Проблема

Коли ви намагаєтеся кадрувати зображення у Photoshop і вказуєте значення ширини, висоти й розширення в параметрах кадрування, відображається помилка про переповнений робочий диск, і кадрування зображення стає неможливим.

Детальний звіт

Якщо ви залишаєте параметри кадрування пустими, вам вдається відкадрувати зображення.

Рішення

Виконайте одну з наведених нижче дій.

Рішення 1. Під час кадрування зазначайте одиниці вимірювання.

Укажіть необхідні одиниці вимірювання в параметрах кадрування ширини й висоти. Наприклад, укажіть 100 пкс для пікселів або 1 дюйм для дюймів.

Рішення 2. Установіть типові одиниці вимірювання.

Щоб установити типові одиниці вимірювання, виконайте наведені нижче дії.

1. Виберіть «Правка» > «Параметри» > «Одиниці та лінійки» (Windows) або «Photoshop» > «Параметри» > «Одиниці та лінійки» (Mac OS).

2. Виберіть одиницю вимірювання для пункту «Тип» у розділі «Одиниці» діалогового вікна «Параметри». Наприклад, виберіть «Пікселі».

3. Натисніть кнопку «OK».

Інформація щодо фонового завантаження

Помилка «Робочий диск переповнено» виникає, коли кінцевий файл завеликий для його обробки робочим диском. Ця помилка може виникнути, якщо файл створено в піксельних розмірах, а в параметрах кадрування вказано дюйми (типова одиниця вимірювання). Наприклад, якщо в параметрах ширини й висоти вказано 700 х 800 дюймів, одиницею вимірювання за замовчуванням будуть дюйми, замість пікселів. Необхідно вказати 700 пкс х 800 пкс, щоб отримати бажаний результат, або вказати пікселі в параметрах як одиницю вимірювання за замовчуванням. Якщо ви залишите параметри кадрування пустими, Photoshop відкадрує зображення до вказаної області, використовуючи ті одиниці вимірювання, у яких було створено зображення.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності