ActionScript® ile çalışma zamanında sesleri kontrol edebilirsiniz. ActionScript'i kullanarak, FLA dosyalarınızda salt Zaman Çizelgesi ile mümkün olmayan etkileşimleri ve diğer yetenekleri oluşturabilirsiniz.

AS3 Geliştirici Kılavuzu: Sesle Çalışma ActionScript 3.0'da sesle nasıl çalışıldığını açıklamaktadır.

Not:

(Yalnızca Animate CC) ActionScript 2.0 ve ActionScript 1.0, Animate CC'de desteklenmez.

Davranışları kullanarak sesleri kontrol etme

ActionScript 2.0'da önceden yazılmış olan ses davranışlarını kullanarak, belgenize sesler ekleyebilir ve ses oynatmasını kontrol edebilirsiniz. Bu davranışları kullanan bir ses eklemek, sonradan sesi kontrol etmek için kullanılan sesin bir örneğini oluşturur.

Not:

ActionScript 3.0 ve Flash Lite 1.x ve Flash Lite 2.x davranışları desteklemezler.

Davranış kullanarak dosyaya ses yükleme

 1. Davranışı tetiklemek üzere kullanmak istediğiniz, düğme gibi bir nesneyi seçin.
 2. Davranışlar panelinde (Pencere > Davranışlar), Ekle (+) düğmesini tıklatın ve Ses > Kütüphaneden Ses Yükle'yi veya Ses > MP3 Akış Dosyası Yükle'yi seçin.
 3. Ses Yükle iletişim kutusuna, Kütüphane'deki bir sesin bağlantı kimliğini veya bir akış mp3 dosyasının ses konumunu girin. Sonra, bu ses örneği için bir ad girin ve Tamam'ı tıklatın.
 4. Davranışlar panelinde Olay'ın altında, Bırak'ı (varsayılan olay) tıklatın ve menüden bir fare olayı seçin. OnRelease olayını kullanmak istiyorsanız, seçeneği değiştirmeyin.

Davranış kullanarak sesleri çalma veya durdurma

 1. Davranışı tetiklemek üzere kullanmak istediğiniz, düğme gibi bir nesneyi seçin.
 2. Davranışlar panelinde (Pencere > Davranışlar), Ekle (+) düğmesini tıklatın.
 3. Ses > Ses Çal'ı, Ses > Sesi Durdur'u veya Ses > Tüm Sesleri Durdur'u seçin.
 4. Görünen iletişim kutusunda şunlardan birini yapın:
  • Çalmasını veya durmasını istediğiniz sesin bağlantı kimliğini ve örnek adını girin ve Tamam'ı tıklatın.

  • Tüm sesleri durdurmak istediğinizi doğrulamak için Tamam'ı tıklatın.

 5. Davranışlar panelinde Olay'ın altında, Bırak'ı (varsayılan olay) tıklatın ve menüden bir fare olayı seçin. OnRelease olayını kullanmak istiyorsanız, seçeneği değiştirmeyin.

ActionScript 2.0 Sound nesnesiyle sesleri kontrol etme

Bir belgeye ses eklemek ve bir belgedeki ses nesnelerini kontrol etmek için (bir ses çaldığında düzeyi veya sağ ve sol dengesini ayarlamak dahil), ActionScript 2.0'daki Sound nesnesini kullanın. Daha fazla bilgi için, Flash Uygulamasında ActionScript 2.0'ı Öğrenme bölümünde bulunan Ses kontrolleri oluşturma başlığına bakın.

 1. Kütüphane panelinde sesi seçin.
 2. Panelin sağ üst köşesindeki Panel menüsünden Bağlantı'yı seçin veya Kütüphane panelinde ses adını sağ tıklatın (Windows) veya Control tuşuna basıp tıklatın (Macintosh) ve bağlam menüsünden Bağlantı'yı seçin.
 3. Bağlantı Özellikleri iletişim kutusunda Bağlantı'nın altında, ActionScript için Dışa Aktar'ı seçin.
 4. Kutuya bir kimlik dizesi girin ve Tamam'ı tıklatın.

ActionScript 2.0 onSoundComplete olayı hakkında

ActionScript 2.0 Sound nesnesinin onSoundComplete olayı, bir Animate uygulamasının içinde, ekli bir ses dosyasının tamamlanmasına dayanan bir olayı tetiklemenizi sağlar. Sound nesnesi, bir Animate uygulamasında sesleri kontrol etmenizi sağlayan yerleşik bir nesnedir. Daha fazla bilgi için, ActionScript 2.0 Dil Başvurusu bölümünde bulunan Ses başlığına bakın. Bir Sound nesnesinin onSoundComplete olayı, ekli ses dosyası çalmayı bitirdiğinde otomatik olarak çağrılır. Ses belirli sayıda döngüye sokulduğunda, olay ses döngüyü bitirdiğinde tetiklenir.

Sound nesnesinin onSoundComplete olayı ile kullanabileceğiniz iki özelliği vardır. duration özelliği, ses nesnesine eklenen ses örneğinin milisaniye cinsinden süresini temsil eden salt okunur bir özelliktir. position özelliği, sesin her döngüde çalmış olduğu milisaniye sayısını temsil eden salt okunur bir özelliktir.

onSoundComplete olayı, sesleri şunlar gibi birçok şekilde işlemenizi sağlar:

 • Dinamik bir şarkı listesi veya sıralayıcı oluşturma

 • Sonraki kare veya sahneye geçmeden önce anlatım bitimini kontrol eden bir multimedya sunumu oluşturma

 • Sesleri belirli olaylar veya sahnelerle senkronize eden ve farklı sesler arasında düzgün geçişler yapan bir oyun oluşturma

 • Bir görüntü değişimini bir sese göre zamanlama; örneğin, bir ses, çalma süresini yarıladığında görüntünün değişmesi

Flash Player ile mp3 dosyalarındaki ID3 özelliklerine erişme

Adobe Macromedia Flash Player ve sonrası, ID3 v2.4 ve v2.4 etiketlerini destekler. Bu sürümle birlikte, ActionScript 2.0 attachSound() veya loadSound() yöntemini kullanarak bir mp3 sesi yüklediğinizde, ID3 etiket özellikleri ses veri akışının başlangıcında kullanılabilir durumdadır. ID3 verisi başlatıldığında onID3 olayı çalışır.

Flash Player 6 (6.0.40.0) ve sonrası, ID3 v1.0 ve v1.1 etiketlerine sahip mp3 dosyalarını destekler. ID3 v1.0 ve v1.1 etiketleriyle, özellikler veri akışının sonunda kullanılabilir durumdadır. Bir ses bir ID3v1 etiketi içermiyorsa, ID3 özellikleri tanımsızdır. ID3 özelliklerinin işleyebilmesi için kullanıcıların Flash Player 6 (6.0.40.0) veya sonrasına sahip olmaları gerekir.

ID3 özelliklerini kullanma hakkında daha fazla bilgi için, ActionScript 2.0 Dil Başvurusu bölümünde bulunan id3 (Sound.id3 özelliği) başlığına bakın.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi