Kullanıcı Kılavuzu İptal

Adobe Connect kütüphane dosyaları ve klasörleriyle çalışma

 1. Adobe Connect Kullanıcı Kılavuzu
 2. Giriş
  1. Adobe Connect’teki Yenilikler
  2. Adobe Connect toplantı odası temelleri
  3. HTML İstemcisinde Adobe Connect Özellikleri
  4. Adobe Connect masaüstü uygulaması
  5. Adobe Connect teknik özellikleri ve sistem gereksinimleri
  6. Adobe Connect'teki klavye kısayolları
 3. Adobe Connect Meeting
  1. Adobe Connect toplantı odası temelleri
  2. Adobe Connect toplantıları başlatma, toplantılara katılma ve toplantıları yönetme
  3. Adobe Connect masaüstü uygulaması
  4. Adobe Connect toplantı ön tanı testi
  5. Adobe Connect Central ana sayfası
  6. Adobe Connect toplantısında içerik paylaşma
  7. Adobe Connect toplantılarını güncelleme ve yönetme
  8. Toplantı raporlarını analitik veri görüntüleme
  9. Adobe Connect toplantılarında Notlar, sohbet, S ve C ve anketler
  10. Adobe Connect erişilebilirlik özellikleri
  11. Adobe Connect'teki klavye kısayolları
  12. Sanal toplantı odaları oluşturma ve düzenleri ayarlama
  13. Adobe Connect toplantılarında Ara odaları
  14. Adobe Connect’te toplantı katılımcılarını yönetme
 4. Adobe Connect yönetimi ve bakımı
  1. Adobe Connect HTML istemcisini etkinleştirme
  2. Adobe Connect'te tek oturum açmayı etkinleştirme
  3. Zaman aşımı süresini değiştirme
  4. Universal Voice için ses sağlayıcılarını yapılandırma
  5. Adobe Connect'te kullanıcıları ve grupları oluşturma ve içe aktarma
  6. Adobe Connect hesabının güvenliğini artırma
  7. Adobe Connect Central'da kullanım raporları oluşturma
  8. Adobe Connect toplantılarını yönetme ve yürütme
  9. Kullanıcıları ve grupları yönetme
  10. Kütüphane dosyaları ve klasörleri için izinler ayarlama
  11. Adobe Connect sunucusunun kullanıcı verileri, veritabanı ve ayarlarını yedekleme
  12. Adobe Connect veritabanından özel raporlar oluşturma
  13. Adobe Connect sunucusunda disk boşluğunu koruma ve önbelleği temizleme
  14. Adobe Connect sunucu kayıtlarını yönetin ve gözlemleyin
  15. Adobe Connect hizmetlerini başlatma ve durdurma
 5. Adobe Connect Events
  1. Adobe Connect Etkinlikleri Hakkında
  2. Adobe Connect Etkinliklerini Yönetme
  3. Adobe Connect Etkinliklerine Katılma
  4. Adobe Connect Events Oluşturma ve düzenleme
 6. Adobe Connect Eğitimi ve Seminerleri
  1. Adobe Connect kursları ve eğitim müfredatı hakkında
  2. Adobe Connect ile eğitim yürütme
  3. Seminerler oluşturma ve yönetme
  4. Adobe Connect'te eğitim kursları oluşturma
  5. Adobe Connect'te eğitim müfredatları oluşturma ve yönetme
  6. Adobe Connect sanal sınıflar hakkında
  7. Eğitim özelliklerini izlemek için Adobe Connect raporları
  8. Adobe Connect'te eğitim oturumlarına ve toplantılara katılma
  9. Adobe Connect’te kapalı alt yazı yazma
 7. Adobe Connect'te sesli ve videolu konferans
  1. Adobe Connect toplantılarında ses
  2. Adobe Connect toplantılarını kaydetme ve oynatma
  3. Adobe Connect toplantılarında video
 8. Adobe Connect'te kullanıcı içeriğini yönet
  1. Yüklenen içerikle ilgili raporları ve kullanım bilgilerini görüntüleme
  2. İçerik kütüphanesinde içerikle çalışma
  3. Adobe Connect kütüphane dosyaları ve klasörleriyle çalışma

 

Adobe Connect Kütüphanelerinde dosya ve klasör nasıl oluşturulur ve yönetilir ve izinler nasıl atanır?

Yöneticiler, sınırlı yöneticiler ve Yönetim izinlerine sahip kullanıcılar, kütüphanelerde klasör hiyerarşileri oluşturabilir ve bu hiyerarşilerde gezinebilir. Kütüphanelerdeki içerikleri organize etmek için bu hiyerarşileri kullanın.

Yöneticiler, sınırlı yöneticiler ve Yönetim izinlerine sahip kullanıcılar, kütüphanelerde her kullanıcının hangi görevleri gerçekleştirebileceğini belirlemek için izinler de ayarlayabilir. Örneğin, bir moderatör her departman için bir klasör kurabilir ve her departman başkanına Yönetim izinleri atayabilir.

Klasör oluşturma

Yöneticiler, sınırlı yöneticiler ve belirli bir klasör için yönetim izinlerine sahip kullanıcılar bu klasör içinde alt klasörler oluşturabilir.

Not: Yöneticiler, Adobe Connect Central'ın Yönetim > Kullanıcılar ve Gruplar bölümünde Sınırlı Yöneticiler için izinler ayarlayabilir. Varsayılan olarak, Sınırlı Yöneticiler içerik için izinler ayarlayabilir ancak bir Yönetici bu yeteneği iptal etmeyi seçebilir.

 1. Adobe Connect Central penceresinin en üst kısmında İçerik, Eğitim, Toplantılar veya Etkinlik Yönetimi öğesini tıklatın.
  Not:

  Kimse Seminerler kütüphanesinde klasör oluşturamaz.

 2. Yeni klasörü eklemek istediğiniz konuma gidin.
 3. Klasör listesinin yukarısındaki menü çubuğunda Yeni Klasör'ü tıklatın.
 4. Görüntülenen yeni sayfaya yeni klasörün adını girin.
 5. (İsteğe Bağlı) Özet öğesine, yeni klasör hakkında bilgi girin.
 6. Klasörü oluşturmak için Kaydet'i tıklatın.

Klasör açma

 1. Adobe Connect Central penceresinin en üst kısmında İçerik, Eğitim, Toplantılar, Seminer Odası veya Etkinlik Yönetimi öğesini tıklatın.
 2. Klasörün adını tıklatın.

  Bu klasördeki klasörler ve dosyalar görüntülenir. Seçili dizinin adı, tarayıcı penceresinin en üst kısmındaki gezinme bağlantılarında görüntülenir.

Dosya veya klasörü taşıma

Kütüphane içinde bir klasörü veya dosyayı taşıyabilirsiniz. Bir klasörü taşıdığınızda, o klasörün içindeki tüm öğeler de yeni konuma taşınır. Taşı düğmesini kullanarak, İçerik, Eğitim, Toplantılar veya Etkinlik Yönetimi kütüphanelerinde klasörleri ve dosyaları taşıyabilirsiniz. Bir Düzey Yukarı düğmesini kullanarak bu kütüphanelerdeki ve Seminer Odaları kütüphanelerindeki klasörleri ve dosyaları taşıyabilirsiniz. Seminer Odaları kütüphanelerinde, bir seminerle kaydedilmiş yüklenen içeriği veya kayıtları taşımayı seçebilirsiniz.

 1. Adobe Connect Central penceresinin en üst kısmında İçerik, Eğitim, Toplantılar, Seminerler veya Etkinlik Yönetimi öğesini tıklatın.
 2. Taşımak istediğiniz klasöre veya dosyaya gidin.
 3. Taşımak istediğiniz öğenin solundaki onay kutusunu seçin. Seminer için, seminerle kaydedilmiş bu iki öğe türünden herhangi birini taşımak istiyorsanız Yüklenen İçerik veya Kayıtlar seçeneğini belirleyin.
 4. Aşağıdakileri uygulayın:
  • Öğeyi kütüphane klasör dizininde bir düzey yukarı taşımak için Bir Düzey Yukarı'yı tıklatın.

  • Taşı'yı tıklatın (Seminerler sekmesi için bu seçenek kullanılamaz). Klasör dizini ağacında bir klasör seçin veya Bir Düzey Yukarı'yı tıklatın. Taşı'yı tıklatın ve değişikliği uygulamak için Tamam'ı tıklatın.

Klasör hiyerarşisinde bir düzey yukarı taşıma

 1. Klasör listesinin yukarısındaki gezinme çubuğunda Bir Düzey Yukarı düğmesini tıklatın.

  Üst klasördeki klasörler ve dosyalar görüntülenir. Tarayıcı penceresinin en üst kısmındaki gezinme bağlantıları listesinde üst klasörün adı ve konumu görüntülenir.

Bir klasöre geri dönme

İşlevsel bağlantıların yukarısında, dizin yapısındaki geçerli konumunuzu belirten ve gezinme yolu adı verilen gezinme bağlantılarının bir listesi yer alır. Gezinme yolunda gösterilen herhangi bir üst (yukarı) klasöre gidebilirsiniz.

 1. Gezinme yolunda bir üst klasörün adını tıklatın.

  Yukarıdaki üst dizinde bulunan klasörler ve dosyalar görüntülenir. Tarayıcı penceresinin en üst kısmındaki gezinme bağlantılarında üst klasörün adı ve konumu görüntülenir.

Dosya veya klasörü silme

Herhangi bir kütüphane klasörünü veya dosyasını sildiğinizde, bu klasör veya dosya kütüphaneden kaldırılır ve geri alınamaz. Yalnızca ihtiyacınız olmayan öğeleri silmeye dikkat edin. İçerik kütüphanesinde, toplantılara, etkinliklere, seminerlere veya derslere bağlanmış öğeleri silerseniz, silinen içerikler bunlar için kullanılamaz. Bir öğe silinirken, Adobe Connect Central, öğenin bağlanmış olup olmadığını belirtir ve silmeyi iptal etmenize izin verir. Seminer Odaları kütüphanelerinde, bir seminerle kaydedilmiş yüklenen içeriği veya kayıtları silmeyi seçebilirsiniz.

Not:

Eğitim kütüphanesi için, müfredatı oluşturan bir dersin yer aldığı bir eğitim klasörünü silerseniz, silinen ders, Müfredat bilgileri sayfasında bir ders öğesi olarak listelenmeye devam eder. Ancak söz konusu ders artık kullanılamaz.

 1. Adobe Connect Central penceresinin en üst kısmında İçerik, Eğitim, Toplantılar, Seminerler veya Etkinlik Yönetimi öğesini tıklatın.
 2. Klasöre veya dosyaya gidin.
 3. Silmek istediğiniz öğenin solundaki onay kutusunu seçin. Seminer için, seminerle kaydedilmiş bu iki öğe türünden herhangi birini silmek istiyorsanız Yüklenen İçerik veya Kayıtlar seçeneğini belirleyin.
 4. İçerik listesinin yukarısındaki menü çubuğunda Sil'i tıklatın.
 5. Seçili öğeleri kalıcı olarak silmek için tekrar Sil'i veya silmeyi iptal etmek için İptal'i tıklatın.

Dosya veya klasör bilgilerini düzenleme

Bilgileri Düzenle düğmesini kullanarak, bir kütüphane öğesinin başlığını veya adını ya da diğer bilgileri düzenleyebilirsiniz.

Not: Bir Seminer kütüphanesi klasörünü düzenliyorsanız, belirli bir Seminer klasörü için kaç tane kullanıcı ve toplantının kullanılabilir olduğunu görmek için söz konusu klasörün Seminer lisansı hakkındaki bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Düzenleyici Bilgileri bağlantısının yanındaki gezinme çubuğunda Lisans Bilgileri'ni tıklatın. Görüntülenen bilgiler arasında, başlık, özet, başlama tarihi, bitiş tarihi, eşzamanlı kullanıcı sayısı ve eşzamanlı toplantı sayısı yer alır.

 

 1. Adobe Connect Central penceresinin en üst kısmında İçerik, Eğitim, Toplantılar, Seminerler veya Etkinlik Yönetimi sekmesini tıklatın.
 2. Klasöre veya dosyaya gitme
 3. Klasör veya dosyayı tıklatın.

 4. Gezinme yolunun aşağısındaki gezinme çubuğunda Bilgileri Düzenle bağlantısını tıklatın.
 5. Başlığı, adı veya değiştirmek istediğiniz diğer özellikleri düzenleyin.
 6. Kaydet'i tıklatın.

Seminer klasörü adlarını veya açıklamalarını düzenleme

 1. Adobe Connect Central penceresinin en üst kısmındaki Seminerler sekmesini tıklatın.
 2. Klasöre gidin ve klasörün adını tıklatın.
 3. Seminer listesinin yukarısındaki Bilgileri Düzenle bağlantısını tıklatın.
 4. Klasör için yeni bir ad ve isterseniz Özet metin girdisi kutusuna bir açıklama girin.
 5. Kaydet'i tıklatın.
Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın