Hesap Paylaşım özelliği; ekip, kurum ve işletme hizmet düzeylerinde kullanılabilir.

Kullanıcı içerik paylaşımına genel bakış

Adobe Sign varsayılan olarak bir kullanıcının içeriğini; görüntülemek veya bu içerikle etkileşime geçmek için açık bir şekilde davet edilmeyen diğer tüm kullanıcılara karşı korur.

Sözleşmeler dolaylı olarak tüm alıcıları içerir.  Kitaplık belgeleri, şablon özelliklerinde açık bir şekilde paylaşılır.

Ancak, çoğu kuruluşta gözlemci doğrudan dahil olmadan işlemlerin gözetimini gerektiren roller veya grup içindeki tüm işlemler hakkında genel bir farkındalığa sahip olması gereken aracı grupları bulunur.

Kullanıcı içeriği paylaşımı, bir kullanıcının veya grubun içeriğini başka bir kullanıcı veya grupla paylaşmasını sağlar.

İki tür kullanıcı içerik paylaşımı mevcuttur:

 • Genel: Yalnızca Kullanıcı Görünümü
 • Gelişmiş: İsteğe bağlı Değiştir ve Gönder seçeneğinin bulunduğu Grup ve Kullanıcı Görünümü
  • A Kullanıcısı, içeriğini X Kullanıcısı ile paylaştığında:
  • Grup Paylaşımı etkinleştirilir
   • A Kullanıcısı, içeriklerini N Grubuyla paylaştığında:
    • N Grubundaki tüm üyeler, A Kullanıcısının Yönet sayfasındaki tüm içeriği görüntüleyebilir
    • N Grubunun tüm üyeleri, A Kullanıcısı için oluşturulan paylaşımda (Gönder ve/veya Değiştir) yetkiye sahiptir
   • N Grubunu A Kullanıcısı ile paylaşıldığında:
    • A Kullanıcısı, N Grubundaki tüm kullanıcıların içeriğini görebilir
    • A Kullanıcısı, N Grubundaki tüm üyeler için sözleşmeleri (yapılandırıldığı şekilde) Gönderme ve/veya Değiştirme yetkisine sahiptir

Gelişmiş paylaşım, şu anda yalnızca kurumsal düzeydeki hesaplar tarafından kullanılabilir. Gelişmiş paylaşımı etkinleştirmek isteyen yöneticiler, hesaplarını dönüştürmek için başarı yöneticileriyle iletişime geçmelidir.

Not:

Bir hesap gelişmiş paylaşıma dönüştürüldüğünde genel paylaşıma geri döndürülemez. Bu tek yönlü bir süreçtir.


Kullanılabilirlik

Genel paylaşım tüm çok lisanslı paketler için geçerlidir.

 • Genel paylaşımda 100 adet "paylaşılan" hesap ve 100 adet "benimle paylaşılan" hesap limiti bulunur

Gelişmiş paylaşım, yalnızca kurumsal müşterilere sunulur.

 • Gelişmiş paylaşımda "paylaşılan" hesap ve "benimle paylaşılan" hesaplar için varsayılan değer 500'dür (her bir kategori için ayrı ayrı)
  • Her iki durumda da 500'den fazla paylaşıma ihtiyacınız varsa başarı yöneticinizle iletişime geçin

Bireysel hesaplar, Yönet sayfasından yalnızca bireysel öğeleri paylaşabilir.

Ücretsiz hesaplarda, içerik paylaşımı desteklenmez.


Kullanıcı Arabirimi

Genel paylaşım

Genel paylaşım modeli altındaki kullanıcılar, Kişisel Tercihler bölümünde paylaşımlarını belirleyebilir, inceleyebilir ve iptal edebilir. Tüm kullanıcılara (yöneticiler dahil) aynı deneyim sunulur.

Biri gelen paylaşımlar (Diğer Hesapları Görüntüle), diğeri de giden paylaşımlar (Hesabımı Paylaş) için olmak üzere iki ayrı sayfa bulunmaktadır:

Genel paylaşım kullanıcı arabirimi

Kullanıcılar, artı simgesine tıklatarak ve paylaşımı oluşturmak istedikleri kullanıcı için bir e-posta girerek paylaşım isteğinde bulunur.

Genel paylaşım - görüntüleme isteği

Paylaşım isteğinde bulunulduğunda istenen kullanıcı, daveti kabul edene veya reddedene kadar "Beklemede" durumunda kalır.

Genel arabirim - bekleyen istekler


Gelişmiş paylaşım

Bir hesap gelişmiş paylaşıma dönüştürüldüğünde kullanıcı arabirimi iki ayrı sayfadan Paylaşım Durumu adı verilen sekmeli bir sayfaya geçer:

Gelişmiş paylaşım - menüye gitme

İki sekme, genel paylaşım kuralları altında kullanılan iki sayfaya hizalanır:

 • Hesabımı Paylaştığım Kişi > Hesabımı Paylaş
 • Benimle Paylaşılan > Diğer Hesapları Görüntüle

Kullanıcılar, artı simgesini tıklatarak paylaşımlar oluşturur. Bu simge, kullanıcının bir e-posta adresi girmesini veya geçerli hesap kullanıcısı ve grup nesneleri listesinden kullanıcı veya grup seçmesini sağlayan bir açılır pencere açar.

 • Grup adının sağındaki ok, kullanıcıları listelemek için grupları genişletir
 • Artı simgesi, kullanıcıyı/grubu paylaşım isteğine ekler (üst giriş alanında)
Gelişmiş paylaşım - grup paylaşımı

 

Paylaşım için kullanıcıları/grupları belirledikten sonra istekte bulunan kişi paylaşımda geçerli olmasını istediği izinleri (Gönder ve/veya Değiştir) tanımlayabilir:

foo

Hesap yöneticileri, bir onay gerektirmeden Adobe Sign hesaplarında kendi kullanıcıları ve diğer kullanıcılar arasında tam olarak bir paylaşım oluşturabilir.

Grup yöneticileri, bir onay gerektirmeden Adobe gruplarında kendi kullanıcıları ve diğer kullanıcılar arasında tam olarak bir paylaşım oluşturabilir.

Grup yöneticileri, grupları dışındaki bir kullanıcı veya grupla paylaşım oluşturmaya çalıştığında "Bekleyen" durumunda bir paylaşım oluşturmuş olurlar.  Paylaşımın oluşturulması için diğer kullanıcının açık bir şekilde isteği onaylaması (kabul etmesi) gerekir.

 • Bir Gruba yönelik paylaşım isteğinde bulunulduğunda bekleyen paylaşımları kabul eden veya reddeden grup yöneticilerine e-posta gönderilir.

Yönetici olmayan kullanıcılar (yapılandırılmış denetim seçeneklerine bağlı olarak), diğer taraf paylaşım isteğini kabul edene veya reddedene kadar "Bekleyen" durumunda kalan bir paylaşım isteğinde bulunabilir.

Gelişmiş paylaşım - bekleyen istek


Grup paylaşımı

Yöneticiler (gelişmiş paylaşım kuralları altında), yönetici oldukları grubu paylaşabilir ve gruba (ve kullanıcılarına) bağlı paylaşımları yönetebilir.

Grup paylaşımı, kullanıcı paylaşımlarına genel olarak benzer. Ancak grup, daha kapsayıcı bir alandır ve bir grup paylaşımı yapıldığında kullanıcılar ilgili gruptaki tüm kullanıcıların içeriklerine erişebilir.

Bir kullanıcı gruptan kaldırılırsa bu kullanıcının içeriği artık grupta olmadığı için görünmez ve erişilemez.

Grup yöneticisi olarak Grup düzeyinde paylaşıma erişmek için:

 • Grup Yöneticisi kullanıcınızda oturum açın
 • Grup > Kullanıcı Grubum > Paylaşım Durumu öğesine gidin
Grup Paylaşımı durumuna gitme

Not:

Bir grup kendisiyle paylaşılarak gruptaki tüm kullanıcıların bireysel paylaşımlar tanımlamak zorunda kalmadan gruptaki diğer tüm kullanıcıları tam olarak görüntülemesi sağlanabilir.

Hesap yöneticileri, hesaptaki tüm grupların paylaşımlarını yönetebilir ve başka bir kullanıcının kabul etmesini gerektirmeden gruplar arasında tam olarak paylaşım oluşturabilir.

Hesap yöneticisi olarak grup paylaşımına erişmek için:

 • Hesap > Gruplar > {Paylaşmak istediğiniz grubu seçin} öğesine gidin
Bir grup seçin

Grup menüsü yüklendiğinde Paylaşım Durumu öğesini tıklatın

Grup paylaşımı - grup paylaşım durumu


Hesaplar arasındaki paylaşımları yönetmek için ek denetimler

"Bekleyen" paylaşımın göndericisi, paylaşım isteğini şu şekilde hedef kullanıcıya yeniden gönderebilir:

 • Paylaşım arabirimine gidin
 • Yeniden göndermek izlediğiniz paylaşımı bir kez tıklatın
 • Paylaşım İsteğini Yeniden Gönder bağlantısını tıklatın
 • Hedef kullanıcıya otomatik olarak bir e-posta gönderilir
Paylaşım isteğini yeniden gönderme

Bir kullanıcı paylaşım isteğinde bulunduğunda hedef kullanıcı (veya Gruplar söz konusuysa grup yöneticisi), paylaşımı onaylama bağlantısı içeren bir e-posta alır:

Paylaşım isteği e-postasını kabul etme veya reddetme

Alternatif olarak, bir kullanıcı uygulamadaki bir isteği aşağıdaki şekilde kabul edebilir veya reddedebilir:

 • Paylaşım arabirimine gidin
 • Kabul etmek veya reddetmek istediğiniz beklemede olan isteği bir kez tıklatın
 • Kabul Et veya Reddet öğesini tıklatın
Paylaşım isteğini kabul etme veya reddetme

Her iki paylaşım modelinde de taraflardan biri istediği zaman paylaşımı iptal edebilir:

 • Paylaşım arabirimlerine gidin
 • İptal etmek istediğiniz paylaşımı bir kez tıklatın
 • Paylaşımı İptal Et bağlantısını tıklatın
Paylaşımı iptal etme

Kullanıcılar/gruplar arasında belirlenmiş bir paylaşıma ilişkin izinler şu şekilde değiştirilebilir:

 • Paylaşım arabirimine gidin
 • Düzenlemek istediğiniz paylaşımı bir kez tıklatarak listenin en üstündeki seçenekleri görüntüleyin
 • İzinleri Değiştir bağlantısını tıklatın
 • İzinleri düzenleyin
 • Kaydet öğesini tıklatın
Paylaşım izinlerini değiştirme


Paylaşılan içeriği görüntüleme

Kullanıcınızla paylaşılan içerik Yönet sekmesinde görüntülenir.

Yönet sayfasının sol üst köşesinde Sözleşmeleriniz öğesinin yanında bir açılır ok görebilirsiniz

 • Sizinle paylaşılan kullanıcıların/grupların listesini görmek için oku tıklatın
 • Görüntülemek istediğiniz kullanıcıyı/grubu seçin
 • Ayrıca tüm paylaşılan içeriği geri döndüren Tüm Paylaşılan Sözleşmeler seçeneğini de belirleyebilirsiniz
Yönet sayfanızdaki aşağı açılır oku seçin

Sayfa yenilenir ve seçilen kullanıcının/grubun Yönet sayfası içeriği görüntülenir:

Paylaşılan hesap başlığı

Not:

Sol taraftaki filtreler (Devam Ediyor, Tamamlandı, Web Formları), içeriğinizi görüntülendiği gibi filtreler.


Gelişmiş paylaşım denetimleri

Gelişmiş paylaşım, kullanıcının paylaşılan bir hesabın sözleşmelerindeki belgeleri ve alanları değiştirmesine olanak tanır (sözleşme hala geçerli olduğu sürece).

Sözleşmelerde değişiklik yapmak için:

 • Yönet sayfasına gidin
 • Görünümü, değiştirilecek sözleşmenin sahibi olan kullanıcı olarak değiştirin
 • Sözleşmeyi bir kez tıklatarak seçin
 • Seçenekleri görüntülemek için seçenekleri genişletin
 • İstediğiniz işlemi tıklatın:
Paylaşılan bir sözleşmeyi değiştirme

Gelişmiş paylaşım, kullanıcının paylaşılan bir kullanıcı adına sözleşme göndermesini sağlar.

Bu sözleşme, hesabın sahibi tarafından gönderilmiş gibi paylaşılan hesaba ait olacaktır.

Sözleşmenin başka bir kullanıcı tarafından paylaşılan hesap üzerinden gönderildiğini yalnızca geçmiş ve denetim günlüğü gösterir.

Paylaşılan bir hesaptan sözleşme göndermek için:

 • Kullanıcınızda oturum açın
 • Ekranın sağ üst köşesindeki adınızı tıklatın ve Hesaplar Arasında Geçiş Yap öğesini seçin
 • Adına gönderim yapmak istediğiniz kullanıcıyı seçin
  • Tamam öğesini tıklatın
Gelişmiş paylaşım - Hesaplar arasında geçiş yapma

Sayfa yenilenir ve sınırlı arabirim görüntülenir.

Sayfanın üst kısmındaki banner, paylaşılan bir hesapta olduğunuzu ve bu hesabın kullanıcısını gösterir.

Banner'ın sağ tarafında sizi hesabınıza yönlendiren bir bağlantı bulunur.

 • Gönder sekmesini tıklatın
 • Sözleşmeyi normalde yaptığınız şekilde yapılandırıp gönderin
Hesaba geçiş yapılır

Sözleşmenin Etkinlik günlüğü, sözleşmenin kullanıcı adına gönderildiğini açık bir şekilde belirtir:

Başka bir hesap adına gönderim esnasında denetim günlüğüne giriş yapılır


Denetimler

Kullanıcı paylaşımına yönelik yönetici denetimleri Hesap Ayarları > Güvenlik Ayarları > Hesap Paylaşımı bölümünde bulunur

 • Paylaşım, tüm Gruplara açılan ayarları genişleterek Hesap düzeyinde yapılandırılabilir
 • Paylaşım, devralınan Hesap düzeyindeki değerleri geçersiz kılarak Grup düzeyinde de yapılandırılabilir.

Temel paylaşım denetimleri, paylaşıma izin verilip verilmediğini ve paylaşımın başlatıldığı yöntemi tanımlar:

 • Hesap paylaşımına izin verme: Hesap paylaşımı arabirimi, yapılandırılan hesap/grup için kullanıcı arabiriminden kaldırılır.
 • Hesabın paylaşılmasına izin ver: Yapılandırılan hesaptaki/gruptaki kullanıcıların başka bir kullanıcının içeriğini görüntüleme isteği gönderebilmelerini sağlar
 • Kendi hesabının paylaşılmasına izin ver: Yapılandırılan hesaptaki/gruptaki kullanıcıların hesaplarını başka bir kullanıcıyla paylaşabilmelerini sağlar
 • Her ikisi: Kullanıcı paylaşım isteğinde ve teklifinde bulunabilir
Yönetici menüsündeki paylaşım denetimleri

Gelişmiş paylaşım, ek bir izin kümesi sunar:

 • Harici hesaplarla: Bu seçenek etkinleştirildiğinde kullanıcılar, hesap içeriklerini diğer Adobe Sign hesaplarındaki kullanıcılarla paylaşabilirler
 • Dahili hesaplarla: Bu seçenek etkinleştirildiğinde kullanıcılar, içeriklerini kendi (aynı) Adobe Sign hesaplarındaki diğer kullanıcılarla paylaşabilirler

Dahili hesaplarla paylaşımı etkinleştirmek iki ek seçeneğe de otomatik izin verir:

 • Gönderme: "Paylaşılan" tarafın, paylaşım yapan taraf adına yeni sözleşmeler gönderebilmesini sağlar
  • Geçmiş ve denetim kaydı, sözleşmenin paylaşım yapan taraf adına "paylaşılan" tarafça gönderildiğini açık bir şekilde gösterir
  • Sözleşme, paylaşım yapan tarafça kendileri göndermiş gibi işleme alınır ve aynı şekilde yönetilir
 • Mevcut işlemleri değiştir: "Paylaşılan" tarafın devam eden sözleşmeleri değiştirmesine izin verir