Adobe Güvenlik Bülteni

Adobe Orijinal Hizmeti İçin Güvenlik Güncellemeleri | APSB21-81

Bülten No

Yayınlandığı Tarih

Öncelik

APSB21-81

14 Eylül 2020

3

Özet

Adobe, Windows ve macOS için Adobe Orijinal Hizmeti güncellemeleri yayınladı.Bu güncelleme, geçerli kullanıcı bağlamında ayrıcalık yükseltmesine neden olabilecek kritik bir güvenlik açığı sorununu gidermektedir.

Etkilenen Sürümler

Ürün

Sürüm

Platform

Adobe Orijinal Hizmeti

7.3 ve önceki sürümler

Windows ve macOS

Not:

Sisteminizde kurulu olan Adobe Orijinal Hizmeti sürümünü doğrulamak için lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz:   

Windows makineler için:

  •  C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient dosyasına gidin
  • AdobeGCClient.exe üstüne sağ tıklayın ve «Özellikler» ögesini seçin.
  • “Ayrıntılar” sekmesinde Dosya Sürümünü görebilirsiniz.

MAC makineler için:

  • /Library/Application Support/Adobe/AdobeGCClient/ dosyasına gidin
  • AdobeGCClient ögesine sağ tıklayıp Get Info ögesini seçin. 
  • Dosya Sürümü, ilgili sürüm etiketinde görülebilir

Çözüm

Adobe, bu güncellemeleri şu öncelik derecelerine göre sınıflandırır.

Ürün

Sürüm

Platform

Öncelik Derecelendirmesi

Adobe Orijinal Hizmeti      

7.4

Windows ve macOS

3

Not:

Adobe Orijinal Tutarlılık Servisi, sunucu internete bağlı olduğunda düzenli aralıklarla otomatik olarak çalışan bir kendini güncelleme mekanizmasına sahiptir.  Adobe Orijinal Tutarlılık Servisi ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen bu adresi ziyaret edin.

Güvenlik açığı detayları

Güvenlik Açığı Kategorisi

Güvenlik Açığı Etkisi

Önem Derecesi

CVSS baz skoru 

CVE Numaraları

Yanlış İzinlerle Dizinde Geçici Dosya Oluşturma

(CWE-379)

Ayrıcalığı Yükseltme

Kritik 

7.3

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-40708

Teşekkür

Adobe, Topsec Alpha Ekibinden (yjdfy) CQY’ye bu sorunları bildirdiği ve müşterilerimizi korumaya yardımcı olmak adına Adobe ile çalıştığı için teşekkürlerini sunar. 

 

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın