API/Yerleşik Gönder Sayfası Yükseltmesi

2017'nin 4. çeyreğinde klasik Gönder ve İçerik Oluşturma sayfaları kullanımdan kaldırılacak ve artık Adobe Sign sisteminde yer almayacaktır.

Sistemde yapılacak bu değişiklik öngörülerek Gönder ve İçerik Oluşturma sayfalarının yerleştirilmesi yöntemiyle çalışan entegrasyonlarda yeni deneyime geçilmesi gerekir. Bu entegrasyonlar arasında MS Dynamics için Adobe Sign gibi standart Adobe Sign paketlerinden belirli uzmanlık alanlarında kullanılmak üzere kullanıcılar tarafından özel olarak oluşturulmuş API çözümlerine kadar çeşitli uygulamalar bulunur.

Yerleştirilen sayfa değiştirildiğinde Gönderme ve İçerik Oluşturma işlemlerinin yalnızca görünümü ve hissi değiştirmez, çok daha fazla özelliğe de erişim sağlanır. Kullanıcılara çeşitli yeni özellikler sunulacak ve eski teknolojiler yerlerini daha güçlü çözümlere bırakacaktır.

2017'nin 2.çeyreğinde yeni Gönderme/İçerik Oluşturma deneyiminin standart olarak kullanıma sunulması planlanan bu değişiklikle yeni hesaplarda klasik sayfaları görüntüleme seçeneği de kaldırılacaktır.  Tüm kullanıcıların yeni deneyime geçeceği öngörülen 2017'nin 4. çeyreğindeyse klasik sayfalar tamamen kullanımdan kaldırılacaktır.


Gönder Sayfası

Gönder sayfası Adobe Sign hizmetinin en önemli işlevlerinden biridir. Yeni deneyime yükseltildiğinde işlevsellik ve bazı olası süreç farklılıkları bakımından büyük değişiklikleri beraberinde getirecektir.

Kullanıcılar tek bir özel durum dışında klasik görünümde yaptıkları her eylemi yine gerçekleştirebilecektir. Ancak Hesap Yöneticisinin kararına göre etkinleştirebileceği ek seçenekler de mevcuttur.

Dikkate değer bu özel durumda, Yazılı İmza iş akışında (klasik Faks iş akışının yerine geçen) Gönderen, belgeyi doğrudan bir telefon numarasına gönderememektedir.


Görünüm ve His

Gönderenler için yeni sayfanın görünüm ve hissi en çarpıcı değişiklik olacaktır.  Yeni sayfada klasik özelliklerin tümü mevcut olsa da yalnızca tarama için sunulan yeni görsel alan kullanıcıların işlemlerinin yavaş ilerlemesine yol açabilir ve süreçte daha önemli bir yer kapsayabilir.

Bununla birlikte, genel olarak korunan sayfa mizanpajı "yeniliğin" getirebileceği etkiyi azaltacak ve sözleşme gönderme uygulamasının (yeni özellikler sunulduğu halde) mekanik olarak değişmediğini gören kullanıcılar yeni işleve hemen alışabilecektir.

Aşağıda iki deneyimin yan yana karşılaştırması verilmiştir.  Görüntülerin ayrıntılar görülemeyecek kadar küçük olmasına karşın, temelde çerçevenin korunduğunu görebilirsiniz.

İnce ayrıntıları görmek için sayfalar dört işlevsel bölüme ayrılmıştır:

 • Alıcılar
 • Mesaj
 • Dosyalar
 • Seçenekler


Alıcı bölümündeki değişiklikler

Gönder sayfasının en üst bölümünde imza döngüsü veya alıcı listesi ve sözleşmeyle nasıl etkileşim kuracakları belirtilir. Aşağıda, üstte klasik sayfayı, altta ise yeni sayfayı görebilirsiniz.

Varsayılan iş akışı değişikliği, temel imza akışının Sıralı (Sırayla Tamamlanan) veya Paralel (Herhangi Bir Sırada Tamamlanan) olup olmayacağını belirler.

Seçenek, Alıcı listesinin üst kısmına taşındı, seçenekleri belirten daha açıklayıcı bir metin oluşturuldu ve grafik bakımından yapılan "değişim" ile hangi seçeneğin işaretleneceği daha anlaşılabilir bir hale getirildi.

Ayarda işlevsel olarak değişiklik yapılmadı.

Not:

İmza akışı sıralı olarak belirlendiğinde imzalayan dizininin imzalayanlar rolünün sol tarafında görüntülendiğini göreceksiniz.

İmzalama akışı paralel olarak belirlendiğindeyse tüm imzalayanlara belgeye aynı anda erişim hakkı verildiğinden dolayı imzalayan dizini kaldırılır.

"Ben imzalayacağım" seçeneği, Gönderenin kendisini sözleşmeye ilk veya son imzalayan konumunda Alıcı olarak eklemesini sağlar.

"Beni Ekle" adını alan seçeneğin yeri, Alıcı listesinin altından Alıcı yığınının sağ üst köşesine taşındı.

Beni Ekle bağlantısı, işlevsel olarak Gönderenin Alıcı yığınına sadece ilk veya son imzalayan olarak değil, herhangi bir konumda eklenmesini sağlar.


Alıcı Bölümüne eklenen özellikler

Yeni Gönder sayfası, Delege Eden adını alan diğer Alıcı rolünü destekler.

Delege Eden rolü, İmzalayan veya Onaylayanın önceden kesin olarak bilinmemesi durumunda Gönderenin sözleşme oluşturmasını sağlar.  Delege Eden belirlenmiş bir kişidir ve Sözleşmeyi nihayetinde son Alıcıya aktarır.

Alıcı rolleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için burayı tıklatın

Hesap Yöneticisi, Hesap > Hesap Ayarları > Gönderme Ayarları > İzin Verilen Alıcı Rolleri alanına giderek Delege Eden rolünü etkinleştirebilir

Önceki kimlik doğrulama metodolojisinde, Alıcılar iç veya dış sınıflandırmalarına göre gruplanıyor ve kimlik doğrulama tüm gruba göre uygulanıyordu.

Uygulama yine Hesap Yöneticisinin iç ve dış Alıcılar için kimlik doğrulama yöntemlerini ayarlamasına izin veriyor.

Yöneticiler artık Gönderenlerin varsayılan kimlik doğrulama yöntemini her alıcıya göre etkinleştirilen yöntemler listesinden değiştirmesini sağlayabilir.

 

Hesap Yöneticileri, varsayılan kimlik doğrulama yöntemlerini yapılandırabilir ve Hesap > Hesap Ayarları > Gönderme Ayarları > Kimlik Doğrulama Yöntemleri alanında Gönderen ayarlarını etkinleştirebilir

Gönderenler, belgeleri imzaya veya onaya göndermeden önce imzalama süreci boyunca her Alıcı için ayrı bir mesaj oluşturabilir. Özel mesajlar etkinleştirilmişse gönderenler Özel bir mesaj ekle düğmesini tıklatabilir.

Özel mesaj iletişim kutusuna Alıcıya yönelik özel bir mesaj girilebilir.

Özel mesaj, alıcıya gönderilen "Lütfen İmzalayın" başlıklı e-postadaki genel mesaja da eklenebilir. 

Özel mesaj, isteğe bağlı olarak imzalama deneyimi içinde görülebilir.

Özel mesaj oluşturma özelliği varsayılan olarak devre dışı bırakılmıştır.

Hesap Yöneticileri, bu özelliği Hesap > Hesap Ayarları > Gönderme Ayarları > Alıcılara Gönderilen Özel Mesajlar alanında etkinleştirebilir

Alıcının imzalama ortamı içinde özel mesajı okuması, özellik etkinleştirildiğinde varsayılan olarak etkinleştirilir.

Hesap Yöneticileri Hesap > Hesap Ayarları > İmza Tercihleri > Diğer Ayarlar alanında bu işlevi devre dışı bırakabilir

Alıcı grubu, birden çok ekip üyesinin tüm grup adına imzalama veya onaylama yetkisine sahip olmasını sağlar. Tek imzalama adımı olarak bir "alıcı grubu" ekleyin, ardından bu gruba birden çok alıcı ekleyin.

Listedeki alıcılarından herhangi biri sürece katılabilir; böylece işlemleriniz sadece bir kişi için bekletilmemiş olur.  Alıcı grupları imzalayanlar veya onaylayanlar olarak tanımlanabilir. Kimlik doğrulama yöntemleriyse gereken şekilde her üye için tek tek belirtilebilir.

Alıcı grubu özelliği, Adobe Sign – Enterprise hesapları için otomatik olarak etkinleştirilir.

Karma iş akışları, paralel imzalayanların kullandığı bir veya birkaç adımı içeren sıralı bir iş akışı oluşturulmasını sağlar.

Aşağıdaki resimde, 2 numaralı imza adımının üç Alıcı içerdiği görülmektedir.

Söz konusu üç Alıcının hepsine, ilk Alıcının imzasını uygulamasının ardından aynı anda bildirim gönderilir. Sürecin üçüncü imza adımına geçilebilmesi için üç alıcının da imzasını uygulaması gerekir.

Hesap Yöneticileri, Hesap > Hesap Ayarları > Gönderme Ayarları > İmzalama Sırası alanından karma iş akışlarını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir


Mesaj bölümündeki değişiklikler

Mesaj bölümü, Sözleşmenin adının tanımlandığı ve genel mesajın (tüm Alıcılara gönderilen mesaj) yazıldığı alandır.

Aşağıda, solda klasik mesaj bölümünü, sağda yeni deneyimi görebilirsiniz. 

Alıcı Dili seçme aracı, Alıcı e-postası için kullanılacak olan dili ve imza döngüsünde ekranda görüntülenecek yönergeleri belirler.

Dil listesinin daha önce "Dil" olan adının "Alıcı Dili" olarak değiştirilmesiyle Gönderenlerin ayarlar işlevini daha net anlamaları sağlanıyor.

Klasik mizanpajda Mesaj bölümünde yer alan açılır liste, yeni deneyimde Seçenekler bölümüne taşındı.

Ayarda işlevsel olarak değişiklik yapılmadı.

Mesaj Şablonu seçme aracının yeri ve gösterge metni değiştirildi.

Klasik sayfa mizanpajında, varsayılan olarak uygulanan metnin adı Mesaj etiketinin yanına metin olarak ekleniyor ve Gönderenlerin farklı bir şablon seçebilmeleri için metnin yanında tıklatılabilir bir "değiştir" bağlantısı yer alıyordu.

Yeni Gönder sayfasında, şablon seçme aracı, Mesaj bölümünün sağ üst köşesine alındı ve metin, "Mesaj Şablonu" statik değeriyle değiştirildi.

 

Yeni Gönderme deneyiminde, Mesaj Şablonu seçme aracı, farenizi şablon adlarından birinin üzerine getirdiğinizde şablonun sağ tarafında görünecek şekilde geliştirildi.


Dosyalar bölümündeki değişiklikler

Dosyalar bölümü, Sözleşmeye belge dosyalarının eklendiği alandır.

Adobe Sign, dosya eklemek için "sürükleme ve bırakma" yöntemini, uygulama içi kitaplığı, Gönderenlerin yerel sisteminden dosya yüklenmesini, Box, Dropbox ve diğer uygulamaları destekler.

Aşağıda, üstte klasik dosya bölümünü, altta yeni deneyimi görebilirsiniz. Her iki bölümde de tıklatılabilir bağlantının sağ tarafında bölümlerin kendilerine ait genişletilmiş seçeneklerden bir grup görüntülenir.

Tıklatılabilir yükleme/ekleme seçeneklerinin tümü, temel Gönder sayfasından (Dosya Ekle bağlantısı tıklatıldığında tetiklenen) açılır pencereye taşındı.

Not:
 • Harici dosya kaynakları (Box, Google Drive vb.) Doğrudan servis sağlayıcıyla bağlantı kurar ve Gönderenlerin bu hizmette kimliklerini açıkça doğrulamaları gerekir
 • Evernote yeni deneyimde artık yükleme seçeneği olarak desteklenmiyor.

İmza Alanlarını Önizle ve Ekle, eklenen dosyaların imza ve form alanlarının eklenebildiği veya düzenlenebildiği İçerik Oluşturma ortamına yönlendirilmesi için kullanılan bir seçenektir.

Bu seçeneğin "Önizleme, imza yerleştirme ve form alanı yerleştirme" olan metin etiketi başlığı "İmza Alanlarını Önizle ve Ekle" olarak değiştirildi.

Seçeneğin klasik sayfanın alt orta kısmında bulunan yeri yeni deneyimde alt sol köşeye taşındı.

Seçeneğin işlevlerinde değişiklik yapılmadı.


Seçenekler bölümündeki değişiklikler

Seçenekler bölümü, Mesaj ve Dosyalar bölümlerinden sağ tarafında yer alır. 

Bu bölümün görünümü, Hesap Yöneticisinin Gönderen yapılandırması için etkinleştirdiği seçeneklere bağlı olarak hesaptan hesaba farklılık gösterir. 

Aşağıdaki görüntülerde sol tarafta klasik sayfa, sağ tarafta yeni sayfa olmak üzere tüm seçenekler görülmektedir.

Son Tamamlanma Tarihinin yeri, Seçenekler panelinin üst kısmından Parola ayarının hemen altına taşındı.

İlgili metin, "Bu belge için sona erme tarihi ayarla" seçeneğinden "Son Tamamlanma Tarihi" olarak değiştirildi.

Ayarda işlevsel olarak değişiklik yapılmadı.

Parolayla Koruma seçeneği, Seçenekler bölümünün üst kısmına taşındı ve seçeneğin "İmzalanan PDF'yi açmak için kullanılacak parolayı belirle" olan ilgili metin "Parolayla Koruma" olarak değiştirildi.

Ayrıca özellikte, Gönderenin "Parolayı göstermesine" izin vererek parola girerken zorluklarla karşılaşmamasını sağlayan geliştirmeler de yapıldı.  

Bunun yanı sıra, parolalar eşleşmediğinde, ikinci parola alanı parola uyumsuzluğunu belirten kırmızı bir renk alıyor. 

"Yazılı" imza türü, klasik "Faksla İmzala" seçeneğinin yerini aldı.

Gönderenler için iki önemli değişiklik bulunuyor:

 • Belge önceden doldurulan içeriği kabul edecek şekilde tasarlandığında önceden doldurulan alanları Gönderen girebiliyor
 • Telefon numaraları, artık Alıcı alanındaki e-posta adreslerinin yerine kullanılamıyor

İmzalayanlara mümkün olduğunda Elektronik imza sürecinden yararlanan daha gelişmiş bir deneyim sunuluyor ve geri gönderilen belgenin yüksek kaliteli olması sağlanıyor.

Yazılı imza türü hakkında daha fazla bilgi için burayı tıklatın.


Seçenekler Bölümüne eklenen özellikler

Hatırlatıcılar gönderim sonrası sayfasından taşınarak Seçenekler bölümüne eklendi ve bu sayede Gönderenlerin Gönder sayfasında tüm Sözleşmeyi yapılandırabilmesi sağlandı.

Alıcı Dili alanı yeni bir özellik olmasa da Seçenekler bölümüne yeni taşındı.

Bu özellik, klasik sayfa mizanpajındaki Mesaj bölümünden taşınan özelliğin aynısıdır.


İçerik Oluşturma Ortamı

İçerik Oluşturma ortamı, kullanıcı tarafından oluşturulan kitaplığın temelini oluşturur.  Yeni ortam, şablon oluşturan kullanıcılara alan uygulayıp yönetmeleri ve belgenin son halinin yüksek kaliteli olabilmesi için kullanılan araçlara erişebilmeleri için çok daha mükemmel bir mizanpaj sunuyor.


Görünüm ve His

İçerik Oluşturma ortamında, araçların daha iyi görünmesi ve daha kolay erişilebilmesi için yapılan değişiklikler daha çok yapısal değişikliklerdir.  

İçerik Oluşturma ortamının hem Klasik hem de Yeni versiyonlarında iki arabirim bulunur:

 • "Geçici" arabirim
  • Şuradan başlatılır: 
   • Önizleme, imza yerleştirme veya form alanı ekleme kutusu işaretlendiğinde Gönder sayfasından
   • Taslak durumundaki Sözleşmelerde düzenle bağlantısı tıklatılarak Yönet sayfasından
  • Katılımcıların kimlikleri e-posta adresleriyle (Gönder sayfasından içe aktarılan) açık bir şekilde tanımlanır
  • Şablon özellikleri sabittir ve ayarlanamaz
 • Şablon oluşturma arabirimi
  • Şuradan başlatılır:
   • Kitaplığa Şablon Ekle bağlantısı tıklatılarak Pano sayfasından
   • Bir kitaplık şablonunun düzenle bağlantısı tıklatılarak Yönet sayfasından         
  • Katılımcılar, "Katılımcı 1" ile "Katılımcı N" arasında tanımlanır
  • Şablon özellikleri görüntülenir – Şablonun adı ve şablon dağıtımı düzenlenebilir

Aşağıda, klasik mizanpaj solda olmak üzere iki ortamı yan yana görebilirsiniz:

Sayfa Mizanpajı Değişiklikleri

Belgeye yerleştirebileceğiniz farklı alanların tümü alanlar bölümünde yer alır.  Bu alanların çoğunun İmza, İmzalayanın Adı ve Köprü gibi özel bir amacı bulunur.  Genel alanlar Veri Alanları bölümünde yer alır ve Metin kutusu içerir.

Alanlar bölümü, form üzerinde çalışmak için daha geniş bir alan sağlamak amacıyla ekranın üst kısmından sağdaki bölmeye taşındı.

Alanlarda işlev bakımından hiçbir değişiklik yapılmadı.

Sayfanın üst kısmında, üç alan aracı bulunur:

 • Hizalamak için Yasla: Kılavuz alanının herhangi bir tarafına hizalamak için dört seçenek vardır
 • Boyutlandırmak için Yasla: Kılavuz alanının enine, boyuna veya her ikisine yaslamak için üç araç vardır
 • Alana git: Tüm alanları alan adına göre alfabetik olarak listeler ve imleç odağını seçtiğiniz alana yönlendirir

Bu alanlar, bir düğme altında gizlenen açılır bölüm yerine artık kalıcı olarak gösteriliyor.

Bu araçların işlevlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı

Alan Şablonuna erişim, Gönderenin yüklenen herhangi bir belge için bir form alanı kaplaması uygulamasını sağlar.

Özellik şimdi şablonun seçilebileceği açılır bir alanı tetikliyor ve alanlar bölümünün üzerine bir kaplama yerleştirmek yerine kayboluyor.

Şablon seçme aracında işlev bakımından değişiklik yapılmadı.

Yakınlaştırma Özelliği, belgeyi Adobe Sign penceresinin içinde büyütmenizi veya küçültmenizi sağlar.

Pencerenin üst kısmında Artı – Eksi ölçeği şeklinde yer alan özellik sayfanın alt kısmına taşınarak Artı – Eksi simgeleri eklendi.

Özelliğin işlevlerinde değişiklik yapılmadı.

Sayfa seçimi, kullanıcının bir sayfa seçip bu sayfayı görüntülenebilir alana getirmesini sağlar.

Özelliğin sol tarafta minik resimlerle gösterilen yeri, sayfanın alt kısmında gönderenin okları kullanarak sayfanın üstüne veya altına gidebileceği veya bir sayfa numarası girerek doğrudan istediği sayfaya geçebileceği, daha hassas kontrol sağlayan bir konuma taşındı.

Alanları Sıfırla bağlantısı, geçerli İçerik Oluşturma oturumunda eklenen tüm alanlardaki formu temizler.  Şablon İçerik Oluşturma ortamında açılmadan önce belgenin parçası olan alanlar değişmeden kalır veya silinmişlerse tekrar eklenir.

Gönder düğmesi İçerik Oluşturma sürecini sonlandırır ve Sözleşmeyi ilk alıcıya gönderir.

Bu nesnelerin her ikisi de sayfanın sağ üst köşesinden sağ alt köşesine taşındı.

Nesnelerde işlev bakımından değişiklik yapılmadı.

Metin etiketleri veya Acrobat alanları bulunan yeni bir belge yüklendiğinde Adobe Sign, hata (geçersiz font boyutu, dairesel hesaplanmış ifadeler vb.) olmadığından emin olmak için tüm alan özelliklerine doğrulama uygular.  Hatalar bulunduğunda hata sayısını ve gezinme simgelerini gösteren bir afiş görüntülenir, böylece alan hataları arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz. 

Aşağıda sosyal güvenlik numarasını kontrol eden doğrulama kuralına sahip bir form alanı örneği bulunmaktadır, ancak varsayılan değer metin olarak verilmiştir.

Sağdaki Sonraki Hata düğmesini tıklattığınızda alanın üst kısmında açıkça belirtilen doğrulama hatasıyla birlikte hata veren yeni alan açılır.

Şablon Oluştur arabirimindeki değişiklikler

Şablon özellikleri, şablon adını değiştirmenizi, kaydettiğiniz şablonun hangi tür (Belge veya Form Alanları) olacağını belirlemenizi ve belgenin nasıl dağıtılacağına (kişisel kullanım, grup kullanımı veya hesap genelinde kullanım) karar vermenizi sağlar.

Şablon özelliklerine erişim bağlantısı, sayfanın üst kısmına taşınarak form alanlarının hemen üst kısmında, sağ bölmede daha dikkat çeken bir yere yerleştirildi.

Şablon Özelliklerindeki ayar gruplarında işlev bakımından değişiklik yapılmadı.

Alıcılar açılır listesinde, Sözleşmenin farklı katılımcıları sıralanır.  Şablon Oluştur arabiriminde, alıcılar "Katılımcı 1" ile "Katılımcı N" arasında tanımlanır.

Geçici arabirimde, sözleşme alıcıları zaten tanımlanmıştır ve her alıcının e-posta adresi "Katılımcı" yer tutucularının yerine girilmiştir.

Her iki durumda da katılımcı listesi hangi alanların hangi alıcılara atandığını görüntülemek için bir yol sağlar.  Listeden bir katılımcı seçildiğinde, bu kişiye atanan alanlar sayfada açık renkle gösterilirken diğer tüm alanlar soluklaşır.

Ayrıca, katılımcı listesi alanın atanması gereken tarafı belirtmek için alan yerleştirme sırasında da kullanılabilir.  Katılımcı 2 seçildikten sonra alan numarası yerleştirildiğinde, bu alanlar otomatik olarak 2. katılımcıya atanmış olur.

Klasik ortamda "Katılımcıları Seç" olan alanın adı "Alıcılar" olarak değiştirildi.

Açılır alan, pencerenin sol üst köşesinden form alanlarının hemen üzerine, sağdaki bölmeye taşındı.

Katılımcı listesinde işlev bakımından değişiklik yapılmadı.

"Geçici" arabirimdeki değişiklikler

Gönderenler artık Gönderme işleminde bir şablon oluşturarak Kitaplığa kaydetme seçeneğini kullanabilir.  Bu şekilde şablon hem kaydedilir hem de Yönet sekmesinden tam olarak düzenlenebilir.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın