Kullanıcı Kılavuzu İptal

Ses ve ActionScript

 1. Adobe Animate Kullanıcı Kılavuzu
 2. Animate'e Giriş
  1. Animate'teki Yenilikler
  2. Resimli Sözlük
  3. Animate sistem gereksinimleri
  4. Animate klavye kısayolları
  5. Animate'te Birden Çok Dosya Türü İle Çalışma
 3. Animasyon
  1. Animate'te animasyonun temel öğeleri
  2. Animate'te kareleri ve anahtar kareleri kullanma
  3. Animate'te kare kare animasyonu
  4. Animate'te klasik ara animasyonu ile çalışma
  5. Fırça Aracı
  6. Hareket Kılavuzu
  7. Ara hareket ve ActionScript 3.0
  8. Ara Hareket Animasyonu Hakkında
  9. Ara hareket animasyonları
  10. Ara hareket animasyonu oluşturma
  11. Özellik anahtar karelerini kullanma
  12. Ara oluşturarak konuma animasyon ekleme
  13. Hareket Düzenleyici kullanarak ara hareketleri düzenleme
  14. Ara animasyonunun hareket yolunu düzenleme
  15. Ara hareketleri işleme
  16. Özel hareket hızları ekleme
  17. Hareket önayarları oluşturma ve uygulama
  18. Animasyon ara yayılma alanları ayarlama
  19. XML dosyaları olarak kaydedilen Ara hareketlerle çalışma
  20. Ara hareketler ve Klasik aralar karşılaştırması
  21. Şekil arası doldurma
  22. Animate'te Eklem aracı animasyonunu kullanma
  23. Animate'te karakter canlandırmayla çalışma
  24. Adobe Animate'te maske katmanlarını kullanma
  25. Animate'te sahneler ile çalışma
 4. Etkileşim
  1. Animate ile düğmeler oluşturma
  2. Animate projelerini diğer belge türü biçimlerine dönüştürme
  3. Animate'te HTML5 Canvas belgeleri oluşturma ve yayımlama
  4. Animate'te kod parçacıkları ile interaktiflik ekleme
  5. Özel HTML5 Bileşenleri oluşturma
  6. HTML5 Canvas'ta bileşenleri kullanma
  7. Özel Bileşenler oluşturma: Örnekler
  8. Özel Bileşenler için Kod Parçacıkları
  9. En iyi uygulamalar - Animate ile reklamcılık
  10. Sanal Gerçeklik içeriği oluşturma ve yayınlama
 5. Çalışma alanı ve iş akışı
  1. Boya fırçaları oluşturma ve yönetme
  2. HTML5 Canvas belgelerinde Google fontlarını kullanma
  3. Creative Cloud Libraries ve Adobe Animate'i Kullanma
  4. Animate için Sahne Alanı ve Araçlar panelini kullanma
  5. Animate iş akışı ve çalışma alanı
  6. HTML5 Canvas belgelerinde web fontlarını kullanma
  7. Zaman Çizelgeleri ve ActionScript
  8. Birden çok zaman çizelgesiyle çalışma
  9. Tercihleri ayarlama
  10. Animate geliştirme panellerini kullanma
  11. Animate ile zaman çizelgesi katmanları oluşturma
  12. Mobil uygulamalar ve oyun motorları için animasyonları dışa aktarma
  13. Nesneleri taşıma ve kopyalama
  14. Şablonlar
  15. Animate uygulamasında Bul ve Değiştir
  16. Geri alma, yineleme ve Geçmiş paneli
  17. Klavye kısayolları
  18. Animate'te zaman çizelgesini kullanma
  19. HTML uzantıları oluşturma
  20. Görüntüler ve Animasyonlu GIF'ler için en iyileştirme seçenekleri
  21. Görüntüler ve GIF'ler için dışa aktarma ayarları
  22. Animate'te Varlıklar Paneli
 6. Multimedya ve Video
  1. Animate'te grafik nesnelerini dönüştürme ve bir araya getirme
  2. Animate'te sembol örnekleri oluşturma ve bunlarla çalışma
  3. Görüntü İzleme
  4. Adobe Animate'te ses kullanımı
  5. SVG dosyalarını dışa aktarma
  6. Animate'te kullanmak üzere video dosyaları oluşturma
  7. Animate'te video ekleme
  8. Video işaret noktalarıyla çalışma
  9. Animate ile nesne çizme ve oluşturma
  10. Çizgileri ve şekilleri yeniden şekillendirme
  11. Animate CC ile konturlar, dolgular ve degradeler
  12. Adobe Premiere Pro ve After Effects ile çalışma
  13. Animate CC'de Renk Panelleri
  14. Flash CS6 dosyalarını Animate ile açma
  15. Animate'te klasik metin ile çalışma
  16. Animate'e resim yerleştirme
  17. Animate'te içe aktarılan bitmap'ler
  18. 3B grafikler
  19. Animate'te sembollerle çalışma
  20. Adobe Animate ile çizgiler ve şekiller çizme
  21. Animate'te kütüphaneler ile çalışma
  22. Sesleri dışa aktarma
  23. Animate CC'de nesne seçme
  24. Animate'te Illustrator AI dosyalarıyla çalışma
  25. Püskürtme Fırçası aracıyla desen uygulama
  26. Karışım modlarını uygulama
  27. Nesneleri düzenleme
  28. Komutlar menüsüyle görevleri otomatikleştirme
  29. Çok dilli metin
  30. Animate'te kamera kullanma
  31. Animate'i Adobe Scout ile Kullanma
  32. Fireworks dosyalarıyla çalışma
  33. Grafik filtreleri
  34. Ses ve ActionScript
  35. Çizim tercihleri
  36. Kalem aracı ile çizim yapma
 7. Platformlar
  1. Animate projelerini diğer belge türü biçimlerine dönüştürme
  2. Özel Platform Desteği
  3. Animate'te HTML5 Canvas belgeleri oluşturma ve yayımlama
  4. WebGL belgesi oluşturma ve yayınlama
  5. AIR for iOS için uygulamaları paketleme
  6. AIR for Android uygulamalarını yayınlama
  7. Adobe AIR for desktop için yayınlama
  8. ActionScript yayınlama ayarları
  9. En iyi uygulamalar - Bir uygulamada ActionScript'i organize etme
  10. Animate ile ActionScript'i kullanma
  11. En iyi uygulamalar - Erişilebilirlik talimatları
  12. Animate çalışma alanında erişilebilirlik
  13. Komut dosyaları yazma ve yönetme
  14. Özel Platformlar için Desteği Etkinleştirme
  15. Özel Platform Desteğine Genel Bakış
  16. Erişilebilir içerik oluşturma
  17. Özel Platform Desteği Eklentisiyle Çalışma
  18. ActionScript 3.0'da hata ayıklama
  19. Özel Platformlar için Desteği Etkinleştirme
 8. Dışa Aktarma ve Yayınlama
  1. Animate CC'den dosya dışa aktarma
  2. OAM yayınlama
  3. SVG dosyalarını dışa aktarma
  4. Animate ile grafikleri ve videoları dışa aktarma
  5. AS3 belgelerini yayınlama
  6. Mobil uygulamalar ve oyun motorları için animasyonları dışa aktarma
  7. Sesleri dışa aktarma
  8. QuickTime video dosyalarını dışa aktarma
  9. ActionScript ile harici video oynatmayı denetleme
  10. En iyi uygulamalar - Mobil aygıtlar için içerik oluşturma ipuçları
  11. En iyi uygulamalar - Video kuralları
  12. En iyi uygulamalar - SWF uygulaması geliştirme talimatları
  13. En iyi uygulamalar - FLA dosyalarını yapılandırma
  14. Animate için FLA dosyalarını en iyileştirmeye yönelik En İyi Uygulamalar
  15. ActionScript yayınlama ayarları
  16. Animate için yayınlama ayarları belirtme
  17. Projektör dosyalarını dışa aktarma
  18. Görüntü ve Animasyonlu GIF'leri dışa aktarma
  19. HTML yayınlama şablonları
  20. Adobe Premiere Pro ve After Effects ile çalışma
  21. Animasyonlarınızı hızlıca paylaşma ve yayımlama

ActionScript® ile çalışma zamanında sesleri kontrol edebilirsiniz. ActionScript'i kullanarak, FLA dosyalarınızda salt Zaman Çizelgesi ile mümkün olmayan etkileşimleri ve diğer yetenekleri oluşturabilirsiniz.

AS3 Geliştirici Kılavuzu: Sesle Çalışma ActionScript 3.0'da sesle nasıl çalışıldığını açıklamaktadır.

 (Yalnızca Animate) ActionScript 2.0 ve ActionScript 1.0, Animate'te desteklenmez.

Davranışları kullanarak sesleri kontrol etme

ActionScript 2.0'da önceden yazılmış olan ses davranışlarını kullanarak, belgenize sesler ekleyebilir ve ses oynatmasını kontrol edebilirsiniz. Bu davranışları kullanan bir ses eklemek, sonradan sesi kontrol etmek için kullanılan sesin bir örneğini oluşturur.

 ActionScript 3.0, Flash Lite 1.x ve Flash Lite 2.x davranışları desteklemez.

Davranış kullanarak dosyaya ses yükleme

 1. Davranışı tetiklemek üzere kullanmak istediğiniz, düğme gibi bir nesneyi seçin.
 2. Davranışlar panelinde (Pencere > Davranışlar), Ekle (+) düğmesini tıklayın ve Ses > Kütüphaneden Ses Yükle'yi veya Ses > MP3 Akış Dosyası Yükle'yi seçin.
 3. Ses Yükle iletişim kutusuna, Kütüphane'deki bir sesin bağlantı kimliğini veya bir akış mp3 dosyasının ses konumunu girin. Ardından, bu ses örneği için bir ad girin ve Tamam'ı tıklayın.
 4. Davranışlar panelinde Olay'ın altında, Bırak'ı (varsayılan olay) tıklayın ve menüden bir fare olayı seçin. OnRelease olayını kullanmak istiyorsanız seçeneği değiştirmeyin.

Davranış kullanarak sesleri çalma veya durdurma

 1. Davranışı tetiklemek üzere kullanmak istediğiniz, düğme gibi bir nesneyi seçin.
 2. Davranışlar panelinde (Pencere > Davranışlar), Ekle (+) düğmesini tıklayın.
 3. Ses > Ses Çal'ı, Ses > Sesi Durdur'u veya Ses > Tüm Sesleri Durdur'u seçin.
 4. Görünen iletişim kutusunda şunlardan birini yapın:
  • Çalmasını veya durmasını istediğiniz sesin bağlantı kimliğini ve örnek adını girip Tamam'ı tıklayın.

  • Tüm sesleri durdurmak istediğinizi doğrulamak için Tamam'ı tıklayın.

 5. Davranışlar panelinde Olay'ın altında, Bırak'ı (varsayılan olay) tıklayın ve menüden bir fare olayı seçin. OnRelease olayını kullanmak istiyorsanız seçeneği değiştirmeyin.

ActionScript 2.0 Sound nesnesiyle sesleri kontrol etme

Bir belgeye ses eklemek ve bir belgedeki ses nesnelerini kontrol etmek için (bir ses çaldığında düzeyi veya sağ ve sol dengesini ayarlamak dahil), ActionScript 2.0'daki Sound nesnesini kullanın. Daha fazla bilgi için, Flash Uygulamasında ActionScript 2.0'ı Öğrenme bölümünde bulunan Ses kontrolleri oluşturma başlığına bakın.

 1. Kütüphane panelinde sesi seçin.
 2. Panelin sağ üst köşesindeki Panel menüsünden Bağlantı'yı seçin veya Kütüphane panelinde ses adını sağ tıklayın (Windows) veya Control tuşuna basıp tıklayın (Macintosh) ve bağlam menüsünden Bağlantı'yı seçin.
 3. Bağlantı Özellikleri iletişim kutusunda Bağlantı'nın altında, ActionScript için Dışa Aktar'ı seçin.
 4. Kutuya bir kimlik dizesi girin ve Tamam'ı tıklayın.

ActionScript 2.0 onSoundComplete olayı hakkında

ActionScript 2.0 Sound nesnesinin onSoundComplete olayı, bir Animate uygulamasının içinde, ekli bir ses dosyasının tamamlanmasına dayanan bir olayı tetiklemenizi sağlar. Sound nesnesi, bir Animate uygulamasında sesleri kontrol etmenizi sağlayan yerleşik bir nesnedir. Daha fazla bilgi için, ActionScript 2.0 Dil Başvurusu bölümünde bulunan Ses başlığına bakın. Bir Sound nesnesinin onSoundComplete olayı, ekli ses dosyası çalmayı bitirdiğinde otomatik olarak çağrılır. Ses belirli sayıda döngüye sokulduğunda, olay ses döngüyü bitirdiğinde tetiklenir.

Sound nesnesinin onSoundComplete olayı ile kullanabileceğiniz iki özelliği vardır. duration özelliği, ses nesnesine eklenen ses örneğinin milisaniye cinsinden süresini temsil eden salt okunur bir özelliktir. position özelliği, sesin her döngüde çalmış olduğu milisaniye sayısını temsil eden salt okunur bir özelliktir.

onSoundComplete olayı, sesleri şunlar gibi birçok şekilde işlemenizi sağlar:

 • Dinamik bir şarkı listesi veya sıralayıcı oluşturma

 • Sonraki kare veya sahneye geçmeden önce anlatım bitimini kontrol eden bir multimedya sunumu oluşturma

 • Sesleri belirli olaylar veya sahnelerle senkronize eden ve farklı sesler arasında düzgün geçişler yapan bir oyun oluşturma

 • Bir görüntü değişimini bir sese göre zamanlama; örneğin, bir ses, çalma süresini yarıladığında görüntünün değişmesi

Flash Player ile mp3 dosyalarındaki ID3 özelliklerine erişme

Adobe Macromedia Flash Player ve sonrası, ID3 v2.4 ve v2.4 etiketlerini destekler. Bu sürümle birlikte, ActionScript 2.0 attachSound() veya loadSound() yöntemini kullanarak bir mp3 sesi yüklediğinizde, ID3 etiket özellikleri ses veri akışının başlangıcında kullanılabilir durumdadır. ID3 verisi başlatıldığında onID3 olayı çalışır.

Flash Player 6 (6.0.40.0) ve sonrası, ID3 v1.0 ve v1.1 etiketlerine sahip mp3 dosyalarını destekler. ID3 v1.0 ve v1.1 etiketleriyle, özellikler veri akışının sonunda kullanılabilir durumdadır. Bir ses bir ID3v1 etiketi içermiyorsa ID3 özellikleri tanımsızdır. ID3 özelliklerinin işleyebilmesi için kullanıcıların Flash Player 6 (6.0.40.0) veya sonrasına sahip olmaları gerekir.

ID3 özelliklerini kullanma hakkında daha fazla bilgi için, ActionScript 2.0 Dil Başvurusu bölümünde bulunan id3 (Sound.id3 özelliği) başlığına bakın.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın