Adobe Connect Kütüphanelerinde dosya ve klasör nasıl oluşturulur ve yönetilir ve izinler nasıl atanır?

Yöneticiler, sınırlı yöneticiler ve Yönetim izinlerine sahip kullanıcılar, kütüphanelerde klasör hiyerarşileri oluşturabilir ve bu hiyerarşilerde gezinebilir. Kütüphanelerdeki içerikleri organize etmek için bu hiyerarşileri kullanın.

Yöneticiler, sınırlı yöneticiler ve Yönetim izinlerine sahip kullanıcılar, kütüphanelerde her kullanıcının hangi görevleri gerçekleştirebileceğini belirlemek için izinler de ayarlayabilir. Örneğin, bir moderatör her departman için bir klasör kurabilir ve her departman başkanına Yönetim izinleri atayabilir.

Klasör oluşturma

Yöneticiler, sınırlı yöneticiler ve belirli bir klasör için yönetim izinlerine sahip kullanıcılar bu klasör içinde alt klasörler oluşturabilir.

Not: Yöneticiler, Adobe Connect Central'ın Yönetim > Kullanıcılar ve Gruplar bölümünde Sınırlı Yöneticiler için izinler ayarlayabilir. Varsayılan olarak, Sınırlı Yöneticiler içerik için izinler ayarlayabilir ancak bir Yönetici bu yeteneği iptal etmeyi seçebilir.

 1. Adobe Connect Central penceresinin en üst kısmında İçerik, Eğitim, Toplantılar veya Etkinlik Yönetimi öğesini tıklatın.

  Not:

  Kimse Seminerler kütüphanesinde klasör oluşturamaz.

 2. Yeni klasörü eklemek istediğiniz konuma gidin.
 3. Klasör listesinin yukarısındaki menü çubuğunda Yeni Klasör'ü tıklatın.
 4. Görüntülenen yeni sayfaya yeni klasörün adını girin.
 5. (İsteğe Bağlı) Özet öğesine, yeni klasör hakkında bilgi girin.
 6. Klasörü oluşturmak için Kaydet'i tıklatın.

Klasör açma

 1. Adobe Connect Central penceresinin en üst kısmında İçerik, Eğitim, Toplantılar, Seminer Odası veya Etkinlik Yönetimi öğesini tıklatın.
 2. Klasörün adını tıklatın.

  Bu klasördeki klasörler ve dosyalar görüntülenir. Seçili dizinin adı, tarayıcı penceresinin en üst kısmındaki gezinme bağlantılarında görüntülenir.

Dosya veya klasörü taşıma

Kütüphane içinde bir klasörü veya dosyayı taşıyabilirsiniz. Bir klasörü taşıdığınızda, o klasörün içindeki tüm öğeler de yeni konuma taşınır. Taşı düğmesini kullanarak, İçerik, Eğitim, Toplantılar veya Etkinlik Yönetimi kütüphanelerinde klasörleri ve dosyaları taşıyabilirsiniz. Bir Düzey Yukarı düğmesini kullanarak bu kütüphanelerdeki ve Seminer Odaları kütüphanelerindeki klasörleri ve dosyaları taşıyabilirsiniz. Seminer Odaları kütüphanelerinde, bir seminerle kaydedilmiş yüklenen içeriği veya kayıtları taşımayı seçebilirsiniz.

 1. Adobe Connect Central penceresinin en üst kısmında İçerik, Eğitim, Toplantılar, Seminerler veya Etkinlik Yönetimi öğesini tıklatın.
 2. Taşımak istediğiniz klasöre veya dosyaya gidin.
 3. Taşımak istediğiniz öğenin solundaki onay kutusunu seçin. Seminer için, seminerle kaydedilmiş bu iki öğe türünden herhangi birini taşımak istiyorsanız Yüklenen İçerik veya Kayıtlar seçeneğini belirleyin.
 4. Aşağıdakileri uygulayın:
  • Öğeyi kütüphane klasör dizininde bir düzey yukarı taşımak için Bir Düzey Yukarı'yı tıklatın.

  • Taşı'yı tıklatın (Seminerler sekmesi için bu seçenek kullanılamaz). Klasör dizini ağacında bir klasör seçin veya Bir Düzey Yukarı'yı tıklatın. Taşı'yı tıklatın ve değişikliği uygulamak için Tamam'ı tıklatın.

Klasör hiyerarşisinde bir düzey yukarı taşıma

 1. Klasör listesinin yukarısındaki gezinme çubuğunda Bir Düzey Yukarı düğmesini tıklatın.

  Üst klasördeki klasörler ve dosyalar görüntülenir. Tarayıcı penceresinin en üst kısmındaki gezinme bağlantıları listesinde üst klasörün adı ve konumu görüntülenir.

Bir klasöre geri dönme

İşlevsel bağlantıların yukarısında, dizin yapısındaki geçerli konumunuzu belirten ve gezinme yolu adı verilen gezinme bağlantılarının bir listesi yer alır. Gezinme yolunda gösterilen herhangi bir üst (yukarı) klasöre gidebilirsiniz.

 1. Gezinme yolunda bir üst klasörün adını tıklatın.

  Yukarıdaki üst dizinde bulunan klasörler ve dosyalar görüntülenir. Tarayıcı penceresinin en üst kısmındaki gezinme bağlantılarında üst klasörün adı ve konumu görüntülenir.

Dosya veya klasörü silme

Herhangi bir kütüphane klasörünü veya dosyasını sildiğinizde, bu klasör veya dosya kütüphaneden kaldırılır ve geri alınamaz. Yalnızca ihtiyacınız olmayan öğeleri silmeye dikkat edin. İçerik kütüphanesinde, toplantılara, etkinliklere, seminerlere veya derslere bağlanmış öğeleri silerseniz, silinen içerikler bunlar için kullanılamaz. Bir öğe silinirken, Adobe Connect Central, öğenin bağlanmış olup olmadığını belirtir ve silmeyi iptal etmenize izin verir. Seminer Odaları kütüphanelerinde, bir seminerle kaydedilmiş yüklenen içeriği veya kayıtları silmeyi seçebilirsiniz.

Not:

Eğitim kütüphanesi için, müfredatı oluşturan bir dersin yer aldığı bir eğitim klasörünü silerseniz, silinen ders, Müfredat bilgileri sayfasında bir ders öğesi olarak listelenmeye devam eder. Ancak söz konusu ders artık kullanılamaz.

 1. Adobe Connect Central penceresinin en üst kısmında İçerik, Eğitim, Toplantılar, Seminerler veya Etkinlik Yönetimi öğesini tıklatın.
 2. Klasöre veya dosyaya gidin.
 3. Silmek istediğiniz öğenin solundaki onay kutusunu seçin. Seminer için, seminerle kaydedilmiş bu iki öğe türünden herhangi birini silmek istiyorsanız Yüklenen İçerik veya Kayıtlar seçeneğini belirleyin.
 4. İçerik listesinin yukarısındaki menü çubuğunda Sil'i tıklatın.
 5. Seçili öğeleri kalıcı olarak silmek için tekrar Sil'i veya silmeyi iptal etmek için İptal'i tıklatın.

Dosya veya klasör bilgilerini düzenleme

Bilgileri Düzenle düğmesini kullanarak, bir kütüphane öğesinin başlığını veya adını ya da diğer bilgileri düzenleyebilirsiniz.

Not: Bir Seminer kütüphanesi klasörünü düzenliyorsanız, belirli bir Seminer klasörü için kaç tane kullanıcı ve toplantının kullanılabilir olduğunu görmek için söz konusu klasörün Seminer lisansı hakkındaki bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Düzenleyici Bilgileri bağlantısının yanındaki gezinme çubuğunda Lisans Bilgileri'ni tıklatın. Görüntülenen bilgiler arasında, başlık, özet, başlama tarihi, bitiş tarihi, eşzamanlı kullanıcı sayısı ve eşzamanlı toplantı sayısı yer alır.

 

 1. Adobe Connect Central penceresinin en üst kısmında İçerik, Eğitim, Toplantılar, Seminerler veya Etkinlik Yönetimi sekmesini tıklatın.
 2. Klasöre veya dosyaya gitme
 3. Klasör veya dosyayı tıklatın.

 4. Gezinme yolunun aşağısındaki gezinme çubuğunda Bilgileri Düzenle bağlantısını tıklatın.
 5. Başlığı, adı veya değiştirmek istediğiniz diğer özellikleri düzenleyin.
 6. Kaydet'i tıklatın.

Seminer klasörü adlarını veya açıklamalarını düzenleme

 1. Adobe Connect Central penceresinin en üst kısmındaki Seminerler sekmesini tıklatın.
 2. Klasöre gidin ve klasörün adını tıklatın.
 3. Seminer listesinin yukarısındaki Bilgileri Düzenle bağlantısını tıklatın.
 4. Klasör için yeni bir ad ve isterseniz Özet metin girdisi kutusuna bir açıklama girin.
 5. Kaydet'i tıklatın.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi