Not:

Photoshop CC'den daha eski olan Photoshop sürümleri için, bu makalede ele alınan işlevlerden bazıları sadece Photoshop Extended'a sahip olmanız durumunda kullanılabilir. Photoshop, ayrı bir Extended teklifi sunmaz. Photoshop Extended'taki tüm özellikler Photoshop'un bir parçasıdır.

Zaman çizelgesi animasyon iş akışı

Zaman çizelgesi modunda katman içeriğine animasyon uygulamak için geçerli saat göstergesini farklı bir zamana/kareye taşırken Zaman Çizelgesi panelindeki anahtar kareleri ayarlarsınız ve ardından katman içeriğinin konumunu, opaklığını ve stilini değiştirirsiniz. Photoshop otomatik olarak katman özelliklerini (konum, opaklık ve stiller) hareket görünümü oluşturmak veya dönüşüm için eşit olarak yeni kareler arasında değiştirerek var olan iki kare arasına bir dizi kareyi otomatik olarak ekler ya da bunları değiştirir.

Örneğin, bir katmanı soldurmak isterseniz katman opaklığını başlangıç karesinde %100 olarak ayarlayın ve katman Opaklık kronometresini tıklatın. Ardından geçerli saat göstergesini bitiş karesiyle ilgili zamana/kareye taşıyın ve aynı katman için opaklığı %0 olarak ayarlayın. Photoshop uygulaması otomatik olarak başlangıç ve bitiş kareleri arasında karelere enterpolasyon uygular ve katman opaklığı yeni karelerde eşit olarak azalır.

Photoshop'un animasyonda enterpolasyon uygulaması için izin vermeye ek olarak boş video katmanında boyayarak elde çizilmiş kare kare animasyon da oluşturabilirsiniz.

Not:

SWF formatında animasyon oluşturmak isterseniz Adobe Flash, Adobe After Effects veya Adobe Illustrator uygulamasını kullanın.

Zaman çizelgesi tabanlı animasyon oluşturmak için aşağıdaki genel iş akışını kullanın.

1. Yeni bir belge oluşturun.

Boyut ve arka plan içeriğini belirtin. Piksel boyut oranı ve boyutların animasyon çıkışına uygun olduğundan emin olun. Renk modunun RGB olması gerekir. Değişiklik yapmak için özel gerekçeleriniz olmadıkça çözünürlüğü 72 piksel/inç, bit derinliğini 8 bpc ve piksel boyut oranını kare olarak bırakın.

Zaman Çizelgesi panelinin açık olduğundan emin olun. Gerekirse panelin ortasındaki aşağıyı işaret eden oku tıklatın, menüden Video Zaman Çizelgesi Oluştur'u seçin ve ardından okun solundaki düğmeyi tıklatın. Zaman Çizelgesi paneli kare animasyon modundaysa, panelin sol alt köşesindeki Video Zaman Çizelgesine Dönüştür simgesini tıklatın.

2. Panel menüsünde Zaman Çizelgesi Kare Hızını Ayarla seçeneğini belirleyin.

Süre ve kare hızını belirtin. Bkz. Zaman çizelgesi süresini veya kare hızını belirtme.

3. Katman ekleyin.

Arka plan katmanlarına animasyon uygulanamaz. İçeriğe animasyon uygulamak istiyorsanız, arka plan katmanını normal bir katmana dönüştürün veya şunlardan birini ekleyin:

 • İçerik eklemek için yeni katman.

 • Video içeriği eklemek için yeni video katmanı.

 • İçeriğin çoğaltılması veya elde çizilmiş animasyonlarının oluşturulması için yeni bir boş video katmanı.

4. Katmana içeriği ekleyin.

5. (İsteğe bağlı) Katman maskesi ekleyin.

Katman maskesi, katman içeriğinin bir bölümünün gösterilmesi için kullanılabilir. Zamanla katman içeriğinin farklı bölümlerini de göstermek için katman maskesine animasyon uygulayın. Bkz. Katman maskeleri ekleme.

6. Geçerli saat göstergesini ilk anahtar karenin ayarlanmasını istediğiniz zaman veya kareye taşıyın.

7. Katman özelliğiyle ilgili anahtar kare oluşturmayı açın.

Katman adının yanındaki üçgeni tıklatın. Aşağı doğru üçgen katman özelliklerini görüntüler. Ardından, animasyon uygulamak istediğiniz katman özelliğiyle ilgili ilk ana kareyi ayarlamak için kronometreyi tıklatın. Aynı anda birden fazla katman özelliği için ana kare ayarlayabilirsiniz.

8. Geçerli saat göstergesini taşıyıp katman özelliğini değiştirin.

Geçerli saat göstergesini katman özelliğinin değiştiği zamana veya kareye taşıyın. Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını yapabilirsiniz:

 • Katman içeriğinin taşınabilmesi için katmanların konumunu değiştirin.

 • İçeriğin solması veya netleşmesi için katman opaklığını değiştirin.

 • Katmanın farklı bölümlerini göstermek için katman maskesinin konumunu değiştirin.

 • Katman maskesini açın veya kapatın.

Nesne rengini değiştirme ya da karedeki içeriği tümüyle değiştirme gibi bazı türden animasyonlar için yeni içerikle birlikte ek katmanlar gerekir.

Not:

Şekillere animasyon uygulamak için, Vektörel Maske Konumu veya Vektörel Maskeyi Etkinleştir için Zaman Ayarlı kronometreyi kullanarak şekil katmanına değil vektörel maskeye animasyon uygularsınız.

9. İçeriği olan katmanlar ekleyip gerektiğinde bunların katman özelliklerini düzenleyin.

10. Animasyonda katmanın ne zaman görüntüleneceğini belirtmek için katman süresi çubuğunu taşıyın veya kesin.

11. Animasyonun önizlemesini görüntüleyin.

Animasyonu oluşturduğunuz gibi oynatmak için Zaman Çizelgesi panelindeki kontrolleri kullanın. Ardından animasyonun önizlemesini web tarayıcınızda görüntüleyin. Animasyon önizlemesini Web İçin Kaydet iletişim kutusunda da görüntüleyebilirsiniz. Bkz. Video veya zaman çizelgesi animasyonları önizlemesi görüntüleme.

12. Animasyonu kaydedin.

Animasyonu, Web İçin Kaydet komutunu kullanarak hareketli GIF olarak ya da Video Görüntüsü Oluştur komutunu kullanarak görüntü sırası veya video olarak da kaydedebilirsiniz. Adobe After Effects uygulamasına içe aktarılabilen PSD formatında da kaydedebilirsiniz.

Katman özelliklerine animasyon uygulamak için anahtar kareleri kullanma

Konum, Opaklık ve Stil gibi farklı katman özelliklerine animasyon uygulayabilirsiniz. Her değişiklik diğer değişikliklerden bağımsız ya da bunlarla birlikte oluşur. Farklı nesnelere bağımsız olarak animasyon uygulamak istiyorsanız bunları farklı katmanlarda oluşturmak en iyi yöntemdir.

Burada, katman özelliklerine nasıl animasyon uygulanabileceğiyle ilgili bazı örnekler verilmiştir:

 • Konum özelliğine anahtar kare ekleyip geçerli saat göstergesini taşıyarak ve katmanı belge penceresine sürükleyerek konuma animasyon uygulayabilirsiniz.

 • Opaklık özelliğine anahtar kare ekleyip geçerli saat göstergesini taşıyarak ve Katmanlar panelinde katman opaklığını değiştirerek katman opaklığına animasyon uygulayabilirsiniz.

 • Nesne ve fotoğraf makinesi konumu gibi 3B özelliklerine animasyon uygulayabilirsiniz. (Daha fazla bilgi için bkz. 3B animasyon oluşturma.)

 

Ana kareleri kullanarak özelliğe animasyon uygulamak için özellik için en az iki ana kare ayarlamanız gerekir. Aksi halde, katman özelliğinde yaptığınızı değişiklikler katman süresince etkin kalır.

Her katman özelliğinde, animasyonu başlatmak için tıklattığınız Zaman Ayarlı kronometre simgesi vardır. Kronometre belirli bir özellik için etkin olduğunda, geçerli saati veya özellik değerini her değiştirişinizde Photoshop otomatik olarak yeni ana kareleri ayarlar. Kronometre özellikle ilgili olarak etkin olmadığında özellikte ana kare olmaz. Kronometre etkin olmadığında katman özelliği için değer yazarsanız katman süresince değer etkin kalır. Kronometre seçimini kaldırırsanız bu özellikle ilgili ana karelerin tümünü kalıcı olarak silersiniz.

Enterpolasyon yöntemi seçme

Enterpolasyon (arayı doldurma olarak da adlandırılır) iki bilinen değer arasındaki bilinmeyen değerleri doldurma işlemidir. Dijital video ve filmlerde enterpolasyon çoğunlukla iki ana kare arasında yeni değerler oluşturma anlamındadır. Örneğin, bir grafik öğesini 15 karede elli piksel sola doğru taşımak için grafik konumunu ilk ve 15. karelerde ayarlayıp her ikisini de ana kare olarak işaretlersiniz. Photoshop iki ana kare arasında karelere enterpolasyon uygular. Ana kareler arasındaki enterpolasyon harekete, opaklığa, stile ve genel aydınlatmaya animasyon uygulamak için kullanılabilir.

Zaman Çizelgesi panelinde, anahtar karenin görünümü, anahtar kareler arasındaki aralık için seçtiğiniz enterpolasyon yöntemine bağlıdır.

Doğrusal anahtar kare 

Animasyon uygulanmış özelliği bir ana kareden diğerine değiştirir. (Tek istisna, etkin ve devre dışı durumlar arasında hemen geçiş yapan Katman Maskesi Konumu özelliğidir.)

Anahtar kareyi tut

Geçerli özellik ayarını saklar Bu enterpolasyon yöntemi yanıp sönen efektler veya katmanların hızla görüntülenmesi veya kaybolması için yararlıdır.

Bir anahtar karenin enterpolasyon yöntemini belirlemek için aşağıdakilerden birini yapın:

 1. Zaman Çizelgesi panelinde, bir veya birden fazla anahtar kare seçin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Seçili ana kareyi sağ tıklatıp Bağlam menüsünden Doğrusal Enterpolasyon veya Enterpolasyonu Tut'u seçin.

  • Panel menüsünü açıp Anahtar Kare Enterpolasyonu > Doğrusal veya Anahtar Kare Enterpolasyonu > Tut'u seçin.

Geçerli saat göstergesini anahtar kareye taşıma

Özellik için başlangıç ana karesini ayarlamanızdan sonra Photoshop ana kareden ana kareye dolaşmanız ya da ana kareleri ayarlamanız veya kaldırmanız için kullanabildiğiniz ana kare gezginini görüntüler. Ana kare gezgin baklavası etkin olduğunda (sarı) geçerli saat göstergesi tam olarak bu katman özelliğiyle ilgili ana karede bulunur. Ana kare gezgin baklavası devre dışı olduğunda (gri) geçerli saat göstergesi katmanlar arasında bulunur. Ana kare gezgin kutusunun iki yanında oklar görüntülendiğinde geçerli zamanın her iki tarafında da bu özellikle ilgili başka ana kareler vardır.

 1. Zaman Çizelgesi panelinde, anahtar kare gezgin okunu tıklatın. Soldaki ok geçerli saat göstergesini önceki ana kareye taşır. Sağdaki ok geçerli saat göstergesini sonraki ana kareye taşır.

Anahtar kareleri seçme

 1. Zaman Çizelgesi panelinde, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Anahtar kare seçmek için anahtar kare simgesini tıklatın.

  • Birden fazla anahtar kare seçmek için Shift tuşunu basılı tutarak anahtar kareleri tıklatın veya anahtar kareler etrafında seçim çerçevesi sürükleyin.

  • Katman özelliği için tüm anahtar kareleri seçmek için kronometre simgesinin yanındaki katman özelliği adını tıklatın.

Anahtar kareleri taşıma

 1. Zaman Çizelgesi panelinde, bir veya birden fazla anahtar kare seçin.

 2. Seçili ana kare simgelerini istediğiniz zamana sürükleyin. (Birden fazla ana kare seçtiğinizde, kareler grup halinde hareket eder ve aynı zaman aralığını korur.)

Not:

Birden fazla ana karenin boşluğunu arttırmak veya azaltmak için seçimdeki ilk kareyi Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutarak sürükleyin. Sürükleme esnasında seçimin diğer ucundaki ana kare olduğu yerde kalarak animasyonunu hızını azaltır veya arttırır.

Anahtar kareleri kopyalama ve yapıştırma

Bir özelliğin (Konum gibi) ana karelerini başka bir katmandaki aynı özelliğe kopyalayabilirsiniz. Yapıştırdığınız ana kareler geçerli saat göstergesinden kopyalanan uzaklığı yansıtır.

Aynı anda yalnızca tek katmandan ana kare kopyalayabilirsiniz. Ana kareleri başka bir katmana yapıştırdığınızda hedef katmandaki ilgili özellikte görüntülenirler. En eski ana kare geçerli zamanda görüntülenirken diğer ana kareler de göreli sırada bunu izler. Yapıştırmadan sonra ana kareler seçili kalır; böylece bunları hemen zaman çizelgesine taşıyabilirsiniz.

Not:

Aynı anda birden fazla özellik arasında anahtar kare kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.

 1. Zaman Çizelgesi panelinde, kopyalamak istediğiniz anahtar karelerini içeren katman özelliğini görüntüleyin.

 2. Bir veya birden çok ana kare seçin.
 3. Seçili ana kareyi sağ tıklayıp Ana Kareleri Kopyala'yı seçin.
 4. Hedef karenin bulunduğu Zaman Çizelgesi panelinde geçerli saat göstergesini ana karelerin görüntülenmesini istediğiniz noktaya taşıyın.

 5. Hedef katmanı seçin.
 6. Panel menüsünü açın ve Ana Kareleri Yapıştır'ı seçin.

Anahtar kareleri silme

 1. Zaman Çizelgesi panelinde bir veya birden fazla anahtar kare seçip aşağıdakilerden birini yapın:

  • Seçili anahtar kareyi sağ tıklatın (Windows) veya Control tuşunu basılı tutarak tıklatın (Mac OS) ve bağlam menüsünden Anahtar Kareleri Sil'i seçin.

  • Panel menüsünden Anahtar Kareleri Sil'i seçin.

Elle çizilmiş animasyonlar oluşturma

Kare kare elde çizilmiş animasyonlar oluşturmak istediğinizde belgenize boş video katmanı ekleyin. Video katmanının üzerine boş video katmanı ekleyip boş video katmanının opaklığının ayarlanması alttaki video katmanının içeriğini görmenizi sağlar. Boş video katmanında boyayarak veya çizerek video katmanı içeriğine rotoscope uygulayabilirsiniz. Ayrıca bkz. Video katmanlarında kareleri boyama.

Not:

Bağımsız birçok öğeye animasyon uyguluyorsanız farklı boş video katmanlarında ayrı içerik oluşturun.

 1. Yeni bir belge oluşturun.
 2. Boş video katmanı ekleyin
 3. Katmana içeriği ekleyin veya boyayın.
 4. (İsteğe bağlı) Zaman Çizelgesi panelinde, soğan zarı modunu etkinleştirmek için panel menüsünden Soğan Zarlarını Etkinleştir'i seçin.

 5. Geçerli saat göstergesini sonraki kareye taşıma (Photoshop Extended)
 6. Önceki karedeki içerikten çok az farklı konumda katmana içerik ekleyin veya boyayın.

  Not:

  Katman > Video Katmanları'nı, ardından da uygun komutu seçerek boş video karesi ekleyebilir, kare çoğaltabilir veya boş video katmanından kare silebilirsiniz.

  Elle çizilmiş daha fazla kare oluşturduğunuzda animasyon önizlemesini görüntülemek için geçerli saat göstergesini sürükleyebilir ya da oynatma kontrollerini kullanabilirsiniz.

Boş video karelerini ekleme, silme veya çoğaltma

Boş video karesi boş video katmanına eklenebilir veya buradan kaldırılabilir. Boş video katmanında bulunan varolan (boyanmış) kareleri de çoğaltabilirsiniz.

 1. Zaman Çizelgesi panelinde boş video katmanını seçip geçerli saat göstergesini istediğiniz kareye taşıyın.

 2. Katman > Video Katmanları'nı ve ardından aşağıdakilerden birini seçin:

  Boş Kare Ekle

  Geçerli sürede seçili boş video katmanına boş video karesi ekler.

  Kareyi Sil

  Geçerli sürede seçili boş video katmanından video karesini siler.

  Kareyi Çoğalt

  Geçerli sürede seçili boş video katmanından video karesi kopyası ekler.

Soğan zarı ayarlarını belirtme

Soğan zarı modu geçerli karede çizilen içeriği ve çevre karelerde çizilen içeriği görüntüler. Bu ek kareler, geçerli kareden ayrılmaları için belirttiğiniz opaklıkta görüntülenirler. Kontur konumları ve diğer düzenlemelerle ilgili referans noktaları verdiğinden soğan zarı modu kare kare animasyon çizimi için yararlıdır.

Soğan zarı ayarları, soğan zarları etkinleştirildiğinde önceki ve sonraki karelerin nasıl görüneceğini belirler. (Bkz. Zaman çizelgesi paneline genel bakış.)

 1. Zaman Çizelgesi panelini açın ve Soğan Zarı Ayarları'nı seçin.

 2. Aşağıdakiyle ilgili seçenekleri belirtin:

  Soğan Zarı Sayımı

  Geride ve ileride kaç kare görüntüleneceğini belirtir. Metin kutularına Çerçeveler Öncesinde (gerideki kareler) ve Çerçeveler Sonrasında (ilerideki kareler) değerlerini girin.

  Kare Aralığı

  Görüntülenen kareler arasındaki kare sayısını belirtir. Örneğin, 1 değeri bitişik kareleri, 2 değeri de iki ayrı kare olan konturları görüntüler.

  Maks Opaklık

  Geçerli zamanın hemen öncesi ve sonrasında kareler için opaklık yüzdesini ayarlar.

  Min Opaklık

  Soğan zarı kareler kümelerinin öncesi ve sonrasında son kareler için opaklık yüzdesini ayarlar.

  Karışım Modu

  Karelerin çakıştığı alanların görünümünü ayarlar.

  Photoshop Soğan zarı oluşturma
  Soğan zarı oluşturma

  A. Ardında tek kare olan geçerli kare B. Öncesinde ve sonrasında birer kare olan geçerli kare C. Öncesinde tek kare olan geçerli kare 

Çok katmanlı animasyon açma

Önceki Photoshop sürümünde çok katmanlı Photoshop (PSD) dosyaları olarak kaydedilmiş animasyonları açabilirsiniz. Katmanlar, Zaman Çizelgesi panelinde yığınlama sırasına göre yerleştirilir; en alttaki katman ilk kare olur.

 1. Dosya > Aç'ı seçin ve açılacak Photoshop dosyasını seçin.
 2. Katmanlar panelinde animasyon için istediğiniz katmanları, ardından da panel menüsünden Katmanlardan Kareler Oluştur'u seçin.

  Animasyonu düzenleyebilir, animasyonlu GIF olarak kaydetmek için Web İçin Kaydet komutunu kullanabilir ya da bir QuickTime filmi olarak kaydetmek üzere Video Görüntüsü Oluştur komutunu kullanabilirsiniz.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi