Fireworks sayfalarını kullanarak web sitelerinin ve uygulama arabirimlerinin prototipini oluşturma

Tek bir Fireworks PNG dosyası birden çok sayfa içerebilmesi sayesinde web ve uygulama arabirimlerinin prototipini oluşturmak için mükemmel bir yol sağlar. Her sayfanın tuval boyutu ve rengi, görüntü çözünürlüğü ve kılavuz çizgileri için özgün ayarları bulunur. Bu seçenekleri ya her sayfa için ya da bir belgedeki tüm sayfalar genelinde ayarlayabilirsiniz. Her sayfa web katmanının yanı sıra özgün bir katman kümesi içerir. Fakat ortak öğeler için, bir ana sayfa kullanabilir veya katmanları sayfalar arasında paylaşabilirsiniz. (Bkz. Katmanları paylaşma.)

Not:

Herhangi bir sayfa oluşturmazsanız, belgenizin bütün öğeleri tek bir sayfada yer alır.

Sayfaları, her sayfadaki nesnelerin sayfa adının yanındaki bir küçük resimde görüntülendiği Sayfalar panelinde görüntülersiniz. Etkin sayfa panelde vurgulanır ve etkin belgenin üstündeki sayfalar açılır menüsünde gösterilir.

Sayfa dışa aktarma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Çalışma alanından dışa aktarma

Video

Fireworks veya Photoshop ile aslına uygun prototipler oluşturma (00:01:17)

Aslına uygun prototipler oluşturmak için Fireworks'ü veya Photoshop'u nasıl kullanacağınızla ilgili kısa bilgiler edinin.

Jim Babbage

Sayfa ekleme, silme ve sayfalarda gezinme

Sayfalar panelini kullanarak yeni sayfalar ekleyebilir, istenmeyen sayfaları silebilir ve mevcut sayfaları çoğaltabilirsiniz. Sayfa eklediğinizde, sildiğinizde veya taşıdığınızda, sayfa başlıklarının solundaki numarayı Fireworks otomatik olarak günceller. Bu otomatik sayılar, geniş, çok sayfalı tasarımlarda belirli sayfalara hızla gitmenize yardımcı olur.

Bir sayfa ekleme

Sayfa listesinin sonuna boş bir sayfa eklenir ve etkin sayfa haline gelir.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Sayfalar panelinde, Yeni/Çoğaltılmış Sayfa düğmesini  tıklatın.

  • Paneli sağ tıklatın ve açılır menüden Yeni Sayfa'yı seçin.

  • Düzenle > Ekle > Sayfa'yı seçin.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Sayfalar panelinde bir sayfa seçin.

  • Klavyede Page Up ve Page Down tuşlarını kullanın.

  • Belge penceresinin en üstündeki veya Sayfalar panelinin sağ altındaki sayfalar açılır menüsünden sayfayı seçin.

  Not:

  Sayfalar açılır menüsünde sayfa adının yanındaki bir yıldız işareti ana sayfayı belirtir.

Bir sayfayı çoğaltma

Çoğaltma, geçerli olarak seçilen sayfayla aynı nesnelere ve katman hiyerarşisine sahip yeni bir sayfa ekler. Çoğaltılmış nesneler, orijinal nesnelerin opaklığını ve karışım modunu korur. Orijinalleri etkilemeden çoğaltılan nesneleri değiştirebilirsiniz.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir sayfayı Yeni/Çoğaltılmış Sayfa düğmesine sürükleyin.

  • Sayfayı sağ tıklatın ve açılır menüden Sayfayı Çoğalt'ı seçin.

Bir veya daha fazla sayfayı taşıma

Sayfalar panelinde, ilgili tasarımları daha yakın yerleştirmek ve yerleştirme sürecini hızlandırmak için sayfaları taşıyın.

 1. (İsteğe bağlı) Birden çok sayfayı taşıyorsanız, aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

  • Bitişik bir grup seçmek için onları Shift tuşun basılı tutup tıklatın.

  • Bitişik olmayan bir grubu seçmek için Ctrl (Windows) veya Command (Mac OS) tuşunu basılı tutup tıklatın.

 2. Seçilen sayfaları panel içinde aşağı veya yukarı sürükleyin. Diğer sayfaların üstünde ve altında, seçilen sayfaları taşımak için fareyi bırakabileceğiniz koyulaştırılmış kenarlıklar görünür.

Bir sayfayı silme

Silinen sayfanın üstündeki sayfa etkin sayfa haline gelir.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Sayfalar panelinde, sayfayı çöp tenekesi simgesine  sürükleyin.

  • Sayfayı sağ tıklatın ve açılır menüden Sayfayı Sil'i seçin.

Bir sayfa tuvalini düzenleme

Her sayfanın, bağımsız tuval boyutu, renk ve resim çözünürlüğüne sahip özgün bir tuvali vardır.

 1. Sayfalar paneli veya belge penceresinin üstündeki sayfalar açılır menüsünden bir sayfa seçin.

 2. Değiştir > Tuval > Görüntü Boyutu, Değiştir > Tuval > Tuval Rengi veya Değiştir > Tuval > Tuval Boyutu'nu seçin.

 3. Değişiklikleri yapın. Bu değişiklikler, bir sayfa için tuval seçildiğinde Özellikler paneli kullanılarak da yapılabilir.

 4. Değişiklikleri sadece seçilen sayfaya uygulamak için Sadece Geçerli Sayfa seçeneğini seçili bırakın. Değişiklikleri bütün sayfalara uygulamak için seçeneğin seçimini kaldırın.

Kalıp sayfa kullanma

Bir öğe kümesini sayfalarınızın tamamı boyunca kullanmak için, bir ana sayfa kullanın. Normal bir sayfayı bir ana sayfaya dönüştürdüğünüzde, sayfa, Sayfalar panelindeki listenin en üstüne taşınır. Bir ana sayfa oluşturulduğunda, Ana Sayfa Katmanı her sayfanın katman hiyerarşisinin en altına eklenir.

Bir ana sayfa oluşturma

 1. Sayfalar panelinde, varolan bir sayfayı sağ tıklatın ve açılır menüden Ana Sayfa Olarak Ayarla'yı seçin.

Sayfalar arasında paylaşılan katmanlar, normal (paylaşılmayan) katmanlar haline gelir. Fakat, kareler arasında paylaşılan katmanlar korunur. Ana sayfa karelerini bağlantılı bir sayfada görüntülemek için, bkz. Nesneleri bir durumda görüntüleme.

Bir ana sayfa oluşturduktan sonra, yeni oluşturulan sayfalar otomatik olarak ana sayfa ayarlarını üzerine alır. Varolan sayfalar, siz onları ana sayfaya bağlamadıkça bu ayarları üzerine almaz. Sonradan ana sayfayı değiştirirseniz, tüm bağlantılı sayfalar otomatik olarak güncellenir.

Aşağıdaki sınırlamalar ana sayfadan diğer sayfalara geçen nesne ve davranışlar için geçerlidir:

 • Sayfalar yalnızca ana sayfadaki tüm nesnelerin geçerli durumunu alır. Tüm nesnelerin tüm durumlarını alması için, her sayfa üzerinde en çok duruma sahip olan nesneye eşit sayıda veya daha fazla durum ekleyin. O sayfadaki tüm nesneler, ana sayfadaki tüm durumları alır.

 • Bir sayfadaki tuval veya görüntü boyutundaki değişiklikler, ana sayfaya bağlı olmayanlar dahil tüm sayfaları etkiler. Değişiklikleri yalnızca geçerli sayfayla sınırlamak için Yalnızca Geçerli Sayfa'yı seçin.

 • Yalnızca bağlı sayfalar, ana sayfanın tuval rengindeki değişiklikleri alır.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Sayfalar panelinde, bir sayfayı sağ tıklatın ve açılır menüden Ana Sayfaya Bağ'ı seçin.

  • Sayfalar panelinde sayfa küçük resminin solundaki sütunu tıklatın. Bir bağ simgesi, sayfanın ana sayfaya bağlandığını gösterir.

   Not:  Kalıp sayfaya bağlı bir sayfadaki bir ayarı değiştirdiğinizde yeni ayar etkili olur, ancak kalıp sayfayla olan bağlantı koparılır.

Ana sayfa katmanını gösterme veya gizleme

Görünürlükteki bir değişiklik tüm sayfalar boyunca yansıtılır.

 1. Katmanlar panelinde, ana sayfa katmanının solundaki göz simgesini tıklatın.

Ana sayfa katmanlarını kaldırma

 1. Katmanlar panelini sağ tıklatın ve açılır menüden Ana Sayfa Katmanını Kaldır'ı seçin.

Ana sayfa katmanını sayfaya geri eklemek için, Katmanlar panelini sağ tıklatın ve açılır menüden Ana Sayfa Katmanı Ekle'yi seçin.

Bir ana sayfayı normal bir sayfaya geri dönüştürme

 1. Sayfalar panelini sağ tıklatın ve açılır menüden Kalıp Sayfayı Sıfırla'yı seçin.

Seçilen sayfaları dışa aktarma

Tek bir adımda birden çok sayfayı dışa aktarabilirsiniz. Yalnızca seçilen sayfalar dışa aktarılır. Sayfaları dışa aktardığınızda, tek tek sayfalar için belirlenen en iyileştirme ayarları dosyaları dışa aktarırken kullanılır.

 1. Sayfalar panelinde, dışa aktarmak istediğiniz sayfaları seçin.

 2. Sağ tıklatın ve Seçilen Sayfaları Dışa Aktar'ı seçin.

 3. Dışa Aktar iletişim kutusunda, Dışa aktar menüsündeki seçeneklerden birini seçin:

  Katmanlar Dosyaya

  Seçilen sayfalardaki katmanları tek tek dosyalar olarak dışa aktarır.

  Durumlar Dosyaya

  Seçilen sayfalardaki durumları tek tek dosyalar olarak dışa aktarır.

  Sayfalar Dosyaya

  Seçilen sayfaları tek tek dosyalar olarak dışa aktarır.

Sayfaları dışa aktarırken dosya adlarını özelleştirme

 1. Sayfalar panelinde, dışa aktarmak istediğiniz sayfaları seçin.

 2. Sağ tıklatın ve Seçilen Sayfaları Dışa Aktar'ı seçin.

 3. Dışa Aktar iletişim kutusunda Seçenekler'i tıklatın. Dışa aktar menüsündeki seçili ayarlara bağlı olarak Seçenekler düğmesi etkinleşir.

 4. Dışa Aktar iletişim kutusunda Önek Ekle veya Sonek Ekle'yi seçin ve menüden bir seçenek belirleyin. Aşağıdaki seçeneklerden birini kullanarak dosyaları adlandırabilirsiniz:

  bel.adı

  Kaynak dosyanın adı bir önek veya sonek olarak eklenir. Örneğin, sites.png kaynak dosyasından Önek Ekle seçeneğini kullanarak Index adlı bir sayfa dışa aktarıyorsanız, Sites_Index.gif adlı bir dosya oluşturulur.

  Sayısal (1, 2, 3...veya 01, 02, 03...)

  Dosyalar sayıların önek veya soneklere eklendiği sayısal bir sırada oluşturulur. Dışa aktarılan tüm dosyalar Sayfalar panelindeki sıralarına göre numaralandırılır. Çok sayıda dosya dışa aktarırken, çift haneli sırayı kullanın.

 5. Dışa aktarılan dosyanın ayarlarını en iyileştirmek için Dosya Türü menüsündeki seçenekleri kullanın.

Seçilen sayfalardaki dilimleri dışa aktarma

Bir dosya dışa aktarılırken kaynak dosyadaki dilimler yok sayılır. Dilimleri dışa aktarmak için Dışa Aktar iletişim kutusunda aşağıdaki ayarları kullanın.

 1. Dışa Aktar menüsünden HTML ve Görüntüler veya Yalnızca Görüntüler seçeneğini seçin.

 2. HTML menüsünden HTML Dosyasını Dışa Aktar'ı seçin.

 3. Dilimler menüsünden Dilimleri Dışa Aktar'ı seçin.

 4. Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

  Sadece Seçili Dilimler

  Dilim olarak işaretlenen alanlar dışa aktarılır.

  Dilimleri Olmayan Alanları Dahil Et

  Dilim olarak işaretlenmeyen alanlar dışa aktarılır.

Çoklu sayfa önizlemesi

Dosyaları içe aktarırken veya açarken ana sayfa dışındaki tüm sayfaları önizleyin. Dosya açıldığında önizleme sırasında seçilen sayfaya odaklanılır.

Ana katmandan nesneler içeren bir sayfa eklediğinizde, ana sayfa sıradan bir katmana dönüştürülür ve içe aktarılır.

Çoklu sayfa önizlemeyi etkinleştirme

İçe aktarırken veya açarken bir dosyadaki tüm sayfaların önizlemesini yapın. Çoklu sayfa önizleme seçeneği Tercihler iletişim kutusunda varsayılan olarak etkindir.

Önceki sürümlerde oluşturulan dosyalar için çoklu sayfa önizlemeyi etkinleştirmek için dosyaları geçerli sürümde açın ve kaydedin.

 1. Tercihler iletişim kutusunda, Genel'i seçin.

 2. Çoklu sayfa önizlemeyi etkinleştirmek için Her Bir Sayfa Küçük Resmini Kaydet'i seçin. Bu seçenek devre dışıysa, sayfa numaraları saklanır ancak bu dosyalar için küçük resim oluşturulmaz.

Sayfaları açmadan veya içe aktarmadan önce önizleme

 • Windows'da, bir dosya içe aktardığınızda veya açtığınızda İçe Aktar veya Aç iletişim kutusunda önizleme görüntülenir.

 • Mac'de, Aç veya İçe Aktar iletişim kutusunda Önizleme'yi tıklatın. Alternatif olarak, Önizleme moduna geçmek için İçe Aktar iletişim kutusunda dosyayı çift tıklatabilirsiniz.

  Dosyaları içe aktarırken, içe aktarılan sayfaları belgede geçerli olarak seçili sayfadan sonra eklemek için Geçerli Sayfadan Sonra Ekle'yi seçin.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi