Yöneticilerin Adobe Connect toplantılarına, web seminerlerine, kurslara vs. yüklenen içerik raporlarını ve performansını nasıl kontrol edebileceğini öğrenin.

Tüm içerik hakkındaki verileri görüntüleme

 1. Adobe Connect Central'da İçerik > İçerik Gösterge Panosu öğelerini tıklatın.

  İçerik Gösterge Panosu, içeriğiniz hakkındaki istatistiksel verilerin grafiksel bir temsilini sağlar. Bu veriler, İçeriğim klasörünüzdeki içeriklerin tümünü yansıtır ve şu kategorilere ayrılır:

  Son 30 Günde En Çok Görüntülenen İçerik

  Görüntüleme sayısı.

  Son 30 Günde En Etkili Olan Sunumlar

  Tüm görüntüleyen kişilerin görüntülediği slaytların yüzdesiyle belirlenir.

  Son 30 Günde En Son Görüntülenen İçerik

  Ad, içerik türü, görüntüleme sayısı ve bu içeriğin en son görüntülendiği zamanı liste formatında gösterir. En son görüntülenen en başta gösterilir.

  Eski İçerik

  Ad, içerik türü ve bu içeriğin en son görüntülendiği zamanı liste formatında gösterir. En son görüntülenen en sonda gösterilir.

  Karşılık gelen İçerik Bilgileri sayfasını görüntülemek için herhangi bir öğeyi tıklatın.

 2. Verileri yazdırmak için Yazdırılabilir Sürüm'ü tıklatın.

Ayrı içerikler hakkındaki raporları görüntüleme

Not:

Adobe Connect 7 ve üzerinde, yeni bir Raporlar sihirbazından ayrı içerikler hakkında veriler alabilirsiniz (Adobe Connect Central'da Raporlar > İçerik öğelerini tıklatın. Belgenin bu bölümünde ayrı içerikler hakkındaki verilerin görüntülenmesine yönelik eski bir kullanıcı arabirimi açıklanmaktadır. Bu kullanıcı arabirimi, geriye dönük uyumluluk için üründe bırakılmıştır. Yeni Raporlar sihirbazı daha iyi bir bildirim aracıdır.

İçeriğin nasıl kullanılmakta olduğu hakkında bilgileri çözümlemek için gerektiğinde raporları indirebilirsiniz.

Gerektiğinde rapor filtreleri belirterek bir raporda gördüğünüz bilgileri sınırlayabilirsiniz. Belirli bir rapor için filtreler etkin olduğunda, rapor görüntüsünün yukarısında Rapor Filtreleri bağlantısı görüntülenir.

Ayarladığınız tüm filtreler hem belirli bir rapor hem de başka bir Adobe Connect işlevi için oluşturduğunuz raporların tümünde geçerlidir. Örneğin, bir içerik raporu için filtreler oluşturduktan sonra bir eğitim raporu oluşturursanız, filtreler eğitim raporu için geçerli olur. Bu kural, belirttiğiniz herhangi bir tarih aralığı için geçerlidir. Bir rapor için ayarladığınız tarih aralığı filtresini temizlemezseniz, bu filtre tüm raporlar için geçerli olur.

Not:

Rapor filtreleri yalnızca geçerli oturum için kaydedilir. Rapor filtrelerini ayarlarsanız, Kaydet'i tıklatın ve sonra Adobe Connect'te oturumunuzu kapatın, tekrar oturum açtığınızda, önceden ayarladığınız rapor filtreleri tutulmaz. Ancak Raporlar sihirbazı, oturumlar boyunca filtreleri kaydetmez.

Rapor filtreleri ayarlama

 1. Rapor filtrelerini ayarlamak istediğiniz dosyanın bilgi sayfasına (örneğin, İçerik, Toplantı veya Ders Bilgileri sayfası) erişin.
 2. Bilgi sayfasında, İçerik Bilgileri başlık çubuğunun yukarısındaki Raporlar bağlantısını tıklatın.

  Başlık çubuğunun yukarısında, Özet vurgulamış şekilde bir rapor bağlantıları kümesi görüntülenir ve bilgi başlığının aşağısında da bu toplantının Özet raporu görüntülenir.

 3. Filtre ayarlamak istediğiniz rapor türünü tıklatın.

  Seçtiğiniz rapor türünün verileri Adobe Connect Central penceresinde görüntülenir.

 4. Herhangi bir filtre belirlenmedi etiketinin sağında Rapor Filtreleri bağlantısını tıklatın.
  Müfredat için Rapor Filtrelerini Belirleme seçeneği.
  Müfredat için Rapor Filtrelerini Belirleme seçeneği.

 5. Şu filtrelerden birini veya birkaçını ayarlayın:
  • Tarih aralığı filtrelerini ayarlamak için Başlangıç ve Bitiş onay kutularını ve başlangıç ve bitiş tarih ve saatlerini seçin. Örneğin, Slaytlara göre raporu için bir tarih aralığı seçerseniz, yalnızca belirtilen tarihlerde görüntülenmiş olan slaytlar gösterilir.

  • Gruplar için filtreler ayarlamak üzere, Grup Ekle/Kaldır bağlantısını tıklatın ve raporunuzda izlemek istediğiniz grupların onay kutusunu seçin. Rapordaki veriler yalnızca katılım gösteren belirli bir grubun üyeleri için geçerlidir. Birden çok grup seçebilir ve daha sonra herhangi bir grubun seçimini kaldırabilirsiniz.

  • Takım üyeleri seçmek için (yalnızca moderatörler), Doğrudan Yönettiğim Kişilerin Verilerini Göster'i veya Doğrudan ve Dolaylı Olarak Yönettiğim Kişilerin Verilerini Göster'i tıklatın.

  Ayarladığınız filtreleri temizlemek için, Rapor Filtrelerini Belirle sayfasında Sıfırla'yı tıklatın.

 6. Rapor Filtrelerini Belirle sayfasının en alt kısmında Kaydet'i tıklatın.

Görüntü çubuğunun yukarısında, ayarladığınız filtrelerle rapor sayfası yeniden görüntülenir.

Rapor indirme

 1. Raporunu indirmek istediğiniz dosyanın bilgi sayfasına (örneğin, İçerik, Toplantı veya Ders Bilgileri sayfası) erişin.
 2. Bilgi sayfasında, İçerik Bilgileri başlık çubuğunun yukarısındaki Raporlar bağlantısını tıklatın.
 3. Örneğin, Slaytlara göre veya Sorulara göre gibi bir rapor türünü tıklatın.

  Özet

  Özette, içerik adı, içeriğin en son değiştirildiği tarih ve bu içeriğin görüntülenme sayısı sağlanır.

  Kullanıcılara göre

  Toplantıların ve sanal sınıfların kayıtları için kullanılabilen bu rapor, bir kaydı görüntüleyen kayıtlı kullanıcılara ait bir rapordur. Bu rapor Katılımcılara Göre Toplantı raporunun bir benzeridir ve Görüntülenen Toplam Süre ile aynı sütunlara ve ek sütuna sahiptir. Bu rapor genel kayıtlar için de kullanılabilir. Ancak Adobe Connect konuk görüntüleyicilerin bir kaydı görüntülerken ayrıntılarını sağlamasını gerektirmediğinden, konuk görüntüleyiciler raporlanmaz.

  Slaytlara göre veya Sayfalara göre (PDF)

  Yalnızca sunumlar için geçerlidir. Bir çubuk grafik, sunumdaki her slaydı slayt numarasına ve görüntülenme sayısına göre listeler. Grafiğin aşağısında, ayrıca her slaydın en son görüntülenme zamanını da içeren, aynı bilgilerin yer aldığı bir tablo yer alır.

  Sorulara göre

  Bir çubuk grafik, doğru veya yanlış olarak renklerle kodlanmış şekilde her soruyu ve soruya cevap verenlerin sayısını gösterir. Cevap tuşunu ve cevap dağılımını sağlayan bir tabloyla birlikte bir dilim grafik görüntülemek için çubuktaki bir soruyu tıklatın. Cevap tuşunda, seçili sorular için tüm olası cevaplar ve bu soruların karşılık gelen cevap numarası veya harfi listelenir. Cevap dağılımında, bu soru için seçilen cevap tercihleri listelenir, doğru cevap bayrakla işaretlenir ve her bir cevabı seçen kullanıcıların sayısının yanı sıra her kullanıcı sayısının toplam kullanıcı sayısının yüzde kaçını temsil ettiği gösterilir. Son olarak grafikte kullanıcı sayısına ve kullanıcı yüzdesine göre toplam gösterilir. Grafiğin aşağısında, tüm soruların genel bakışını sağlayan bir tablo yer alarak soruların her birini numaraya, ada, doğru cevap sayısına, yanlış cevap sayısına, doğru yüzdesine, yanlış yüzdesine ve puana göre listeler.

  Cevaplara göre

  Bir tabloda kısa test için maksimum puan, geçme puanı, ortalama puan ve yüksek puan gösterilir. Ayrıca her soru için tabloda soru numarası, sorunun kendisi ve cevap dağılımı, yani cevaplanmışsa her sorunun nasıl cevaplandığı gösterilir. Cevap anahtarını ve cevap dağılımını sağlayan bir tabloyla birlikte bir dilim grafik görüntülemek için Cevapları Görüntüle bağlantısını tıklatın. Cevap anahtarında, seçili sorular için tüm olası cevaplar ve bu soruların karşılık gelen cevap numarası veya harfi listelenir. Cevap dağılımında, bu soru için seçilen cevap tercihleri listelenir, doğru cevap bayrakla işaretlenir ve her bir cevabı seçen kullanıcıların sayısının yanı sıra her kullanıcı sayısının toplam kullanıcı sayısının yüzde kaçını temsil ettiği gösterilir. Son olarak grafikte kullanıcı sayısına ve kullanıcı yüzdesine göre toplam gösterilir.

  Cevap Dağılımını Gizle/Cevap Dağılımını Göster düğmesi, her soru için cevapların dağılımının gösterilmesi ile gizlenmesi arasında geçiş sağlar.

  Not:

  Kullanıcı içeriği her aldığında Adobe Connect, kısa testler ve anketler için içerik puanlarını sıfırlar. Bir kullanıcı kısa testi veya anketi tamamlamadan kapatıp daha sonra kısa teste veya ankete geri dönerse, önceki cevapların tümü kaybolur. Puanın sıfırlanmasını istemiyorsanız ve Eğitim sekmesine erişiminiz varsa, bir ders oluşturup sorudaki içeriği ders içeriği olarak seçebilirsiniz. Bu, içeriği derse dönüştürür.

 4. Rapor verilerini CSV dosyasına dışa aktarmak için Rapor Verilerini İndir'i tıklatın. Raporu kaydedebilir veya açabilirsiniz. Bir Internet Explorer tarayıcısında Adobe Connect Central çalıştırıyor ve raporu açmak istiyorsanız, Windows raporu otomatik olarak Microsoft Excel'de açar. Bu durumda her hücrenin bilgisini görmek için hücreyi çift tıklatın.

  Başka bir seçenek de, CSV dosyasını masaüstünüze kaydetmek ve Donatılar menüsünden Not Defteri'ni seçip (Başlat > Donatılar > Not Defteri seçeneklerini belirleyin) Not Defteri'nden dosyayı açmaktır, böylece dosyanın okunması kolaylaşır.

  Ayrıca bir rapor için Yazdırılabilir Sürüm düğmesi görüntülenirse, raporu bir tarayıcı penceresine dışa aktarıp yazdırmak için bu düğmeyi tıklatabilirsiniz.

Rapor filtrelerini kaldırma

 1. Rapor filtresini kaldırmak istediğiniz dosyanın bilgi sayfasına (örneğin, İçerik, Toplantı veya Ders Bilgileri sayfası) erişin.
 2. Bilgi sayfasında, İçerik Bilgileri başlık çubuğunun yukarısındaki Raporlar bağlantısını tıklatın.
 3. Slaytlara göre, Sorulara göre veya Cevaplara göre olmak üzere bir rapor türünü tıklatın.
 4. Rapor Filtreleri bağlantısını tıklatın.
 5. Filterleri Belirle sayfasında şunlardan birini yapın:
  • Tüm filtreleri silmek için Sıfırla'yı tıklatın.

  • Belirli bir filtreyi silmek için, onay kutusunun seçimini kaldırın ve Kaydet'i tıklatın; söz konusu öğe bir grupsa, Grup Ekle/Kaldır'ı tıklatın, grup onay kutusunun seçimini kaldırın ve Kaydet'i tıklatın.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi