Adobe Connect'teki içerik, kurslar, müfredat ve sanal sınıflar hakkında bilgi edinin ve bunların oluşturulması ve yönetilmesiyle ilgili ipuçlarını öğrenin. Eğitimler, gruplar, kataloglar ve kütüphanenin nasıl yönetileceğini öğrenin.

İçerik, ders ve müfredatlar hakkında

Not:

Eğitim uygulamasını yalnızca bu özellik Adobe Connect hesabınız için etkinleştirilmişse kullanabilirsiniz.

Adobe Connect Training uygulaması; içerik, ders, müfredat ve sanal sınıflardan oluşur.

İçerik, Adobe Connect İçerik kütüphanesinde saklanan dosyalardır. İçerik, şu dosya türlerinden herhangi biri olabilir: PPT, PPTX, FLV, SWF, PDF, GIF, JPG, PNG, MP3, HTML, MP4, F4V veya ZIP. Ek olarak, Adobe Captivate 9 veya Adobe Presenter 11 kullanılarak oluşturulan HTML5 içeriği Adobe Connect masaüstü uygulaması kullanılarak paylaşılabilir veya kullanılabilir.

İçerikle birlikte herhangi bir kullanıcı bilgisi saklanmaz. İçerik için raporlar oluşturulur, ancak bunlar toplu ve içeriğe özgü raporlar olup erişimi esas alır. İçerik Adobe Presenter ile oluşturulursa ve sunumlarda kısa testler yer alırsa, kullanıcıların kısa testi geçmek için sahip olduğu deneme sayısını ayarlayamazsınız. (Buna karşılık, derslerle deneme sayısını ayarlayabilirsiniz.)

Ayrıca içerikte devam ettirme işlevi yoktur, bu nedenle örneğin bir kullanıcı içerik öğesinin yarısındayken çıkış yaparsa, öğeyi tekrar başlattığında içeriğin en başına götürülür.

Adobe Presenter, Adobe Captivate, PDF ve üçünü taraf SCORM içeriklerini İçerik Kütüphanesi'nde yayınlayabilirsiniz. Adobe Presenter ve Adobe Captivate için; kullanıcı doğrudan uygulama aracılığıyla Adobe Connect'te içerik yayınlamaya devam edebilir. PDF ve üçüncü taraf içerik için kullanıcı, dosyayı veya ZIP paketini İçerik kütüphanesine yükleyebilir.

Not:

Bir SCORM başlatma dosyasını veya referansları dosya adında '+' karakteri olacak şekilde veya dosya adı sayıyla başlayacak şekilde adlandırmayın.

Ders, İçerik kütüphanesindeki herhangi bir öğeyi içerir. Ders, belirli bir dizi kayıtlı öğrenciyle ilişkilidir ve içerik düzeyinde takibi kapsar. Ders bağımsız olarak veya müfredatın ya da sanal sınıfın bir parçası olarak sunulup yönetilebilir. Dersleri kullandığınızda, AICC uyumlu nesneler için puanlar yakalanabilir ve siz de kullanıcıların dersi tamamlamak için sahip oldukları deneme sayısını zorlayabilirsiniz. Derslerde devam ettirme işlevi bulunabilir, böylece kullanıcılar dersin yarısını görüntüleyip dersi kapattıktan sonra dersi tekrar açtıklarında kaldıkları yerden devam edebilir.

Eğitim oturumlarını yürütmek için sanal sınıf kullanılabilir. Sanal sınıflar, ders gibi müfredata eklenir. Sanal sınıflar için üç erişim düzeyi vardır: yalnızca kayıtlı öğrenciler, kayıtlı öğrenciler ve kabul edilen misafirler ve sanal sınıfın URL'sine sahip herkes. URL'ye sahip olan herkes seçeneğini seçtiğinizde VC ve yüklenen içerikler herkese açıktır.

Müfredat, belirli bir öğrenim yolunda öğrencilerin ilerlemesini sağlayan bir dersler, toplantılar ve sanal sınıflar grubudur. Müfredat öncelikli olarak derslerden oluşur ancak canlı eğitim oturumları gibi başka öğeler de içerebilir. Müfredatlarla, belirli bir öğrenim yoluna zorlamak için ön koşullar, testler ve tamamlama gereklilikleri atayabilirsiniz. Derslerde olduğu gibi, müfredatta ilerlerken öğrenim hedeflerine ulaştıklarından emin olmak için kayıtlı kişilerin ilerlemesini izlemek üzere raporlar oluşturabilirsiniz.

Eğitim dersleri ve müfredatların üç katılım izni vardır: Kayıtlı Kişiler, Reddedilenler ve Onay Bekleyenler. Kayıtlı Kişiler, eğitim moderatörünün bir derse veya müfredata yerleştirdiği öğrenciyi belirtir; Reddedilenler, o derse veya müfredata erişimi reddedilen bir kullanıcıyı belirtir. Genellikle eğitim moderatörü bir kullanıcıyı grup dersinden hariç tutmak için (örneğin, söz konusu kullanıcı önceden bu dersi almışsa) Reddedilenler iznini kullanır. Onay Bekleyenler, eğitim moderatöründen onay bekleyen bir kullanıcıyı belirtir.

Not:

Adobe Connect yöneticileri, yönetim standartlarına uymak için bölme, paylaşım ve diğer ayarları değiştirebilir. Bu ayarlar sanal sınıfların düzenini ve sanal sınıflarda yapabileceklerinizi etkiler. Daha fazla bilgi için bkz. Uyumluluk ve kontrol ayarlarıyla çalışma.

Eğitim kütüphanesine erişme

Tüm Adobe Connect Training dersleri, müfredatları ve sanal sınıfları, Eğitim kütüphanesi adı verilen bir klasörler dizininde bulunur ve organize edilir. Adobe Connect Central penceresinin en üst kısmındaki Eğitim sekmesini tıklatarak Eğitim kütüphanesine erişirsiniz. Kütüphanede gezinirken, klasörlerin adları tarayıcı penceresinin en üst kısmında bir gezinme yolu olarak görüntülenir.

Eğitim Moderatörleri dersler ve müfredatlar oluşturabilir. Sanal Sınıf Moderatörleri de Eğitim Moderatörlerinin sahip oldukları tüm izinlere sahiptir ve dersler ya da müfredatlar oluşturabilirler. Eğitim kütüphanesi klasörünü yönetmeniz için eğitim moderatörü olmanız gerekmez ancak Eğitim kütüphanesinde bu klasör için Yönetim izinlerine sahip olmanız gerekir. Varolan içerik türlerini (Adobe Presenter, Adobe Captivate, PDF ve diğer türlerin çoğu) kullanarak bir ders hedefi oluşturabilirsiniz. Ayrıca üçüncü taraf SCORM içeriğini kullanarak ders hedefleri oluşturabilirsiniz. Ders meta verileri (Bilgileri Düzenle, Kayıt, İletişimler vb., tüm Ders Hedefi sekmeleri) Eğitimde bu hedefler üzerinde tanımlanabilir. Eğitimde tanımlanan Ders hedeflerinin tümü Müfredatlara eklenebilir.

Eğitim kütüphanesi izinleri hakkında

Eğitim kütüphanesiyle çalışırken izinlerin şu yönlerini göz önünde bulundurun:

Kayıtlı kişi izinleri

belirli bir ders veya müfredat için öğrencilerin sahip olduğu erişimi tanımlar. Üç kayıtlı kişi izni şudur: Kayıtlı Kişiler, Reddedilenler ve Onay Bekleyenler. Kayıtlı Kişiler iznine sahip bireyler bir dersi veya müfredatı görüntüleyebilir; Reddedilenler iznine sahip bireyler ders ya da müfredata erişemez. Onay Bekleyenler iznine sahip bireylerin eğitim moderatörünün onayına ihtiyacı vardır.

Kayıtlı Kişiler izinleri, ders veya müfredat oluşturulurken atanır. İzinler ders veya müfredat oluşturulduktan sonra da değiştirilebilir. Eğitim moderatörünün izinleri değiştirmek için dersi veya müfredatı açması ve kayıtlı kişiler ekleyip kaldırarak katılımcı listesini düzenlemesi gerekir. Eğitim moderatörünün ayrıca bu ders veya müfredatın bulunduğu klasör için Yönetim izinlerine sahip olması gerekir.

Eğitim kütüphanesi yönetim izinleri

Eğitim kütüphanesi dosya ve klasörleriyle ilişkilendirilmiş dosya ekleme ve silme, kütüphane arşivlerini arama gibi farklı görevleri kimlerin gerçekleştirebileceğini tanımlar. Eğitim kütüphanesindeki çeşitli klasörlerde ders ve müfredatlar oluşturma, silme ve düzenleme yeteneği, kullanıcının ait olduğu gruplarla ve belirli dosya ve klasörler için kullanıcıya atanan bireysel izinlerle belirlenir. Eğitim kütüphanesinde yalnızca iki izin vardır: Yönetim ve Reddedilenler.

Yönetici grubunun üyeleri, Eğitim kütüphanesindeki tüm dosyaları ve klasörleri yönetebilir. Varsayılan olarak, eğitim moderatörlerinin yalnızca Kullanıcı Eğitimi klasöründeki bireysel klasörleri için Yönetim izinleri vardır. Başka bir deyişle, eğitim moderatörleri yalnızca kendi klasörleri için izinler ekleyebilir, silebilir, değiştirebilir veya atayabilir. Diğer tüm Yönetim izinleri, yönetici tarafından bir bireye veya gruba atanır.

Yerleşik gruplar için eğitim kütüphanesi izinleri

Adobe Connect, Yerleşik gruplar adı verilen altı varsayılan izin grubunu tanır. Bu grupların izinlerini değiştiremezsiniz ancak bireyleri veya grupları birden çok Yerleşik gruba atayarak izinlerini genişletebilirsiniz.

Eğitim modülü, Eğitim moderatörünün Moderatörleri grubu için geçerlidir. Bu grup, Eğitim kütüphanesiyle ilişkilendirilmiştir. Her eğitim moderatörünün Eğitim kütüphanesinde Kullanıcı Eğitimi klasöründe bireysel bir klasörü vardır, eğitim moderatörleri burada kendi ders ve müfredatlarını oluşturup yönetebilir. Her eğitim moderatörünün bir içerik klasörü de vardır. Adobe Connect yöneticiniz ayrıca eğitim moderatörü olmayan kullanıcılara belirli Eğitim kütüphanesi klasörleri için Yönetim izinleri de atayabilir. Ancak yalnızca eğitim moderatörleri dersler veya müfredatlar oluşturabilir.

Ders ve müfredat kaydı

Belirli bir dersin veya müfredatın türüne ve amacına bağlı olarak, eğitim yöneticisi misafirlerin kaydolmasını isteyebilir. Bu durumda, herhangi bir eğitim için kayıt yalnızca Etkinlik Yönetimi sekmesinden yapılabileceğinden, yöneticinin Adobe Connect Central uygulamasının bir parçası olarak Etkinlik Yönetimi sekmesine sahip olması gerekir. Bu sekmeye sahip olan bir eğitim yöneticisinin ilk olarak Eğitim sekmesinden ders ya da müfredat oluşturmak için Ders veya Müfredat sihirbazını kullanması ancak katılımcı seçme ve davetiye gönderme adımlarını atlaması gerekir. Ardından, eğitim moderatörü Etkinlik Sihirbazı'nı açıp Adobe Connect Training Dersi veya Müfredatı Sun seçeneğini belirleyip daha sonra etkinlik olarak kullanılacak ders veya müfredatı seçerek bir etkinlik oluşturur.

Etkinlik sihirbazı, eğitim moderatörünün kayıtlı kişileri seçmesini ve davet etmesini, kayıt sorularını seçmesini ve özelleştirmesini ve büyük e-posta listelerine bile davetiye göndermesini sağlar.

Eğitim bir etkinlik olarak sunulursa, Adobe Connect hesabına sahip olup olmadıklarına veya URL'nin genel olup olmamasına bakılmaksızın tüm kayıtlı kişilerin eğitimden önce kayıt bilgileri sağlaması gerekir. Bu durumda eğitim moderatörü eğitimden önce kayıt başvurularını inceleyip kayıt olan kişilerin her birinin kaydını kabul edebilir veya reddedebilir.

Derslerin AICC içeriği

Derslerde Aviation Industry CBT Committee (AICC) içeriği kullandığınızda, Adobe Connect bazı belirli kuralları uygular. Daha fazla bilgi için bkz. İçerik yükleme.

Eğitim hakkındaki verileri görüntüleme

Eğitim Gösterge Panosunda, biri dersler için ve biri müfredatlar için olmak üzere iki çubuk grafik bulunur:

Son 30 Gün İçin Ders Özeti

En yüksek geçen kayıtlı kişi sayısıyla birlikte son 30 günün derslerini gösterir; daha fazla ayrıntı görmek için herhangi bir çubuğu tıklatın.

Son 30 Gün İçin Müfredat Özeti

En yüksek müfredatı tamamlayan kayıtlı kişi sayısıyla birlikte son 30 günün müfredatlarını gösterir; daha fazla ayrıntı görmek için herhangi bir çubuğu tıklatın.

Çubuk grafik, Adobe Connect Central içinde görüntülenir. Ancak Gösterge Panosu'nu, yazdırabileceğiniz bir tarayıcı penceresine dışa aktarabilirsiniz. Gösterge Panosu'nu dışa aktarmak için, solda görüntünün yukarısında bulunan Yazdırılabilir Sürüm öğesini tıklatın.

Eğitim grupları oluşturma ve yönetme

Adobe Connect Central'daki Eğitim sekmesinde, Eğitim yöneticileri, Yöneticiler ve Sınırlı Yöneticiler, eğitim grupları adı verilen öğrenci kümelerini oluşturabilir, değiştirebilir ve kaldırabilir. Eğitim yöneticileri, diğer Eğitim yöneticileri tarafından oluşturulanlar da dahil olmak üzere tüm eğitim gruplarını değiştirebilir.

Not:

Eğitim moderatörleri, kullanıcı oluşturamaz, varolan kullanıcılar hakkındaki bilgileri değiştiremez, kullanıcı silemez, eğitim moderatörleri tarafından oluşturulmayan grupları silemez veya sistem gruplarına kullanıcı atayamaz.

Eğitim grubu oluşturma

Eğitim gruplarına, sistem gruplarıyla veya yönetim gruplarıyla aynı ad verilemez.

 1. Adobe Connect Central'da Eğitim sekmesini tıklatın.
 2. Kullanıcılar ve Gruplar'ı tıklatın.
 3. Yeni Grup'u tıklatın.
 4. Yeni grup için bir ad girin.
 5. (İsteğe Bağlı) Grubun bir açıklamasını yazın.
 6. İleri'yi tıklatın.
 7. Olası Grup Üyeleri listesinde bir kullanıcı veya grup seçip Ekle'yi tıklatın. Ayrıca listede yer almayan bir kullanıcı veya grubu bulmak için Ara'yı da tıklatabilirsiniz.

  Siz kullanıcı ve gruplar ekledikçe, sağdaki Geçerli Grup Üyeleri listesi değişikliklerinizi yansıtmak için güncellenir.

 8. İşleminiz bitince Bitir'i tıklatın.

Varolan bir eğitim grubuna öğrenci ekleme

 1. Adobe Connect Central'da Eğitim sekmesini tıklatın.
 2. Kullanıcılar ve Gruplar'ı tıklatın.
 3. Kullanıcılar ve Gruplar listesinde, değiştirmek istediğiniz grubu seçin ve Bilgi'yi tıklatın.
 4. Grup Üyelerini Göster'i tıklatın.
 5. Olası Grup Üyeleri listesinde, dahil etmek istediğiniz bireyi veya grubu seçip Ekle'yi tıklatın.

Eğitim grubundan öğrencileri kaldırma

 1. Adobe Connect Central'da Eğitim sekmesini tıklatın.
 2. Kullanıcılar ve Gruplar'ı tıklatın.
 3. Kullanıcılar ve Gruplar listesinde, değiştirmek istediğiniz grubu seçin ve Bilgi'yi tıklatın.
 4. Grup Üyelerini Göster'i tıklatın.
 5. Geçerli Grup Üyeleri listesinde, silmek istediğiniz üyeyi veya üyeleri seçip Kaldır'ı tıklatın.

Öğrenci eklemek için CSV dosyalarını kullanma

Virgülle ayrılmış değerler (CSV) dosyanız varsa, öğrenci eklemek için bu dosyayı kullanabilirsiniz. Üç farklı içe aktarma türü gerçekleştirilebilir.

Bu içe aktarma işlemlerinden herhangi birini gerçekleştirmeden önce UTF-8 kodlu bir CSV dosyası oluşturun. Varolan bir CSV dosyasını da kullanabilir veya değiştirebilirsiniz. Oluşturduğunuz CSV dosyasında doğru bilgiler yer almalıdır.

Eğitim grupları eklemek için, her satırında şu şekilde ad ve açıklamanın yer aldığı bir CSV dosyası kullanın:

 

ad,

açıklama

grup 1,

İKEğitimi

grup 2,

FinansEğitimi

grup 3,

SatışEğitimi

grup 4,

ÜrünEğitimi

grup 5,

PazarlamaEğitimi

 

Seçili bir gruba kullanıcılar eklemek için, her satırında şu şekilde bir oturum açma adının yer aldığı bir CSV dosyası kullanın:

 

oturum aç

rbaykan2@sirketim.com

rbaykara3@sirketim.com

cbozcan4@sirketim.com

pdalaman5@sirketim.com

 

Bir eğitim grubuna öğrenciler eklemek için, her satırında şu şekilde bir oturum açma adı ve adın yer aldığı bir CSV dosyası kullanın:

 

oturum aç,

group name

mbilge1@sirketim.com,

grup 1

rbaykan2@sirketim.com,

grup 1

rbaykara3@sirketim.com,

grup 1

cbozcan4@sirketim.com,

grup 1

cbozcan4@sirketim.com,

grup 2

 

Yukarıdaki üçüncü örnekte, aynı CSV dosyasında birden çok gruba aynı kullanıcıyı ekleyebildiğinize dikkat edin; cbozcan4@sirketim.com kullanıcısı iki ayrı giriş kullanılarak grup 1 ve grup 2'ye eklenmiştir.

CSV dosyalarının kullanımına yönelik birkaç ek ipucu şunlardır:

 • Tarayıcı sınırlamaları nedeniyle, Adobe eklemeniz gereken çok sayıda kullanıcı varsa, tek bir büyük CSV dosyası yerine birkaç tane küçük CSV dosyası oluşturmanızı önerir.

 • Virgül içeren adların etrafında tırnak işaretleri kullanın. Örneğin, dosyanın doğru şekilde içe aktarılması için, Alkan, Sinan adı, CSV dosyasında “Alkan, Sinan” olarak görüntülenmelidir.

 

CSV dosyası kullanarak öğrenci ekleme

 1. Adobe Connect Central'da Eğitim sekmesini tıklatın.
 2. Kullanıcılar ve Gruplar'ı tıklatın.
 3. İçe Aktar'ı tıklatın.
 4. Şu seçeneklerden birini belirleyin:
  • İçe aktarılan CSV dosyasındaki (ad ve açıklamanın yer aldığı satırları içeren) grupların, kendi yeni eğitim grubu olmasını sağlamak için Yeni Gruplar Oluştur'u tıklatın. Bu seçenek eğitim grupları oluşturur.

  • İçe aktarılan CSV dosyasındaki (oturum açma adı bilgilerinin yer aldığı satırları içeren) kullanıcıların, açılır menüde belirttiğiniz gruba eklenmesini sağlamak için, Mevcut Kullanıcıları Bir Gruba Ekle seçeneğini belirleyin.

  • İçe aktarılan CSV dosyasındaki (oturum açma adı ve grup adı bilgilerinin yer aldığı satırları içeren) kullanıcıların, CSV dosyasının her satırında ad değeri olarak belirtilen eğitim grubuna eklenmesini sağlamak için, Mevcut Kullanıcıları Yeni/Mevcut Eğitim Gruplarına Ekle seçeneğini belirleyin. Adobe Connect'te eğitim grubu olarak varolmayan ve CSV dosyasında belirtilen herhangi bir grup için eğitim grupları oluşturmak üzere CSV Dosyasından Yeni Eğitim Grupları Oluştur seçeneğini belirleyin. Yeni eğitim grupları oluşturulduğunda, kullanıcıların oturum açma adları CSV dosyasında aynı satırda görüntülenirse kullanıcılar yeni grup olarak eklenir. (CSV Dosyasından Yeni Eğitim Grupları Oluştur seçeneği belirlenmezse, CSV dosyasındaki varolmayan bir eğitim grubu adını içeren her satır bir hata oluşturur.)

 5. Gözat düğmesini tıklatın ve UTF-8 kodlamasına sahip istediğiniz CSV dosyasını bulun.
 6. Yükle'yi tıklatın.

Yükleme bittiğinde, içe aktarma işleminin başarılı olup olmadığını bildiren bir onay mesajı görüntülenir. İçe aktarılan kullanıcı ve gruplar hakkında da bilgi sağlanır. İçe aktarma işleminin başarısız olduğu girişler için de bir hata raporu oluşturulur.

Eğitim dersleri ve müfredatlar oluşturmaya yönelik ipuçları

Aşağıda, Adobe Connect Training'de eğitim dersleri ve müfredatlar oluşturmaya yönelik bazı ipuçları yer almaktadır:

 • Derslere içerik oluşturmak için Adobe Presenter ve Adobe Captivate uygulamalarını kullanın. Presenter, Microsoft PowerPoint kullanılarak hızlı e-öğrenme içeriği oluşturulması için uygundur. Adobe Captivate, karmaşık kollara ayırma ve simülasyonlar içermesi gereken eğitim malzemelerinin oluşturulmasında kullanılabilir.

 • Adobe Captivate 9 veya Adobe Presenter 11 kullanılarak oluşturulan HTML5 içeriği VCs ve kayıtlarında desteklenir. Bu gibi içeriği kullanmak için tüm katılımcıların Adobe Connect masaüstü uygulamasını yüklemesi gereklidir. Adobe Connect uygulaması İndirmeler ve Güncellemeler sayfasında bulunabilir. Ortak HTML5 içeriğini göremeyen VC katılımcıları, Katılımcı Bölmesnde bir işaretleyici ile işaretlenir.

  Özel HTML5 içeriği VC'de paylaşıldığında ve katılımcılar tarafından bir Adobe Connect uygualmasında açıldığında, Adobe Connect uygulamasının yanı sıra bazı gereken bileşenlerin otomatik indirilmesinden dolayı yükleme işlemi biraz zaman alabilir. Biraz gecikme normaldir.

 • Ders düzeyinde, istemci tarafında maksimum yeniden deneme sayısını bir değerine ve sunucu tarafında maksimum yeniden deneme sayısını herhangi bir değere ayarlayın. (Öğrencilerin geçmek için istedikleri kadar deneme yapmasını istiyorsanız, sunucu tarafında maksimum yeniden deneme sayısını sınırsız olarak ayarlayın.)

 • Müfredat öğelerini klasörlere değil, doğrudan müfredatlara ekleyin.

 • İçerik kütüphanesinden doğrudan bir müfredata içerik eklenirken, içerik otomatik olarak bir derse dönüştürülür ve izleme etkinleştirilir. Örneğin, müfredata bir PDF dosyası eklediğinizde, bu dosya ders olur ve sayfa düzeyinde aşağıya izleme gerçekleştirilebilir (öğrencilerin on sayfadan yedisine mi baktığını yoksa dosyanın on sayfasına da mı baktığını görebilirsiniz). Ayrıca otomatik olarak bir müfredat kaynak klasörü oluşturulur ve müfredata özgü dersler (yani bu müfredat için otomatik olarak derse dönüştürülen içerik) bu klasöre yerleştirilir.

 • Ders ve müfredatları nasıl alacaklarıyla, özellikle de varsa, kullandığınız belirli ayarlarla ilgili öğrencilerinizle iletişim kurun. Örneğin, bir kısa testi geçmek için kaç deneme yapabileceklerini söyleyin. Ayrıca bir müfredatı kullanılabilir duruma getirdikten sonra örneğin öğe ekleyerek ya da kaldırarak değiştirirseniz, öğrencilerinize bunu bildirin.

 • Öğrencilerinizden bir öğeyi veya dersi yalnızca bir tarayıcı penceresinde açmalarını ve işleri bitince bu tarayıcı penceresini kapatmalarını isteyin.

 • Büyük bir müfredatı kullanılabilir duruma getirmeyi planlıyorsanız, ilk olarak bir test edin. Adobe Connect sisteminizin (ağ, sunucular, veritabanı) düzgün şekilde kurulduğundan ve müfredata kaydolması programlanan öğrenci hacminin yönetilmesi için yeterli kaynağa sahip olduğundan emin olun.

 • Ders ve müfredatlarınızı öğrenciler için kullanılabilir duruma getirdikten sonra bunlar üzerinde en az düzeyde değişiklik yapın.

 

Not:

Adobe Connect yöneticileri, yönetim standartlarına uymak için bölme, paylaşım ve diğer ayarları değiştirebilir. Bu ayarlar sanal sınıfların düzenini ve sanal sınıflarda yapabileceklerinizi etkiler. Daha fazla bilgi için bkz. Uyumluluk ve kontrol ayarlarıyla çalışma.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi