Örnek oluşturma

Bir sembol oluşturduktan sonra, başka sembollerin içi dahil, belgenizin her tarafında o sembolün örneklerini oluşturabilirsiniz. Sembolü değiştirdiğinizde Animate, söz konusu sembolün tüm örneklerini günceller.

Örneklere Özellik denetçisinden ad verebilirsiniz. Örnek adını, bir örneğe ActionScript'te atıfta bulunmak için kullanın. ActionScript® ile örnekleri denetlemek için tek bir zaman çizelgesi içindeki her örneğe benzersiz bir ad verin. 

Renk efektleri belirtmek, eylemler atamak, grafik görünümü modunu ayarlamak veya yeni örneklerin davranışını değiştirmek için Özellik denetçisini kullanın. Örneğin davranışı, siz aksini belirtmedikçe sembolün davranışıyla aynıdır. Yaptığınız değişiklikler sembolü değil, sadece örneği etkiler.

Sembolün örneğini oluşturma

 1. Zaman Çizelgesi'nde bir katman seçin. Animate, örnekleri her zaman geçerli katman üzerine, sadece anahtar karelere yerleştirir. Bir anahtar kare seçmezseniz, Animate örneği geçerli karenin solundaki ilk anahtar kareye ekler.

  Not:

  Anahtar kare, animasyonda bir değişiklik tanımladığınız bir karedir. Daha fazla bilgi için, bkz. Zaman Çizelgesi'ne kare ekleme.

 2. Pencere > Kütüphane'yi seçin.

 3. Sembolü kütüphaneden Sahne Alanı’na sürükleyin.

 4. Bir grafik sembolünün örneğini oluşturduysanız, grafik sembolünü içerecek sayıda kare eklemek için Ekle > Zaman Çizelgesi > Kare'yi seçin.

Örneğe özel ad uygulama

 1. Sahne Alanı'nda örneği seçin.

 2. Pencere > Özellikler seçeneğini belirleyin ve Örnek Adı kutusuna bir ad girin.

Örnek özelliklerini düzenleme

Her sembol örneğinin, sembolden ayrı kendi özellikleri vardır. Bir örneğin renk tonunu, saydamlığını ve parlaklığını değiştirebilir; örneğin nasıl davrandığını yeniden tanımlayabilir (örneğin, bir grafiği film klibine dönüştürebilir) ve animasyonun bir grafik örneğinin içinde nasıl oynatıldığını belirtebilirsiniz. Ayrıca, sembolü etkilemeden bir örneği eğebilir, döndürebilir veya ölçekleyebilirsiniz.

Buna ek olarak, özelliklerini değiştirmek amacıyla ActionScript kullanabilmeniz için bir film klibi veya düğme örneğini adlandırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için ActionScript 3.0'ı Öğrenme bölümünde Nesneler ve sınıflar başlığına bakın. Örnek özelliklerini düzenlemek için Özellik denetçisini kullanın (Pencere > Özellikler).

Bir örneğin özellikleri kendisiyle birlikte kaydedilir. Bir sembolü düzenlerseniz veya bir örneği başka bir sembole bağlarsanız, değiştirmiş olduğunuz örnek özellikleri, örnek için hala geçerli olur.

Bir örneğin görünürlüğünü ayarlama

Görünür özelliğini kapatarak Sahne Alanı'ndaki bir sembol örneğini görünmez yapabilirsiniz. Görünür özelliğini kullanmak, sembolün Alfa özelliğini 0'a ayarlamaktan daha hızlı oluşturma performansı sunar.

Görünür özelliği Oynatıcı ayarının Flash Player 10.2 veya üstüne ayarlanmasını gerektirir ve yalnızca film klibi, düğme ve bileşen örnekleriyle uyumludur.

 1. Sahne Alanı'nda örneği seçin.

 2. Özellikler panelinin Görünüm bölümünde Görünür özelliğinin seçimini kaldırın.

Örneğin rengini ve saydamlığını değiştirme

Bir sembolün her örneğinin kendi renk efekti olabilir. Örneklerin renk ve saydamlık seçeneklerini ayarlamak için Özellik denetçisini kullanın. Özellik denetçisindeki ayarlar ayrıca sembollerin içine yerleştirilmiş bitmap'leri de etkiler.

Belirli bir karedeki bir örneğin renk ve saydamlığını değiştirdiğinizde, Animate kareyi görüntüler görüntülemez değişikliği yapar. Aşamalı renk değişiklikleri yapmak için bir ara hareket uygulayın. Rengin arasını doldururken, örneğin başlangıç ve bitiş ana karelerinde farklı efekt ayarları girin ve sonra örneğin renginin zamanla değişmesi için ayarların arasını doldurun.

sy_tint_tween
sy_alpha_tween
Ara doldurma bir örneğin rengini veya saydamlığını giderek değiştirir.

Not:

Birden çok kareye sahip bir film klibi sembolüne bir renk efekti uygularsanız, Animate efekti film klibi sembolündeki her kareye uygular.

 1. Örneği Sahne Alanı'nda seçin ve Pencere > Özellikler seçeneğini belirleyin.
 2. Özellik denetçisinde, Renk Efekti bölümündeki Stil menüsünde şu seçeneklerden birini belirleyin:

  Parlaklık

  Siyahtan (–%100) beyaza (%100) kadar olan bir ölçekte, görüntünün göreceli açıklığını veya koyuluğunu ayarlar. Parlaklığı ayarlamak için üçgeni tıklatıp kaydırıcıyı sürükleyin veya kutuya bir değer girin.

  Renk Tonu

  Örneği aynı tonla renklendirir. Renk tonu yüzdesini saydamdan (%0) tamamen doyguna (%100) kadar ayarlamak için Özellik denetçisindeki Renk Tonu kaydırıcısını kullanın. Renk tonunu ayarlamak için üçgeni tıklatıp kaydırıcıyı sürükleyin veya kutuya bir değer girin. Bir renk seçmek için karşılık gelen kutulara kırmızı, yeşil ve mavi değerleri girin veya Renk denetimini tıklatıp Renk Seçicisi'nden bir renk seçin.

  Alfa

  Saydamdan (%0) tamamen doyguna (%100) kadar, örneğin saydamlığını ayarlar. Alfa değerini ayarlamak için üçgeni tıklatıp kaydırıcıyı sürükleyin veya kutuya bir değer girin.

  Gelişmiş

  Bir örneğin kırmızı, yeşil, mavi ve saydamlık değerlerini ayrı olarak ayarlar. Bu, en çok bitmap'ler gibi nesneler üzerinde hoş renk efektleri oluşturmak ve hareketlendirmek için faydalıdır. Soldaki kontroller renk veya saydamlık değerlerini belirtilen bir yüzdeyle azaltmanızı sağlar. Sağdaki kontroller renk veya saydamlık değerlerini sabit bir sayıyla azaltmanızı veya artırmanızı sağlar.

  Geçerli kırmızı, yeşil, mavi ve alfa değerleri yüzde değerleriyle çarpılır ve sonra sağ sütundaki sabit değerlere eklenerek yeni renk değerlerini üretir. Örneğin, geçerli kırmızı değeri 100 ise, sol kaydırıcıyı %50'ye ve sağdaki kaydırıcıyı %100'e ayarlamak 150'lik bir kırmızı değeri üretir ([100 x 0,5] + 100 = 150).

  not:Efekt panelindeki Gelişmiş ayarlar, a soldaki kutu kümesinde belirtilen yüzde, y orijinal bitmap'in rengi, b sağdaki kutu kümesinde belirtilen değer ve x sonuç efekti olmak üzere (RGB için 0 ile 255 ve alfa saydamlığı için 0 ile 100 arasında), (a * y+ b)= x fonksiyonunu uygular.

  Ayrıca, bir örneğin rengini ActionScript ColorTransform nesnesini kullanarak da değiştirebilirsiniz. Color nesnesi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. ColorTransform, ActionScript 2.0 Dil Başvurusu veya ActionScript 3.0 Dil ve Bileşenler Başvurusu.

Örneği bir başkasıyla takas etme

Sahne Alanı üzerinde başka bir örneği görüntüleyip renk efektleri veya düğme eylemleri gibi orijinal örnek özelliklerini korumak için bir örneğe başka bir sembol atayın.

Örneğin, bir fare karakterine sahip bir çizgi film oluşturduğunuzu, fakat karakteri bir kediye çevirmeye karar verdiğinizi düşünün. Fare sembolünü kedi sembolüyle değiştirip güncellenmiş karakterin tüm karelerinizde aşağı yukarı aynı konumda görünmesini sağlayabilirsiniz.

Örneğe farklı bir sembol atama

 1. Örneği Sahne Alanı'nda seçin ve Pencere > Özellikler seçeneğini belirleyin.

 2. Özellik denetçisinde Takas Et düğmesini tıklatın.

 3. Örneğe geçerli olarak atanmış sembolü değiştirmesi için bir sembol seçin. Seçilen sembolü çoğaltmak için Sembolü Çoğalt'ı tıklatın ve Tamam'ı tıklatın.

  Çoğaltma, yeni bir sembolü kütüphanede varolan bir tanesine dayandırmanızı sağlar ve çok az farklı olan çeşitli semboller yapıyorsanız kopyalamayı en aza indirir.

Sembolün tüm örneklerini değiştirme

 1. Değiştireceğiniz sembolle aynı ada sahip bir sembolü, bir Kütüphane panelinden düzenlemekte olduğunuz FLA dosyasının Kütüphane paneline sürükleyin ve Değiştir'i tıklatın. Kütüphanede klasörleriniz varsa, yeni sembol, değiştireceğiniz sembolle aynı klasöre sürüklenmelidir.

Örneğin türünü değiştirme

Bir Animate uygulamasında bir örneğin davranışını yeniden tanımlamak için türünü değiştirin. Örneğin, bir grafik örneği ana Zaman Çizelgesi'nden bağımsız olarak oynatmak istediğiniz bir animasyon içeriyorsa, grafik örneğini bir film klibi örneği olarak yeniden tanımlayın.

 1. Örneği Sahne Alanı'nda seçin ve Pencere > Özellikler seçeneğini belirleyin.
 2. Özellik denetçisindeki menüden Grafik, Düğme veya Film Klibi'ni seçin.

Grafik örneği için döngü ayarlama

Animate uygulamanızda bir grafik örneğinin içindeki animasyon sıralarının nasıl oynatılacağını belirlemek için Özellik denetçisinde seçenekleri ayarlayın.

Hareketli bir grafik sembolü içine yerleştirildiği belgenin Zaman Çizelgesi'ne bağlıdır. Buna karşılık, bir film klibi sembolünün kendi bağımsız Zaman Çizelgesi vardır. Hareketli grafik sembolleri ana belgeyle aynı Zaman Çizelgesi'ni kullandıklarından, animasyonlarını belge düzenleme modunda görüntülerler. Film klibi sembolleri Sahne Alanı üzerinde statik nesneler olarak görünür ve Animate düzenleme ortamında animasyonlar olarak görünmezler.

 1. Sahne Alanı'nda bir grafik örneği seçin ve Pencere > Özellikler seçeneğini belirleyin.
 2. Özellik denetçisinin Döngü bölümündeki Seçenekler menüsünden bir animasyon seçeneğini belirleyin:

  Döngü

  Geçerli örneğin içerdiği tüm animasyon sıralarını, örneğin kapladığı kare sayısınca döngüye sokar.

  Bir Kez Oynat

  Animasyon sırasını belirttiğiniz kareden başlayarak animasyonun sonuna kadar oynatır ve sonra durur.

  Tek Kare

  Animasyon sırasının bir karesini görüntüler. Hangi karenin görüntüleneceğini belirtin.

 3. Döngü sırasında görüntülenecek grafik sembolünün birinci karesini belirtmek için Birinci metin kutusuna bir kare numarası girin. Tek Kare seçeneği de burada belirttiğiniz kare numarasını kullanır.

Kare Seçici

Kare Seçici, bir grafik sembolü için ilk kareyi görsel olarak önizlemenize ve seçmenize yardımcı olur. Önceki sürümlerde Düzenleme modunda sembol içine girmeden kareleri önizleme özelliği yoktu. Bu özellik Dudak Senkronizasyonu gibi animasyon iş akışlarına yönelik kullanıcı deneyimini geliştirir.

Not:

Kare Seçici paneli, yalnızca grafik sembolleriyle çalışır ve film klibi veya düğme sembolü türleri için devre dışı bırakılmıştır. Bu özellikle çalışmaya başlamadan önce varlıklarınızı sembollere dönüştürdüğünüzden emin olun.

 1. Kare Seçici panelini görüntülemek için Grafik sembolüÖzelilkler Paneli > Döngü > Kare Seçiciyi Kullan düğmesini seçin veya Pencere > Kare Seçici seçeneklerini belirleyin. 

  Frame Picker_ PI
  Kare Seçici

 2. Kare Seçici panelinde, seçilen grafik sembolünün tüm kare önizlemelerini görüntülemek için Liste veya Küçük Resim görünümünü seçin. Ayrıca, kare numaralarını ve etiketlerini de görüntüleyebilirsiniz. 

  Liste Kareleri dikey liste görünümünde görüntüler. 

  Küçük Resim Kareleri ızgara görünümünde görüntüler ve panel yeniden boyutlandırıldığında yeniden ayarlanır. 

  Anahtar Kare Oluştur Bu seçenek, kare seçici panelinden bir konum seçtiğinizde otomatik olarak Anahtar Kare oluşturmanıza olanak sağlar. 

  Döngü Grafikler için Döngü, Bir kez oynat ve Tek kare gibi çeşitli döngü seçeneklerini görüntüler. 

  Kaydırıcı oku Önizleme boyutunu ayarlar

  Kaydırıcı sol düğmesi Görünüme daha fazla kare sığdırır

  Kaydırıcı sağ düğmesi Görünüme daha az kare sığdırır

  Kare filtreleme seçenekleri açılır listesi Çeşitli kare filtreleme seçeneklerini görüntüler

  list
  Liste görünümü

  thumnail
  Küçük resim görünümü


 3. Önizleme veya küçük resim boyutunu ayarlamak için Kaydırıcı veya Yakınlaştır düğmelerini kullanın. Görünümde daha fazla kare görüntülemek için Kaydırıcı öğesini panelin sol köşesine ayarlayın. Kaydırıcı öğesini sağ köşeye getirdiğinizde daha büyük önizlemeler görüntüleyebilirsiniz.

 4. Seçili sembol için İlk Kare olarak belirlemek üzere herhangi bir kareyi tıklatın.

Anahtar Kare Oluştur

Kare Seçici paneli, Kare seçici panelindeki bir kareyi seçerken Anahtar Kareleri otomatik olarak oluşturmaya olanak sağlayan Anahtar Kare Oluştur onay kutusunu sunar. Ayrıca, Kare Seçici panelinden Grafik sembollerin döngü seçeneğini de ayarlayabilirsiniz.

Kare Seçici panelini, Kare Seçici'yi gmrüntülemek üzere Grafik sembolüÖzellikler Paneli > Döngü > Kare Seçiciyi Kullan düğmesini seçerek veya Pencere > Kare Seçici seçeneğini belirleyerek çağırabilirsiniz.

CreateKeyframe

Kareler için filtreleme seçenekleri

Animate, panelde listelenen kareler için filtreleme seçenekleri sunar. Şunlara göre filtrelemeyi seçebilirsiniz: 

 • Tüm Kareler - tüm kareleri görüntüler.
 • Anahtar Kareler - yalnızca seçtiğiniz anahtar kareleri görüntüler.
 • Etiketler - yalnızca etiketli kareleri görüntüler.
filterOptions

Otomatik Dudak Senkronizasyonu

Otomatik dudak senkronizasyonu seçilen ses katmanına bağlı olarak Zaman Çizelgesinde uygun ağız şekillerinin daha kolay ve hızlı yerleştirilmesine olanak tanır. Grafik sembolüne çizilmiş mevcut bir ağız pozları listesini kullanarak bunu gerçekleştirebilirsiniz. Grafik sembolüne otomatik dudak senkronizasyonunu uyguladığınızda, belirlenen ses katmanı analiz edildikten sonra ses viseme'si ile eşleşen farklı pozisyonlarda otomatik olarak anahtar kareler oluşturulur. İşlemi tamamladığınızda normal iş akışlarını ve Kare Seçiciyi kullanarak gereken durumlarda daha fazla ayarlama yapabilirsiniz.

Viseme, bir sesi belirtmek için kullanılabilecek genel bir yüz görüntüsüdür. 

Dudak Senkronizasyonu Oluşturma

Dudak senkronzasyonu oluşturmaya başlamak için aşağıda belirtilen adımları uygulayın:

 1. Grafik sembolü oluşturun (ağız pozu).

  Grafik sembolünde, tüm ağız pozlarını/viseme'leri çizebilirsiniz.

 2. Ana zaman çizelgesinde, bir sesi yeni katmana içe aktarın.

  Not:

  Otomatik Dudak senkronizasyonu, en iyi şekilde Akış olarak ayarlanmış Ses senkronizasyonu ayarı ile birlikte çalışır.

  Ses katmanı içeren örnek sembol
  Ses katmanı içeren örnek sembol
 3. Ağız grafik sembolünü seçin. Özellik Denetçisi'nde Dudak Senkronizasyonu seçeneğini tıklatın.

  Özellik denetçisinde dudak senkronizasyonu
  Özellik denetçisinde dudak senkronizasyonu

  Dudak senkronizasyonu oluştur iletişim kutusu görüntülenir. Varsayılan olarak aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi 12 temel viseme türü gösterilir: 

  Dudak senkronizasyonu oluşturma
  Dudak senkronizasyonu oluşturma
 4. Ağız pozunu eşlemesini değiştirmek için herhangi bir viseme'yi tıklatın. Grafik sembolü içinde bulunan tüm pozları içeren bir açılır menü görüntülenir. Geçerli viseme'ye için ayarlamak üzere açılır menüden uygun kareyi seçin.

  Her bir viseme için ağız pozunu değiştirme
  Her bir viseme için ağız pozunu değiştirme
 5. Dudağın senkronize edileceği ses katmanını seçin. Senkronizasyon düğmesini tıklatın.

  Dudak senkronizasyonu uyguladıktan sonra alınan zaman çizelgesi ekran görüntüsü
  Dudak senkronizasyonu uyguladıktan sonra alınan zaman çizelgesi ekran görüntüsü

  Not:

  Otomatik Dudak senkronizasyonu, seçili grafik sembolünün bulunduğu kare aralığına uygulanır. Ayrıca dudak senkronizasyonunu seçili kare aralığına uygulamak için öncelikle birden fazla anahtar kare de seçebilirsiniz.

 6. Dosyayı çalıştırmak ve çıktıyı önizlemek için Ctrl+Enter tuşlarına basın.

  Ses dosyası ile senkronize olan otomatik olarak oluşturulan ağız hareketleri ile birlikte hareketli dosyayı görüntüleyebilirsiniz.

Otomatik dudak senkronizasyonunu açıklayan video

Otomatik dudak senkronizasyonunu açıklayan video
Bu videoda, dudak senkronizasyonu oluşturmayı izleyebilirsiniz.

Sembol örneğini parçalama

Bir örnekle bir sembol arasındaki bağı kırmak ve örneği gruplanmamış şekiller ile çizgilerden oluşan bir koleksiyon haline getirmek için örneği parçalayın. Bu özellik, herhangi başka örneği etkilemeden örneği önemli ölçüde değiştirmek için kullanışlıdır. 

Bir örnek için kaynak sembolünde yapılan değişiklikler, parçalandıktan sonra örneği etkilemez.

 1. Sahne Alanı'nda örneği seçin.
 2. Değiştir > Parçala'yı seçin. Eylem, örneği grafik öğesi bileşenlerine parçalar.
 3. Bu öğeleri değiştirmek için boyama ve çizim araçlarını kullanın.

Sahne Alanı'ndaki örnekler hakkında bilgi alma

Özellik denetçisi ve Bilgi paneli Sahne Alanı'nda seçilen örnekler hakkında şu bilgileri görüntüler:

 • Özellik denetçisinde, örneğin davranışını ve ayarlarını inceleyin; tüm örnek türleri için renk efekti ayarları, konum ve boyut; grafikler için döngü modu ve grafiği içeren ilk kare; düğmeler için örnek adı (atanmışsa) ve izleme seçeneği; film klipleri için örnek adı (atanmışsa). Konum için, Özellik denetçisi sembol kayıt noktasının x ve y koordinatlarını görüntüler.

 • Bilgi panelinde örneğin boyutunu ve konumunu; kayıt noktasının konumunu; kırmızı (K), yeşil (Y), mavi (M) ve alfa (A) değerlerini (örnek düz bir dolguya sahipse) ve işaretçinin konumunu inceleyin. Özellik Denetçisindeki Konum ve Boyut bölümü, sembolün kayıt noktasının veya dönüştürme noktasının x ve y koordinatlarını görüntüler. Kayıt noktasının veya dönüştürme noktasının koordinatlarını görüntülemek için değiştirebilirsiniz.

 • Film Gezgini'nde, örnekler ve semboller dahil, geçerli belgenin içeriklerini görüntüleyin.

  Bir düğmeye veya film klibine atanan eylemleri Eylemler panelinde görüntüleyin.

Örnek hakkında bilgi alma

 1. Sahne Alanı'nda örneği seçin.

 2. Özellik denetçisini (Pencere > Özellikler) veya kullanılacak paneli görüntüleyin:

  • Bilgi panelini göstermek için Pencere > Bilgi'yi seçin.

  • Film Gezgini'ni göstermek için Pencere > Film Gezgini'ni seçin.

  • Eylemler panelini göstermek için Pencere > Eylemler'i seçin.

Seçili sembolün sembol tanımını Film Gezgini'nde görüntüleme

 1. Film Gezgini'nin üst tarafındaki Düğmeleri, Film Kliplerini ve Grafikleri Göster düğmesini tıklatın.

 2. Sağ tıklatın (Windows) veya Control tuşuna basıp tıklatın (Macintosh) ve Sembol Örneklerini Göster ve Sembol Tanımına Git'i seçin veya Film Gezgini'nin sağ üst köşesindeki menüden bu seçenekleri belirleyin.

Seçilen sembolün örneklerini içeren sahneye atlama

 1. Sembol tanımlarını görüntüleyin.

 2. Sağ tıklatın (Windows) veya Control tuşuna basıp tıklatın (Macintosh) ve Film Öğelerini Göster ve Sembol Tanımına Git'i seçin veya Film Gezgini'nin sağ üst köşesindeki menüden bu seçenekleri belirleyin.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi