Kullanıcı Kılavuzu İptal

Seminerler oluşturma ve yönetme

 1. Adobe Connect Kullanıcı Kılavuzu
 2. Giriş
  1. Adobe Connect’teki Yenilikler
  2. Adobe Connect toplantı odası temelleri
  3. HTML İstemcisinde Adobe Connect Özellikleri
  4. Adobe Connect masaüstü uygulaması
  5. Adobe Connect teknik özellikleri ve sistem gereksinimleri
  6. Adobe Connect'teki klavye kısayolları
 3. Adobe Connect Meeting
  1. Adobe Connect toplantıları başlatma, toplantılara katılma ve toplantıları yönetme
  2. Adobe Connect’te Toplantı Sahibi ve Sunucu Alanı
  3. Adobe Connect masaüstü uygulaması
  4. Adobe Connect toplantı ön tanı testi
  5. Adobe Connect Central ana sayfası
  6. Adobe Connect toplantısında içerik paylaşma
  7. Adobe Connect toplantılarını güncelleme ve yönetme
  8. Toplantı raporlarını analitik veri görüntüleme
  9. Adobe Connect toplantılarında notlar, sohbet, S ve C, anketler ve kısa test
  10. Adobe Connect erişilebilirlik özellikleri
  11. Adobe Connect'teki klavye kısayolları
  12. Sanal toplantı odaları oluşturma ve düzenleri ayarlama
  13. Adobe Connect toplantılarında Ara odaları
  14. Adobe Connect’te toplantı katılımcılarını yönetme
 4. Adobe Connect yönetimi ve bakımı
  1. Adobe Connect HTML istemcisini etkinleştirme
  2. Adobe Connect'te tek oturum açmayı etkinleştirme
  3. Zaman aşımı süresini değiştirme
  4. Universal Voice için ses sağlayıcılarını yapılandırma
  5. Adobe Connect'te kullanıcıları ve grupları oluşturma ve içe aktarma
  6. Adobe Connect hesabının güvenliğini artırma
  7. Adobe Connect Central'da kullanım raporları oluşturma
  8. Adobe Connect toplantılarını yönetme ve yürütme
  9. Kullanıcıları ve grupları yönetme
  10. Kütüphane dosyaları ve klasörleri için izinler ayarlama
  11. Adobe Connect sunucusunun kullanıcı verileri, veritabanı ve ayarlarını yedekleme
  12. Adobe Connect veritabanından özel raporlar oluşturma
  13. Adobe Connect sunucusunda disk boşluğunu koruma ve önbelleği temizleme
  14. Adobe Connect sunucu kayıtlarını yönetin ve gözlemleyin
  15. Adobe Connect hizmetlerini başlatma ve durdurma
 5. Adobe Connect Events
  1. Adobe Connect Etkinlikleri Hakkında
  2. Adobe Connect Etkinliklerini Yönetme
  3. Adobe Connect Etkinliklerine Katılma
  4. Adobe Connect Events Oluşturma ve düzenleme
 6. Adobe Connect Eğitimi ve Seminerleri
  1. Adobe Connect kursları ve eğitim müfredatı hakkında
  2. Adobe Connect ile eğitim yürütme
  3. Seminerler oluşturma ve yönetme
  4. Adobe Connect'te eğitim kursları oluşturma
  5. Adobe Connect'te eğitim müfredatları oluşturma ve yönetme
  6. Adobe Connect sanal sınıflar hakkında
  7. Eğitim özelliklerini izlemek için Adobe Connect raporları
  8. Adobe Connect'te eğitim oturumlarına ve toplantılara katılma
  9. Adobe Connect’te kapalı alt yazı yazma
 7. Adobe Connect'te sesli ve videolu konferans
  1. Adobe Connect toplantılarında ses
  2. Adobe Connect toplantılarını kaydetme ve oynatma
  3. Adobe Connect toplantılarında video
 8. Adobe Connect'te kullanıcı içeriğini yönet
  1. Yüklenen içerikle ilgili raporları ve kullanım bilgilerini görüntüleme
  2. İçerik kütüphanesinde içerikle çalışma
  3. Adobe Connect kütüphane dosyaları ve klasörleriyle çalışma

 

Küçük ve büyük seminerler oluşturun ve yönetin, çakışan seminerleri çözün, seminer odaları hazırlayın ve gerçekleştirilen seminerlerle ilgili raporlar oluşturun.

Seminerler hakkında

Özel bir toplantı türü oluşturmak için, Adobe Connect Seminars'ı kullanın. Seminerler, katılımcıları belirli bir günde ayarlanmış başlangıç ve bitiş saatleri arasında bir toplantı odasına getirir. Seminer yalnızca söz konusu süre için kullanılabilir. (Buna karşılık, seminerin gerçekleştiği toplantı odası seminerden önce, sonra ve seminer sırasında hep bulunur).

Normalde az sayıda katılımcının bulunduğu ve yinelenebilen toplantılardan farklı olarak, seminerlerde en az 1500 katılımcı bulunur ve genellikle seminerler bir defalık ya da az sıklıkta gerçekleşen bir etkinlik olup çok düşük düzeyde seyirci katılımı içerir. Seminer genel olarak ayarlanmış olsa da, başkalarının girebilmesi için odada en az bir seminer sunan kişinin veya toplantı sahibinin bulunması gerekir. Varsayılan seminer odası, varsayılan toplantı odasından farklı görünür. Ayrıca, toplantılar paylaşılan bir klasörde veya bir kullanıcı klasöründe oluşturulabilirken, seminerler yalnızca Seminer Odalarında oluşturulabilir.

Adobe'nin önerdikleri

Web Seminerleri için Adobe Connect

Adobe Systems Inc.

Not:

Adobe Connect yöneticileri, yönetim standartlarına uymak için bölme, paylaşım ve diğer ayarları değiştirebilir. Bu ayarlar seminer odalarının düzenini ve seminer odalarında yapabileceklerinizi etkiler. Daha fazla bilgi için bkz. Uyumluluk ve kontrol ayarlarıyla çalışma.

Büyük ve küçük seminerler

600'den fazla kişinin katılabileceği bir seminer, Büyük Seminer olarak kabul edilir. 600'den az katılımcının bulunduğu seminerler Küçük Seminer olarak kabul edilir. Belirli bir dönem içerisinde yalnızca bir büyük seminer planlanabilir. Bunun yanında, tek bir normal semineri kullanarak birden fazla etkinlik planlayabilirsiniz.

Satın aldığınız lisans normal toplantılar olarak çalıştırılan küçük seminerlere veya büyük toplantılar olarak çalıştırılan büyük seminerlere yöneliktir. Seminer oturumu katılımcı sayısına bağlı değildir, lisansınıza göre seminer oturumu büyük veya küçük oluşturulur. 

Seminer Odası ve Seminer Oturumu

Adobe Connect'te, Seminerler > Paylaşılan Seminer sekmesinde bir seminer lisansı mevcuttur. Satın aldığınız her lisans, Paylaşılan Seminerler sekmesinde bir klasör olarak görünür. Seminer programlamak için bir seminer odasını temel alan Paylaşılan Seminer örneği oluşturursunuz. Bu tür farklı Paylaşılan Seminer örneklerine Seminer Oturumları adı verilir. Her oturum, katılımcıların katıldığı bağımsız web semineridir.

Bu Adlandırılmış Web Semineri lisansına sahipseniz, web seminerlerinizi yönetebilmenizi sağlayan Kullanıcı Seminerleri ve Seminerlerim sekmelerini kullanabilirsiniz. 

Düzenlediğiniz çeşitli web seminerleri, mevcut Paylaşılan Seminerlerin ayrı örnekleridir. Bu örneklere Seminer Oturumları denir ve bunlar Seminerler > Seminer Oturumları sekmesinde mevcuttur.

Seminer öncesi görevler

Dikkatli bir seminer öncesi planlama, seminerin akıcı şekilde gerçekleşmesine yardımcı olur ve takip aktivitelerini kolaylaştırır.

Seminerleriniz için beklenen katılımcı sayısını belirleme

Kuruluşunuz Seminer satın aldıysa, belirli sayıda seminer lisansı da elde etmiştir. Seminer katılımcılarının sayısı lisansınızın izin verdiği eşzamanlı kullanıcı sayısını aşamaz. Seminer yöneticiniz, kuruluşunuzun kaç tane lisans satın aldığı ve aynı anda kaç tane eşzamanlı seminer yürütebileceğiniz gibi bilgilere sahiptir. Daha fazla lisansa ihtiyaç duyduğunuzu düşünüyorsanız bunu önceden yöneticinize bildirin. Seminer Takviminde sahip olduğunuz tüm seminer lisanslarının programları listelenir. Bir seminer lisansının aralık için kullanılıp kullanılamayacağını belirlemek için zaman aralığını görüntüleyebilirsiniz.

Büyük toplantılara yönelik seminer lisansına sahip hesaplar için, Beklenen Katılımcı Sayısı için aşağıdaki seçimlerden birini yapın:

 • Katılımcı sayısı 600'den az ise normal

 • Katılımcı sayısı 600'den fazla ise büyük

 

Seminer kütüphanesine erişme

Seminer dosyaları ve klasörleri, Seminer kütüphanesinde saklanır. Doğru izinlere sahip kullanıcılar, bu dosyaları ve klasörleri yönetebilir ve organize edebilir. Seminer kitaplığına Seminerler sekmesinden ulaşılır.

Not:

Katılmak üzere programladığınız seminerler Adobe Connect Central uygulamanızın Ana Sayfa sekmesinde, Seminerler sekmesinin değil, “Toplantılarım” sekmesinin altında görüntülenir.

İzinler oluşturma

Katılım izinleri, bir seminerdeki katılımcı rollerini tanımlar, örn. katılımcı, sunum yapan kişi ve toplantı sahibi. Seminer oluştururken bu izinleri atarsınız. Seminer Yöneticileri katılımcı listesini düzenleyerek bu izinleri seminer sırasında ve seminer bittikten sonra da değiştirebilir.

Seminer kütüphanesi izinleri, kütüphane klasörlerini kimlerin yönetebileceğini belirler. Altı yerleşik grup içinde yalnızca yöneticiler Paylaşılan Seminer klasörü için Yönetim izinlerine sahiptir. Yazarlar, Eğitim Moderatörleri, Toplantı Sahipleri, Seminer Yöneticileri, Web Semineri Moderatörleri ve Etkinlik Moderatörlerine varsayılan olarak Reddedilenler izinleri atanır. Yönetici bu varsayılan izinleri geçersiz kılıp başkalarının da Paylaşılan Seminer klasörüne erişmesine izin verebilir. (İçerik kütüphanesinde olduğu gibi Yayınlama veya Görüntüleme izin türleri burada yoktur.) Paylaşılan Seminer klasörü dışındaki klasörleri yönetmek için, Seminer kütüphanesindeki o klasör için Yönetim izinlerinizin olması gerekir.

Katılımcıları kaydetme ve onaylama

Belirli bir seminerin türüne ve amacına bağlı olarak Seminer Yöneticisi misafirlerin kaydolmasını isteyebilir. Bu durumda, toplantı sahibinde Adobe Connect Central uygulamasının bir parçası olarak Adobe Connect Events bulunması gerekir; herhangi bir toplantı, eğitim, sunum veya seminerin kaydı yalnızca Etkinlik Yönetimi sekmesi üzerinden yapılabilir. Toplantı sahibinde bu sekme varsa, toplantı sahibinin ilk önce Seminer sihirbazını kullanarak Seminerler sekmesinden bir seminer oluşturması gerekir. Ardından bir etkinlik oluşturmaları ve etkinlik olarak oluşturdukları semineri seçmeleri gerekir.

Seminer oluşturma

Doğru izinleri edindikten sonra Seminer sihirbazını kullanarak seminerler oluşturun.

Seminer sihirbazını başlatma

Seminerlerinizin bulunduğu Seminer kitaplığında Paylaşılan Seminer oluşturun veya buradaki bir Seminere gözatın (klasöre erişim izninizin olması gerekir). Bir konum belirlediğinizde, sihirbazı açmak için Yeni Seminer Oturumu düğmesini tıklatın.

Seminer bilgilerini girme

Seminer sihirbazının birinci sayfasına seminer hakkında ad ve özet gibi arka plan bilgilerini girin ve kullanılacak şablonu seçin. (Yalnızca seminer adı ve dili zorunludur; diğer tüm alanlar isteğe bağlıdır.) Seminer oluşturulduktan sonra bu bilgileri düzenleyebilirsiniz. Tek bir seminer odası kullanarak ve bir seminer URL'sini yeniden kullanarak çeşitli oturumlar programlayabilirsiniz.

Seminer oturumları planlama

Paylaşılan Seminer gelecek tüm oturumlarınıza yönelik bir yer tutucudur. Yeni Seminer Odası oluşturduktan sonra, seminerinizin çeşitli örneklerini Seminer Oturumları olarak planlayın. Ana seminer odası değişmediği için seminer URL'niz aynı kalır. Ancak, bir seminer planı ve süresi her bir oturumda değişebilir. Seminer lisansınız, maksimum katılımcı sayısını belirler.

Not:

Planlı bir seminer oturumunun dışında, tüm katılımcılar oturumdan çıkarılır. Bir seminer odasında yalnızca on katılımcıya şu sırayla izin verilir: Oturumu oluşturan kişi, alfabetik sırayla Toplantı Sahipleri, alfabetik sırayla Sunum yapan kişiler.

Seminer katılımcıları seçme

Semineriniz yalnızca davet edilen misafirlerle sınırlıysa, bundan sonraki adım seminer katılımcılarını seçmektir. Kayıtlı misafirler ve kabul edilen kullanıcılarla sınırlı bir seminer için, seminerinizde katılımcı ya da sunum yapan kişi olacak kullanıcıları ve grupları seçebilirsiniz. Bu kullanıcılar doğrudan seminerde oturum açabilir. Seminer toplantı odasının URL'sine sahip olup davet edilmeyen kullanıcılar, misafir olarak oturum açmayı deneyebilir. Bu durumda toplantı sahibi olarak, misafirlere ayrı ayrı izin verebilirsiniz.

Davetiye gönderme

Son adım, katılımcılara seminerin tarihi, saati, süresi ve konumunu bildiren e-posta davetiyeleri göndermektir. Semineri oluştururken davetiyeler gönderebilir veya davetiyeleri oluşturup daha sonra gönderebilirsiniz.

Seminer Planlama

Temel olarak bir seminer odası kullanma yoluyla seminer oturumu programlayabilirsiniz. Seminer odası tarafından sunulan seminer URL'si aynı kalırken süre ve program her seminer oturumunda değişir.

 1. Adobe Connect'te Seminerler > Paylaşılan Seminerler'i tıklatın.
 2. Paylaşılan Seminerler Listesinde, seminer odası oluşturmak için kullanmak istediğiniz semineri tıklatın.

 3. Seminerler > Seminer Oturumları'nı tıklatın ve şunlardan birini yapın:
  • Bir oturum oluşturmak için Yeni Seminer Oturumu'nu tıklatın. Seminer oturumunuzun çeşitli ayrıntılarını (ad, başlama zamanı, süre, özet vb.) girin. Açılır menüden uygun bir Seminer Odası kullanın.

  • Mevcut bir seminer oturumu seçin ve Seminer Oturumunu Çoğalt öğesini tıklatın. Gerekli ayrıntıları belirtin. Mevcut bir seminer oturumunu aramak için tarih filtresini kullanarak görüntülenen sonuçları daraltabilirsiniz.

   Not: Burada Paylaşılan Seminer lisanları kapsamındaki tüm seminer odaları Paylaşılan önekiyle birlikte görüntülenir. Adlandırılmış Web Semineri Moderatörü lisansınız varsa, bu lisansla ilişkilendirilmiş olan seminer odaları da görüntülenir.

  Not:

  Önceden birden fazla seminer oturumu planlayabilirsiniz.

 4. Seminer odanızı kullanarak belirli bir oturum oluşturmak üzere Oluştur'u tıklatın.

Oturumlar başlamadan, belirli seminer oturumlarınız önceden oluşturulur. İlgili seminer odalarına ilişkin ana URL'ler oturum URL'leri olarak kullanılır. Her bir oturuma yönelik kayıt ve raporlar, Seminer Oturumları sekmesinde tamamlanmış bir oturumu açtığınızda kullanılabilir.

Sağ üst köşedeki bildirim açılır penceresinde Yeni Hızlı Oturum'u tıklatarak bir seminer odasının içinden hızlı bir seminer oturumu oluşturabilirsiniz.

Seminer programlamasıyla ilgili çakışmaları çözme

Bir seminer oluştururken, söz konusu seminer mevcut bir seminerle çakışıyorsa Adobe Connect semineri oluşturmanıza izin vermez. Çakışmayı önlemek için, seminer takvimini kontrol etmenizi ve çakışma durumunu çözmenizi önerir. Seminer takvimini kontrol etmek için:

 1. Seminerler > Seminer Takvimi alanına gidin. Sol kenar çubuğunda tüm seminer lisanslarınıza ait eşsiz bir giriş bulunur.

 2. Belirli bir tarih seçin. Takvim görünümünde seçili tarihteki seminer örneklerinin size gösterilmesi için görünüm yenilenir.

 3. Belirli bir oturumu tıklatın. Etkinlik Ayrıntıları açılır iletişim kutusunda oturum ayrıntıları görüntülenir.

 

Alternatif olarak, daha uzun bir zamana yayılan tüm programlanmış seminer oturumlarının listesini görmek için şu adımları uygulayın:

 1. Seminerler > Seminer Oturumları alanına gidin.

 2. Başlangıç ve Bitiş tarihlerini ayarlayın. Lisanslarınızın tamamının kullanıldığı tüm Paylaşılan Seminerlerinizeki programlanmış Seminer Oturumlarının tümü listelenir.

 3. Çakışmayı bulmak için tüm örneklerin Başlangıç Zamanını ve Süresini kontrol edin.

 

Seminerleri programlanan sürenin dışına uzatma

Programlanan sürenin dışına taşan bir Seminer Oturumu her seferinde 30 dakika olmak üzere otomatik olarak iki kez uzatılır. Bir Seminer Oturumu yalnızca başka bir önceden programlanmış oturumla çakışmıyorsa uzatılır. Önceden programlanmış bir oturum mevcut seminerin uzatılmasıyla çakışıyorsa, mevcut seminer 10 dakika içinde sonlanır. Toplantı sahipleri, mevcut oturumun uzatılamayacağını ve 10 dakika içinde biteceğini bildiren bir toplantı içi bildirim alır.

Bir seminer programlanan süreyi aşarsa, seminer otomatik olarak iki kez 30'ar dakika uzatılır. Bunun ardından Toplantı Sahibine, bir seferde 30 dakika semineri manuel olarak uzatmak için bir toplantı içi bildirim sunulur. Önceden programlanmış seminer oturumuyla herhangi bir çakışma olmazsa devam eden seminer oturumu uzatılır. Seminer Yöneticisine her uzatmada bildirim yapılır.

Bekleme modu ve geçici Seminer Oturumu planlama

Programlanmış bir Seminer Oturumunun dışında bir Seminer Odası açtığınızda, oda bekleme modunda açılır. Bekleme modu Toplantı Sahiplerinin odayı seminerler için hazırlamasına, oda testi yapmasına ve Adobe Connect seminer ortamına alışmasına izin verir. Bir seminer odasında yalnızca on katılımcıya şu sırayla izin verilir: Oturumu oluşturan kişi, alfabetik sırayla Toplantı Sahipleri, alfabetik sırayla Sunum yapan kişiler.

Seminer Yöneticisi, kota sınırından dolayı mevcut seminer oturumuna girişi reddedilen kullanıcı sayısını gösteren bir bildirim açılır penceresi görür. Seminer odasının sahibi anlık oturumu oluşturduktan sonra katılımcılar seminer oturumunu yeniden açarak katılabilir.

Bildirim alanında reddedilen katılımcı sayısı belirtilir.
Bildirim alanında reddedilen katılımcı sayısı belirtilir.

Geçici bir Seminer Oturumu oluşturmak için bu adımları takip edin.

 1. Herhangi bir planlanmış oturumun dışında bir Seminer Odası açın. Bekleme modunda açılır.
 2. Bildirimciyi açmak için Seminer Odasının sağ üst köşesindeki öğesini tıklatın.
 3. Yeni Hızlı Oturum öğesini tıklatın.
Not:

Başka bir planlanmış oturumla çakışmadığında geçici bir Seminer Oturumu oluşturulur.

Not:

Hızlı oturumları yalnızca seminer odasının sahibi oluşturabilir. Örneğin Adlandırılmış Web Semineri lisansından bir seminer odası kullanılıyorsa, anlık oturum başlatma hakkı sadece Web Semineri Moderatörüne aittir.

Seminer davetiyeleri gönderme

Seminer oturumu oluştururken e-posta davetiyeleri gönderebilirsiniz. Bir seminer başladıktan sonra, Seminer Oturum Bilgileri sekmesinden veya toplantı odası içinden bir e-posta göndererek davetlilerle iletişim kurabilirsiniz. İkinci seçeneğe ilişkin daha fazla bilgi için bkz. “Toplantıdaki davetlilerle iletişim kurma”, Katılımcıları davet etme ve katılımcılara erişim hakkı verme veya katılımcıların erişim hakkını reddetme. Birinci seçenek için şu adımları izleyin:

 1. Seminer Oturumu Bilgileri sayfasında Davet seçeneğini belirleyin.
 2. Konu ve Mesaj Metni alanlarını değiştirin. Bu alanlar, katılımla ilgili bilgilerle önceden doldurulur.
 3. Yerel e-posta istemcisini başlatmak ve e-posta göndermek için E-posta Gönder'i tıklatın.
Not:

Sistem, kayıtlı kullanıcılar için ayrı bir katılım raporu oluşturabilir. Kabul edilen misafirler, toplam katılımcı sayısında temsil edilir ancak kabul edilen misafirler için ayrı bir katılım raporu bulunmaz.

Seminer bilgilerini görüntüleme

Varolan bir semineri görüntülemeniz veya değiştirmeniz için, şu izin türlerinin ikisine de sahip olmanız gerekir:

Dosya yönetimi izinleri

Oluşturduğunuz bir semineri değiştirdiğinizde, Seminer kütüphanesindeki dosya veya klasörü etkin şekilde değiştirdiğinizden, seminer klasörü ya da dosyası için Yönetim izinlerine sahip olmanız gerekir.

Katılım izinleri

Aynı zamanda seminerin kendi parametrelerini de değiştiriyor olduğunuzdan, seminerin sahibi de olmanız gerekir.

Seminer profilini görüntüleme

 1. Adobe Connect Central ana sayfasının en üst kısmındaki Seminerler sekmesini tıklatın.
 2. Semineri içeren klasöre gidin ve seminer adını seçin.

Seminer katılımcıları listesini görüntüleme

Bir seminer için Yönetim izinleriniz varsa, her seminer odası için davet edilen tüm katılımcıların bir listesini görüntüleyebilirsiniz.

Not:

Bu seminer bir etkinlik olarak sunulursa, Etkinlik Yönetimi sekmesindeki bilgileri görüntüleyin. 

 1. Adobe Connect Central ana sayfasının en üst kısmındaki Seminerler sekmesini tıklatın.
 2. Belirli bir lisans altındaki semineri bulun ve adını tıklatın.
 3. Katılımcıları Düzenle bağlantısını tıklatın.

Bir seminerdeki yüklenmiş içeriklerin listesini görüntüleme

Bir seminer klasörü için Yönetim izinleriniz varsa, o klasör içindeki bir seminer odasından sunucuya yüklenmiş tüm içeriklerin bir listesini görüntüleyebilirsiniz.

 1. Adobe Connect Central ana sayfasının en üst kısmındaki Seminerler sekmesini tıklatın.
 2. Belirli bir lisans altındaki semineri bulun ve adını tıklatın.
 3. Yüklenen İçerik bağlantısını tıklatın. Tüm yüklenen içeriklerin bir listesi görüntülenir.
 4. Bir öğe hakkındaki bilgileri görüntülemek için öğenin adını tıklatın.
 5. Yüklenen içeriğin başlığını veya özetini değiştirmek için, Düzenle'yi tıklatın, Düzenle sayfasında değişikliklerinizi yapın ve Kaydet'i tıklatın.
 6. Yüklenen içerik listesine geri dönmek için, Yüklenen İçeriğe Dön'ü tıklatın.

Seminer kayıtları listesini görüntüleme

Kaydı yapılan seminerlerin listesini görüntüleyebilirsiniz.

 1. Adobe Connect Central ana sayfasının en üst kısmındaki Seminerler sekmesini tıklatın.
 2. Belirli bir lisans altındaki semineri bulun ve adını tıklatın.
 3. Kayıtlar bağlantısını tıklatın.
 4. Bir öğe hakkındaki bilgileri görüntülemek için öğenin adını tıklatın.
 5. Belirli bir kaydın başlığını veya özetini değiştirmek için, Düzenle'yi tıklatın, Düzenle sayfasında değişikliklerinizi yapın ve Kaydet'i tıklatın.

Belirli seminer oturumlarının kayıtlarını görüntüleme

Bir seminer odasını temel olarak kullanarak belirli Seminer Oturumları oluşturabilirsiniz. Tüm seminer odalarına ilişkin kayıtlar yukarıda açıklandığı şekilde mevcuttur. Belirli Seminer Oturumlarına ilişkin kayıtlara ayrı ayrı da erişilebilir.

 1. Adobe Connect Central ana sayfasının en üst kısmındaki Seminerler sekmesini tıklatın.
 2. Belirli bir lisans altındaki semineri bulun ve adını tıklatın. Oturumları tarih aralığına göre filtreleyebilirsiniz.
 3. Kayıtlar bağlantısını tıklatıp oturum kaydına erişin.

Seminer klasörü lisans bilgilerini görüntüleme

Kuruluşunuzun satın aldığı seminer lisanslarının sayısı hakkındaki bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Bir seminere davet edilecek kişi sayısı planlanırken bu bilgi yardımcı olabilir.

 1. Adobe Connect Central ana sayfasının en üst kısmındaki Seminerler sekmesini tıklatın.
 2. Listede Seminer Odasını bulun ve adını tıklatın.

 3. Lisans Bilgileri'ni tıklatın.
  Not:

  Gelecekteki bir başlangıç tarihine sahip seminer lisans klasörü altında bir seminer oluşturursanız, seminer başlamadan hiç kimse Seminer odasına giremez.

Seminerleri düzenleme

Yöneticiyseniz veya bir seminer klasörü için Yönetim izinleriniz varsa, katılımcı ekleyebilir veya kaldırabilir ve katılımcının izin rollerini (toplantı sahibi, sunum yapan kişi ya da katılımcı) değiştirebilirsiniz. Yöneticiler, seminer odlarına ve ilgili içeriğe ya da kayıtlara ve raporlara erişebilir ve aynı zamanda tüm içeriği kaldırabilir veya silebilir ya da bir seminer odasının kendisini silebilir. 

Not:

Seminer odasının silinmesi, ilgili Olayın da silinmesine neden olur.

Ancak yöneticiler oturumları planlayamaz veya kullanıcı klasörlerinde seminer odaları oluşturamaz. Bu davranış, Hesap Yöneticilerin kullanıcı toplantı klasörlerine ve toplantı ve içeriğe erişimleriyle aynıdır fakat toplantı oluşturamazlar.

Seminerleri taşıma

Seminerleri seminer lisansları arasında taşıyabilirsiniz. Çok sayıda seminer odasını bir seferde taşıyabilecek olmanıza karşın aşağıdakileri taşıyamazsınız:

 • Klasörler
 • Devam eden seminer oturumunun bulunduğu bir seminer odası
 • 45 dakikadan önce başlayan planlanmış büyük bir seminer oturumu olan bir seminer odası (geniş seminer oturumu önbelleği)
 • Büyür seminer lisansıyla 45 dakikadan önce başlayan (büyük seminer oturumu önbelleği) planlanmış seminer oturumu olan bir seminer odası.

Mevcut oda oturumu ile taşındığı lisans arasında bir çakışma varsa, çakışan oturumların listesiyle birlikte Adobe Connect bir uyarı sağlar. Bu tür bir seminerin taşınması, kaynak seminer lisansının çakışan oturumlarını siler.  

Seminer bilgilerini düzenleme

 1. Adobe Connect Central ana sayfasının en üst kısmındaki Seminerler sekmesini tıklatın.
 2. Semineri içeren klasöre gidin ve seminer adını seçin.
 3. Bilgileri Düzenle bağlantısını tıklatın.
 4. Gerektiği şekilde seçenekleri düzenleyin. Ayrıntılar için bkz. Toplantı bilgilerini düzenleme.
 5. Kaydet'i tıklatın.

Seminer katılımcıları ekleme veya kaldırma

İstediğiniz zaman seminer katılımcısı ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz.

 1. Adobe Connect Central ana sayfasının en üst kısmındaki Seminerler sekmesini tıklatın.
 2. Semineri içeren klasöre gidin ve seminer adını seçin.
 3. Katılımcıları Düzenle bağlantısını tıklatın.
 4. Katılımcı eklemek için, Mevcut Kullanıcılar Ve Gruplar listesinde şunlardan birini yapın. Katılımcıları kaldırmak için, Geçerli Katılımcılar listesinde şunlardan birini yapın:
  • Birden çok kullanıcı veya grup seçmek için, Control tuşunu ya da Shift tuşunu basılı tutarak kullanıcıları ya da grupları tıklatın.

  • Ayrı ayrı üyeleri seçmek üzere bir grubu genişletmek için grup adını çift tıklatın.

  • Listede bir ad aramak için, pencerenin en alt kısmında Ara'yı tıklatın, listede görüntülenecek adı girin ve sonra seçin.

  Not:

  Aynı kullanıcı birden fazla web semineri grubunda yer alabilir ancak yalnızca daha yüksek kapasiteli bir grup kotası kullanılabilir.

 5. Gerektiği şekilde Ekle veya Kaldır öğesini tıklatın. (Ayrı ayrı üyeleri seçmek için bir grubu genişlettiyseniz, orijinal listeyi geri yüklemek için listede Bir Düzey Yukarı öğesini çift tıklatın.)
 6. (İsteğe Bağlı) Katılımcıları eklediyseniz izinleri ayarlayın. Geçerli Katılımcılar listesinin en alt kısmında Kullanıcı Rolünü Belirle öğesinde, eklediğiniz her kullanıcı veya grup için bir izin türü (katılımcı, toplantı sahibi veya sunum yapan kişi) atayın.

Seminer katılımcısının rolünü değiştirme

Seminer katılımcılarına şu roller atanabilir: sunum yapan kişi, katılımcı veya toplantı sahibi.

 1. Adobe Connect Central ana sayfasının en üst kısmındaki Seminerler sekmesini tıklatın.
 2. Semineri içeren klasöre gidin ve seminer adını seçin.
 3. Katılımcıları Düzenle'yi tıklatın.
 4. Geçerli Katılımcılar listesinde şunlardan birini yapın:
  • Birden çok kullanıcı veya grup seçmek için, Control tuşunu ya da Shift tuşunu basılı tutarak kullanıcıları ya da grupları tıklatın.

  • Listede bir ad aramak için, pencerenin en alt kısmındaki Ara düğmesini tıklatın, listede görüntülenecek adı girin ve sonra seçin.

 5. Her ad için, Geçerli Katılımcılar listesinin en alt kısmındaki Kullanıcı Rolünü Belirle menüsü açılır‑penceresinden yeni kullanıcı rolünü (sunum yapan kişi, katılımcı, toplantı sahibi veya reddedilenler) seçin.
 6. Başka bir görevi gerçekleştirmek için gezinme çubuğunda bir bağlantıyı tıklatın veya seminer hakkındaki ayrıntıları görüntülemek için Seminer Bilgileri'ni tıklatın.

Seminerler hakkındaki verileri görüntüleme

Seminer Gösterge Panosu, seminerleriniz hakkındaki istatistiksel verilerin grafiksel bir temsilini sağlar. Sekme çubuğunun altında, Seminer penceresinin en üst kısmında bulunan Seminer Gösterge Panosu bağlantısını tıklatın.

Oluşturduğunuz tüm seminerleri yansıtan veriler üç çubuk grafikte görüntülenir; bu seminerin Özet Raporu'nu görüntülemek için çubuk grafiklerden herhangi birini tıklatın.

Son 30 Gün İçin En Aktif Seminerler

Oturum sayısıyla belirlenir.

Son 30 Gün İçin En Çok Katılım Alan Seminerler

Katılımcı sayısıyla belirlenir.

Son 30 Günde En Çok Görüntülenen Kayıtlar

Görüntüleme sayısıyla (her arşivlenmiş seminerin görüntülenme sayısı) belirlenir. 

Seminer hakkında daha ayrıntılı bilgi görüntülemek için, üç çubuk grafikten herhangi birinde tek bir semineri tıklatabilirsiniz.

Seminer raporları

Seminer bilgilerini farklı perspektiflerden özetleyen raporlar oluşturmak için, Adobe Connect Central'ın Raporlar özelliğini kullanın. Raporlar, Seminer Bilgileri sayfasındaki Raporlar bağlantısından oluşturulur.

Seminer Odalarının Raporlarına bir odaya erişerek ve Raporlar'ı tıklatarak erişilebilir. Oda raporlarında oturum ve davetlilerle ilgili Toplu Kullanıcı Verileri seçeneği bulunur. Seminer Odalarının Raporları genel bir Özet ve Katılımcılara göre, Oturumlara göre ve Sorulara göre raporlar şeklinde mevcuttur.

Seminer odalarını temel olarak kullanarak seminer oturumları oluşturabilirsiniz. Belirli oturumların raporları da ayrı olarak mevcuttur. Seminerler'in Seminer Oturumları sekmesinde bir oturuma erişin ve Raporlar'ı tıklatın. Katılımcılar ve anketle ilişkili sorular hakkında raporları gösterir.

Adobe Connect Central'dan bir seminere katılma

Bir seminere katılmak üzere programlama yaparsanız, Adobe Connect Central penceresindeki Ana Sayfa sekmesinde bulunan Toplantılarım listesinde seminer adı görüntülenir. Ayrıca Outlook'unuz varsa ve seminere daveti kabul ettiyseniz, seminer Outlook Takvimi'nizde de görüntülenir. (Oluşturduğunuz seminerler, Seminerler sekmesinin altında listelenir.)

Seminer için gösterilen tarihi ve saati kontrol ederek, katıldığınız seminerin hali hazırda devam etmekte olup olmadığını belirleyebilirsiniz. Tarih geçmişse, seminer, süresi dolan toplantıların altındaki toplantı listenizde görüntülenir ancak siz içeriğini görüntülemek için odaya girebilirsiniz.

 1. Seminerlerim'i tıklatın.

 2. Katılmak istediğiniz seminerin yanında Aç öğesini tıklatın.
Seminer takvimi yaklaşan programlaması
Seminer takvimi yaklaşan programlaması

Programlanan bir toplantıyı açma
Programlanan bir toplantıyı açma

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi