ActionScript® ile çalışma zamanında sembolleri kontrol edebilirsiniz. ActionScript'in kullanılması, FLA dosyalarınızda yalnızca Zaman Çizelgesi ile mümkün olmayan etkileşimleri ve diğer yetenekleri oluşturmanıza olanak sağlar.

ActionScript® ile çalışma zamanında sembolleri kontrol edebilirsiniz. ActionScript'in kullanılması, FLA dosyalarınızda yalnızca Zaman Çizelgesi ile mümkün olmayan etkileşimleri ve diğer yetenekleri oluşturmanıza olanak sağlar.

ActionScript ile çalışma zamanında sembolleri kontrol etme hakkında daha fazla bilgi edinmek için web Yardım'da semboller ve ActionScript tartışmalarına bakın.

Örnekleri ve sembolleri ActionScript ile kontrol etme

Film klibi ve düğme örneklerini kontrol etmek için ActionScript®'i kullanın. Film klibi veya düğme örneğinin ActionScript ile kullanılabilmesi için benzersiz bir örnek adı olmalıdır. ActionScript'i kendiniz yazabilir ya da Animate içinde yer alan önceden tanımlı davranışları kullanabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için ActionScript 3.0 Geliştirici Kılavuzu'ndaki Olayları işleme başlığına bakın.

Örnekleri davranışlarla kontrol etme

ActionScript Yayınlama ayarının ActionScript 2.0'a ayarlandığı FLA dosyalarında, belgedeki film klibi ve grafik örneklerini ActionScript yazmadan kontrol etmek için davranışları kullanabilirsiniz. Davranışlar, kendiniz ActionScript kodu oluşturmak zorunda kalmadan, belgenize ActionScript kodlaması eklemenizi sağlayan önceden yazılmış ActionScript komutlarıdır. Davranışlar ActionScript 3.0 uygulamasında bulunmaz.

Bir örneği bir karede yığın sırasının içinde yerleştirmenin yanı sıra, bir film klibini yüklemek veya boşaltmak, oynatmak, durdurmak, çoğaltmak veya sürüklemek için ya da bir URL'ye bağlanmak için davranışları bir örnekle birlikte kullanabilirsiniz.

Buna ek olarak, harici bir grafik veya hareketli maskeyi bir film klibinin içine yüklemek için de davranışları kullanabilirsiniz.

Animate, aşağıdaki tablodaki davranışları içerir.

Davranış

Amaç

Seçin veya girin

Grafik Yükle

Harici bir JPEG dosyasını bir film klibinin içine veya ekrana yükler.

JPEG dosyasının yolu ve dosya adı.

Grafiği alan film klibi veya ekranın örnek adı.

Harici Film Klibi Yükle

Harici bir SWF dosyasını bir hedef film klibinin içine veya ekrana yükler.

Harici SWF dosyasının URL'si.

SWF dosyasını alan film klibi veya ekranın örnek adı.

Film Klibini Çoğalt

Bir film klibi veya ekranı çoğaltır..

Çoğaltılacak film klibinin örnek adı.

Piksellerin orijinal kopyadan X uzaklığı ve Y uzaklığı.

Kareye veya etikete Git Ve Oynat

Bir film klibini belirli bir kareden oynatır.

Oynatılacak hedef klibin örnek adı.

Oynatılacak kare numarası veya etiketi.

Kareye veya etikete Git Ve Durdur

İsteğe bağlı olarak oynatma kafasını belirli bir kareye taşıyarak bir film klibini durdurur.

Durdurulacak hedef klibin örnek adı.

Durdurulacak kare numarası veya etiketi.

En Öne Getir

Hedef film klibi veya ekranı yığın sırasının en üstüne getirir.

Film klibi veya ekranın örnek adı.

Öne Getir

Hedef film klibi veya ekranı yığın sırasında bir yukarı konuma getirir.

Film klibi veya ekranın örnek adı.

En Alta Gönder

Hedef film klibini yığın sırasının en altına gönderir.

Film klibi veya ekranın örnek adı.

Alta Gönder

Hedef film klibi veya ekranı yığın sırasında bir aşağı konuma gönderir.

Film klibi veya ekranın örnek adı.

Film Klibini Sürüklemeye Başla

Bir film klibini sürüklemeye başlar.

Film klibi veya ekranın örnek adı.

Film Klibini Sürüklemeyi Durdur

Geçerli sürüklemeyi durdurur.

Film Klibini Kaldır

loadMovie() aracılığıyla yüklenen bir film klibini Flash Player uygulamasından kaldırır.

Film klibinin örnek adı.

Davranış ekleme ve konfigüre etme

ActionScript Yayınlama ayarı ActionScript 2.0 veya daha öncesi olan bir FLA dosyasında çalıştığınızdan emin olun.

 1. Davranışı tetikleyecek, düğme gibi bir nesne seçin.
 2. Davranışlar panelinde (Pencere > Davranışlar), Ekle (+) düğmesini tıklatın ve Film Klibi alt menüsünden istenen davranışı seçin.
 3. Davranışla kontrol edilecek film klibini seçin.
 4. Göreceli veya mutlak bir yol seçin.
 5. Gerekirse, davranış parametreleri için ayarları seçin veya girin ve Tamam'ı tıklatın. Davranış için varsayılan ayarlar Davranışlar panelinde görünür.
 6. Olay'ın altında, Bırak'ı (varsayılan olay) tıklatın ve menüden bir fare olayı seçin. Bırak olayını kullanmak için seçeneği değiştirmeden bırakın.

Özel davranışlar oluşturma

Özel davranışlar yazmak için istenilen davranışı gerçekleştirecek ActionScript 3.0 kodunu içeren bir XML dosyası oluşturun ve dosyayı yerel bilgisayarınızın Davranışlar klasörüne kaydedin. 

Kendi davranışlarınızı oluşturmadan önce, XML dosyalarının sözdizimini ve bunun yanı sıra davranışları oluşturmak amacıyla kullanılan ActionScript kodunu da anlamak için Davranış XML dosyalarını inceleyin. Davranış yazmada yeniyseniz, arabirim öğeleri (iletişim kutuları gibi) oluşturmak için kullanılan XML etiketlerine ve davranışları oluşturmak için kullanılan kodlama dili olan ActionScript'e kendinizi alıştırın. Arabirim öğelerini oluşturmakta kullanılan XML hakkında bilgi almak için bkz. Animate'i Genişletme. ActionScript ile ilgili bilgi için bkz. ActionScript 3.0'ı Öğrenme.

Ayrıca, diğer Animate kullanıcılarının oluşturdukları davranışları Adobe Flash Exchange web sitesinden indirebilirsiniz. Adobe Exchange'i şu adreste ziyaret edebilirsiniz: www.adobe.com/go/flash_exchange_tr.

 

 1. Bir XML düzenleyicisi kullanarak varolan davranışın XML dosyasını açın ve dosyayı oluşturmak istediğiniz davranışa uygun bir biçimde yeniden adlandırın.
 2. XML dosyasında behavior_definition etiketinin category niteliği için yeni bir değer girin.

  Aşağıdaki XML kodu, Animate Davranışlar panelinde, altında davranışın listeleneceği myCategory adında bir kategori oluşturur.

  <behavior_definition dialogID="Trigger-dialog" category="myCategory" 
  authoringEdition="pro" name="behaviorName">
 3. behavior_definition etiketinin name niteliği için yeni bir değer girin. Bu, davranışın Animate geliştirme ortamında görünen adı olacaktır.

 4. (İsteğe Bağlı) Özel davranışınız bir iletişim kutusu gerektirirse, <properties> ve <dialog> etiketlerini kullanarak parametreleri girin.

  Kendi özel iletişim kutularınızı oluşturmak için kullanılan etiketler ve parametreler hakkında bilgi almak için bkz. Animate'i Genişletme.

 5. <actionscript> etiketine, davranışı oluşturmak üzere ActionScript kodunu ekleyin.

  ActionScript'te yeniyseniz bkz. ActionScript 3.0'ı Öğrenme.

  Örneğin (Movieclip_loadMovie.xml davranış dosyasından) (ActionScript 2.0):

  <actionscript> 
   <![CDATA[   //load Movie Behavior 
    if($target$ == Number($target$)){ 
      loadMovieNum($clip$,$target$); 
    } else { 
      $target$.loadMovie($clip$); 
    } 
    //End Behavior 
   ]]> 
  </actionscript>
 6. Dosyayı kaydedin ve davranışı test edin.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi