Експортовані зображення або монтажні області експортовано з розмірами, меншими на один піксель

Під час використання діалогового вікна «Експортувати як» зображення або монтажні області експортуються з розмірами, меншими на один піксель

Ця проблема може виникнути в користувача, коли ресурс відкадровано або його масштабування змінено, і результат містить піксель із дробовим значенням.Наприклад, коли документ із розміром 100 х 523 пікселів експортується при масштабі 50 %, 50 % від 523 дорівнює 261,5 (піксель із дробовим значенням). Оскільки розмір зображення документа не може мати дробове значення пікселя, Photoshop заокруглює це значення, у результаті чого помилково створюється інший розмір, збільшений на 1. Розмір кінцевого експортованого зображення становить 51 x 262 замість 50 x 262. 

Рішення

Щоб вирішити цю проблему, спробуйте скористатися наведеними нижче рішеннями.

  1. Відредагуйте вихідне зображення, щоб після зменшення його масштабу розмір зображення не мав дробових значень. Наприклад, установіть розмір 100 х 524.
  2. Використовуйте поля «Розмір полотна» в діалоговому вікні «Експортувати як». Після встановлення ширини, висоти або масштабу зображення вкажіть правильні розміри в полях «Ширина й висота полотна». Для цього прикладу встановіть 50 x 262.
  3. Під час кадрування скасуйте вибір параметра «Видалення відкадрованих пікселів» на панелі параметрів «Інструмент кадрування».
Наша команда розробників працює над пошуком зручнішого способу вирішення цієї проблеми.
Логотип Adobe

Увійдіть до облікового запису