Упевнені, що переглядаєте правильну статтю?

Ця стаття стосується пакета Digital Publishing Suite. Інформацію стосовно Digital Publishing Solution (DPS 2015) читайте в публікації Створення статей DPS 2015 у InDesign.

Плавну прокрутку можна ввімкнути для окремих статей. Плавна прокрутка (не плутати з прокручуваними кадрами) корисна при роботі з великими односторінковими макетами, наприклад зі змістом. Якщо ввімкнено плавну прокрутку, враховуйте це під час оформлення. Наприклад, для iPad можна створювати документи з альбомною та книжковою орієнтацією розміром 1024x2000 та 768x2000 відповідно.

Для створення статті із плавною прокруткою не можна використовувати документи, що містять декілька сторінок. Під час створення статей із плавною прокруткою із використанням зображень у форматі PDF функція масштабування щипком не підтримується.

У програмі InDesign відкрийте діалогове вікно «Новий документ» або «Параметри документа», щоб указати розмір сторінки.

Посторінкова прокрутка та плавна прокрутка
Посторінкова прокрутка та плавна прокрутка

A. Горизонтальна посторінкова прокрутка B. Горизонтальна плавна прокрутка C. Вертикальна посторінкова прокрутка D. Вертикальна плавна прокрутка 

Для створення статті із плавною прокруткою виконайте одну з наведених нижче дій.

 1. Створіть документ, який містить лише одну сторінку та має відповідні розміри, наприклад 1024x2000 (альбомна орієнтація) або 768x2000 (книжна орієнтація).

 2. У режимі перегляду статей на панелі Folio Builder натисніть «Додати», щоб створити статтю.

 3. У діалоговому вікні «Нова стаття» вкажіть зазначені далі параметри.

  Плавна прокрутка

  Виберіть «Лише за горизонталлю», якщо стаття міститиме лише альбомний макет із плавною прокруткою. Цей параметр корисний для статей у фоліо із лише горизонтальною орієнтацією вмісту або статей, в яких для альбомної версії задано плавну прокрутку, а книжну версію вимкнено (прив’язка до сторінки). Виберіть «В обох напрямках» для фоліо із подвійною орієнтацію, в яких для обох макетів задано плавну прокрутку.

  Книжковий/Альбомний макет (InDesign CS6)

  Можливість вибору типу макета для статті є особливо корисною під час використання альтернативних макетів. Якщо книжковий та альбомний макети знаходяться у окремих документах, оберіть один із них та виділіть його. Далі відкрийте другий документ та додайте до нього виділений макет.

  Книжкова/Альбомна (InDesign CS5/CS5.5)

  Виберіть орієнтацію документа. Наприклад, для документу розміром 768x2000 пікселів оберіть книжкову орієнтацію. Для документів 1024x2000 вибирайте альбомну орієнтацію.

 4. Натисніть кнопку «OK».

 5. У фоліо із подвійною орієнтацією додайте до статті другий макет.

Додаткова інформація

Статтю із плавною прокруткою можна також створити шляхом імпорту. Створіть вихідні файли _h і _v та скористайтеся функцією «Імпортувати статтю». Див. Імпорт статей InDesign.

Наразі можлива лише вертикальна плавна прокрутка. Для горизонтального прокручування статті можна створити кадр із можливістю прокручування. Див. Накладання кадрів із можливістю прокручування.

Щоб змінити розмір сторінки із плавною прокруткою, виділіть сторінку за допомогою інструмента «Сторінка», а потім змініть висоту сторінки.

Навчальне відео

Навчальне відео
<a href="http://tv.adobe.com/watch/learn-digital-publishing-suite/smoothscrolling-layouts/">Макети із плавною прокруткою</a>
Colin Fleming

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності