Kullanıcı Kılavuzu İptal

Hızlı kurulum kılavuzu

 

Adobe Acrobat Sign Kılavuzu

Yenilikler

 1. Ön Sürüm Notları
 2. Sürüm Notları
 3. Önemli Bildirimler

Başlayın

 1. Yöneticiler için hızlı başlangıç kılavuzu
 2. Kullanıcılar için hızlı başlangıç kılavuzu
 3. Geliştiriciler için
 4. Video eğitim kitaplığı
 5. SSS

Yönetim

 1. Admin Console'a Genel Bakış
 2. Kullanıcı Yönetimi
  1. Kullanıcı Ekleme
  2. Kullanıcıları Toplu Olarak Ekleme
  3. Dizinden Kullanıcı Ekleme
  4. MS Azure Active Directory'den Kullanıcı Ekleme
  5. Fonksiyon odaklı kullanıcılar oluşturma
   1. Teknik hesaplar - API odaklı
   2. Hizmet hesapları - Manuel olarak yönlendirilen
  6. Sağlama hataları olan kullanıcıları kontrol etme
  7. Ad/E-posta Adresi Değiştirme
  8. Kullanıcının grup üyeliğini düzenleme
  9. Bir kullanıcının grup üyeliğini grup arayüzü üzerinden düzenleme
  10. Bir kullanıcıyı yönetici rolüne yükseltme
  11. Kullanıcı Kimlik Türleri ve SSO
  12. Kullanıcı Kimliğini Değiştirme
  13. Kullanıcıların Kimliğini MS Azure ile Doğrulama
  14. Kullanıcıların Kimliğini Google Federation ile Doğrulama
  15. Ürün Profilleri
  16. Oturum Açma Deneyimi
 3. Hesap/Grup Ayarları
  1. Ayarlara Genel Bakış
  2. Global Ayarlar
   1. Hesap düzeyi ve kimliği
   2. Kendi Kendine İmzalı İş Akışları
   3. Toplu Halde Gönder
   4. Web Formları
   5. Özel Gönderme İş Akışları
   6. Power Automate İş Akışları
   7. Kitaplık Belgeleri
   8. Sözleşmelerle form verileri toplama
   9. Sınırlı Belge Görünürlüğü
   10. İmzalanan sözleşmenin PDF kopyasını ekleme
   11. E-postaya bağlantı ekleme
   12. E-postaya görüntü ekleme
   13. E-postalara eklenen dosyalar şu şekilde adlandırılır:
   14. Belgelere denetim raporu ekleme
   15. Birden çok belgeyi tek bir belgede birleştirme
   16. İmzalanan belgeyi yükleme
   17. Hesabımdaki kullanıcılar için delegasyon
   18. Harici alıcıların delege etmesine izin verme
   19. İmzalama yetkisi
   20. Gönderme yetkisi
   21. Elektronik Mühür ekleme yetkisi
   22. Varsayılan saat dilimini ayarlama
   23. Varsayılan tarih formatını ayarlama
   24. Birden Çok Gruptaki Kullanıcılar (UMG)
    1. UMG kullanmak için yükseltme
   25. Grup Yöneticisi İzinleri
   26. Alıcıyı değiştirme
   27. Denetim Raporu
    1. Genel Bakış
    2. İşlem doğrulama sayfasında kimliği doğrulanmamış erişime izin verme
    3. Hatırlatıcı ekleme
    4. Görüntüleme olaylarını ekleme
    5. Sözleşme sayfası/ek sayısı ekleme
   28. Ürün İçi Mesajlar ve Rehberlik
   29. Erişilebilir PDF'ler
   30. Yeni içerik oluşturma deneyimi
   31. Sağlık müşterisi
  3. Hesap Ayarları
   1. Logo ekleme
   2. Şirket Ana Bilgisayar Adını/URL'sini özelleştirme
   3. Şirket adı ekleme
  4. İmza Tercihleri
   1. İyi biçimlendirilmiş imzalar
   2. Alıcıların imza eklemesine izin verme
   3. İmzalayanlar adlarını değiştirebilir
   4. Alıcıların kayıtlı imzalarını kullanmasına izin verme
   5. Özel Kullanım Koşulları ve Tüketici Açıklaması
   6. Alıcıları form alanlarında gezindirme
   7. İmzalamayı reddetme
   8. Zaman Dalgaları iş akışlarına izin verme
   9. İmzalayanlardan Unvanlarını veya Şirketlerini sağlamalarını isteme
   10. İmzalayanların ıslak imza yazdırmasına ve yerleştirmesine izin verme
   11. E-imzalama sırasında mesajları gösterme
   12. İmzalayanlardan imzalarını oluştururken mobil cihaz kullanmalarını isteme
   13. İmzalayanlardan IP adresi isteme
   14. Katılım damgasında şirket adını ve unvanı hariç tutma
  5. Dijital İmzalar
   1. Genel Bakış
   2. İndirme ve Acrobat ile İmzalama
   3. Bulut İmzaları ile İmzalama
   4. Kimlik Sağlayıcıları için meta verileri ekleme
   5. Sınırlı Bulut İmza Sağlayıcıları
  6. Elektronik Mühürler
  7. Dijital Kimlik
   1. Dijital Kimlik Ağ Geçidi
   2. Kimlik Kontrolü politikası
  8. Rapor Ayarları
   1. Yeni rapor deneyimi
   2. Klasik rapor ayarları
  9. Güvenlik Ayarları
   1. Tekli Oturum Açma ayarları
   2. Beni Hatırla ayarları
   3. Oturum açma parola politikası
   4. Oturum açma parolası kuvveti
   5. Web oturumu süresi
   6. PDF şifreleme türü
   7. API
   8. Kullanıcı ve grup bilgileri erişimi
   9. İzin Verilen IP Aralıkları
   10. Hesap Paylaşımı
   11. Hesap paylaşım izinleri
   12. Sözleşme paylaşma denetimleri
   13. İmzalayan kimliği doğrulama
   14. Sözleşme imzalama parolası
   15. Belge parolası güvenlik düzeyi
   16. Coğrafi konuma göre imzalayanları engelleme
   17. Telefonla Kimlik Doğrulama
   18. Bilgi Tabanlı Kimlik Doğrulama (KBA)
   19. Sayfa çıkarmaya izin verme
   20. Belge bağlantısı kullanım süresi
   21. Web kancaları/geri çağırmalar için istemci sertifikası yükleme
   22. Zaman damgası
  10. Gönderim ayarları
   1. Oturum açtıktan sonra Gönder sayfasını gösterme
   2. Gönderimde alıcı adını zorunlu kılma
   3. Bilinen kullanıcılar için ad değerlerini kilitleme
   4. İzin verilen alıcı rolleri
   5. Alıcı grupları
   6. Gerekli alanlar
   7. Belge ekleme
   8. Alan düzleştirme
   9. Sözleşmelerde Değişiklik Yapma
   10. Sözleşme adı
   11. Diller
   12. Özel mesajlar
   13. İzin verilen imza türleri
   14. Hatırlatıcılar
   15. İmzalanan belge parola koruması
   16. İmzalayan tanımlama seçenekleri
    1. Genel Bakış
    2. İmzalama parolası
    3. E-posta ile Tek Kullanımlık Parola
    4. Acrobat Sign kimlik doğrulaması
    5. Telefonla kimlik doğrulama
    6. Bulut tabanlı dijital imza
    7. Bilgiye dayalı kimlik doğrulama
    8. Resmi Kimlik
    9. İmzalayan Kimliği raporları
   17. İçerik Koruması
   18. Noter işlemlerini etkinleştirme
   19. Belge Sona Erme Tarihi
   20. İmzaları önizleme, yerleştirme ve alan ekleme
   21. İmzalama sırası
   22. Liquid mode
   23. Özel iş akışı kontrolleri
   24. E-imza sayfası için yükleme seçenekleri
   25. İmza sonrası onay URL'sini yeniden yönlendirme
  11. Mesaj Şablonları
  12. Bio-Pharma Ayarları
   1. Genel Bakış
   2. Kimlik doğrulamayı uygulama
   3. İmzalama nedenleri
  13. İş Akışı Entegrasyonu
  14. Noter Onayı Ayarları
  15. Ödeme Entegrasyonu
  16. İmzalayan Mesajları
  17. SAML Ayarları
   1. SAML Yapılandırması
   2. Microsoft Active Directory Federation Service'i yükleme
   3. Okta'yı yükleme
   4. OneLogin'i yükleme
   5. Oracle Identity Federation'ı yükleme
  18. Veri Yönetimi
  19. Zaman Damgası Ayarları
  20. Harici Arşiv
  21. Hesap Dilleri
  22. E-posta Ayarları
   1. E-posta üstbilgi/altbilgi görüntüleri
   2. Bireysel kullanıcı e-posta altbilgisine izin verme
   3. İmza Gerekli e-postasını özelleştirme
   4. Kime ve Bilgi alanlarını kişiselleştirme
   5. Özel e-posta şablonları
   6. Bağlantısız Bildirimleri Etkinleştir
  23. echosign.com'dan adobesign.com'a geçiş
  24. Alıcılar için Seçenekleri Yapılandırma
 4. Yasal gereklilikler kılavuzu
  1. Erişilebilirlik
   1. Erişilebilirlik Uyumluluğu
   2. Acrobat masaüstü ile erişilebilir formlar oluşturma
   3. Erişilebilir AcroForms oluşturma
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. GDPR'ye Genel Bakış
   2. Kullanıcıyı redakte etme
   3. Kullanıcının sözleşmelerini redakte etme
  4. 21 CFR bölüm 11 ve EudraLex Ek 11
   1. 21 CRF bölüm 11 doğrulama paketi
   2. 21 CFR ve EudraLex Ek 11 el kitabı
   3. Paylaşılan sorumluluklar analizi
  5. Sağlık müşterileri
  6. IVES desteği
  7. Senet kağıdı için eOriginal ile elektronik olarak kasaya alma
  8. AB/İngiltere ile ilgili hususlar
   1. AB/İngiltere Sınır ötesi işlemleri ve eIDAS
   2. Elektronik olarak imzalanan senetler için HMLR gereksinimleri
   3. Brexit'in Birleşik Krallık'taki e-imza yasalarına etkisi
 5. Sözleşmeleri Toplu Halde İndirme
 6. Etki alanı talep etme

Sözleşmeleri Gönderme, İmzalama ve Yönetme

 1. Alıcı Seçenekleri
  1. E-posta hatırlatıcısını iptal etme
  2. E-imza sayfasındaki seçenekler
   1. E-imza sayfasına genel bakış
   2. Sözleşmeyi alan olmadan okumak için açma
   3. Sözleşme imzalamayı reddetme
   4. İmzalama yetkisi delege etme
   5. Sözleşmeyi yeniden başlatma
   6. Sözleşmenin PDF'sini indirme
   7. Sözleşme geçmişini görüntüleme
   8. Sözleşme mesajlarını görüntüleme
   9. Elektronik imzayı yazılı imzaya dönüştürme
   10. Yazılı imzadan elektronik imzaya dönüştürme 
   11. Form alanları arasında gezinme
   12. Form alanlarından verileri temizleme
   13. E-imza sayfasını büyütme ve sayfada gezinme
   14. Sözleşme araçlarında ve bilgilerinde kullanılan dili değiştirme
   15. Yasal Uyarıları inceleme
   16. Acrobat Sign Çerez Tercihlerini Ayarlama
 2. Sözleşme Gönderme
  1. Gönder sayfasına genel bakış
  2. Yalnızca kendinize bir sözleşme gönderme
  3. Diğer kullanıcılara sözleşme gönderme
  4. Islak İmzalar
  5. Alıcı imzalama sırası
  6. Toplu Halde Gönder
   1. Toplu Halde Gönder özelliğine genel bakış
   2. Toplu Halde Gönder - manuel alıcılar
   3. Toplu Halde Gönder - CSV yükleme
   4. Toplu Halde Gönder işlemini iptal etme
   5. Toplu Halde Gönder hatırlatıcıları ekleme
   6. Toplu Halde Gönder için raporlama
 3. Belgelerde alan oluşturma
  1. Uygulama içi içerik oluşturma ortamı
   1. Otomatik alanı algılama
   2. İçerik oluşturma ortamını kullanarak alanları sürükleyip bırakma
   3. Form alanlarını alıcılara atama
   4. Önceden Doldurma rolü
   5. Alanları yeniden kullanılabilir alan şablonuyla uygulama
   6. Alanları yeni bir kitaplık şablonuna taşıma
   7. Sözleşme gönderme işlemleri için güncellenmiş içerik oluşturma ortamı
  2. Metin etiketli formlar oluşturma
  3. Acrobat ile formlar oluşturma (AcroForms)
   1. AcroForm oluşturma
   2. Erişilebilir PDF oluşturma
  4. Alanlar
   1. Alan türleri
    1. Yaygın alan türleri
    2. Satır İçi Görüntüler
    3. Damga Görüntüleri
   2. Alan içeriği görünümü
   3. Alan doğrulamaları
   4. Maskelenmiş alan değerleri
   5. Göster/gizle koşullarını ayarlama
   6. Hesaplanan alanlar 
  5. İçerik Oluşturma Hakkında SSS
 4. Sözleşmeleri İmzalama
  1. Size gönderilen sözleşmeleri imzalama
  2. Doldur ve İmzala
  3. Kendi kendine imzalama
 5. Sözleşmeleri Yönetme
  1. Yönet sayfasına genel bakış
  2. Sözleşmeleri delege etme
  3. Alıcıları Değiştirme
  4. Belge Görünürlüğünü Sınırlama 
  5. Sözleşmeyi İptal Etme 
  6. Yeni hatırlatıcılar oluşturma
  7. Hatırlatıcıları inceleme
  8. Hatırlatıcıyı iptal etme
  9. Daha Fazla Eylem...
   1. Arama nasıl çalışır?
   2. Sözleşmeyi görüntüleme
   3. Sözleşmeden şablon oluşturma
   4. Sözleşmeleri görünümden gizleme/gösterme
   5. İmzalanan sözleşmeyi yükleme
   6. Gönderilmiş bir sözleşmenin dosyalarını veya alanlarını değiştirme
   7. Alıcının kimlik doğrulama yöntemini düzenleme
   8. Sona erme tarihi ekleme veya değiştirme
   9. Sözleşmeye not ekleme
   10. Tekil sözleşme paylaşma
   11. Sözleşmenin paylaşımını kaldırma
   12. Bireysel sözleşme indirme
   13. Sözleşmenin dosyalarını ayrı ayrı indirme
   14. Sözleşmenin Denetim Raporunu indirme
   15. Sözleşmenin alan içeriğini indirme
 6. Denetim Raporu
 7. Rapor ve Veri dışa aktarımları
  1. Genel Bakış
  2. Raporlara kullanıcı erişimi verme
  3. Rapor çizelgeleri
   1. Yeni bir rapor oluşturma
   2. Sözleşme Raporları
   3. İşlem Raporları
   4. Ayarlar Etkinlik Raporu
   5. Raporları düzenleme
  4. Veri Dışa Aktarımları 
   1. Yeni bir veri dışa aktarımı oluşturma
   2. Veri dışa aktarımlarını düzenleme
   3. Dışa aktarılan veri içeriklerini yenileme
   4. Veri dışa aktarımlarını indirme
  5. Raporları/dışa aktarımları yeniden adlandırma
  6. Raporları/dışa aktarımları yineleme
  7. Rapor/dışa aktarım planlama
  8. Raporları/dışa aktarımları silme
  9. İşlem Kullanımını kontrol etme

Gelişmiş Sözleşme Özellikleri ve İş Akışları

 1. Web formları 
  1. Web formu oluşturma
  2. Web formunu düzenleme
  3. Web formunu Devre Dışı Bırakma/Etkinleştirme
  4. Web formunu Gizleme/Gösterme
  5. URL veya komut dosyası kodu bulma 
  6. Web formu alanlarını URL parametreleriyle önceden doldurma
  7. Daha sonra tamamlamak için web formu kaydetme
  8. Web formlarını yeniden boyutlandırma
 2. Yeniden Kullanılabilir Şablonlar (Şablon kitaplıkları)
  1. Acrobat Sign kitaplığındaki ABD resmi formları
  2. Kitaplık şablonu oluşturma
  3. Kitaplık şablonunun adını değiştirme
  4. Kitaplık şablonunun türünü değiştirme
  5. Kitaplık şablonunun izin düzeyini değiştirme
  6. Paylaşılan şablonları kopyalama, düzenleme ve kaydetme
  7. Kitaplık şablonları için toplu alan verilerini indirme
 3. Web formlarının ve kitaplık şablonlarının sahipliğini aktarma
 4. Power Automate İş Akışları 
  1. Power Automate entegrasyonuna ve içerdiği yetkilere genel bakış
  2. Power Automate entegrasyonunu etkinleştirme
  3. Power Automate kullanımını takip etme
  4. Yeni akış oluşturma (Örnekler)
  5. Akışlarda kullanılan tetikleyiciler
  6. Acrobat Sign dışındaki akışları içe aktarma
  7. Akışları yönetme
  8. Akışları düzenleme
  9. Akışları paylaşma
  10. Akışları devre dışı bırakma veya etkinleştirme
  11. Akışları silme
  12. Faydalı Şablonlar
   1. Yalnızca yönetici
    1. Tamamlanan tüm belgeleri SharePoint'e kaydetme
    2. Tamamlanan tüm belgeleri OneDrive for Business'a kaydetme
    3. Tamamlanan tüm belgeleri Google Drive'a kaydetme
    4. Tamamlanan tüm belgeleri DropBox'a kaydetme
    5. Tamamlanan tüm belgeleri Box'a kaydetme
   2. Sözleşmeleri arşivleme
    1. Tamamlanan belgelerinizi SharePoint'e kaydetme
    2. Tamamlanan belgelerinizi One Drive for Business'a kaydetme
    3. Tamamlanan belgelerinizi Google Drive'a kaydetme
    4. Tamamlanan belgeleri DropBox'a kaydetme
    5. Tamamlanan belgelerinizi Box'a kaydetme
   3. Web formu sözleşmelerini arşivleme
    1. Tamamlanan web formu belgelerini SharePoint Kitaplığına kaydetme
    2. Tamamlanan web formu belgelerini OneDrive for Business'a kaydetme
    3. Tamamlanan belgeleri Google Drive'a kaydetme
    4. Tamamlanan web formu belgelerini Box'a kaydetme
   4. Sözleşme verilerini ayıklama
    1. İmzalanan belgelerden form alanı verilerini ayıklama ve Excel sayfasını güncelleme
   5. Sözleşme bildirimleri
    1. Sözleşme içeriği ve imzalanan sözleşmeyle birlikte özel e-posta bildirimleri gönderme
    2. Adobe Acrobat Sign bildirimlerinizi Teams kanalında alma
    3. Adobe Acrobat Sign bildirimlerini Slack'e alma
    4. Adobe Acrobat Sign bildirimlerini Webex'e alma
   6. Sözleşme oluşturma
    1. Power App formundan ve Word şablonundan belge oluşturma ve imzaya gönderme
    2. OneDrive'da Word şablonundan sözleşme oluşturma ve imza alma
    3. Seçilen Excel satırı için sözleşme oluşturma, incelemeye ve imzaya gönderme
 5. Özel Gönderme iş akışları
  1. Özel Gönderme İş Akışlarına Genel Bakış
  2. Yeni Gönderme İş Akışı oluşturma
  3. Gönderme İş Akışını Düzenleme
  4. Gönderme İş Akışlarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma
  5. Gönderme İş Akışlarıyla sözleşme gönderme
 6. Kullanıcıları ve sözleşmeleri paylaşma
  1. Kullanıcı paylaşma
  2. Sözleşme paylaşma

Diğer ürünlerle entegrasyon

 1.  Acrobat Sign entegrasyonlarına genel bakış
 2. Salesforce için Acrobat Sign
 3. Microsoft için Acrobat Sign
  1. Microsoft 365 için Acrobat Sign
  2. Outlook için Acrobat Sign
  3. Word/PowerPoint için Acrobat Sign
  4. Teams için Acrobat Sign
  5. Microsoft PowerApps ve Power Automate için Acrobat Sign
  6. Microsoft Arama İşlevi için Acrobat Sign Bağlayıcı
  7. Microsoft Dynamics için Acrobat Sign 
  8. Microsoft SharePoint için Acrobat Sign 
 4. Diğer Entegrasyonlar
  1. ServiceNow için Acrobat Sign
  2. HR ServiceNow için Acrobat Sign
  3. SAP SuccessFactors için Acrobat Sign
  4. Workday için Acrobat Sign
  5. NetSuite için Acrobat Sign
  6. VeevaVault için Acrobat Sign
  7. Coupa BSM Suite için Acrobat Sign
 5. İş ortağı tarafından yönetilen entegrasyonlar
 6. Entegrasyon anahtarı alma

Acrobat Sign Developer

 1. REST API'leri 
  1. Yöntem belgeleri
  2. SDK/Geliştirici Kılavuzu
  3. API hakkında SSS    
 2. Web Kancaları 
  1. Web kancalarına genel bakış
  2. Yeni web kancası yapılandırma
  3. Web kancasını görüntüleme veya düzenleme
  4. Web kancalarını devre dışı bırakma veya yeniden etkinleştirme
  5. Web kancasını silme
  6. İki yönlü SSL sertifikaları
  7. API'deki web kancaları

Destek ve Sorun Giderme

 1. Müşteri Desteği Kaynakları
 2. Kurumsal Müşteri Başarı Kaynakları

Adobe Acrobat Sign Hızlı Kurulum Kılavuzu'na Hoş Geldiniz!

Bu kılavuzda, Adobe Acrobat Sign hesabınızı yapılandırmak ve gönderme işlemlerine başlamak için önerilen ilk adımlar yer almaktadır.

Aşağıda, biri sistem kullanıcılarına, diğeri hesap yöneticilerine yönelik iki sekme bulunmaktadır. Her sekmede, yapılandırılacak özelliklerin listesini bulabilirsiniz. Özellik adının hemen sağındaysa özelliklerin kullanılabileceği hizmet düzeyleri gösterilmektedir.

Tüm kullanıcıların önce kişisel kullanıcı kimliğini yapılandırması önerilir. Hesap yöneticisi görevlerini de gerçekleştireceksiniz Yönetici sekmesine giderek hesap ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

Not:

Bireysel hesaplar, tek lisanslı hesaplardır. Dolayısıyla, varsayılan olarak tek bir kullanıcı olduğu için kişi aynı zamanda hesap yöneticisidir.

Kullanıcılar

Acrobat Sign'da ilk kez oturum açtığınızda birkaç dakika ayırarak kişisel kullanıcı bilgilerinizi inceleyin. Bu bilgiler birçok şablonda kullanıldığından bilgilerin doğruluğu önemlidir.

 • Menüyü açmak için farenizi sağ üst köşede görülen adınızın üzerine getirerek Profilim'i tıklatın
Profilim

Profil sayfası, işlemleriniz kişiselleştirilirken Acrobat Sign'ın kullanacağı belirli değerleri gösterir. Önemli alanlar:

 • Tam adınız: E-posta iletişimlerinizde ve varsayılan harf imzanız için kullanılır.
 • İş unvanınız: Doldurulacak bir Unvan alanınız varsa otomatik olarak doldurulur.
 • Şirket adınız: Doldurulacak bir Şirket alanınız varsa otomatik olarak doldurulur. Şirketinizin tam yasal adı olmalıdır.
 • Saat Dilimi: Zaman damgaları, rapor oluşturulurken daha açıklayıcı olması için saat diliminize göre eklenir.

İçeriklerden herhangi birini ayarlamanız gerekiyorsa Profili Düzenle düğmesini tıklatın, gerekli değişiklikleri yapın ve ardından düzenlemelerinizi Kaydedin.

Acrobat Sign'da, kişisel veya kurumsal gereksinimlerinize göre üç imza stili sunulur:

 • El yazısı tarzında font: Şu anda en beğenilen stil olan bu font varsayılan değerdir. Font adınıza uygulanarak elle atılmış bir imza görünümü verir.

Bu seçeneği tercih ediyorsanız açık bir yapılandırmaya gerek yoktur.

İmzanızı girin

Özelleştirilmiş imzalar

Kişisel Tercihler > İmzam alanına giderek benzersiz imzanızı oluşturun.

İmza panelini açmak için Oluştur düğmesini tıklatın ve imzanızı oluşturma yöntemini seçin:

 • Biyometrik: İmzanızı fare, dijital kalem veya parmağınızla çizin!  İmzanızı bir tablette parmağınızla çizdiğinizde en iyi sonuçları alabilirsiniz.
  • Mobil seçeneği, şu anda bulunduğunuz aygıttan dokunmatik özellikli bir telefona imza atmanızı sağlar.
 • İmza Görüntüsü: İmzanızın gerçek görüntüsü varsa bunu sisteme yükleyebilirsiniz ve imzalama işlemi yaparken Acrobat Sign bu görüntüyü imzanız olarak uygular.

Uygun bir imza oluşturduğunuzda Uygula öğesini tıklatın.

İmzam

İşlemleriyle gerçekten iletişim halinde kalmak isteyen usta kullanıcılar, gelen kutularına bir e-posta tetikleyebilecek önemli olayları ya da bir raporda gönderilecek bir uyarıyı zamanlayabilir.

Bildirimler sayfanıza erişmek için Kişisel Tercihler > Bildirimlerim alanına gidin

Bildirimlerim

Aşağıda kısa tanımlar verilmektedir:

 • Olaylar: Bir işlemin gerçekleşmesi için yapılan eylemlerdir (Gönderme, Görüntüleme, İmzalama gibi).
 • Uyarılar: Yapılması beklendiği halde, belirli bir zaman diliminde yapılmayan eylemlerdir (belgenin sekiz saat içinde görüntülenmemesi, görüntülendiği halde üç saat içinde imzalanmaması gibi).

Olaylar ve uyarılar, iki türlü bildirim gönderecek şekilde yapılandırılabilir. Yapılandırma seçeneklerini işaretleyerek hiçbirini, birini veya ikisini birden seçebilirsiniz. Bu seçenekler şunlardır:

 • E-posta: Bu seçenek işaretlendiğinde, olay veya uyarı her oluştuğunda size bir e-posta gönderilir. Bu seçenek, hacminize bağlı olarak, "spam" olabilir. Bu nedenle, bu seçeneğin e-posta hacmi düşünülerek işaretlenmesi önerilir.
 • Olay: Olaylar bayrakla işaretlenerek Ana Sayfa sekmesinde gösterilir (Olaylar/Uyarılar bölümünde) ve Olaylar/Uyarılar sayfasında oluşturduğunuz tüm raporlarda listelenir.

Ayrıca, bu olaylar/uyarılar için iki sekme vardır.

 • Olaylarım/Uyarılarım sizin belge gönderen kişi olduğunuz işlemlerde kullanılan seçenekler grubudur.
 • Paylaşılan Olaylar/Uyarılar hesabını sizinle paylaşan diğer tüm kullanıcı kimliklerinin kullanabileceği ayarlardır. Paylaşılan Olaylar/Uyarılar'ı yapılandırmak için Kişisel Tercihler > Paylaşılan Olaylar/Uyarılar alanına gidin.

 

Raporlar, sayfanın alt kısmında, işaretlediğiniz olayların özetinin size gönderileceği şekilde yapılandırılabilir. Söz konusu rapor, tercihinize göre haftada bir, her iş günü veya her gün gönderilir. 

Business ve enterprise hizmet düzeyleri, kullanıcıların, e-postada bir imza dosyası gibi kişisel bir altbilgi oluşturmasını sağlar.

Bu seçenek Hesap Yöneticiniz tarafından etkinleştirilirse Kişisel Tercihler > E-posta Altbilgim kısmına giderek ayarlayabilirsiniz

 • Seçenek görünmüyorsa hesap yöneticiniz özelliği hesap veya grup düzeyinde etkinleştirebilir.

Bu altbilgi, işlem e-postalarınızın alt kısımlarına, hesap düzeyindeki tüm altbilgilerin üzerine yerleştirilir:

Kişisel altbilginizi yapılandırın

E-postaları okuyun ve tamamen kendi markanızla imzalayın

Ayarlanacak iki adet varsayılan dil seçeneği bulunur:

 • Dil Tercihim - Size e-posta gönderirken kullanılan varsayılan dili ve ekranda gezinme için kullanılan dili belirler.
 • İmzalama Dili: Acrobat Sign hesabınızın dışındaki alıcılar için e-postalarda ve ekrandaki talimatlarda kullanılan varsayılan dili belirler.
Dil tercihlerine gidin

Yöneticiler

Yöneticiler, hoş geldiniz!

Kişisel kullanıcı kimliğinizi sorunsuz şekilde yapılandırdığınızı ve hesap genelinde daha büyük kararlara hazır olduğunuzu umuyoruz.

Aşağıdaki açıklamalar bir parça uzun gibi görünse de hesap ayarlarınızı gereken şekilde yaptığınızda belge gönderen ve imzalayan kişiler, prosedürünüzü kısa süre içinde sorunsuz şekilde benimseyebilir ve dağıtımdan sonraki değişiklikler nedeniyle kaçınılmaz olan soru sayısı azalmış olur.

Not: Kullanabileceğiniz tüm seçeneklerden burada söz edilmediği için herhangi bir sorunuz olduğu takdirde lütfen Destek bölümüyle iletişim kurun.

Ürün İçi Mesajlar ve Rehberlik özelliği, Acrobat Sign'ın üçüncü bir taraf üzerinden önemli uygulama içi bildirimler sunarak, geri bildirimlerle kullanım verilerini toplayarak ve davranış tabanlı rehberlik veya başlangıç yardımı sunarak ürün deneyimini geliştirmesine olanak tanır.

Kontrollere erişim, hesap düzeyinde yönetici arabiriminin Genel Ayarlar sekmesinde bulunabilir.

Ürün için mesaj kontrolleri

Bu özellik etkinleştirildiğinde Adobe, oturum açtığınızda bildirimleri doğrudan Acrobat Sign arabirimine iletebilir ve uygulama içinden destek belgelerine erişmenizi (yüzen soru işareti balonunu tıklatarak) sağlar.

Yüzen yardım balonu


Harici arşiv oluşturma

Yöneticiler Adobe Acrobat Sign Harici Arşiv özelliğini yapılandırarak her başarıyla tamamlanan sözleşme için İmzalı ve Dosyalanmış e-postanın bir kopyasını ek bir e-posta adresine otomatik olarak gönderebilir. Bu otomatik kopya, bu belgelerin eklenip eklenmeyeceğini/ne zaman ekleneceğini belirleyen hesap/grup ayarlarından bağımsız olarak her zaman imzalı sözleşme PDF'sini, denetim raporu PDF'sini ve alan verileri CSV'sini (varsa) içerecektir.

Harici arşiv, hesap ayarlarını geçersiz kılan grup düzeyinde ayarlarla hesap ve grup düzeyinde yapılandırılabilir. Birden Çok Gruptaki Kullanıcılardan yararlanan hesaplar, gruplar spesifik belge iş akışlarını tanımlamak için kullanıldığında grup düzeyindeki yapılandırmayı etkili bir şekilde kullanır. (Örneğin, bir Hukuk grubu tüm tamamlanmış sözleşmelere hukuk departmanlarını dahil edebilir ve hesap düzeyinde yapılandırılabilen herhangi bir genel arşiv adresini kaldırabilir.)

Arşivin yapılandırılması için yalnızca geçerli bir e-posta adresinin yönetici menüsünün Genel Ayarlar sekmesindeki İmzalanan her sözleşmenin ekstra kopyasını gönder alanına girilmesi gerekir. Gelen bir e-postayı kabul eden üçüncü taraf uygulamalar dahil olmak üzere herhangi bir adres kullanılabilir.

Harici Arşiv sekmesi sözleşmeleri bu uygulamalara göndermek için kullanılabilecek Box ve Evernote uygulamaları için gelen e-posta adresini bulma ile ilgili talimatları içerir.

Not:

Bireysel hizmet düzeyindeki hesaplara sahip kullanıcılar Genel Ayarlar menü sekmesine erişemez. Bireysel hizmet düzeyinde Her sözleşmenin ekstra kopyasını gönder giriş alanı Harici Arşiv sayfasında bulunur.

Harici arşiv arayüzüne bir e-posta ekleme

 1. Bir yönetici olarak oturum açın ve Hesap Ayarları > Genel Ayarlar > yoluna gidin ve imzalanan her sözleşmenin ekstra bir kopyasını aşağıdaki e-posta adreslerine gönderin

 2. E-posta adresi ekle düğmesini seçin.

  Harici arşiv denetimlerine gidin

  Bireysel hesapları olan kullanıcıların Harici Arşiv sekmesine gitmesi gerekir:

  Harici arşiv denetimlerine gidin bireysel kullanıcı hesapları için

 3. Arşiv için e-posta adreslerini kabul etmek üzere bir yer paylaşımı açılır.

  E-posta adreslerini (değeri doğru olduğundan emin olmak için) iki kez girin.

  E-posta adresini kaydedin .

  Sorguyu kabul et

  Not:

  Arşiv e-postasının etki alanı hesapta yeniyse arşiv e-posta adresinin doğru olup olmadığını onaylayan bir sorgu oluşturulur.

  Arşiv e-postanızın doğru olduğundan emin olun. Her sözleşmenin bir kopyasını yanlış kişiye göndermek istemezsiniz.

  Arşiv e-postasını girin adres

 4. Kaydet'i tıklatın.

 5. E-posta adresi, e-posta alanında ayrı bir nesne olarak depolanır.

  • En fazla 15 adede kadar çoklu adres kaydedilebilir.
  • E-posta adresinin sağındaki X'in seçimi alandan e-posta adresini siler.

  İmzalanan sözleşme belgelerini otomatik olarak almak istediğiniz tüm e-posta adreslerini ekleyin.

  Yapılandırılan arşiv e-postası

 6. Yapılandırmayı kaydetmek için tüm e-postalar eklendiğinde pencerenin sağ alt köşesinde Kaydet seçeneğini belirleyin.

  Yapılandırmayı kaydet

İmza tercihleri!

Bu ayarlarla ilgili değinilmesi gereken pek çok seçenek vardır, gelin birlikte bakalım!

Hesap > İmza Tercihleri alanına gidin

İmza tercihlerini yapılandırma

İlk iki ayar, imzanın bulunduğu satırın otomatik olarak formatlanmasını ve satırın altına eklenen imza verisini kontrol eder:

 • İyi formatlanmış imzalar ve paraflar kullan
  • Bu seçenek etkinleştirildiğinde satır ve altındaki imza içeriği yerleştirilir
  • Bu seçenek devre dışı bırakıldığında işaretlemeler olmadan sadece imza yerleştirilir. Bu, imzanın elektronik olduğunu gösterir
 • İmzanın altındaki satırı ve parafı dinamik olarak ayarla
  • İmzanın altındaki satırı asıl imzadan/paraftan sadece birkaç piksel daha uzun olacak şekilde dinamik olarak ayarlamak için bu seçeneği etkinleştirin
  • Bu seçenek devre dışı bırakıldığında orijinal imza uzunluğuna bakılmaksızın tüm imza alanının altına bir satır yazılır


Alıcıların imza ve paraf eklemesine izin ver

Bir sonraki bölüm alıcılarınızın imzalarını nasıl uygulayacaklarını denetler. Genel olarak bu seçenekleri kısıtlamak için belirli bir iş amacınız olmadığı sürece alıcıların imzalarını tercih ettikleri biçimde uygulamasına izin vermenizi öneririz.

Üç seçenek vardır:

 • Ad ve paraf yazılması: Ek bir işlem gerektirmediğinden ad yazılması çoğu imzalayan için en kolay işlemdir. Alıcı adını yazar ve el yazısı tarzında bir font uygulanır.
  • İmzalama fontunu dinamik olarak seç: Acrobat Sign sisteminde çok sayıda el yazısı tarzında font mevcuttur. Varsayılan olarak sabit bir düzende uygulanır.  Bu seçenek etkinleştirildiğinde kullanılan fontun başlangıç noktası rastgele oluşturulur
 • Fare, dijital kalem veya parmak kullanarak ekrana elle imza atılması veya paraf eklenmesi: Bu seçenek etkinleştirildiğinde alıcılar imzalarını fiziksel olarak çizme seçeneğine sahip olur.
 • İmzanın ve parafın görüntüsünün yüklenmesi: Bu seçenek etkinleştirildiğinde alıcıların, imzanın ve parafın görüntüsünü yerel sistemlerinden yüklemesine izin verilir.


Alıcıların kayıtlı imzalarını kullanmasına izin ver

Bu seçenek bölümü alıcılarınızın mevcut bir kayıtlı imzayı kullanıp kullanamayacağını belirtir (Biyometrik ve görüntü tabanlı imzalar kaydedilir).  Kayıtlı imzaların kullanılmasını engellemek istiyorsanız izin verdiğiniz imza türlerine bağlı olarak alıcının imzasını açıkça yazması, çizmesi veya yüklemesi gerekir.

Seçenekler şunlardır:

 • Tüm alıcılar: Bu seçenek belirlendiğinde tüm alıcıların kayıtlı imzalarını kullanmasına izin verilir.
 • Dahili alıcılar: Bu seçenek, yalnızca Acrobat Sign hesabınızdaki kullanıcılar olarak mevcut olan alıcıların kayıtlı imzalarını kullanmasına izin verir.
 • Hiç kimse: Hiçbir alıcının kayıtlı bir imzayı kullanmasına izin verilmez.

 

Bu bölümde ek bir onay kutusu bulunur:

 • Hesabımdaki kullanıcıların görüntü yüklemelerine ve bu görüntüleri imza ve parafları olarak profillerine kaydetmelerine izin ver: Bu seçeneğin etkinleştirilmesi Acrobat Sign hesabınızdaki kullanıcıların Kişisel Tercihler bölümüne imza görüntülerini yüklemelerine izin verir.

Şirketinizin markasını eklemek, hesabınızdaki kullanıcılar için olduğu kadar imzalayanlar için de Acrobat Sign'ı özelleştirmenin mükemmel bir yoludur.

Şirket adı ve URL ana bilgisayar adı

Bu bölümde hesabınız için şirket adı ve ana bilgisayar adı belirlersiniz. Temel bilgiler gibi görünse de bunlar hesabınızı kişiselleştirir. 

Bu iki seçenek Hesap genelinde uygulanır ve Grup düzeyinde ayarlanamaz.

Hesap Yöneticisi olarak oturum açın ve Hesap > Hesap Ayarları > Hesap Kurulumu alanına gidin

Şirket Adı

Bu alana girdiğiniz değer, hesapta oluşturulan yeni kullanıcılar için Şirket Adı alanına otomatik olarak doldurulur.

Acrobat Sign varsayılan olarak kullanıcıların kişisel ayarlarını düzenlemelerine izin verir ve bu, bireysel kullanıcılarının Şirket Adı değerini de içerir.

Hesabınızdaki tüm kullanıcıların profilindeki Şirket Adı değerini güncellemek isterseniz:

 • Hesaptaki tüm kullanıcılar için şirket adı belirle kutusunu işaretleyin
 • Kaydet'i tıklatın

Tüm kullanıcı profilleri, Şirket Adı alanındaki değeri, kullanıcı profillerinde Şirket değeri olarak kullanır.

Not:

Hesaptaki tüm kullanıcılar için şirket adı belirle seçeneğinin işaretlenmesi, hesabınızdaki tüm kullanıcılar için tek seferlik bir değiştirme işlemidir.

Sayfa kaydedildikten sonra tüm kullanıcılar güncellenir ve gerektiğinde eylemin yeniden tetiklenmesine izin vermek için onay işareti kaldırılır (kullanıcıların Şirket Adı değerlerini değiştirme yetkisi hâlâ vardır).

Ana Bilgisayar Adı

Hesabınız için ana bilgisayar adının ayarlanması, kullanıcılarınızın oturum açtığı URL'yi ve imzalayanlar için sözleşmelerin barındırıldığı URL'yi değiştirir.

Sonuç olarak ana bilgisayar adına sahip özelleştirilmiş bir URL elde edilir.

Bir logo yükleme

Hesap veya grup düzeyindeki yöneticiler, varsayılan Adobe Acrobat Sign logosu yerine görüntülenmek üzere bir görüntüyü yükleyebilir. Bu görüntü, oturum açtıklarında hesabınızdaki kullanıcıların ekranının sol üst köşesinde görüntülenir.

Not:

Resminizin görüntülenmesiyle ilgili sorunlar yaşıyorsanız kullandığınız resmin tam olarak 60 piksel uzunluğunda ve en fazla 200 piksel genişliğinde olduğundan emin olun.

Logonuzu doğru boyuta getirmenize yardımcı olması için aşağıdaki şablonu indirin.

İndir

 1. Hesap yöneticisi olarak Hesap Ayarları > Hesap Kurulumu'na gidin.

  Hesap Kurulumu öğesine gitme

 2. Yükle logosunu seçin ve kullanmak istediğiniz logo dosyasını bulun.

 3. Kaydet'i tıklatarak yapılandırmayı kaydedin.

  Logo dosyası yüklendiğinde bir başarı mesajı görüntülenir.

  Logo Yükleme düğmesi

  Tarayıcınızı yenileyin.

  Logo artık tüm kullanıcılarınız tarafından görüntülenebilir.

  Arabirimde güncellenmiş logo

Hesap sekmesindeki Global Ayarlar bölümü, diğer bölümler arasında özellik bakımından en zengin olanıdır. Tüm ayarlar, kullanım şekline özeldir.

Aşağıda her seçenek hakkında kısa bir açıklama ve önerilerimize yer verilmektedir. Fakat, sizin kullanım şekliniz "en yaygın kullanım şekillerinden" farklı olabilir.

Hesap > Hesap Ayarları > Global Ayarlar alanına gidin.

 • Gönderenin imzalanmış sözleşme e-postalarına form verilerini içeren bir CSV dosyası ekle
  Form kullanıyorsanız ve imzalanan her belge için alan verilerini içeren bir CSV dosyası almak istiyorsanız bu kutuyu işaretleyin. Bununla birlikte, her işlem için ayrı ayrı CSV dosyalarının yönetilmesi biraz zor olabilir.

  Veri toplamanız veya verileri tekrar CRM'nize almanız gerekiyorsa bir API çözümü oluşturmayı denemek işinize daha çok yarayabilir.

 • Limited Document Visibility
  Bu özellik, işleminizdeki sadece belirli dosyaları farklı imzalayanlara göstermenizi sağlar. Sınırlı Belge Görünürlüğü özelliğinden en iyi şekilde yararlanabilmek için gönderdiğiniz belgelerle ilgili imza akışına tam olarak hakim olmanız ve bu belgeleri nasıl eklediğinizi çok iyi bilmeniz gerekir.

  Büyük, çok dosyalı bir işlemi birçok katılımcıya göndermek ve belgenin bazı bölümlerini bir veya birkaç katılımcıdan gizlemek istiyorsanız bu ayar istediğiniz sonucu verecektir. Henüz emin olamadıysanız hızlı videoyu izleyebilirsiniz.
 • Gönderilen e-postalara imzalanan belgenin PDF kopyasını ekle
  İşleminiz tamamlandıktan sonra varsayılan olarak tüm katılımcılara birer kopya gönderilir. Bu ayarı dilediğiniz şekilde değiştirerek kopyaların sadece şirket içindeki kişilere, sadece şirket dışındaki kişilere veya her ikisine gönderilmesini ya da hiç kimseye gönderilmemesini sağlayabilirsiniz.

  Bu ayarı belirleme şekli, belgelerin yapısına göre değişecektir. Hassas bilgiler topluyorsanız imzalı kopyaları göndermemeniz daha doğru olabilir. Bu güvenlik açısından en iyi seçenektir. Ancak, müşterileriniz belgenin kopyasını istemek için sizinle iletişim kurmak durumunda kalabilir. Böyle durumlarda, imzalayanın ücretsiz hesapla Acrobat Sign'a kaydolması ve kopyayı doğrudan Acrobat Sign'dan alması önerilir.

 • Doldurulan belgelere denetim raporu ekle
  Denetim raporlarının size e-postayla gönderdiğimiz imzalı belgeye eklenmesini istiyorsanız en azından Gönderen için bu seçeneği işaretleyin.

 • İmzaladıktan sonra birden çok belgeyi bir belge halinde birleştir
  Bir işlem için birden fazla belge yüklediğinizde, Acrobat Sign bu dosyaları imza için göndermeden önce tek bir PDF halinde birleştirir.

  Bu ayar, İmzalanan ve Dosyalanan e-postalarınızın tek bir büyük PDF içerip içermediğini veya belgeyi tekrar ayrı dosyalar halinde bölmemiz gerekip gerekmediğini belirtir.
Not:

Bu ayar, sadece İmzalanan ve Dosyalanan e-postasına eklenen kopya için geçerlidir. Acrobat Sign'dan daha sonra indirilen kopyalar her zaman tek bir PDF olacaktır.

 • Bu e-posta adreslerine imzalanan her sözleşmenin ekstra bir kopyasını gönder

Yine Harici Arşivle ilgili olan bu ayar, grup düzeyinde yapılandırılabilir (kurumlar ve işletmelere yönelik planların müşterileri için) ve tamamlanan Satış sözleşmelerini Muhasebe bölümüne veya tamamlanan NDA belgelerini Hukuk bölümüne (örnek olarak) yönlendirmenizi sağlar.

 • İmzalanan Belgeyi Yükle
  İmzalayanların belgeyi yazdırıp imzaladıktan sonra faksla göndermelerine izin veriyorsanız bu ayarı etkinleştirin. Günün birinde birisi bir belge yazdırıp size postayla gönderdiğinde bu ayar etkin değilse işlemi Acrobat Sign'da kapatmanız mümkün olmaz.
 • Twitter Entegrasyonu
  Çalışanlarınızın başarılarını sosyal ağlarda duyurmalarını sağlayın! Tamamladığınız her işlemin ardından bir Twitter bildirimi gönderin.
 • Hesabımdaki kullanıcılar için delegasyon
  Burada delegasyon, belgeyi farklı bir katılımcının (e-posta adresi) sizin yerinize imzalaması anlamına gelir. Delege etmek, erişim haklarının asıl tarafın elinden alınması demek değildir; sadece başka bir kullanıcıya imzalama yetkisi verilir.

  Genelde, imzalama sürecini olabildiğince kolaylaştırmak isteriz; delegasyon da buna olanak sağlar. Ancak, bazı durumlarda yalnızca belirli bir tarafın belgeyi imzalamasına dair kesin bir ihtiyaç vardır.
Not:

Bu ayarın Acrobat Sign hesabınızdaki kullanıcılara yönelik olduğunu unutmayın (şirketinizdeki herkese yönelik değildir). İmzalayanların Acrobat Sign kullanıcı kimlikleri sizin hesabınızda görünmeyebilir. Bu durumda, söz konusu taraflar bu ayarı kullanamaz.

 • İmzalama Yetkisi
  Bu ayar, bir belge imzalamak için hangi varsayılan erişim hakkının Acrobat Sign hesabınızda olan kullanıcılara yönelik olduğunu belirtir.
  Genelde, varsayılan olarak herkesin imzalamasına izin verilmesi önerilir. Acrobat Sign'ı İK ile ilgili işlemler için kullanmayı planlıyorsanız kesinlikle herkesin imzalamasına izin vermeniz gerekir.
  Herkesin imzalamasına ilişkin ayrıcalıkları varsayılan olarak reddetmek istiyorsanız sadece imzalaması gereken katılımcıları etkinleştirmeniz gereklidir.
  İpucu!: Yönetici olarak imzalayan yetkisine sahip değilsiniz. Bu nedenle, belge imzalamanız gerekiyorsa ve imzalamayı varsayılan olarak reddediyorsanız Kullanıcılar ve Gruplar alanına gidip e-posta adresinizi yazdıktan sonra imzalama ayrıcalıklarınızı etkinleştirmeniz gerekir.
 • Hesabımın dışındaki kullanıcılar için delegasyon
  Yukarıda açıklanan ayara benzer ancak bu özellik Acrobat Sign hesabınızda olmayan kullanıcılara yöneliktir.
  Bu hesaptaki kullanıcılar tarafından oluşturulmuş sözleşmeler için kullanılacak saat dilimini ayarla
  Bu ayar, işlemlerinizdeki zaman damgalarının saat dilimini belirler.
 • Grup yöneticisiyle ilgili ayarlar
  Kurumlar ve işletmelere yönelik hizmet düzeyindeki müşteriler grup oluşturabilir. Gruplarınız varsa sadece bu gruplar için yöneticiler olmasını isteyebilirsiniz.
  Bu iki ayar, grup yöneticilerinin yeni kullanıcılar eklemelerine veya kendi grup düzeyi ayarlarını değiştirmelerine (bu ayarlar Global Ayarlar bölümündeki ayarlarla neredeyse aynıdır) izin vermenizi (veya vermemenizi) sağlar.
Not:

Acrobat Sign, üst-alt ilişki modeline göre işler ve gruplar hesabın alt nesneleridir. Yani, yeni bir grup hesap özelliklerini devralır. Bu aynı zamanda, grup düzeyinde yapılan değişikliklerin hesap düzeyindeki ayarları geçersiz kılacağı anlamına gelir.

Gönderme ayarları, gönderim temsilcilerinin Gönderme sekmesinde görebileceği özelliklerdir. Bu bölüm, bu sayfada bulunan tüm yapılandırmalara ayrılmıştır.

Global ayarlarda olduğu gibi bu ayarlar da duruma özeldir.

Bu bölüm uzunca olduğu için kendinize bir içecek alın ve Hesap > Hesap Ayarları > Gönderme Ayarları alanına gidin.

 • Yeni Gönder Deneyimi
  Bu ayar, yeni Gönder deneyimini etkinleştirir. Kullanıcıların yeni ve klasik Gönderme deneyimleri arasında geçiş yapmasını da sağlayabilirsiniz.
 • Oturum açtıktan sonra Gönder sayfasını göster 
  Bu ayar, Acrobat Sign'a giriş yapan kullanıcıları (Ana Sayfa sekmesi yerine) Gönder sekmesine yönlendirir.
  İlk giriş yaptığınızda gecikme sorunlarıyla karşılaşıyorsanız bunun nedeni raporların doğru verileri göstermesi için Ana Sayfa sekmesinde çalışmakta olan komut dosyaları olabilir. Kullanıcıların Ana Sayfa sekmesindeki verilerini gözden geçirmeden hemen gönderme sürecine geçmek istedikleri durumlarda bu özellik çok işe yarar.
 • Belgeleri Onay için Gönder
  İş akışınızda bir veya birkaç kişinin imzası yerine onayı mı gerekiyor? Öyleyse bu özelliği etkinleştirin.
Not:

Formlar bir onaylayanın belgeyi imzalamadan alan bilgilerini doldurabileceği şekilde tasarlanabilir.

 • Belge Ekleme
  Bu ayar, kullanıcının belge eklemesine izin veren tüm farklı kanalları etkinleştirir. Belgelerinizin sürümünün kesinlikle kontrol etmeniz gerekiyorsa formlarınızın en güncel sürümlerinin bulunduğu kitaplık dışındaki her şeyi devre dışı bırakmanız gerekebilir.
 • Belge Adını Otomatik Doldur
  Belge adının otomatik olarak doldurulması zaman kazandırır ancak belgenin eklenen ilk dosyanın adını alacağı unutulmamalıdır. Dolayısıyla, bu seçeneği etkinleştirdiğinizde gönderen kişinin belge adını düzenlemesine izin vermeyi de dikkate almalısınız. Ne olur ne olmaz.
 • Diller
  Bu ayar, Gönder sayfasında kullanıcıların harici imzalayanların imzalama dilini ayarlamalarını sağlar.
 • Mesaj Şablonları
  Yüksek hacimlerle çalışan temsilciler için zaman kazandıran mükemmel bir özellik. Mesaj şablonları, yeni bir varsayılan mesaj oluşturmanızı ve diğer özel mesaj şablonları grubunu tanımlamanızı sağlar. Gün içinde aynı belgeleri aynı mesajla birçok kez gönderiyorsanız bu özelliği yapılandırmanız işinizi kolaylaştırabilir.
 • Alıcılara Gönderilen Özel Mesajlar
  Her alıcının gönderisine özel bir mesaj eklenmesini sağlar.
 • İzin Verilen İmza Türleri
  Varsayılan olarak sadece e-imza etkindir. Ancak, günümüzde sayıları az da olsa hala belgelerini yazdırıp faksla geri göndermeyi tercih eden insanlar var. Tercihi bu yönde olan müşterileriniz varsa Faks İmzalı seçeneğini etkinleştirin.
 • Gönderen İmzası Ayarları
  Bu ayarlar, gönderenin belge için karşı imzalayan olduğu durumlar için tasarlanmıştır. Gönderenlerin belge için karşı imzalayan olmasına izin veriyorsanız gönderenlerin her işlemde ayarlaması gereken miktarı azaltabilmek için iş akışınıza göre varsayılanları ayarlayabilirsiniz.
 • Hatırlatıcılar
  Prosedürünüzde hatırlatıcıları ayarlamanız gerekiyorsa bu ayarı kullanarak hatırlatıcı tekrarını ve mesajı yapılandırabilir ve gönderenler için döngü süresini biraz daha kısaltabilirsiniz.
 • İmzalanan Belge Parola Koruması
  Bu seçenek etkinleştirildiğinde, imzalanan PDF'yi açmak veya çevrimiçi görüntülemek için kullanıcının bir parola girmesi gerekir.
  Süreci biraz uzatsa da iyi bir güvenlik önlemidir.
 • Hesabımdaki İmzalayanlar İçin İmzalayan Kimliği Doğrulama
  Acrobat Sign'da, imzalayanlar için çeşitli iki faktörlü kimlik doğrulama yöntemleri kullanılır. Kullanım şeklinize bağlı olarak, bu seçeneklerden bir veya birkaçına izin vermeyi düşünebilir ve gönderenlerin kendi yöntemlerini seçmelerine izin vermeyi veya vermemeyi tercih edebilirsiniz.
Not:

Bu seçeneklerden birini veya tümünü seçebilirsiniz ancak Telefonla Kimlik Doğrulama'yı etkinleştirmek istiyorsanız önce Gönderenlerin her alıcı için imzalayan kimliği doğrulama seçeneklerini belirlemesine izin ver seçeneğini etkinleştirmeniz gerekir.

 • Belge Sona Erme Tarihi
  Kullanım şekliniz, önümüzdeki XX gün için geçerli özel fiyat gibi "fırsat dönemi" içeriyorsa bu dönemi tanımlayarak belgenin gerekli süre içinde imzalanmaması halinde süresinin dolmasını sağlayabilirsiniz.
  Bu seçeneği etkinleştirirseniz Belge gönderildikten sonra belge sona erme ayarlarının değiştirilmesine izin ver seçeneğini de etkinleştirmeniz önerilir. Sona erme tarihini uzatmanız gerekmez, ama böyle bir seçeneğe sahip olmak güzeldir.
 • Yeni Önizleme ve İçerik Oluşturma Deneyimi
  Yeni İçerik Oluşturma deneyimini etkinleştirir. Kullanıcıların yeni ve klasik İçerik Oluşturma deneyimleri arasında geçiş yapmasını da sağlar.
 • Önizle, imza yerleştir veya form alanı ekle
  Belgelere acil olarak alan eklemeniz gereken durumlar oluyorsa sürükleyerek bırakılabilen alan aracını varsayılan olarak etkinleştirmek isteyebilirsiniz. Ancak sürümü kontrol edilmiş belgelerle çalışıyorsanız kullanıcıların alanları ayarlaması için seçeneği kaldırmayı düşünebilirsiniz.
 • İmzalama Sırası
  Çoğu belge (gördüğümüz) sırayla imzalanır ve bu varsayılan değerdir. Ancak, sık kullanılan çoğu iş akışında, herkesin aynı anda imzalamasının istendiği paralel imza prosedürü kullanılıyorsa bunu bu bölümden yapılandırabilirsiniz.

  Ayrıca, gönderenin işlemleri için en iyi iş akışını seçmesine izin verme seçeneğini de kullanabilirsiniz.

E-posta üstbilgi ve altbilgi görüntülerini yükleme

Kurum ve işletme hizmet planlarında hesabınızı daha özel bir hale getirmek veya markalama çalışmaları yapmak için e-posta üstbilgi ve altbilgi görüntüleri yükleyebilirsiniz. Bu görüntüler, alıcılarınıza giden e-postalarda görünür.

Hesap düzeyinde yüklenen e-posta görüntüleri hesaptaki tüm gruplar tarafından devralınır. Grup düzeyinde bir e-posta görüntüsü yüklemek, hesap düzeyindeki görüntüyü geçersiz kılar.

Not:

E-posta üstbilgi ve altbilgi görüntüleri yalnızca işletme ile kurum düzeyindeki hesaplar için kullanılabilir.

Görüntünüzün gereken şekilde görünmesiyle ilgili sorun yaşıyorsanız kullandığınız görüntünün tam olarak 600 piksel genişliğinde, 200 piksel yüksekliğinde olduğundan emin olun. Görüntüyü mutlaka JPG, GIF veya PNG formatında kaydedin.

Logonuzu doğru boyuta getirmenize yardımcı olması için aşağıdaki şablonu indirin.

İndir

 1. Hesap yöneticisi olarak oturum açın ve Hesap Ayarları > E-posta Ayarları bölümüne gidin

  E-posta Ayarlarına Gitme

 2. Görüntüyü aramak ve seçmek için Göz at'ı seçin.

  Görüntüye göz atma

  Görüntüyü kaldırmanız gerekiyorsa Temizle düğmesini seçin.

  Görüntüyü temizleme

 3. Yüklenen görüntüleri kaydedin.

  Görüntü yapılandırmasını kaydetme

Yüklenen üstbilgi görüntüsü, Acrobat Sign'ın alıcılarınıza gönderdiği e-posta şablonlarının en üstünde görüntülenir. Altbilgi görüntüsü en altta yer alır.

E-postaları okuyun ve tamamen kendi markanızla imzalayın

Acrobat Sign güvenlik ayarları, standardın dışında bazı belge ayarlarıyla yönetmiş olabileceğiniz tüm uygulamalarda bulunan genel parola güvenliği ayarına uygundur.

Güvenlik ayarlarını yapmak için Hesap > Hesap Ayarları > Güvenlik Ayarları alanına gidin.

 • Tekli Oturum Açma Ayarları
  Kullanıcılarınız kimliklerini bir Adobe veya Google kullanıcı tabanından mı doğruluyor? Öyleyse ilgili ayarı etkinleştirmeniz ve kullanılacağını düşünmediğiniz tüm ayarları devre dışı bırakmanız gerekir.
 • Beni Hatırla Ayarları
  Kullanıcının oturum açma bilgilerinin belirli bir süre hatırlanmasını sağlar. Süre sınırını açılır listeden seçebilirsiniz.
 • Oturum Açma Parola Politikası
  Bu ayarla, parolanın hangi sıklıkta sıfırlanması gerektiği ve yinelenen parolaların yüklenmesini önlemek için Acrobat Sign'ın eski parolalardan kaçını hatırlayacağına ilişkin parametreler belirlenir.
 • Oturum Açma Parolası Kuvveti
  Parolaların gereken kuvvette olması, hesabınızın güvenliği açısından son derece önemlidir. Bu değerin, kullanıcıların kaldırabileceği yükseklikte ayarlanması önerilir.
 • PDF Şifreleme Türü
  PDF şifreleme düzeylerinin temeli, imzalayanların hangi Reader sürümünü yüklemiş olabilecekleri hakkında iyi bir fikrinizin olmasına dayanır. Daha ileri düzey şifrelemeler için daha modern Reader sürümleri gerekir.
  Genel anlamda, hedef imzalayan biraz teknoloji meraklısıysa bu değeri 128 bit AES olarak ayarlayabilirsiniz. 2005'in başında sunulan Acrobat 7'den bu yana çoğu kullanıcı sürümünü yükseltti.
 • API
  Sertifikasız iş ortağı uygulamalarının verilere bu hesaptan erişmesine izin vermenizi sağlar. Hesap yöneticisi olmayan kullanıcıların Acrobat Sign API'sini kullanan uygulamalar geliştirmelerine de izin verebilirsiniz.
 • İzin Verilen IP Aralıkları
  Harici tarafların kullanıcılarınıza erişmeye çalıştıklarından kaygılanıyorsanız IP aralığını kısıtlamak mükemmel bir savunma önlemidir. Sadece kimsenin size ait ağlar üzerinden evde veya bir mobil aygıtta çalışmadığından emin olmanız yeterlidir.
 • Hesap Paylaşımı
  Hesap Paylaşımı, size rapor veren temsilcileri yönetmek için kullanabileceğiniz mükemmel bir özelliktir. Ancak temsilcilerin hesaplarını kimlerle paylaştığını kontrol etmek akıllıca olabilir. Çoğu yönetici, yeni kullanıcılar oluştururken sadece hesap paylaşımı oluşturmayı tercih eder ve hesap genelinde ayarı devre dışı bırakır.
 • İmzalayan Kimliği Doğrulama
  Kullanıcılarınız bir belgeyi imzalamadan önce oturum açmak zorunda mı? Kullanım şeklinize bağlı olarak bu iyi bir güvenlik denetimi olabilir.
 • Sözleşme İmzalama Parolası
  Belge imzalama veya görüntüleme işlemlerini korurken bir parola politikası uygulamanızı sağlar.
 • Sözleşme İmzalama Parolası Kuvveti
  Bir parola kuvveti belirtilir.
 • Bilgi Tabanlı Kimlik Doğrulama
  Sözleşmeyi iptal etmeden önce imzalayanların kimliklerini doğrulamak için yaptıkları denemelerin sayısını kısıtlayabilirsiniz.

API kullanacak mısınız? Geliştiriciyseniz ve Acrobat Sign'ı mevcut CRM sisteminize (veya API kullanılabilen başka herhangi bir sisteme) entegre etmek istiyorsanız bu seçeneği değerlendirebilirsiniz.

Acrobat Sign, bir REST API'sini desteklemektedir:

Hesap > Acrobat Sign API'si alanına gidin.

Kullanıcı verilerine erişmek üzere Adobe Document Cloud API'lerinin kullanılması için OAuth Belirteçleri gerekir.

OAuth'u desteklemeyen eski bir uygulamanız varsa bir entegrasyon anahtarı oluşturabilirsiniz.

Entegrasyon anahtarı oluşturma bağlantısı görünmüyorsa Destek bölümüyle iletişim kurun.

Bu sayfada bulunan diğer bilgiler:

Ayrıca, API etkinleştirildikten sonra, API İstek Günlüğü'nün sol tarafında yeni bir bağlantı görüntülenir. Bu günlükte, API çağrılarından gelen XML gösterilir ve bunlar kod tabanlı sorunlarınızı gidermek açısından çok değerli olabilir.

REST API'ye, API Uygulamaları seçeneğinden erişilir.

Sayfaya geldiğinizde, Yeni uygulama oluştur bağlantısını tıklatın, uygulamanıza bir ad verin ve Uygulama Oluştur düğmesini tıklatın.

Yeni Uygulama Kimliği ve Gizli Sorusu hemen oluşturulur ve görüntülenir.

Kullanıcıları işlevsel gruplara ayırmak, özellikle farklı imza gereksinimleriniz veya incelenmesi gereken rapor yapıları olduğunda çok kullanışlıdır.

Neyse ki Acrobat Sign'da kolaylıkla grup oluşturabilirsiniz.
Hesap > Kullanıcılar veya Hesap > Gruplar alanına gitmeniz yeterlidir.

Grup sayfasında, sağ üst köşedeki + düğmesine dokunarak alana yeni grup adını girin.

Grup ayarlarını yapılandırabileceğiniz bir bağlantı da bulunur. Satırı tıklatarak Grup Ayarları bağlantısını görebilirsiniz. Bu ayarlar, hesap düzeyinde yapılandırdığınız Global ayarlara çok benzer; ancak, gruplar hesabın alt nesnesi olduğu için grup ayarları hesap ayarlarının üzerinde yazılır.

Grup adı güncellenebilir nitelikte olduğu için grup adlarını değiştirmek istediğinizde sorun yaşamazsınız.

Not:

Bir küçük ölçekli işletme planı için Acrobat Sign satın aldıysanız Admin Console'dan yararlanarak kullanıcıları ve bunlarla ilişkili yetkilendirmeleri yönetebilirsiniz. Ayrıca ekibinizi veya Acrobat Sign'ın işlevsel özelliklerini yönetmeye yardımcı olması için birden fazla yönetici atayabilirsiniz

Sonunda sıra kullanıcı eklemeye geldi!

Acrobat Sign'da iki yeni kullanıcılar oluşturmak için iki yöntem kullanılır:

Her seferinde bir tane

veya

CSV ile toplu oluşturma

Tek kullanıcı prosedürü çok basittir.
Hesap > Kullanıcılar alanına gidin ve arama kutusunun yanında görülen araç çubuğundaki + düğmesini tıklatın. Oluştur iletişim kutusu görüntülenir.

E-posta Adresi, Ad ve Soyadı alanlarını doldurduktan sonra kullanıcının atanacağı grubu seçin (gerekiyorsa).

Sözleşmelerini Görüntüle onay kutusunu da göreceksiniz. Bu seçenekle, yeni kullanıcıdan Yönetici kullanıcıya hesap paylaşımı oluşturulur. Yeni temsilcinizin işlemlerini izlemeniz gerekiyorsa bu kutuyu işaretleyin.

Gerekmiyorsa da bir paylaşım oluşturabilirsiniz; sadece Hesap Paylaşımı özelliğini kullanmanız yeterlidir.

Kullanıcıyı oluşturduktan sonra, verdiğiniz e-posta adresine parolaların oluşturulması gerektiğini bildiren bir e-posta gönderilir. Bu işlem de tamamlandıktan sonra, kullanıcı aktif hale gelir ve ilk belgesini gönderebilir!

Toplu oluşturma yöntemi şu alandan uygulanır: Hesap > Kullanıcılar alanına gidin ve arama kutusunun yanında görülen araç çubuğundaki + düğmesini tıklatın. Oluştur iletişim kutusunda Toplu kllnıcı olştr'u tıklatın.

Prosedür, en az bir e-posta adresi ve ad/soyadı sütunları içeren bir CSV dosyasının oluşturulmasını kapsar. Formatı tam olarak görmek için örnek CSV dosyasını indirin bağlantısını tıklatarak örnek CSV dosyasına bakın. Dosyanızı belirtilen formatta hazırlayın. Dosya hazırlandığında Gözat'ı tıklatarak dosyayı seçin.

Bu prosedürün tek dezavantajı, kullanıcıdan yönetici hesabına paylaşım oluşturmanın mümkün olmamasıdır.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?