Bir Adobe Connect toplantısında katılımcıları, faaliyetlerini ve izinlerini yönetin. Bir katılımcı rolünü paylaşmak için izin durumunu ayarlayın.

Katılımcılar bölmesinde herkes kimlerin toplantıda oturum açtığını hızlı şekilde görebilir. Toplantı sahipleri ve sunucular katılımcı adlarını, rollerini ve durumlarını (Söz Hakkı İste veya Katıl gibi) izleyebilir. Konfigüre edilmişse, etkin konuşmacılar da Katılımcılar bölmesindeki ayrılmış bir alanda gerçek zamanlı olarak görüntülenir.

Adları, rolleri ve tartışma durumunu izlemek için Katılımcı Bölmesini kullanın.
Adları, rolleri ve tartışma durumunu izlemek için Katılımcı (A) ve Katılımcı Durumu (B) görünümlerini kullanın.

Not:

Katılımcılar bölmesinde, HTML istemcisi aracılığıyla toplantıya katılan kullanıcıların adları mavi yazı tipinde görünür.

Not:

Adobe Connect yöneticileri, yönetim standartlarına uymak için bölme, paylaşım ve diğer ayarları değiştirebilir. Bu ayarlar toplantı odalarının düzenini ve toplantı odalarında yapabileceklerinizi etkiler. Daha fazla bilgi için bkz. Uyumluluk ve kontrol ayarlarıyla çalışma.

Katılımcının rolünü görüntüleme veya değiştirme

Toplantı sahibi, Katılımcılar bölmesinde herhangi bir katılımcının rolünü değiştirebilir ve gerektiği şekilde katılımcının izin düzeyini yükseltip indirebilir.

Katılımcı adları hakkında

Parolayla oturum açan Adobe Connect kullanıcıları, Katılımcılar bölmesinde tam adlarıyla görünür çünkü adları Adobe Connect Central'da kayıtlıdır. Bir katılımcı bir toplantıya misafir olarak giriş yaparsa, Katılımcılar bölmesindeki ad, katılımcının girişte girdiği addır. Rol grubu (toplantı sahipleri, sunum yapan kişiler ve katılımcılar) içinde, katılımcı adları alfabetik olarak organize edilir.

Katılımcılar bölmesi, bir telefon kullanarak araya giren veya çeviren katılımcıların telefon numarasını görüntüler. Toplantı Sahipleri katılımcıların gizliliğini sağlamak amacıyla katılımcıların telefon numaralarını gizleyebilir. Bu seçenek toplantı içi tercihler iletişim kutusunda, Katılımcı Bölmesi bölümünden seçilebilir. Seçenek, bir toplantı odası için kalıcıdır.

Not:

Toplantı Sahiplerinin telefon numaralarını gizlemesi seçeneği yalnızca grup genelinde gizleme devre dışı bırakıldığında etkinleştirilir.

Katılımcı adlarını özelleştirme

Toplantı sahibi olarak Katılımcılar bölmesinde katılımcıların ekran adlarını özelleştirebilirsiniz. Ekran adlarına özel bilgiler dahil edebilir ve katılımcıları özelleştirilmiş ekran adlarına göre sıralayabilirsiniz.

 1. Bölmenin sağ üst köşesinden menü simgesini tıklatın.

 2. Açılır menüden Tercihler'i seçin.

 3. İletişim kutusunda sol bölmeden Ekran Adı'nı seçin. Ardından Özelleştirme biçimini seçin.

 4. Kullanılabilir alanlar listesinden ekran adı için önceden tanımlanmış özel alanlar seçin ve bunları Görüntülenen alanlar listesine dahil edin. Özel alanlar, katılımcılar için özel bilgileri içerir. Katılımcıları bu alanlardaki bilgilere göre sıralayabilirsiniz.

 5. Kullanılabilir alanlar listesinde özel bir alan seçin ve ardından alttaki karşılık gelen listeden bir ayırıcı seçin.

  Not:

  Katılımcı ekran adındaki özel değişiklikler, Sohbet bölmeleri ve anketler dahil olmak üzere Adobe Connect arayüzündeki her yerde yansıtılır.

Katılımcıları özel ekran adlarına göre sıralamak için:

 1. Katılımcılar bölmesinde sağ üst köşedeki menü simgesini tıklatın.

 2. Açılır menüden Tercihler'i seçin.

 3. İletişim kutusunda, sol bölmede Katılımcılar Bölmesi'ni seçin.

 4. Kullanılabilir alanlar listesinden katılımcıları sıralamak için özel alanları seçin ve bunları Listeye göre sırala öğesine dahil edin.

 5. Katılımcıları özel alanlara göre, Listeye göre sırala içinde göründükleri sırada sıralamak için Bitti'yi tıklatın.

Özel alan eklemek için:

Not:

Özel alanları değiştirmek için yönetici haklarına ihtiyacınız var. Özel alanları değiştirmek tüm hesabı etkiler.

 1. Adobe Connect ana menüsünden Yönetim'i tıklatın.

 2. İkinci düzey menüden Kullanıcılar ve Gruplar'ı tıklatın.

 3. Bir sonraki düzeydeki menüden Kullanıcı Profilini Özelleştir öğesini tıklatın.

 4. Adobe Connect'te özel alan eklemek için Önceden Tanımlı Alan Ekle'yi tıklatın.

Katılımcının rolünü değiştirme

Not:

Toplantı sahibi olarak, kendinizi sunucu veya katılımcı durumuna getirebilir ve diğer rollere sahip katılımcıların toplantı odasını nasıl gördüğünü ortaya çıkarabilirsiniz.

 1. Katılımcılar bölmesinde bir veya daha fazla katılımcı seçin. (Birden fazla yer katılımcı seçmek için shift tuşuyla birlikte tıklatın.)
 2. Aşağıdakileri uygulayın:

  • Katılımcıları farklı rollere sürükleyin.

  • Açılır menüden Toplantı Sahibi, Sunucu veya Katılımcı Yap seçeneğini belirleyin.

Rolü değiştirmek için bir katılımcının girişini bölmeye sürükleyin.
Katılımcıları farklı rollere sürükleme

Katılımcıları otomatik olarak sunucu olarak yükseltme

Bir toplantıdaki tüm katılımcılar sunum yapan kişilerse aşağıdakileri yapın:

 1. Toplantı > Erişim ve Girişi Yönet > Katılımcıları Sunuculara Otomatik Olarak Ata öğelerini seçin.

Genişletilmiş katılımcı hakları atama

Toplantı sahipleri, katılımcıların seçili bölmeler üzerinde denetim elde etmesini sağlamak için katılımcıların haklarını değiştirebilir. Bu düzenleme, katılımcıyı sunum yapan bir kişi veya toplantı sahibi rolüne yükseltmeden katılımcının haklarını genişletme olanağı tanır.

 1. Katılımcılar bölmesinde, bir veya daha fazla katılımcının adını seçin.
 2. Bölmenin sağ üst köşesinden menü simgesini tıklatın.
 3. Katılımcı Seçenekleri > Genişletilmiş Katılımcı Hakları'nı seçin.
  Katılımcı Bölmesi içindeki Katılımcı Seçeneklerinden Gelişmiş Katılımcı Hakları Sağlama
  Katılımcı Bölmesi içindeki Katılımcı Seçeneklerinden Gelişmiş Katılımcı Hakları Sağlama

 4. İletişim kutusunda, katılımcının denetlemesini istediğiniz bölmeleri seçin. Paylaşım Bölmesi, Dosya Paylaşımı Bölmesi, Notlar Bölmesi, Web Bağlantısı Bölmesi, Anket Bölmesi, Soru ve Cevap Bölmesi ve Beyaz Tahtaya geliştirilmiş haklar verebilirsiniz.

Toplantıdan bir katılımcıyı kaldırma

 1. Katılımcılar bölmesinde, kaldırmak istediğiniz katılımcıları seçin.
 2. Bölmenin sağ üst köşesinde menü simgesini tıklatın ve Seçili Kullanıcıyı Kaldır öğesini seçin.

Katılımcı durumunu görüntüleme ve değiştirme

Varsayılan olarak, Katılımcılar bölmesinde katılımcı durumu boştur. Ancak katılımcılar kendi durumlarını değiştirebilir. Bir katılımcı durum seçtiğinde, katılımcı adının sağında bir simge görüntülenir. Katılımcılar toplantı sırasında istedikleri zaman durumlarını silebilir.

Katılımcı durumunu görüntüleme

 1. Katılımcılar bölmesinde şunlardan birini yapın:
  • Toplantı sahipleri, sunucular ve katılımcılar olarak gruplanmış durumları görmek için Katılımcı Görünümü düğmesini tıklatın.

  • Bir durumu (Karşı Çık gibi) paylaşan katılımcı grubunu görmek için Katılımcı Durumu düğmesini tıklatın.

Katılımcı durumu

Simge

Simge (HTML İstemcisi)

Süre

Söz Hakkı İste

Katılımcı veya toplantı sahibi silinceye kadar görüntülenmeye devam eder

Katıl

Katılımcı veya toplantı sahibi silinceye kadar görüntülenmeye devam eder

Karşı Çık

Katılımcı veya toplantı sahibi silinceye kadar görüntülenmeye devam eder

Çekil

Katılımcı silinceye kadar görüntülenmeye devam eder

Daha Yüksek Sesle Konuş

10 saniye

Daha Alçak Sesle Konuş

10 saniye

Hızlan

10 saniye

Yavaşlat

10 saniye

Kahkaha

10 saniye

Alkışla

10 saniye

Durumunuzu değiştirme (katılımcı için)

Bu durumlardan birini seçtiğinizde durum simgesi, Katılımcılar bölmesinde 10 saniye görüntülenir:

 • Daha Yüksek Sesle Konuş

 • Daha Alçak Sesle Konuş

 • Hızlan

 • Yavaşla

 • Kahkaha

 • Alkışla

Söz Hakkı İste, Katıl ve Karşı Çık durum simgeleri, siz veya toplantı sahibi tarafından elle kaldırılıncaya kadar görünmeye devam eder. Katılımcılar, Çekildi durum simgesini kendileri kaldırabilirler.

Bir toplantıda, uygulama çubuğunda, diğer durumlara erişim için durumların açılır menüsünü açın.
Bir toplantıda, uygulama çubuğunda, diğer durumlara erişim için durumların açılır menüsünü açın.
(HTML5 İstemcisi) Bir toplantıda, uygulama çubuğunda, diğer durumlara erişmek için durumların açılır menüsünü açın.
(HTML5 İstemcisi) Bir toplantıda, uygulama çubuğunda, diğer durumlara erişmek için durumların açılır menüsünü açın.

 1. Uygulama çubuğunda, durum düğmesinin sağındaki üçgeni tıklatın.
 2. Tüm katılımcılara göstermek istediğiniz durumu seçin.

Not:

Söz Hakkı İste durumunu hızlı bir şekilde değiştirmek için menünün solundaki düğmeyi tıklatın. (Söz Hakkı İste durumunu seçer ve ardından başka bir durum seçerseniz, ikinci durum simgesi görüntülenir ama Söz Hakkı İste durumu geçerli olarak kalır.)

Bir katılımcının durumunu temizleme (toplantı sahibi)

 1. Katılımcılar bölmesinde bir veya daha fazla katılımcı adı seçin.
 2. Ana menüde, durum düğmesinin sağındaki üçgeni tıklatın ve Durumu Temizle'yi seçin.

Herkesin durumunu temizleme (toplantı sahibi)

 1. Katılımcılar bölmesi menüsünden Herkesin Durumunu Temizle'yi seçin.

Söz hakkı istemeyi devre dışı bırakma veya bildirim süresini değiştirme

 1. Toplantı > Tercihler öğesini seçin.
 2. Soldaki listedeki Katılımcılar bölmesini tıklatın. Sonra aşağıdakilerden birini yapın:
  • Söz Hakkı İstemeyi Devre Dışı Bırak'ı seçin.

  • Açılır menüden bir bildirim süresi seçin. Bir toplantı sahibi kapatana kadar bildirimlerin ekran paylaşımı esnasında görünür durumda olmasını istiyorsanız Ekran Paylaşımında Kal'ı seçin.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi