3B nesneler ve animasyonlar oluşturma

  Photoshop'ta 3B özelliklerin sonlandırılması

Photoshop'un 3B özellikleri gelecekteki güncellemelerle kaldırılacaktır. 3B özellikleri kullanan kullanıcıların, Adobe'nin yeni nesil 3B araçlarını temsil eden yeni Substance 3D koleksiyonunu incelemelerini kesinlikle tavsiye ediyoruz. Photoshop'un 3B özelliklerinin kullanımdan kaldırılacak olmasıyla ilgili daha ayrıntılı bilgiyi burada bulabilirsiniz: Photoshop 3B | 3B özelliklerin kullanımdan kaldırılmasıyla ilgili sık sorulan sorular.

2B görüntülerden 3B nesneler oluşturma

Photoshop, 2B katmanlardan yola çıkarak çeşitli temel 3B nesneler oluşturabilir. 3B nesneyi oluşturduktan sonra, 3B alanında hareket ettirebilir, oluşturma ayarlarını değiştirebilir, ışık ekleyebilir veya başka 3B katmanlarla birleştirebilirsiniz.

 • 2B katmanları 3B kartpostallara dönüştürün (3B özellikli düzlemler). Başlangıç katmanınız bir metin katmanıysa, var olan saydamlık korunur.

 • Koni, küp veya silindir gibi 3B bir nesnenin etrafına bir 2B katman sarın.

 • Bir 2B görüntüdeki gri tonlamalı bilgiden bir 3B ağ oluşturun.

 • Bir 2B nesneyi 3B alanda kabartarak repoussé olarak bilinen metal işleme tekniğini benzetin. Bkz. 3B repoussé oluşturma.

 • DICOM medikal görüntüleme dosyası gibi çok çerçeveli bir dosyadan bir 3B cilt oluşturun. Photoshop bir dosyanın dilimlerini tek tek, 3B alanda düzenleyebileceğiniz ve istediğiniz açıdan görüntüleyebileceğiniz bir 3B nesnede birleştirir. Taramadaki kemik veya yumuşak doku gibi çeşitli malzemelerin görünümünü en iyi hale getirmek için çeşitli 3B cilt oluşturma efektleri uygulayabilirsiniz. Bkz. 3B cilt oluşturma.

3B kartpostal oluşturma

Not:

Sahnedeki diğer nesnelerin gölgelerini ve yansımalarını gösteren bir yüzey oluşturmak için varolan bir 3B sahneye 3B kartpostal ekleyebilirsiniz.

 1. Bir 2B görüntü açın ve kartpostal haline getirmek istediğiniz katmanı seçin.

 2. 3B > Katmandan Yeni 3B Kartpostal’ı seçin.

  • 2B katman, Katmanlar panelinde bir 3B katmana dönüştürülür. 2B katmanın içeriği kartpostalın her iki tarafına malzeme olarak uygulanır.

  • Orijinal 2B katman, Katmanlar panelinde 3B kartpostal nesnesi için Dağıtma doku eşlemi olarak görünür. (Bkz. 3B paneline genel bakış.)

  • 3B katman orijinal 2B görüntünün boyutlarını korur.

 3. (İsteğe bağlı) 3B kartpostalı bir 3B sahneye yüzey düzlemi olarak eklemek için, yeni 3B katmanı diğer 3B nesneleri içeren varolan bir 3B katmanla birleştirin ve hizalayın. (Bkz. 3B nesneleri birleştirme.)

 4. Yeni 3B içeriğini korumak için 3B katmanı 3B dosya formatında dışa aktarın veya PSD formatında kaydedin. (Bkz. 3B katmanları dışa aktarma.)

3B şekiller oluşturma

Seçtiğiniz nesne türüne bağlı olarak ortaya çıkan 3B modeli bir veya birden fazla kafes içerebilir. Küresel Panorama seçeneği, panoramik bir görüntüyü bir 3B kürenin içine eşler.

 1. Bir 2B görüntü açın ve 3B şekil haline getirmek istediğiniz katmanı seçin.

 2. 3B > Katmandan Yeni Şekil’i seçtikten sonra menüden bir şekil seçin. Şekiller arasında kalın halka, küre veya şapka gibi tek kafesli olanların yanı sıra koni, küp, silindir, kola kutusu veya şarap şişesi gibi çok kafesli olanlar da vardır.

  Not:

  Şekil menüsüne kendi özel şekillerinizi de ekleyebilirsiniz. Şekiller Collada (.dae) 3B model dosyalarıdır. Yeni bir şekil eklemek için, Collada model dosyasını Photoshop program klasörünün içindeki Presets\Meshes dizinine yerleştirin.

  • 2B katman, Katmanlar panelinde bir 3B katmana dönüştürülür.

  • Orijinal 2B katman, Katmanlar panelinde Dağıtma doku eşlemi olarak görünür. Yeni 3B nesnenin bir veya birden fazla yüzeyinde kullanılabilir. Diğer yüzeylere varsayılan renk ayarıyla varsayılan bir dağıtma doku eşlemi atanabilir. Bkz. 3B paneline genel bakış.

 3. (İsteğe bağlı) 2B dosya için panoramik bir görüntü kullanıyorsanız, Küresel Panorama seçeneğini kullanın. Bu seçenek bir 360 x 180 derece küresel panoramayı 3B katmana dönüştürür. 3B nesneye dönüştürüldükten sonra, panoramanın kutupları veya düz çizgi içeren alanları gibi erişmesi zor olan kısımlarını boyayabilirsiniz. Resimleri birleştirerek bir 2B panorama oluşturma hakkında bilgi için bkz. 360 derece panoramalar oluşturma.

 4. 3B katmanı 3B dosya formatında dışa aktarın veya yeni 3B içeriği korumak için PSD formatında kaydedin. Bkz. 3B katmanları dışa aktarma.

3B kafes oluşturma

Gri Tonlamadan Yeni Kafes komutu gri tonlamalı bir görüntüyü, ışık değerlerini değişen derinlik değerlerine sahip bir yüzeye çeviren bir derinlik eşlemine dönüştürür. Açık değerler yüzeyde yüksek alanlar oluştururken koyu değerler daha alçak alanlar oluşturur. Ardından Photoshop 3B model oluşturmak için derinlik eşlemini dört olası geometriden birine uygular.

 1. 2B bir görüntü açın ve 3B kafese dönüştürmek istediğiniz bir veya birden fazla katmanı seçin.

 2. (İsteğe bağlı) Görüntüyü gri tonlamalı moda dönüştürün. (Gri tonlama dönüştürmesini ayarlamak için Görüntü > Mod > Gri Tonlama seçin veya Görüntü > Ayarlamalar > Siyah & Beyaz seçeneğini kullanın.

  Not:

  Kafes oluştururken RGB görüntü kullandığınızda derinlik eşlemini oluşturmak için yeşil kanal kullanılır.

 3. (İsteğe bağlı) Açıklık değerlerinin aralığını sınırlamanız gerekirse gri tonlamalı görüntüde ayarlamalar yapın.

 4. 3B > Gri Tonlamadan Yeni Kafes’i seçtikten sonra bir kafes seçeneği belirleyin.

  Düzlem

  Derinlik eşlemi verisini düzlemsel bir yüzeye uygular.

  Çift Taraflı Düzlem

  Merkez eksen boyunca yansıtılmış iki düzlem oluşturur ve düzlemlerin her ikisine derinlik eşlemi verilerini uygular.

  Silindir

  Derinlik eşlemi verilerini dikey bir eksenin merkezinden dışarı doğru uygular.

  Küre

  Derinlik eşlemi verilerini bir merkez noktadan dışarıya doğru uygular.

Photoshop yeni kafesi içeren bir 3B katman oluşturur. Ayrıca orijinal gri tonlu veya renkli katmanı kullanarak 3B nesne için Dağıtma, Opaklık ve Düzlemsel Derinlik Eşlem doku eşlemleri oluşturur.

Düzlemsel Derinlik Eşlemi’ni istediğiniz zaman Akıllı Nesne olarak açabilir ve düzenleyebilirsiniz. Kaydettiğinizde kafes yeniden oluşturulur.

Not:

Opaklık doku eşlemi Dağıtma eşlemi (orijinal 2B dosya) ile aynı doku dosyasını kullandığından Katmanlar panelinde görünmez. İki doku eşlemi aynı dosyaya başvurduğunda, dosya Katmanlar panelinde yalnızca bir kere görünür.

3B animasyonlar oluşturma

Photoshop Animasyon zaman çizelgesini kullanarak, bir 3B modeli boşlukta hareket ettiren ve zaman içinde görüntülenme biçimini değiştiren 3B animasyonlar oluşturabilirsiniz. Aşağıdaki 3B katman özelliklerinden herhangi biriyle animasyon oluşturabilirsiniz:

 • 3B nesne veya fotoğraf makinesi konumu. Modeli veya 3B fotoğraf makinesini zaman içinde hareket ettirmek için 3B konumlandırma veya fotoğraf makinesi araçlarını kullanın. Photoshop, düzgün hareket efekti oluşturmak için konum veya fotoğraf makinesi hareketleri arasındaki çerçeveleri doldurabilir.

 • 3B oluşturma ayarları. Bazı oluşturma modları arasındaki geçişlerin arasını doldurma imkanına sahip olarak oluşturma modlarını değiştirin. Örneğin, Tepe Noktaları modunu zaman içinde kademeli olarak Tel Kafes moduyla değiştirerek bir modelin yapısının çizilmesini simüle edin.

 • 3B kesit. Zaman içinde değişen bir kesiti görüntülemek için bölen bir düzlemi döndürün. Bir animasyon esnasında modelin farklı alanlarını vurgulamak için karelerin kesit ayarlarını değiştirin.

Yüksek kaliteli animasyonlar için Son Çıktı için Oluştur oluşturma ayarını kullanarak animasyon karelerini ayrı ayrı oluşturabilirsiniz. Bkz. Oluşturma efektlerini değiştirme.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?