Harici FLV veya F4V dosyalarını dinamik olarak oynatma

Animate geliştirme ortamına videonun içe aktarılmasına bir alternatif, Flash Player'da harici FLV veya F4V dosyalarını dinamik olarak oynatmak için FLVPlayback bileşeninin ya da ActionScript'in kullanılmasıdır. Ayrıca FLVPlayback bileşeni ve ActionScript'i birlikte kullanabilirsiniz.

HTTP indirmeleri veya yerel medya dosyaları olarak yayınlanan FLV ya da F4V dosyalarını oynatabilirsiniz. Harici bir FLV veya F4V dosyasını oynatmak için bir URL'ye (ya HTTP sitesine veya yerel bir klasöre) bir FLV ya da F4V dosyasını gönderin ve dosyaya erişmek ve çalışma zamanında oynatmayı kontrol etmek için Animate belgesine FLVPlayback bileşenini veya ActionScript kodunu ekleyin.

Harici FLV veya F4V dosyalarının kullanılması, içe aktarılmış video kullanırken bulunmayan şu yetenekleri sunar:

 • Oynatmayı yavaşlatmadan, daha uzun video klipler kullanabilirsiniz. Harici FLV veya F4V dosyaları, önbellek kullanılarak oynatılır, başka bir deyişle, büyük dosyalar küçük parçalar halinde saklanır ve bu dosyalara dinamik olarak erişilir; harici FLV ya da F4V dosyaları gömülü video dosyaları kadar fazla bellek gerektirmez.

 • Harici bir FLV veya F4V dosyası, içinde oynatıldığı Animate belgesinden farklı bir kare hızına sahip olabilir. Örneğin, Animate belgesinin kare hızını 30 fps'ye ve video kare hızını 21 fps'ye ayarlayabilirsiniz, bu size akıcı video oynatması sağlamak için daha iyi kontrol sağlar.

 • Harici FLV veya F4V dosyalarında, video dosyası yüklenirken Animate belgesinin oynatılmasının kesintiye uğraması gerekmez. İçe aktarılan video dosyaları bazen belirli işlevleri gerçekleştirmek için (örneğin, bir CD-ROM sürücüsüne erişmek için) belgenin oynatılmasını kesintiye uğratabilir. FLV veya F4V dosyaları Animate belgesinden bağımsız olarak işlevleri gerçekleştirebilir ve böylece oynatmayı kesintiye uğratmaz.

 • Videonun meta verilerine erişmek için geri çağrı işlevlerini kullanabildiğinizden, harici FLV veya F4V dosyalarıyla video içeriği yakalamak daha kolaydır.

Video oynatmada kullanılan davranışlar

Video davranışları video oynatmayı kontrol etmek için bir yol sunarlar. Davranışlar, tetikleyici bir nesneye başka bir nesneyi kontrol etmesi için eklediğiniz önceden yazılmış ActionScript komutlarıdır. Davranışlar, ActionScript kodu oluşturmak zorunda kalmadan, belgenize ActionScript kodlamasının gücünü, kontrolünü ve esnekliğini ekler. Video davranışları bir video klibi oynatır, durdurur, duraklatır, geri sarar, ileri sarar, gösterir ve gizler.

Bir video klibi bir davranışla kontrol etmek için davranışı film klibi gibi tetikleyici bir nesneye uygulamak üzere Davranışlar panelini kullanın. Davranışı tetikleyen olayı belirtin (film klibini bırakmak gibi), bir hedef nesnesi seçin (davranıştan etkilenen video) ve gerektiğinde davranış için geri sarılacak kare sayısı gibi ayarları seçin.

Not:

Tetikleyici nesne bir film klibi olmalıdır. Video oynatma davranışlarını düğme sembollerine veya düğme bileşenlerine ekleyemezsiniz.

Animate'teki şu davranışlar gömülü videoyu kontrol eder:

Davranış

Amaç

Parametreler

Videoyu Oynat

Geçerli belgedeki bir videoyu oynatır.

Hedef videonun örnek adı

Videoyu Durdur

Videoyu durdurur.

Hedef videonun örnek adı

Videoyu Duraklat

Videoyu duraklatır.

Hedef videonun örnek adı

Videoyu Geri Sar

Videoyu belirtilen kare sayısı kadar geri sarar.

Hedef videonun örnek adı

Kare sayısı

Videoyu İleri Sar

Videoyu belirtilen kare sayısı kadar ileri sarar.

Hedef videonun örnek adı

Kare sayısı

Videoyu Gizle

Videoyu gizler.

Hedef videonun örnek adı

Videoyu Göster

Videoyu gösterir.

Hedef videonun örnek adı

Davranışları kullanarak video oynatmayı kontrol etme

 1. Davranışı tetikleyecek film klibini seçin.
 2. Davranışlar panelinde (Pencere > Davranışlar), Ekle (+) düğmesini tıklatın ve Gömülü Video alt menüsünden istenen davranışı seçin.
 3. Kontrol edilecek videoyu seçin.
 4. Göreceli veya Mutlak bir yol seçin.
 5. Gerekirse, davranış parametreleri için ayarları seçin ve Tamam'ı tıklatın.
 6. Davranışlar panelinde Olay'ın altında, Bırak'ı (varsayılan olay) tıklatın ve bir fare olayı seçin. Bırak olayını kullanmak için seçeneği değiştirmeden bırakın.

FLVPlayback bileşeni

FLVPlayback bileşeni, HTTP üzerinden aşamalı olarak indirilmiş video (FLV veya F4V) dosyalarını oynatmak veya Adobe Media Server (AMS) ya da Flash Video Streaming Service (FVSS) uygulamalarından FLV akış dosyalarını oynatmak için Animate uygulamanıza bir video oynatıcı dahil etmenize olanak sağlar.

FLVPlayback bileşeni şunu yapar:

 • Oynatma kontrollerini, kullanıcı arabiriminin görünümünü ve verdiği hissi özelleştirmek için önceden hazırlanmış kaplamalar kümesi sağlar.

 • Gelişmiş kullanıcıların kendi özel kaplamalarını oluşturmalarına izin verir.

 • Videonuzu Animate uygulamanızdaki animasyon, metin ve grafiklerle senkronize etmek için işaret noktaları sunar.

 • Özelleştirmelerin canlı önizlemesini sağlar.

 • Kolay indirme için makul boyutta bir SWF dosyası sağlar.

  FLVPlayback bileşeni, içinde videoyu gördüğünüz görüntüleme alanıdır. FLVPlayback bileşeni FLV Özel Arabirim kontrollerini, yani videoyu oynatan, durduran, duraklatan ve oynatılmasını kontrol eden kontrol düğmeleri kümesini içerir.

FLVPlayback bileşenini konfigüre etme

 1. Sahne alanında FLVPlayback bileşeni seçili durumdayken Özellik denetçisini (Pencere > Özellikler) açın ve bir örnek adı girin.
 2. Özellik denetçisinden Parametreler'i seçin veya Bileşen denetçisini açın (Pencere > Bileşenler).
 3. Parametreler için değer girin veya varsayılan ayarları kullanın.

  Her FLVPlayback bileşeni örneği için Özellik denetçisinde veya Bileşen denetçisinde şu parametreleri ayarlayabilirsiniz:

  Not:

  Çoğu durumda, bir video kaplamasının görünümünü değiştirmek istemedikçe, FLVPlayback bileşenindeki ayarları değiştirmeniz gerekli değildir. Video İçe Aktar sihirbazı parametreleri çoğu konuşlandırma için yeterli derecede konfigüre eder.

  autoPlay

  FLV veya F4V dosyasının nasıl oynatılacağını belirleyen Boolean değeri. true ise, video yüklendiğinde hemen oynatılır. false ise, ilk kareyi yükler ve duraklar. Varsayılan olarak true değerindedir.

  autoRewind

  Videonun otomatik olarak geri sarılıp sarılmayacağını belirleyen Boolean değeri. true ise, FLVPlayback bileşeni, oynatma kafası sona ulaştığında veya kullanıcı durdur düğmesini tıklattığında videoyu otomatik olarak geri sarar. false ise, bileşen videoyu otomatik olarak geri sarmaz. Varsayılan olarak true değerindedir.

  autoSize

  true ise, kaynak video boyutlarını kullanmak için çalışma zamanında bileşeni yeniden boyutlandıran Boolean değeri. Varsayılan olarak false değerindedir.

  not: Videonun kodlanmış kare boyutu FLVPlayback bileşeninin varsayılan boyutlarıyla aynı değildir.

  bufferTime

  Oynatmaya başlamadan önce arabelleğe alınacak saniye sayısı. Varsayılan değer 0'dır.

  contentPath (AS2 dosyaları)

  Bir FLV, F4V veya videonun nasıl oynatılacağını açıklayan bir XML dosyasının URL'sini belirten dize. İçerik Yolu iletişim kutusunu etkinleştirmek üzere bu parametrenin Değer hücresini çift tıklatın. Varsayılan boş bir dizedir. contentPath parametresi için bir değer belirtmezseniz, Animate FLVPlayback örneğini çalıştırdığında hiçbir şey olmaz.

  kaynak (AS3 dosyaları)

  Bir FLV, F4V veya videonun nasıl oynatılacağını açıklayan bir XML dosyasının URL'sini belirten dize. İçerik Yolu iletişim kutusunu etkinleştirmek üzere bu parametrenin Değer hücresini çift tıklatın. Varsayılan boş bir dizedir. contentPath parametresi için bir değer belirtmezseniz, Animate FLVPlayback örneğini çalıştırdığında hiçbir şey olmaz.

  isLive

  true ise, videonun FMS'den canlı olarak akışa alındığını belirten Boolean değeri. Varsayılan olarak false değerindedir.

  cuePoints

  Video için işaret noktaları belirten bir dize. İşaret noktaları, videodaki belirli noktaları Animate animasyonu, grafik veya metinle senkronize etmenizi sağlar. Varsayılan değer boş bir dizedir.

  maintainAspectRatio

  true ise, kaynak videonun en boy oranını korumak için FLVPlayback bileşenindeki video oynatıcıyı yeniden boyutlandıran bir Boolean değeri; kaynak video hala ölçeklidir ve FLVPlayback bileşeninin kendisi yeniden boyutlandırılmaz. autoSize parametresinin bu parametre üzerinde önceliği vardır. Varsayılan olarak true değerindedir.

  skin

  Kaplama Seç iletişim kutusunu açan ve bileşen için bir kaplama seçmenize izin veren bir parametredir. Varsayılan değer Yok'tur. Yok'u seçerseniz, FLVPlayback örneği, kullanıcının videoyu oynatma, durdurma veya geri sarmasına izin veren kontrol öğelerini içermez veya kontrollerin olanaklı yaptığı diğer eylemlerde bulunmaz. autoPlay parametresi true olarak ayarlıysa, video otomatik olarak oynatılır. Daha fazla bilgi için bkz. ''FLVPlayback bileşenini özelleştirme'', ActionScript 3.0 Bileşenlerini Kullanma veya ActionScript 2.0 Bileşenleri Dil Başvurusu.

  totalTime

  Kaynak videodaki toplam saniye sayısı. Varsayılan değer 0'dır. Aşamalı indirme kullanıyorsanız ve sıfırdan (0) daha büyük bir değere ayarlıysa, Animate bu sayıyı kullanır. Aksi takdirde, Animate süreyi meta veriden almaya çalışır.

  not: FMS veya FVSS kullanıyorsanız bu değer yok sayılır; videonun toplam süresi sunucudan alınır.

  volume

  Ses düzeyini ayarlayacağınız maksimum düzeyin yüzdesini temsil eden, 0'dan 100'e kadar bir sayıdır.

contentPath veya kaynak parametresini belirtin

Aşamalı olarak indirilmiş veya akışa alınmış video içeriğiyle kullanmak üzere yerel bir video klibini Animate uygulamasına içe aktardıysanız, içeriğinizi bir web sunucusu veya Adobe Media Server'a yüklemeden önce FLVPlayback bileşeni contentPath (AS2 FLA dosyaları) ya dasource (AS3 FLA dosyaları) parametresini güncelleyin. contentPath veya source parametresi, video dosyasının sunucudaki adını ve konumunu belirtir ve oynatma yöntemini gösterir (örneğin, HTTP'yi kullanarak aşamalı indirme ya da RTMP'yi kullanarak Adobe Media Server'dan akışa alma).

 1. Sahne Alanı'nda FLVPlayback bileşeni seçiliyken, Özellik denetçisini (Pencere > Özellikler) açın ve Özellik denetçisinde Parametreler'i seçin veya Bileşen denetçisini açın (Pencere > Bileşen Denetçisi).
 2. Uygun olduğu şekilde, parametreler için değer girin veya varsayılan ayarları kullanın. contentPath veya source parametresi için şunu yapın: a) İçerik Yolu iletişim kutusunu etkinleştirmek üzere contentPath veya source parametresinin Değer hücresini çift tıklatın. b) FLV veya F4V dosyası için URL ya da yerel yolu girin. Alternatif olarak, videonun nasıl oynatılacağını açıklayan XML dosyası (Adobe Media Server veya FVSS) girin.

  Video veya XML dosyasının konumunu bilmiyorsanız, doğru konuma gitmek için klasör simgesini tıklatın. Bir video dosyasına gözatarken, video, hedef SWF dosyasının olduğu konumda ya da aşağısındaysa, Animate bir web sunucusundan sunmaya hazır hale gelmesi için yolu otomatik olarak o konuma göre yapar. Aksi takdirde, bu yol mutlak bir Windows veya Macintosh dosya yoludur.

  Bir HTTP URL'si belirtirseniz, video dosyası bir aşamalı indirme FLV veya F4V dosyasıdır. Gerçek Zamanlı Mesajlaşma Protokolü (RTMP) URL'si olan bir URL belirtirseniz, video bir Adobe Media Server'dan (AMS) akışa alınır. Bir XML dosyasının URL'si, AMS'den veya FVSS'den bir akış video dosyası da olabilir.

  Not:

  cuePoints parametresinin geçerli içerik yoluna artık uygulanmaması için contentPath parametresini değiştirmiş olabileceğinizden, İçerik Yolu iletişim kutusunda Tamam'ı tıklattığınızda, Animate cuePoints parametresinin değerini de günceller. Sonuç olarak, ActionScript işaret noktalarını kaybetmemenize rağmen, devre dışı olan işaret noktalarını kaybedersiniz. Bu nedenle, ActionScript olmayan işaret noktalarını İşaret Noktaları iletişim kutusu yerine ActionScript yoluyla devre dışı bırakmak isteyebilirsiniz.

  contentPath veya source parametresini belirttiğinizde, Animate uygulaması, belirttiğiniz videonun Flash Player ile uyumlu olmasını doğrulamaya çalışır. Bir uyarı iletişim kutusu görürseniz, Adobe Media Encoder ile videoyu FLV veya F4V biçimine yeniden kodlamayı deneyin.

  Çoklu bant genişlikleri için çoklu video akışının nasıl oynatılacağını açıklayan bir XML dosyasının konumunu da belirtebilirsiniz. XML dosyası video dosyalarını açıklamak için Synchronized Multimedia Integration Language (Senkronize Multimedya Entegrasyon Dili) (SMIL) kullanır. XML SMIL dosyasının açıklaması için, bkz. “SMIL dosyasını kullanma”, ActionScript 2.0 Bileşenleri Dil Başvurusu.

Medya bileşenleri (Flash Player 6 ve 7)

Not:

Medya bileşenleri ilk defa Macromedia Flash MX Professional 2004’te tanıtılmış olup Flash Player 6 veya 7 ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Flash Player 8 ile kullanmak üzere video içeriği geliştiriyorsanız, bunun yerine Sürüm 8'de tanıtılan FLVPlayback bileşenini kullanın. FLVPlayback bileşeni, size Animate ortamında video oynatması üzerinde daha fazla kontrol sağlayan gelişmiş işlevsellik sağlar.

Medya bileşen kiti üç bileşenden oluşur: MediaDisplay, MediaController ve MediaPlayback. MediaDisplay bileşeniyle Animate belgelerinize medya eklemek için bileşeni Sahne Alanı’na sürükleyin ve Bileşen denetçisinde konfigüre edin. Bileşen denetçisinde parametreleri ayarlamanın yanı sıra, diğer eylemleri tetiklemek için işaret noktaları ekleyebilirsiniz. MediaDisplay bileşeninin oynatma sırasında görsel bir temsili yoktur; sadece video klip görünürdür.

MediaController bileşeni, kullanıcının medya akışıyla etkileşimini sağlayan kullanıcı arabirimi kontrolleri sağlar. Denetleyici, Oynat/Çal, Duraklat ve Başlangıca Geri Sar düğmelerini ve bir ses düzeyi kontrolünü içerir. Denetleyici ayrıca, medyanın ne kadarının yüklendiğini ve ne kadarının oynatıldığını gösteren oynatma çubukları içerir. Bir oynatma kafası kaydırıcısı, videonun farklı parçalarına hızla gidebilmek için oynatma çubuğunun üzerinde ileri ve geriye doğru sürüklenebilir. Davranışları veya ActionScript'i kullanarak, akış videosu göstermek ve kullanıcı kontrolü sağlamak için bu bileşeni kolayca MediaDisplay bileşenine bağlayabilirsiniz.

MediaPlayback bileşeni, Animate belgelerinize video ve bir denetleyici eklemenin en kolay ve en hızlı yolunu sunar. MediaPlayback bileşeni, MediaDisplay ve MediaController bileşenlerini tek, entegre bir bileşende birleştirir. MediaDisplay ve MediaController bileşen örnekleri, oynatma kontrolü için otomatik olarak birbirlerine bağlıdır.

Üç bileşen için de oynatma, boyut ve mizanpaj parametrelerini konfigüre etmek üzere Bileşen denetçisini veya Özellik denetçisindeki Parametreler sekmesini kullanın. Tüm medya bileşenleri mp3 ses içeriğiyle eşit derecede iyi çalışırlar.

Medya bileşenleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. “Medya bileşenleri”, ActionScript 2.0 Bileşenleri Dil Başvurusu.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi