Adobe Connect'te nasıl kurs oluşturulacağını ve eğitim düzenleneceğini öğrenin. Bildirimler, hatırlatmalar, gözden geçirme modları ve kayıt kişi listeleri hakkında bilgi alın.

Ders oluşturma

Ders, kayıtlı öğrenciler kümesine yönelik olan ve her öğrencinin kullanım izlemesinin de yer aldığı içeriktir. Örneğin, ders müfredatın bir parçası olarak sunulan veya bir sanal sınıfta gösterilen bağımsız bir sunum olabilir.

Not:

Derslerdeki malzemeler yalnızca Adobe Connect Training uygulamasını içeren hesaplar için geçerlidir.

Ders oluşturulurken, iş akışınızda şu görevler yer alır:

İçerik oluşturma ve İçerik kütüphanesine ekleme

Ders mevcut bir içeriği temel alır, bu nedenle İçerik kütüphanenizde sunumlar, PDF dosyaları veya görüntü dosyaları gibi içeriklerin saklandığından emin olun. Yükleme talimatları, desteklenen dosya türler ve daha fazla bilgi için İçerik kütüphanesinde İçerikle Çalışma. Adobe Captivate 9 ve Adobe Presenter 11 kullanarak oluşturulan HTML5 içeriği Sanal Sınıflar ve kayıtlarında desteklenmektedir. Bkz. İçerik yükleme.

Ders sihirbazını başlatma

Adobe Connect Central Ana sayfasında Yeni Oluştur menüsünü bulun ve Ders'i tıklatın. Alternatif olarak Eğitim > Yeni Ders öğelerini tıklatın.

Ders bilgileri

Ders sihirbazının birinci sayfasına, ad ve özet gibi, ders hakkında arka plan ayrıntıları girilir. (Yalnızca ders adı zorunludur; diğer alanlar isteğe bağlıdır.) Ders oluşturulduktan sonra bu bilgileri düzenleyebilirsiniz.

Not:

Varsayılan olarak, Bu Öğeyle Bağlantılı Öğelere İlişkin Bilgileri Güncelle seçeneği belirlenir. Ders oluşturduğunuzdan, büyük ihtimalle henüz derse bağlı herhangi bir öğeniz yoktur ancak daha sonra öğe bağlamayı düşünüyorsanız bu öğeyi seçili bırakın.

Ders içeriği seçme

Ders sihirbazının bu bölümünde, Adobe Connect, kullanmak istediğiniz içerik dosyasına gittiğiniz İçerik kütüphanesine sizi yönlendirir. Kütüphaneden yalnızca bir dosya seçebilirsiniz ve bu dosya için Görüntüleme veya Yönetim izinlerinizin olması gerekir. İçerik ekledikten sonra sihirbazda ilerlemeye devam edip öğrencileri kaydedebilir veya müfredatı kaydedip sihirbazdan çıkabilirsiniz. (Öğrenci kaydetmek, ders bildirimleri ayarlamak veya e-posta hatırlatıcılarını daha sonra etkinleştirmek için dersi düzenleyebilirsiniz.) Adobe Presenter, Adobe Captivate, PDF ve üçüncü taraf SCORM içeriğini bir web tarayıcısında İçerik Kitaplığı URL'sinden çalıştırabilirsiniz. Listelenen tüm içerik öğeleri İçerik Kitaplığındaki mevcut izinlere, içerik düzeyi izlemesine, bilgi sayfalarına vb. sahip nesnelerdir. Kullanıcılar bu içeriğe, bugün varolan ürünün içeriğinde olduğu gibi kütüphane URL'sinden erişebilir.

Öğrenci kaydetme

Yalnızca kayıtlı kullanıcılar ders URL'sine göz atabilir ve dersi görüntülemek için oturum açabilir. Çok sayıda kullanıcı kaydetmek için, Etkinlik Yönetimi uygulamanız varsa, dersi etkinlik olarak sunun. Gerektiğinde ders oluşturulduktan sonra öğrenci ekleyip silebilirsiniz. Katılımcıları toplu olarak kaydetmeyle ilgili bilgi için bkz. Derse kayıtlı kişiler ekleme veya kaldırma.

Bildirimler kurma

Ders bildirimi, kayıtlı kişiye derse nasıl erişeceğini bildiren bir e-posta mesajıdır.

Bildiriminizi biçimlendirdiğinizde, konu satırındaki ve mesaj gövdesindeki çalışma süresi alanlarını kullanabilirsiniz. Bu alanlar, e-posta bildirimi gönderilirken sizin için otomatik olarak doldurulan ders bilgileri değişkenleridir.

Ders oluşturulduktan sonra ders bildirimlerini değiştirebilirsiniz.

Hatırlatıcı ayarlama

Hatırlatıcılar isteğe bağlıdır. Ders hatırlatıcısı, siz dersi kurduktan sonra tüm derse kayıtlı kişilere veya seçili olanlara gönderilen bir e-posta mesajıdır. Örneğin kayıtlı kişiye dersi almak üzere programlama yaptığını hatırlatmak veya belirli bireylere dersi tamamlamak zorunda olduğunu bildirmek için hatırlatıcıları kullanabilirsiniz.

Ders bilgilerini ve kayıtlı kişi listesini görüntüleme

Bir ders oluşturduktan sonra, o ders hakkındaki bilgileri ve ders kayıtlı kişilerinin listesini görüntüleyebilirsiniz.

Ders bilgilerini görüntüleme

Eğitim klasörü listesinde ders adını tıklattığınızda görüntülenen Ders Bilgileri sayfasından bir ders hakkındaki bilgileri görüntüleyebilir veya değiştirebilirsiniz. Bu sayfada, ders özeti, içerik, kayıtlı kişiler ve bildirim ve hatırlatıcı ayarları gibi belirli bir dersin bilgilerini görüntüleyebilir veya düzenleyebilirsiniz. Bu özelliklerin her birine bir gezinme bağlantısı olarak erişilebilir.

Her dersin, aşağıdaki resimde görüntülenen bilgileri içeren bir özet niteliğindeki bir Ders Bilgileri sayfası vardır.

Not: Lisansınıza ve izinlerinize bağlı olarak, Adobe Connect Central'da en üst satırda görüntülenen bütün sekmeler görülmeyebilir.

Ders Bilgileri

Ders adı, kimlik, özet, açılış tarihi, kapanış tarihi, ders URL'si, slayt veya sayfa sayısı, süre, maksimum deneme sayısı (kayıtlı kişinin bu dersi geçmek için sahip olduğu maksimum deneme sayısı), maksimum not ve dil.

 

Eğitim Kataloğu Ayarları

Ders oluşturulduğunda belirlenen Eğitim Kataloğu seçenekleriyle ilgili ayrıntılar, örn. kişisel kayıt yordamları ve bildirimler.

 

Hatırlatıcı Politikası

Bir hatırlatıcı politikasının etkinleştirilmiş olup olmadığını, hatırlatıcıların kimlere gönderildiğini, sonraki hatırlatıcının gönderileceği tarihi ve hatırlatıcıların ne sıklıkta gönderildiğini belirten bir alan. Adobe Connect Central penceresinin en üst kısmındaki Eğitim sekmesini tıklatın. Hakkında bilgi almak istediğiniz dersin yer aldığı klasöre gidin. Ders listesinde, dersin adını tıklatarak dersi seçin.

 

 

Ders Bilgileri sayfasında ayrı ayrı dersler hakkında önemli bilgiler gösterilir.
Ders Bilgileri sayfasında ayrı ayrı dersler hakkında önemli bilgiler gösterilir.

Ders kayıtlı kişileri listesini görüntüleme

 1. Adobe Connect Central penceresinin en üst kısmındaki Eğitim sekmesini tıklatın.
 2. Dersin yer aldığı klasöre gidin.
 3. Ders listesinde, dersin adını tıklatın.
 4. Gezinme çubuğunda, Kayıtlı Kişileri Yönet bağlantısını tıklatın.

Sağdaki Geçerli Kayıtlı Kişiler penceresinde, kayıtlı kullanıcı ve grupların bir listesi gösterilir.

Bildirimler ve hatırlatıcılar hakkında

Bildirimler bir kuyruğa yerleştirilip şu şekilde gönderilir:

 • Şimdi gönder olarak ayarlanan bildirimler, Gönder'i tıklattığınızda gönderilir.

 • İleri tarihler için ayarlanmış olan bildirimler, her gün gece yarısında işlenir. Ayarlanan tarihte, kuyruktaki bildirimlerin sayısına bağlı olarak, bildirimler birkaç dakika içinde veya gece yarısından birkaç saat sonra gönderilir.

Bildirimler, dersi oluşturan kişi tarafından Adobe Connect hesabında belirtilen e-posta adresi kullanılarak gönderiliyormuş gibi görüntülenir. Tüm e-posta teslim hatası bildirimleri de bu adrese gönderilir.

Tüm e-posta bildirimleri ayrı ayrı gönderilir. Alıcılar, mesaj başlığında diğer alıcıların listesini görmez.

Hatırlatıcılar bir kuyruğa yerleştirilip şu şekilde gönderilir:

 • Geçerli tarihten başlayarak gönderilecek hatırlatıcılar, ders oluşturulduktan kısa bir süre sonra gönderilir.

 • Adobe Connect, müfredatı oluşturan kişinin Adobe Connect hesabında belirtilen e-posta adresini kullanarak, dersi oluşturan kişinin hesabından hatırlatıcıları gönderir. E-posta hatırlatıcıları ayrı ayrı gönderilir, alıcılar mesaj başlığında diğer alıcıların listesini görmez. (Ayrıca tüm e-posta teslim hatası bildirimleri de dersi oluşturan kişinin e-posta adresine gönderilir.)

 • İleri tarihler için ayarlanmış olan hatırlatıcılar, her gün gece yarısında işlenir. Ayarlanan tarihte, kuyruktaki e-posta hatırlatıcılarının sayısına bağlı olarak, hatırlatıcılar birkaç dakika içinde veya gece yarısından birkaç saat sonra gönderilir.

Ders içeriğindeki değişiklikler hakkında

Aşağıda, ders içeriği değiştirilirken hatırlanması gereken birkaç önemli noktaya yer verilmiştir:

 • Bir derse içerik eklediğinizde, içerik derse kopyalanır. Orijinal içerik dosyasını değiştirirseniz, değişikliklik derse uygulanmaz. (Daha fazla bilgi için bkz. Dersleri düzenleme.)

 • Bir dersi müfredata eklediğinizde, eklediğiniz, dersin bir bağlantısıdır, kopyası değildir. Bir dersi değiştirirseniz, değişiklik müfredattaki derse uygulanır.

 • Geçerli ders içeriğinde kullanıcıların uyguladığı bir kısa test varsa, ders içeriği üzerinde minimum ölçüde değişiklik yapmaya çalışın. Minimum ölçüde değişiklik yapılması, varolan sürüm sayısını azaltır. Bu aynı zamanda önceki sürümleri uygulayan kullanıcıların rapor sayısını da azaltır.

İnceleme modları hakkında

Adobe Connect Training iki inceleme modu içerir: sunucu tarafında ve istemci tarafında. Özellikle de dersleriniz kısa testler içeriyorsa, bu inceleme modlarının anlaşılması önemlidir.

Sunucu tarafında inceleme modu yalnızca Adobe Connect Training dersleriyle kullanılır. Dersler için, eğitim moderatörü bir öğrencinin dersi başarıyla geçmesi veya tamamlaması için sahip olduğu maksimum deneme sayısını belirtebilir. Şu durumlarda, öğrenci inceleme modunda kilitlenir:

 • Öğrenci belirlenen maksimum deneme sayısında dersi geçtiğinde veya tamamladığında.

 • Öğrenci, dersi geçmesi veya tamamlaması için izin verilen maksimum deneme sayısını aştığında.

Öğrenciler, inceleme modunda klitlenip kilitlenmediklerini iki şekilde görebilir:

 • Bir ders açıldığında, tarayıcı başlık çubuğunda “[İnceleme Modu]” metni görüntülenir.

 • Ekranın en üst kısmında bu mesaj görüntülenir: “Tüm deneme hakkınızı kullandınız ve şimdi İnceleme Modundasınız. Belirleyeceğiniz seçenekler izlenmeyecek.” (Bu mesaj daha çok ders sanal bir sınıfta inceleme modundayken görüntülenir.)

Öğrenciler inceleme modundaysa ve derse dahil edilen kısa testleri uygularlarsa, puanları ve durumları Adobe Connect'e gönderilmez. Bu da öğrencilerin dersi geçtikten sonra puanlarını yükseltmeyi denemesini önler.

Not:

Bir dersi veya öğeyi aynı anda yalnızca bir tarayıcı pencerede açın ve işleri bitince pencereyi kapatın. Öğrenciler aynı öğeyi veya dersi aynı anda birden çok pencerede açarsa, yanlışlıkla inceleme modunda kilitlenebilir.

Bir ders için sunucu tarafında maksimum yeniden deneme sayısı ayarı, o derse bağlı tüm Müfredat öğelerinde uygulanır. Ders için sunucu tarafında yeniden deneme ayarı zorlanan tek ayar olduğu için, Adobe müfredat düzeyinde maksimum yeniden deneme ayarlarının yoksayılmasını önerir.

İstemci tarafında inceleme modu, Adobe Presenter ve Adobe Captivate ile oluşturulan sunumlardaki maksimum yeniden deneme ayarı üzerinden zorlanır. İstemci tarafında inceleme modu yalnızca tek bir tarayıcı oturumundaki yeniden denemeler için geçerlidir. Ancak kullanıcı bitirmeden sunumdan çıkarak devam etme verilerinin sunucuya gönderilmesine neden olursa, istemci tarafında inceleme modu, birden çok tarayıcı oturumunda devam edebilir.

Adobe Presenter'da yeniden deneme ayarı, Kısa Test Moderatörü geçme veya kalma seçeneklerinde tanımlanmıştır. Örneğin, “Kalma puanı olursa x deneme” seçeneğini 1 olarak ayarlarsanız, kullanıcıların yalnızca bir defa kısa test olma şansı vardır. Bir kullanıcının kısa test olmaya başladığını ve sonra kısa testin parçası olmayan bir slaydı görüntülemek için kısa testten ayrıldığını veya sunumdaki ikinci bir kısa testi başlattığını varsayın. Kullanıcı, sunum açıkken birinci kısa testten çıkarak (tek tarayıcılı oturum) izin verilen tek denemesini kullanmış olur ve kısa teste yeniden‑giremez. Şimdi bir kullanıcının kısa teste girip bir veya iki soru (ancak kısa testi geçmesi için yeterli değil) cevapladığını ve sonra tarayıcıyı kapattığını varsayın. Bu ikinci durumda kullanıcı sunumdan çıkmıştır ancak kısa testten çıkmamıştır. İkincisinin olması durumunda Adobe Connect'e devam verileri gönderilir ve kullanıcının başka bir sunucu tarafında (ders tanımlı) deneme yapmasına izin veriliyorsa, kullanıcı sunumu tekrar açıp birinci istemci tarafında denemesi üzerinde (bu ikinci sunucu tarafında denemesi olsa da) çalışmaya devam edebilir.

Olası durum ve puan tutarsızlıklarını önlemek için, Adobe istemci tarafında maksimum yeniden deneme sayısının 1 olarak ayarlanmasını önerir. (Hem Adobe Presenter'da hem de Adobe Captivate'de varsayılan ayar 1'dir.) İstemci tarafında ayarının 1 olması, kullanıcının dersi tamamlamak veya geçmek için yalnızca bir şansının olduğu anlamına gelmez; maksimum yeniden deneme sayısını ders düzeyinde ayar belirler.

Bir web tarayıcısında Eğitim Kütüphanesi'nden veya Katalog URL'sinden Eğitim Dersi olarak tanımlanan Adobe Presenter, Adobe Captivate, PDF ve üçüncü taraf SCORM içeriği çalıştırabilirsiniz. Listelenen tüm ders öğeleri; mevcut izinler, ders düzeyinde izleme ve bilgi sayfalarıyla birlikte İçerik kütüphanesindeki nesnelerdir. Derslere kütüphaneden ve katalog URL'sinden erişebilirsiniz.

Dersleri düzenleme

Yöneticiyseniz veya belirli bir Eğitim kütüphanesi klasörünü yönetme iznine sahip bir kullanıcıysanız, dersleri yönetebilirsiniz.

Ders bilgilerini düzenleme

Ders adı, kimlik, özet, başlangıç tarihi ve bitiş tarihi gibi ders bilgilerini düzenleyebilirsiniz.

 1. Adobe Connect Central penceresinin en üst kısmındaki Eğitim sekmesini tıklatın.
 2. Derse gidin.
 3. Ders listesinde, dersin adını tıklatın.
 4. Gezinme listesindeki Bilgileri Düzenle bağlantısını tıklatın.
 5. Ders bilgilerini düzenleyin. Şu bilgileri değiştirebilirsiniz:

  Ders Adı

  (Zorunlu) Dersin adı; ders listesinde ve raporlarda görüntülenir.

  Ders Kimliği

  Ders numarası veya kimliği: örneğin, 100, CS100, vb.

  Özet

  Ders Bilgileri sayfasında görüntülenen bir ders açıklaması.

  Ders Başlangıç Tarihi

  Kullanıcıların derse erişmeye başlayacakları tarih. Varolan dersin başlangıç tarihini ileri bir tarihe alırsanız, herhangi bir kullanıcı (önceden derse erişenler de) yeni başlangıç tarihine kadar derse erişemez. Bazı kayıtlı kişiler önceden derse eriştiyse, bu kişilerin izleme ve kısa test bilgileri raporlarda saklanır.

  Ders Bitiş Tarihi

  Kullanıcıların derse erişiminin sona ereceği tarih.

  Maksimum Deneme

  Kayıtlı kişinin bu dersi geçmek için sahip olduğu maksimum deneme sayısı; Maksimum Deneme alanını boş bırakırsanız, sınırsız sayıda yeniden denemeye izin vermiş olursunuz.

  Olası Maksimum Puan

  Kullanıcının alabileceği maksimum puan. PDF gibi, önceden puanlandırılmamış ders içeriği için bu seçeneği kullanın, aksi takdirde Adobe Captivate içeriği gibi (maksimum puan, kullanılan içerik tarafından belirlenir) yalnızca kısmi bir puan gönderilir.

  Not: Birden çok puanlı kısa testlerin yer aldığı içerik için, içerik bir derse eklendiğinde, genel içeriğin maksimum olası puanı otomatik olarak algılanmaz. Örneğin, birincisinin maksimum puanı 50 ve ikincisinin maksimum puanı 40 olmak üzere iki kısa test içeren bir sunum, uygulanan son kısa testin maksimum puanını (40) bildirir. Daha kesin bir toplam puan için, birden çok kısa test kullanmak yerine bir kısa test oluşturun ve soruları sunuma dağıtın. Örneğin, on soruluk bir kısa test oluşturun. Sunumda dört içerik slaydı, 1-5 arasındaki kısa test sorularını, sekiz tane daha içerik slaydı ve sonra 6-10 arasındaki soruları gösterin.

 6. Varsayılan olarak, Bu Öğeyle Bağlantılı Öğelere İlişkin Bilgileri Güncelle seçeneği belirlenir. Derse herhangi bir öğe bağlamayı düşünüyorsanız, bu öğeyi seçili bırakın.
 7. Kaydet'i tıklatın.

  Ders başlığının veya ders özetinin değiştirilmesi, sunum özeti slaydındaki bilgileri değiştirmez. Bu slayt, sunum ilk yayınlandığı zaman belirtilen bilgileri kullanır. Bu bilgileri değiştirmek için, içeriği yeniden yayınlayın ve sonra dersin kullandığı içeriği yeniden seçin.

Ders içeriğini değiştirme veya güncelleme

Bir dersteki içeriği değiştirebilir veya güncelleyebilirsiniz. İçeriği güncellemek istiyorsanız, ilk olarak güncellenen dosyayı İçerik kütüphanesine yayınlayın.

 1. Adobe Connect Central penceresinin en üst kısmındaki Eğitim sekmesini tıklatın.
 2. İçeriğini değiştirmek istediğiniz derse gidin. Ders listesinde, dersin adını tıklatarak dersi seçin.
 3. Gezinme çubuğunda, İçeriği Seç bağlantısını tıklatın.
 4. Ders için kullanmak istediğiniz içeriğin yer aldığı klasöre gidin.
 5. Ders için kullanmak istediğiniz içeriğin yanındaki düğmeyi seçin. Yeni içeriği veya varolan içeriğin güncellenmiş sürümünü seçebilirsiniz.
 6. Kaydet'i tıklatın.
 7. Bir uyarı mesajı görüntülenir. İçeriği güncellemek için Evet, İçeriğimi Güncelle öğesini tıklatın.

Ders kayıtlı kişilerini ekleme veya kaldırma

Kayıtlı kişiyi bir derse eklerseniz, yeni kayıtlı kişiye bunu bildirin. Ayrıca bu kişiler için hatırlatıcılar kurabilirsiniz.

Kayıtlı kişileri kaldırırsanız, bu kişiler bildirim almaz ve artık derse erişemez.

 1. Adobe Connect Central penceresinin en üst kısmındaki Eğitim sekmesini tıklatın.

 2. Derse gidin.

 3. Listede, dersin adını tıklatın. 

 4. Kayıtları teker teker değiştirmek için gezinme çubuğundaki Kayıtlı Kişileri Yönet bağlantısını tıklatın. Şunlardan birini yapın:

  • Mevcut Kullanıcılar ve Gruplar listesinde kayıtlı kişi seçip Ekle'yi tıklatın. (Birden çok kullanıcı veya grup seçmek için Control ya da Shift tuşunu basılı tutarak kullanıcı veya grupları tıklatın. Ayrı ayrı üyeleri seçmek üzere bir grubu genişletmek için grup adını çift tıklatın. Daha sonra ayrı ayrı kullanıcıları seçin.)
  • Geçerli Kayıtlı Kişiler listesinden kayıtlı kişi seçip Kaldır'ı tıklatın.
 5. Toplu olarak kayıtlı kişi eklemek için adları aşağıdaki adımları takip ederek TXT veya CSV formatında yükleyin:

  1. Zaten Adobe Connect hesabına sahip olan kullanıcıların e-posta kimliklerinin listesiyle bir CSV veya TXT dosyası oluşturun. Kullanıcıların e-posta kimliklerini içeren ilk sütunun başlığını login olarak ayarlayın. Kayıtlı kişileri içe aktar seçeneğini tıklatın ve CSV veya TXT dosyasını yükleyin. İçe aktarma başarılı bir şekilde tamamlandığında her bir kayıtlı kişinin rolü Katılımcı olur. Gerekirse arayüzü kullanarak bazı kayıtlı kişilerin rolünü değiştirin.
  2. (İsteğe Bağlı) E-posta bildirimleri göndermek için 'İçe aktarma yapıldığında, kaydı yapılan kullanıcılara E-posta Bildirimi gönder' onay kutusunu işaretleyin.

  Not:

  CSV veya TXT dosyasındaki yinelenen girişlerin ilk örnekleri başarıyla içe aktarılır. Yinelenen örnekler yoksayılır ve içe aktarma işleminden sonra bildirilir.

Ders bildirimleri veya hatırlatıcılar için ayarları değiştirme

Bildirimler ve hatırlatıcılar, ders kayıtlı kişileriyle iletişim kurmanıza yardımcı olur. Bekleyen bildirimler ve hatırlatıcıların ayarlarını istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

 1. Adobe Connect Central penceresinin en üst kısmındaki Eğitim sekmesini tıklatın.
 2. Derse gidin.
 3. Ders listesinde, dersin adını tıklatın.
 4. Gezinme çubuğunda, Bildirimler bağlantısını tıklatın.
 5. Bekleyen Bildirimler'i tıklatın.
 6. Konu'nun altında, değiştirmek istediğiniz bildirimin veya hatırlatıcının adını tıklatın. (Konu listesinde bildirimler bildirim simgesiyle  ve hatırlatıcılar da hatırlatıcı simgesiyle  görüntülenir.)
 7. Sayfanın en alt kısmında, Düzenle'yi tıklatın.
 8. Zamanlamayı, alıcıları veya mesaj metnini düzenleme gibi değişiklikleri yapın. (E-posta adresleri girerseniz, adresleri ayırmak için virgül kullanın.) Çalışma zamanı alanını kullanarak e-posta konusunu ve mesajını düzenlemek için, Çalışma Zamanı Alanları listesinden alanın adını kopyalayıp mesaj konusuna veya metnine yapıştırın. Süslü parantez içindeki çalışma süresi alanlarını değiştirmeyin.

 9. Değişiklikleri uygulamak için Gönder'i tıklatın.

Dersi silme

Bir dersi silmeden önce bu eylemin etkilerini kavrayın:

 • Ders, Eğitim kütüphanesinden kaldırılır.

 • Kayıtlı kişiler artık derse erişemez.

 • Dersin raporları artık kullanılamaz. (Rapor bilgilerini korurken derse erişilmesini önlemek için, ders kapanış tarihini ayarlayın ve dersi silmeyin.)

 • Artık ders hatırlatıcıları gönderilmez ve geciken ders bildirimleri de gönderilmez.

 • Ders tarafından kullanılan içerik, İçerik kütüphanesinde kalır.

 • Ders, dahil olduğu müfredatın öğe listesinden kaldırılır. Bu da müfredat raporlarını etkiler. Müfredatlara dahil edilen dersleri silerken dikkatli olun.

 1. Adobe Connect Central penceresinin en üst kısmındaki Eğitim sekmesini tıklatın.
 2. Derse gidin.
 3. Silmek istediğiniz dersin solundaki onay kutusunu seçin.
 4. Sil düğmesini tıklatın.
 5. Onaylama sayfasında Sil'i tıklatın.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi