Під час використання діалогового вікна «Експортувати як» зображення або монтажні області експортуються з розмірами, меншими на один піксель

Ця проблема може виникнути в користувача, коли ресурс відкадровано або його масштабування змінено, і результат містить піксель із дробовим значенням.Наприклад, коли документ із розміром 100 х 523 пікселів експортується при масштабі 50 %, 50 % від 523 дорівнює 261,5 (піксель із дробовим значенням). Оскільки розмір зображення документа не може мати дробове значення пікселя, Photoshop заокруглює це значення, у результаті чого помилково створюється інший розмір, збільшений на 1. Розмір кінцевого експортованого зображення становить 51 x 262 замість 50 x 262. 

Рішення

Щоб вирішити цю проблему, спробуйте скористатися наведеними нижче рішеннями.

  1. Відредагуйте вихідне зображення, щоб після зменшення його масштабу розмір зображення не мав дробових значень. Наприклад, установіть розмір 100 х 524.
  2. Використовуйте поля «Розмір полотна» в діалоговому вікні «Експортувати як». Після встановлення ширини, висоти або масштабу зображення вкажіть правильні розміри в полях «Ширина й висота полотна». Для цього прикладу встановіть 50 x 262.
  3. Під час кадрування скасуйте вибір параметра «Видалення відкадрованих пікселів» на панелі параметрів «Інструмент кадрування».
Наша команда розробників працює над пошуком зручнішого способу вирішення цієї проблеми.