Sayfa tasarımı, yeni bir belgeye başlama, sayfaları ayarlama, kenar boşluklarını ve sütunları yerleştirme ya da ızgara ayarlarını değiştirme gibi temel öğelerle başlar.

Bir belge oluştururken Mizanpaj Izgarası veya Kenar Boşlukları ve Sütunlar olmak üzere iki iş akışından birini seçebilirsiniz.

not: Seçtiğiniz iş akışı ne olursa olsun, belgenin dosya türü kesinlikle değişmez. Kenar Boşlukları ve Sütunlar seçeneğini kullanarak belgede oluşturulan akışkan ızgarayı görüntüleyebilir ya da görünümler arasında geçiş yapıp Mizanpaj Izgarası seçeneğini kullanarak oluşturulan bir belge mizanpajı ızgarasını gizleyebilirsiniz.

Mizanpaj Izgarası kullanılarak yapılan dizgi kompozisyonuna dayalı iş akışı yalnızca Asya dillerini içeren sürümlerde kullanılabilir. Mizanpaj Izgarası seçeneğini belirlediğinizde, belgede karelerden oluşan bir ızgara görüntülenir. Karelerin sayısını (satır veya karakter sayısı) sayfa boyutu ayarlarından teker teker ayarlayabilirsiniz. Sayfa kenar boşlukları da buna göre belirlenir. Bir mizanpaj ızgarası kullanarak, bir nesneyi ızgara hücre birimleri kullanan bir sayfaya doğru bir şekilde yerleştirebilirsiniz.

Kenar Boşlukları ve Sütunlar iş akışı seçeneği, Batılı iş akışları ile aynıdır. Batılı iş akışları Kenar Boşlukları ve Sütunlar seçeneğinden yapılandırılır ve nesneler mizanpaj ızgaraları içermeyen sayfalara yerleştirilir. Kenar Boşlukları ve Sütunlar ya da Mizanpaj Izgarası iş akışını kullanarak yazma yönünü yatay veya dikey olarak ayarlayabilirsiniz.

Mizanpaj ızgarasını gösteren belge (solda) Kenar boşlukları ve sütunları gösteren belge (sağda)

Yeni belge oluşturma

 1. Dosya > Yeni > Belge'yi seçin.

  Yeni Belge iletişim kutusu Belge Ayarları ve Kenar Boşlukları Ve Sütunlar iletişim kutularını birleştirir; böylece sayfa boyutunu, kenar boşluklarını ve sayfa sütunlarını tek bir yerde ayarlayabilirsiniz. Bu ayarları istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

 2. Belge ayarı seçeneklerini belirtme. (Bkz. Yeni Belge seçenekleri.)

  Taşma payı ve bilgi alanlarına ait boyutları belirtmek için Daha Fazla Seçenek'i tıklatın. Taşma payı ve bilgi alanları tanımlanan Sayfa Boyutu kenarlarından dışarı uzanır. Taşma payı ve bilgi alanlarının tüm yanlardan eşit uzamasını sağlamak için Tüm Ayarları Benzer Hale Getir simgesini  tıklatın.

 3. Belirttiğiniz ayarlarla yeni belge açmak için Tamam'ı tıklatın.

Not:

Tüm yeni belgelerde varsayılan mizanpaj ayarlarını yapmak için hiçbir belge açık değilken Dosya > Belge Ayarları veya Mizanpaj > Kenar Boşlukları Ve Sütunlar'ı seçip seçenekleri ayarlayın.

Mizanpaj ızgarası içeren yeni belge oluşturma

 1. Dosya > Yeni > Belge'yi seçin.

 2. Sayfa sayısını, sayfa boyutunu ve diğer seçenekleri değiştirin. Taşma payı ve bilgi alanlarına ait boyutları belirtmek için Daha Fazla Seçenek'i tıklatın.

 3. Mizanpaj Izgarası İletişim Kutusunu tıklatın ve mizanpaj ızgarası ayarlarını belirtin. (Bkz.Mizanpaj Izgarası seçenekleri.)

 4. Belirttiğiniz ayarlarla yeni belge açmak için Tamam'ı tıklatın.

Mizanpaj Izgarası yalnızca mizanpaj oluşturma amaçlıdır. Belgenize metin girmek için çerçeve ızgaraları veya metin çerçeveleri ekleyin.

Kenar boşlukları ve sütunlar içeren yeni belge oluşturma

Batı stili iş akışıyla bir belge oluştururken, Kenar Boşlukları ve Sütunlar seçeneğini kullanın. Bir belgede kenar boşlukları veya sütun sayısı gibi mizanpaj ayarları zaten biliniyorsa, en basit yöntem olarak Kenar Boşlukları ve Sütunlar iletişim kutusunu kullanın.

 1. Dosya > Yeni > Belge'yi seçin.

 2. Yeni Belge iletişim kutusunu kullanarak seçenekleri belirleyin. Her seçenek, ızgara mizanpajı kullanılarak bir belge oluşturduğunuzda kullandığınız seçeneklerle aynıdır.

 3. Kenar Boşlukları ve Sütunlar'ı tıklatın ve Yeni Kenar Boşlukları ve Sütunlar iletişim kutusunu kullanarak seçeneklerinizi belirleyin. Seçenekler, Kenar Boşlukları ve Sütunlar iletişim kutusunda bulunan seçeneklerle aynıdır. (Bkz. Belge ayarlarını, kenar boşluklarını ve sütunları değiştirme.)

 4. Tamam'ı tıklatın.

Bir belge Kenar Boşlukları ve Sütunlar seçeneği kullanılarak oluşturulduğunda bile Görünüm > Izgaralar ve Kılavuzlar > Mizanpaj Izgarasını Görüntüle öğelerini seçerek belgenin mizanpaj ızgarasını görüntüleyebilir, Mizanpaj > Mizanpaj Izgarası öğelerini seçerek mizanpaj ızgarası ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Not:

Tüm yeni belgelerin varsayılan mizanpaj ayarlarını yapmak için hiçbir belge açık değilken Dosya > Belge Ayarları, Mizanpaj > Kenar Boşlukları ve Sütunlar'ı ya da Mizanpaj > Mizanpaj Izgarası Ayarları'nı seçip seçenekleri ayarlayın.

Yeni Belge seçenekleri

Belge Hazır Ayarı

Daha önce kaydetmiş olduğunuz bir hazır ayarı seçin.

Hedef

Web için SWF veya PDF çıktısı için bir belge oluşturuyorsanız, Web seçeneğini belirlemek iletişim kutusundaki Karşılıklı Sayfalar'ı kapatma, yönü portait'den landscape'e değiştirme ve monitör çözünürlüğüne bağlı bir sayfa boyutu kullanma gibi ayarları değiştirir. Bu ayarları düzenleyebilir, ancak belge oluşturulduktan sonra Hedef ayarını değiştiremezsiniz.

CS6: Dijital yayın hedefi, Digital Publishing Suite için hazırlanan yayınlara eklendi.

Sayfa sayısı

Yeni belgede oluşturulacak sayfa sayısını belirleyin.

Başlangıç Sayfası No

Belgenin hangi sayfa numarasıyla başlayacağını belirleyin. Karşılıklı Sayfalar seçiliyken çift sayı belirtirseniz (2 gibi) belgedeki ilk görünüm formayla gösterilecektir. Bkz. Belgeye formayla başlama.

Karşılıklı Sayfalar

Kitaplar ve dergilerde olduğu gibi sol ve sağ sayfaları karşılıklı iki sayfa haline getirmek için (forma) bu seçeneği belirleyin. Sayfaları tek sayfa halinde bırakmak için bu seçeneğin seçimini kaldırın; bu işlem el ilanı ya da poster yazdırdığınızda ya da ciltleme sırasında nesnelerde taşma payı olmasını istediğinizde yararlıdır.

Belge oluşturduktan sonra, iki sayfadan daha fazla forma oluşturmak veya iki sayfayı forma olarak açılmasını zorlamak için Sayfalar panelini kullanabilirsiniz. (Bkz. Forma sayfalama kontrolü.)

Kalıp Metin Çerçevesi

CS5.5 ve önceki sürümler: Alan boyutu kenar boşluğu kılavuzlarının içinde kalıp belirttiğiniz sütun ayarlarıyla örtüşen metin çerçevesini oluşturmak için bu seçeneği belirleyin. Kalıp metin çerçevesi A‑Kalıp'a eklenir. (Bkz. Kalıp sayfalarında metin çerçevelerini kullanma.)

Kalıp Metin Çerçevesi seçeneği ancak Dosya > Yeni > Belge'yi seçtiyseniz kullanılabilir.

Birincil Metin Çerçevesi

Yalnızca CS6: Kalıp sayfasına birincil metin çerçevesi eklemek için bu seçeneği belirtin. Yeni bir kalıp sayfa uyguladığınızda, birincil metin çerçevesindeki öykü yenibirincil metin çerçevesine akar.

Sayfa Boyutu

Menüden bir sayfa boyutu seçin veya Genişlik ve Yükseklik için değer girin. Taşma payları veya sayfa dışında kalan diğer işaretler kırpıldıktan sonra istediğiniz son boyutu temsil eden sayfa boyutu.

Yönlendirme

Dikey  (uzun) veya Yatay  (geniş) seçeneklerini tıklatın. Bu simgeler Sayfa Boyutu'na girdiğiniz boyutlarla dinamik olarak etkileşir. Yükseklik büyük değerdeyse dikey simgesi otomatik olarak seçilir. Genişlik büyük değerdeyse yatay simgesi otomatik olarak seçilir. Seçili olmayan simgenin tıklatılması Yükseklik ve Genişlik arasında geçiş yapar.

İpucu: Taşma payı ve bilgi alanlarına ait boyutları belirtmek için Yeni Belge iletişim kutusunda Daha Fazla Seçenek'i tıklatın. Taşma payı ve bilgi alanlarının tüm yanlardan eşit uzamasını sağlamak için Tüm Ayarları Benzer Hale Getir simgesini  tıklatın.

Taşma Payı

Taşma Payı alanı, tanımlanan sayfa boyutunun dış kenarında düzenlenen nesneleri yazdırmanızı sağlar. Gerekli boyutlarda sayfa için, nesne kenarına konmuşsa yazdırma veya kesme sırasında az da olsa yanlış hizalama nedeniyle yazdırılan alanın kenarında biraz beyazlık olabilir. Bu nedenle, gerekli boyut sayfası kenarında olan nesneyi kenarın biraz ötesinde konumlandırıp yazdırmadan sonra kesin. Taşma Payı alanı belgede kırmızı çizgiyle gösterilir. Taşma payı alanı ayarlarını Yazdır iletişim kutusunda Taşma Payı bölmesinden ayarlayabilirsiniz.

Bilgi

Bilgi alanı, belge son sayfa boyutuna kesildiğinde atılır. Bilgi alanında yazdırma bilgileri, özelleştirilmiş renk çubuğu bilgileri tutulur ya da belgedeki diğer bilgiler için yönergeler ve açıklamalar görüntülenir. Bilgi alanına konumlandırılan nesneler (metin çerçeveleri dahil) yazdırılır, ancak belge son sayfa boyutuna kesildiğinde kaybolur.

Taşma payı ve bilgi alanı dışında kalan nesneler (daha uzağa uzayan) yazdırılmaz.

Not:

İleride kullanmak amacıyla belgeyi kaydetmek için Belge Hazır Ayarını Kaydet simgesini de tıklatabilirsiniz.

Belge penceresine genel bakış

Belgenizdeki her sayfa veya formada Normal Görünüm modundayken görülebilen kendi çalışma alanı ve kılavuzları vardır. (Normal Görünüme geçmek için Görünüm > Ekran Modu > Normal'i seçin.) Belge, Önizleme modlarından biri kullanılarak görüntülendiğinde çalışma alanı gri arka planla değişir. (Bkz. Belgeleri önizleme.) Bu önizleme arka planı ve kılavuzların rengini Kılavuzlar ve Çalışma Alanı tercihlerinde değiştirebilirsiniz.

Normal Görünüm Modunda belge ve kılavuzlar

A. Forma (siyah çizgiler) B. Sayfa (siyah çizgiler) C. Kenar boşluğu kılavuzları (macenta çizgiler) D. Sütun kılavuzları (mor çizgiler) E. Taşma payı alanı (kırmızı çizgiler) F. Bilgi alanı (mavi çizgiler) 

Belge penceresi notları:

 • Gösterildiklerinde, diğer renklere ait çizgiler cetvel kılavuzları olur; katman rengi seçildiğinde bu renkle görüntülenirler. Bkz. Katmanlar.

 • Sütun kılavuzları kenar boşluğu kılavuzlarının önünde görüntülenir. Sütun kılavuzu tam olarak kenar boşluğu kılavuzu önünde olursa kenar boşluğu kılavuzunu kapatır.

Özel sayfa boyutları oluşturma

Yeni Belge iletişim kutusundaki Sayfa Boyutu menüsünde görünecek özel sayfa boyutları oluşturabilirsiniz.

 1. Dosya > Yeni > Belge'yi seçin.

 2. Sayfa Boyutu menüsünden Özel Sayfa Boyutu'nu seçin.

 3. Sayfa boyutu için bir ad yazın, sayfa boyutu ayarlarını belirleyin ve Ekle'yi tıklatın.

InDesign'ın önceki sürümlerinde özel sayfa boyutları oluşturmanızı sağlayan New Doc Sizes.txt dosyası, InDesign CS5 veya sonraki sürümlerde mevcut değildir.

Belge hazır ayarlarını tanımlama

Sayfa boyutu, sütunlar, kenar boşlukları, taşma payı ve bilgi alanlarıyla ilgili belge ayarlarını, benzer belgeler oluştururken zamandan kazanmak ve tutarlılığı sağlamak için hazır ayar olarak kaydedebilirsiniz.

 1. Dosya > Belge Hazır Ayarları > Tanımla'yı seçin.

 2. Görüntülenen iletişim kutusunda Yeni'yi tıklatın.

 3. Yeni Belge Hazır Ayarı iletişim kutusunda hazır ayar için bir ad belirtip temel mizanpaj seçeneklerini belirleyin. (Her seçeneğe ait açıklamalar için Yeni Belge seçenekleri bölümüne göz atın.)

 4. Tamam'ı iki kez tıklatın.

Not:

Belge hazır ayarını ayrı bir dosyaya kaydedebilir ve diğer kullanıcılara dağıtabilirsiniz. Belge hazır ayarı dosyalarını kaydetmek için Belge Hazır Ayarları iletişim kutusunda Kaydet ve Yükle düğmelerini kullanın.

Hazır ayar kullanarak belge oluşturma

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:.

  • Dosya > Belge Hazır Ayarları > [hazır ayar adı] seçeneğini belirleyin. (Yeni Belge iletişim kutusunu açmadan hazır ayar esasında yeni belge oluşturmak için hazır ayarı seçerken Shift tuşunu basılı tutun.)

  • Dosya > Yeni > Belge'yi seçin, ardından Yeni Belge iletişim kutusundaki Belge Hazır Ayarı menüsünden bir hazır ayar seçin.

  Yeni Belge iletişim kutusunda hazır ayar mizanpaj seçenekleri görüntülenir.

 2. Bu seçeneklerde değişiklik yapıp (isteniyorsa) Tamam'ı tıklatın.

Not:

Yeni Belge iletişim kutusunu atlamak için Belge Hazır Ayarı menüsünden hazır ayar seçerken Shift tuşunu basılı tutun.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi