemler sekmesi tüm form alanı türlerinde vardır ve aşağıdaki seçenekleri içerir:

Tetikleyici Seç

Bir eylem başlatan kullanıcı eylemini belirler: Fare Tuşu Basılı Değil, Fare Tuşu Basılı, Fare Girişi, Fare Çıkışı, Odakla veya Bulanıklaştır.

Eylem Seç

Kullanıcı eylemi tetiklediğinde ortaya çıkacak olayı belirler: Menü Öğesi Yürüt, 3B/Multimedya Görünümüne Git, Sayfa Görünümüne Git; Form Verisi İçe Aktar, Multimedya İşlemi (Acrobat 9 ve sonraki sürümler), Dosya Aç, Web Bağlantısı Aç, Ses Çal, Ortamı Yürüt (Acrobat 5 ile Uyumlu), Ortamı Yürüt (Acrobat 6 ve Sonraki Sürümlerle Uyumlu), Makale Oku, Formu Sıfırla, JavaScript Çalıştır, Katman Görünürlüğünü Ayarla, Alanı Göster/Gizle ve Form Gönder.

Ekle

Seçilen eylem için bir pencere açar.

Eylemler

Tanımladığınız tetikleyicilerin ve eylemlerin listesini görüntüler.

Yukarı ve Aşağı düğmeleri

Seçili eylemin tetikleyici altında listelendiği sırayı değiştirir. (Yalnızca aynı tetikleyici için birden çok eylem tanımladığınızda kullanılabilir.)

Düzenle

Seçili eylem için belirli seçenekler içeren bir iletişim kutusu açar.

Sil

Seçili eylemi veya tetikleyici ve eylem çiftini kaldırır.

Form alanı özelliklerinin Hesapla sekmesi

Hesapla sekmesi, Özellikler iletişim kutusunda yalnızca metin alanları ve açılır kutular için görünür. Bu seçenekleri, varolan form alanı girişlerinde matematiksel işlemler yapmak ve sonuçları görüntülemek için kullanın.

Değer Hesaplanmaz

Kullanıcının yazmasını istiyorsanız bu seçeneği işaretleyin.

Değer

Daha çok seçeneği kullanılabilir yapmak için bu seçeneği işaretleyin:

Açılır menü

Seçili alanlara uygulanacak matematiksel işlevleri listeler. Seçili alanlara girilen değerleri toplamak için Topla, bu değerleri çarpmak için Çarp'ı seçin. Diğer seçenekler Ortalama, En Düşük veya En Yüksek'tir.

Seç

Hesaplamaya dahil etmek için seçeceğiniz veya hesaplamanın dışında tutmak için seçimini kaldıracağınız alanların listesini içeren bir iletişim kutusu açar.

Basitleştirilmiş Alan İşaretleri

Alan adları ve basit aritmetik işaretlerle JavaScript kullanır. Düzenle düğmesi, komut dosyaları yazabileceğiniz, düzenleyebileceğiniz ve ekleyebileceğiniz bir iletişim kutusu açar.

Not:

Alan adları büyük/küçük harf duyarlıdır.

Özel Hesaplama Komut Dosyası

Hesaplamalar için eklediğiniz tüm özel komut dosyalarını görüntüler. Düzenle düğmesi, yeni JavaScript'ler yazabileceğiniz ve ekleyebileceğiniz bir iletişim kutusu açar.

Form alanlarının hesaplamasını ayarlama

Bir formda iki veya daha fazla hesaplama tanımladığınızda, bunların yürütülme sırası hesaplamaları tanımlama sıranızla aynıdır. Bazı durumlarda, doğru sonuçlar elde edebilmek için hesaplama sırasını değiştirmeniz gerekebilir.

Örneğin iki form alanının hesaplanmasından elde edilen sonucu üçüncü bir form alanının değerini hesaplamak için kullanmak istiyorsanız doğru sonuçların elde edilmesi için öncelikle ilk iki form alanının birlikte hesaplanması gerekir.

 1. Sağ bölmede, Daha Fazla > Alan Hesaplama Sırasını Ayarla'yı seçin.

  Alanları Hesapla iletişim kutusu formunuzdaki tüm hesaplanabilir alanları ve hesaplamaların gerçekleştirileceği sırayı görüntüler.

 2. Alan hesaplama sırasını değiştirmek için listeden alanı seçin ve Yukarı veya Aşağı düğmesini tıklatın.

Acrobat DC, form alanlarınızı oluştururken ve test ederken, atanan tüm alan hesaplamalarını otomatik olarak gerçekleştirir. Çalışırken kolaylık sağlamak için form tercihlerinde otomatik hesaplamayı kapatabilirsiniz.

Form alanı özelliklerinin İmza sekmesi

İmza sekmesi yalnızca Dijital İmza Özellikleri iletişim kutusunda bulunur. Burada yapılan seçimler, kullanıcı forma dijital imza uyguladığında ne olacağını belirler.

İmzalandığında Değişiklik Yok

Varsayılan değer budur.

Salt Okunur Olarak İşaretle

Açılır menüdeki seçime göre, dijital olarak imzalanmış formda başka değişiklik yapılmasını önler:

Tüm Alanlar

Hiçbir form alanında değişiklik yapılmasına izin vermez.

Bunlar Dışında Tüm Alanlar

Yalnızca Seç düğmesini tıklatıp, imzalamadan sonra kullanıcının düzenleyebilmesini istediğiniz alanların onay kutusunu işaretleyerek seçtiğiniz form alanlarında değişiklik yapılmasına izin verir.

Yalnızca Bu Alanlar

Yalnızca seçtiğiniz form alanlarında değişiklik yapılmasını önler.

Alan İmzalandığında Bu Komut Dosyası Yürütülür

Kullanıcı formu dijital olarak imzaladığında özel bir JavaScript'in etkinleştirilmesini sağlar. JavaScript eylemini değiştirmek veya yeni bir JavaScript eylemi oluşturmak için Düzen düğmesini tıklatın.

Form alanı özelliklerinin Format sekmesi

Format sekmesi, Özellikler iletişim kutusunda yalnızca metin form alanları veya açılır kutu form alanları için görünür. Kullanılabilecek seçenekler Format Kategorisi Seç açılır menüsündeki seçiminize bağlıdır.

Geçerli Format Örneği alanında, ayarların canlı önizlemesi gösterilir.

Yok

Hiçbir ek seçenek yoktur. Bu özelliği içeren bir metin kutusundaki veya açılır kutudaki giriş hiçbir özel formatlama gerektirmez.

Sayı

Seçili formatlama seçeneklerini sayısal veri girişlerine otomatik olarak uygular.

Ondalık Basamaklar

Ondalık noktasının sağında görünecek basamak sayısını belirler.

Ayırıcı Stili

Virgüllerin ve noktaların yerleşimini belirler.

Para Birimi Sembolü

Euro, Dolar veya Yen gibi bir para birimi türü seçer.

Sembol Konumu

Para birimi sembolünün sayıya göre konumunu ayarlar. Bu alan, bir para birimi sembolü seçiliyse etkindir.

Negatif Sayı Stili

Negatif sayıların nasıl görüntüleneceğini belirler. Parantez Göster veya Kırmızı Metin Kullan seçeneklerinden birini belirleyebilir, hiçbirini belirlemeyebilir veya ikisini birden belirleyebilirsiniz.

Yüzde

Seçili formatlama seçeneklerini yüzde olarak ifade edilen sayısal verilere otomatik olarak uygular.

Ondalık Basamaklar

Ondalık noktasının sağında görünecek basamak sayısını belirler

Ayırıcı Stili

Virgüllerin ve noktaların yerleşimini belirler.

Tarih

Bu liste bir, iki ve dört basamaklı çeşitleri içerir; burada g gün, a ay ve y yıldır.

Saat

Bu liste görüntüleme çeşitleri içerir; burada s 12 saatlik düzende saat, S 24 saatlik düzende saat, DD dakika, ss saniye ve tt AM veya PM'i ifade eder.

Özel

Posta Kodu

Beş basamaklı ABD posta kodu içindir.

Posta Kodu + 4

Dokuz basamaklı ABD posta kodu içindir.

Telefon Numarası

On basamaklı telefon numarası.

Sosyal Güvenlik Numarası

Dokuz basamaklı ABD Sosyal Güvenlik Numarası. Üçüncü ve beşinci basamaktan sonra otomatik olarak tire eklenir.

Keyfi Maskele

Format kategorisini Özel olarak değiştirir ve içine özel bir format yazabileceğiniz başka bir metin alanının kullanılmasını sağlar. Bu seçeneği, verilmiş herhangi bir konuma kullanıcının hangi türde karakterler girebileceğini ve verinin alanda nasıl görüntüleneceğini belirlemek için kullanın.

A

Yalnızca harfleri kabul eder (A–Z, a–z).

X

Standart bir klavyede bulunan tüm karakterler ve 32–126 ile 128–255 aralıklarındaki ANSI karakterleri dahil olmak üzere, boşlukları ve çoğu yazdırılabilir karakterleri kabul eder.

O

"O" harfi alfasayısal karakterleri kabul eder (A–Z, a–z ve 0–9).

9

Yalnızca sayısal karakterleri kabul eder (0–9).

Örneğin AAA--p#999 şeklindeki bir maske ayarı BOE--p#767 girişini kabul eder. OOOOO@XXX şeklindeki maske ayarı vad12@3Up girişini kabul eder.

Acrobat'ta Keyfi Maskele girişi
Keyfi Maskele girişi örneği

Özel

Formatlama ve tuş vuruşları için kendi JavaScript'lerini yazmak isteyen form tasarımcıları için ek seçenekler sağlar. Örneğin özel bir komut dosyası yeni bir para birimi formatı tanımlayabilir veya kullanıcı girişini belirli tuş vuruşu karakterleriyle sınırlayabilir.

Özel Format Komut Dosyası

Formatlar için eklediğiniz tüm özel komut dosyalarını görüntüler. Düzenle düğmesi, yeni komut dosyaları yazabileceğiniz ve ekleyebileceğiniz bir iletişim kutusu açar.

Özel Tuş Vuruşu Komut Dosyası

Tuş vuruşlarını doğrulamak için eklediğiniz tüm özel komut dosyalarını görüntüler. Düzenle düğmesi, yeni komut dosyaları yazabileceğiniz ve ekleyebileceğiniz bir iletişim kutusu açar.

Acrobat API için JavaScript Referansı belgesini edinmek için Acrobat Developer Center (Acrobat Geliştirici Merkezi) sayfasına (www.adobe.com/go/learn_acr_javascript_tr) bakın (PDF, yalnızca İngilizce).

Form alanı özelliklerinin Doğrulama sekmesi

Doğrulama sekmesi, yalnızca, Metin Alanı Özellikleri ve Açılır Kutu Özellikleri iletişim kutularında görünür. Doğrulama özellikleri, girişleri belirtilen aralıklarla, değerlerle veya karakterlerle kısıtlayarak kullanıcıların belirtilen bir form alanı için uygun verileri girmesini sağlar.

Alan Değeri Doğrulanmasın

Doğrulamayı kapatır.

Alan Değeri Aralıkta

Girdiğiniz değerleri sayı veya yüzde olarak kullanan form alanları için sayısal bir aralık belirler.

Özel Doğrulama Komut Dosyası Çalıştır

Doğrulama işlemini oluşturduğunuz veya sağladığınız bir JavaScript'e göre yapar.

Form alanı özelliklerinin Değer sekmesi

Değer sekmesi yalnızca barkod form alanları için görünür.

Bununla Kodla

Şu seçenekleri etkinleştirir:

XML

Verileri barkoda standart XFDF formatında kodlar. JavaScript otomatik olarak oluşturulur.

Sekmeyle Sınırlandırılmış

Alanları barkoda sekmeyle sınırlanmış değerler olarak kodlar. JavaScript otomatik olarak oluşturulur. Form, verileri ayrı ayrı XFDF veya XDP dosyalarında çıkartacak şekilde yapılandırılmışsa, ilk satırda alan adları olmak üzere veriler sekmeyle sınırlandırılmış formatta olmalıdır. Bu seçenek ayrıca barkoda daha fazla veri sığdırmak veya verileri veritabanına veya çalışma sayfası tablolarına kopyalamak istediğinizde de kullanışlıdır.

Seç

Almanız için barkodda kodlanacak kullanıcı verilerini seçmenizi sağlayan bir iletişim kutusu açar.

Alan Adlarını Ekle

(Yalnızca Sekmeyle Sınırlandırılmış kodlama seçildiğinde kullanılabilir.) Alan adlarını barkod içeriğinin ilk satırı olarak kodlar. Değerler bunların altında kodlanır.

Özel Hesaplama Komut Dosyası

Varsayılan komut dosyasını görüntüler. Barkodunuza özel hesaplama komut dosyaları yazabileceğiniz JavaScript Editörü iletişim kutusunu açmak için Düzenle düğmesini tıklatın.

Yayınlanmış Form referansı

PDF formunun yolunu görüntüler. Yayınlanmış forma URL'yi yazarak bunu düzenleyebilirsiniz. Daha sonra, form şablonunu kullanıcı tarafından sağlanan verilerin bir örneğiyle birleştirerek tamamlanmış formun dijital sürümünü yeniden oluşturabilirsiniz. Ayrıca belirli bir form şablonu ve onun ilgili barkod veri dosyaları arasındaki ilişkiyi de koruyabilirsiniz. Barkodu XML değerlerini kullanarak kodladığınızda, URL referansı barkoda kodlanır ve formda barkodun alt tarafında görüntülenir.

Altında URL referansı bulunan bir barkod türü
Altında URL referansı bulunan bir barkod türü

Özel barkod ayarlarını yönetme

Yeni barkod form alanları oluşturduğunuzda uygulamak için barkod parametrelerine ilişkin bir özel ayarlar grubunu kaydedebilir, yeniden kullanabilir ve paylaşabilirsiniz. Özel parametre gruplarınızı tanımladıktan sonra bunlarda başka ayarlamalar da yapabilirsiniz.

Bu işlemlerin tümü barkod form alanı özellikleri iletişim kutusu açılarak başlar. Özellikler iletişim kutusunu açmak için barkod alanını çift tıklatın.

Yeni bir barkod parametreleri kümesi oluşturma

 1. Barkod Alanı Özellikleri iletişim kutusunda Seçenekler sekmesini ve ardından Barkod Parametrelerini Yönet'i tıklatın.

 2. Yeni grup için temel olarak kullanmak istediğiniz varolan parametre grubunu seçin ve Yeni'yi tıklatın.

 3. Ad kutusuna bir ad, Açıklama kutusuna bir açıklama yazın.

 4. Semboloji, X Boyutu, Y/X Oranı ve Hata Düzeltme Düzeyi seçeneklerini belirleyin ve Tamam'ı tıklatın.

Yeni tanımlanan parametre grubu Barkod Parametrelerini Yönet iletişim kutusundaki listede görünür ve iletişim kutusunun sağ tarafındaki tüm parametreler kullanılabilir duruma gelir. Yeni tanım, Barkod Alanı Özellikleri iletişim kutusunun Seçenekler sekmesindeki Kod Çözme Koşulu menüsünde de görünür.

Özel barkod parametreleri kümesini düzenleme veya silme

 1. Barkod Alanı Özellikleri iletişim kutusunda Seçenekler sekmesini ve ardından Barkod Parametrelerini Yönet'i tıklatın.

 2. Listeden bir özel parametre grubu seçin.
 3. Uygun eylemi seçin:
  • Düzenle'yi tıklatın ve ayarlarda değişiklikleri yapıp Tamam'ı tıklatın.

  • Sil'i tıklatın. Görüntülenen mesajda Tamam'ı tıklatarak silinme işlemini onaylayın.

Özel barkod parametreleri kümesini dışa veya içe aktarma

 1. Barkod Alanı Özellikleri iletişim kutusunda Seçenekler sekmesini ve ardından Barkod Parametrelerini Yönet'i tıklatın.

 2. Uygun eylemi seçin:
  • Listeden bir barkod parametre grubu seçin ve Dışa Aktar'ı tıklatın. Dosya adı uzantısı .bps olan dosya için bir konum ve dosya adı seçin.

  • İçe Aktar'ı tıklatın ve içe aktarmak istediğiniz BPS dosyasının bulunduğu konuma gidip dosyayı seçin.

Form alanı özellik varsayılanlarını yeniden tanımlama

Belirli türde bir form alanının özelliklerini değiştirdikten sonra bu özellikleri o tür için varsayılan küme olarak belirleyebilirsiniz. Örneğin bir onay kutusu oluşturabilir, kutunun özelliklerini değiştirebilir ve sonra özellikleri varsayılan değerler olarak kaydedebilirsiniz.

 1. Gerekirse form düzenleme moduna geçmek için Araçlar > Form Hazırla'yı seçin.

 2. Özelliklerini değiştirmiş olduğunuz form alanını sağ tıklatın Geçerli Özellikleri Yeni Varsayılanlar Olarak Kullan'ı seçin.

Not:

Varsayılan özellikleri değiştirmek varolan aynı türdeki form alanlarının ayarlarını değiştirmez. Yeni varsayılanlar yalnızca oluşturduğunuz yeni alanlara uygulanır.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi