Installatiefoutcodes en -oplossingen

Creative Cloud-toepassingen slaan informatie over de installatie- en opstartprocessen op in logboekbestanden. In dit document worden fouten beschreven die u in deze logboeken kunt vinden, en vindt u mogelijke oplossingen.

Opmerking:

Snel een specifieke foutcode of specifiek bericht vinden: gebruik de functie Zoeken van uw browser om snel uw fout in dit document te vinden. Druk op Cmd+F (Mac OS) of Ctrl+F (Windows).

Kunt u uw foutcode niet vinden?

Voor meer informatie over extra Creative Cloud-installatiefoutcodes leest u Download- en installatieproblemen oplossen en Download- en installatieproblemen oplossen.

Waar staan mijn installatielogboekbestanden?

Windows 32-bits

\Program Files\Common Files\Adobe\Installers\

Windows 64-bits

\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Installers

Mac OS

/Library/Logs/Adobe/Installers/

Installatiefouten: implementatieafsluitcodes

Foutcode

Geregistreerd foutbericht

Reden

Oplossing

0

Foutcode: 0 No Error.

GESLAAGD

 

1

Exit code: 1 Unable to parse command line.

Onjuiste argumenten in opdrachtregel.

Zorg dat u de juiste argumenten hebt opgegeven.

2

Exit code: 2 Unknown UI mode specified.

Alleen silent mode "--mode=silent" wordt ondersteund.

 

6

Exit code: 6 Silent workflow completed with errors.

Een vereist onderdeel is mislukt.

Lees de foutbeschrijving in het logboekbestand om de precieze oorzaak vast te stellen.

7

Exit code: 7 Unable to complete Silent workflow.

Een cruciaal onderdeel is gefaald. 

Lees de foutbeschrijving in het logboekbestand om de precieze oorzaak vast te stellen.

9

Exit code: 9 Unsupported OS version.

Poging het product op een niet-ondersteunde versie van het besturingssysteem te installeren.

Verifieer dat uw besturingssysteem wordt ondersteund. Zie de systeemvereisten voor uw product.

10

Exit code: 10 Unsupported file system.

Locatie van Systeem (/Applications), Gebruiker (~), Installatieprogramma: moet zich niet in een hoofdlettergevoelig bestandssysteem bevinden.

 

11

Exit code: 11 Another instance running, Only a single instance can be run at a time.

  Sluit extra exemplaren van Adobe Application Manager zodat er slechts één exemplaar actief is. Start uw computer vervolgens opnieuw op.

14

Exit code: 14 Failed due to insufficient privileges.

Zorg dat het installatieprogramma in administratormodus wordt uitgevoerd.

Zie Fout in installatielogboek: Mislukt wegens onvoldoende bevoegdheden | Creative Cloud.

15

Exit code: 15 Media DB Sync failed.

Bij het installatieproces wordt de database van de installatiemedia niet samengevoegd met de lokale mediadatabase.

1. Zorg dat de installatie van deze twee databasebestanden (media.db en local media.db) niet is beschadigd (niet 0 bytes weergeven).

2. Werk het besturingssysteem bij.

3. Start de computer opnieuw op en probeer het opnieuw.

4. Controleer machtigingen voor local media.db.

5. Voer Creative Cloud Cleaner Tool uit om oude installaties te verwijderen. Zie Gebruik Creative Cloud Cleaner Tool om installatieproblemen op te lossen.

16

Exit code: 16 Failed to load deployment file.

Implementatiebestand dat door AAAME of ASU wordt gegenereerd, is meestal geldig. Kan het tijdelijk implementatiebestand niet laden.

Voer de installatie opnieuw uit.

18

Exit code: 18 Adobe Application Manager Bootstrap Failed.

   

19

Exit code: 19 Conflicting processes running.

Deze fout treedt vaak op tijdens installaties op de achtergrond.

Sluit alle conflicterende processen. Start de computer opnieuw op en probeer nogmaals te installeren.

Zie Fout in installatielogboek: Exit Code: 19 | Creative Cloud.

20

Exit code: 20 Install source path does not exist.

 

1. Zorg dat het installatieprogramma niet beschadigd is (media.db is aanwezig in de payloads-map).

2. Maak een lokale kopie van het installatieprogramma en probeer opnieuw te installeren.

21

Exit code: 21 Payloads version is not supported by installed version of RIBS.

 

Gebruik de meest recente versie van het installatieprogramma.

22

Exit code: 22 INSTALLDIR check failed.

 

Selecteer een andere installatielocatie.

23

Exit code: 23 System requirement check failed for some payload.

 

Zorg dat uw systeem aan de minimale systeemvereisten voldoet.

24

Exit code: 24 User canceled out of install/uninstall/reinstall.

De installatie is geannuleerd.

 

25

Exit code: 25 Installer exceeding MAX_PATH limit.

 

Installeer naar een korter pad.

26

Exit code: 26 Some of the payloads cannot be located.Verifieer uw installatieprogramma.

 
 • Bij AAMEE-case: maak het installatieprogramma opnieuw zodat alle payloads aanwezig zijn in de payloads-map.
 • Bij installatie vanaf media: maak een lokale kopie van het installatieprogramma en probeer opnieuw te installeren (schijf is mogelijk niet toegankelijk).
 • Download een nieuw exemplaar van het installatieprogramma.
 • Bij meerdere schijven: zorg dat u alle payloads van schijf 2 naar de lokale kopie van schijf 1 hebt gekopieerd.

Zie Exit code 26: "Media swap required to continue installation, cannot proceed."

27

Exit code: 27 Keyed files found in target.

 

Pas de Sassafras-patch toe.

28

Exit code: 28 The base product is not installed.

Deze patch kan alleen worden uitgevoerd als het basisproduct is geïnstalleerd.

Installeer het basisproduct alvorens de patch toe te passen. 

Zie Fouten "Basisproduct is niet geïnstalleerd" en "updates mislukt" | Creative Cloud.

29

Exit code: 29 The base product has been moved.

De patch kan niet worden toegepast omdat het basisproduct niet kan worden gevonden. Start het basisproduct en probeer de patch vervolgens opnieuw toe te passen.

30

Exit code: 30 Installation done with errors due to low disk space.

 

Maak schijfruimte vrij voor installatie van de vereiste onderdelen.

Zie Afsluitcodes 30 en 31: fouten met weinig schijfruimte.

31

Exit code: 31 Installation failed due to low disk space.

 
 • Maak ruimte vrij op de geselecteerde installatielocatie.

   

 • Zorg dat er voldoende ruimte op het systeemvolume is om cruciale onderdelen te installeren.

Zie Afsluitcodes 30 en 31: fouten met weinig schijfruimte.

32.

Exit code: 32 The patch is already applied.

Uw product is up-to-date.

Als u problemen met de inventaris updateprogramma wilt oplossen, installeert u de app opnieuw en voert u de patch vervolgens opnieuw uit.

Zie Fouten Basisproduct is niet geïnstalleerd en Updates mislukt | Creative Cloud.

33

Exit code: 33 The product is not installed, cannot uninstall.

U probeert een product te verwijderen dat momenteel niet is geïnstalleerd. Als alleen ARP aanwezig is, installeert u het product opnieuw en verwijdert u het daarna.

34

Exit code: 34 Payload information not found in Media_db.

AdobeCS6_PR_HotFixV1

Gemeld tijdens CS6-prerelease. Moet niet optreden in GM-builds.

35

Exit code: 35 Some of the installer files are missing or invalid.

   

36

Exit code: 36 Another MSI installation is already in progress.

(Alleen Windows) Er wordt al een andere Microsoft Installer Service uitgevoerd.

 

1. Zorg dat de andere MSI-installatie wordt voltooid.

2. Start uw computer opnieuw op om een nieuwe MSI-installatie toe te staan.

37

Exit code: 37 Validation failed.

Legitimiteitsvalidatie van media mislukt.

Download een nieuw exemplaar van het installatieprogramma bij Adobe.

38

Exit code: 38 Unknown error.

Adobe Application Manager is mogelijk beschadigd.

Download een nieuw exemplaar van het installatieprogramma bij Adobe.

39

Exit code: 39 ARP Entry creation failed.

 

Start uw computer opnieuw op en probeer de installatie nogmaals uit te voeren.

9999

Oeps! Er is een onherstelbare fout opgetreden.

   

Opmaak van implementatiefoutcodes

Implementatiefoutcodes gebruiken de volgende notatie:

D[X][NNN]

Waar:

 • = implementatie
 • X = F, S, R, W, B, M of C
 • NNN =  de foutcode, met een bereik van 000 tot 999

D[X]

Voorbeeld

Reden

DR

Geen machtiging om register te maken.

Registerprobleem.

DW

Conflicterende payloads geïnstalleerd.

Workflowprobleem.

DB

Synchronisatie mediadatabase mislukt.

Databaseprobleem.

DF

Bronbestand ontbreekt.

Bestands-/mapprobleem.

DC

Kan SLCache-gegevens niet bijwerken.

SLCache-probleem.

DS

Bron beschadigd/niet toegankelijk.

Bronprobleem.

DM

x64-payload kan niet worden geïnstalleerd op een x86-computer.

Slechte staat van doelcomputer.

Implelementatiefoutcodes en -berichten

DF: fouten met betrekking tot implementatiebestand

Foutcode Geregistreerd foutbericht Reden Oplossing
DF001 Unable to get permissions of <path>.

Kan bestands-/mapmachtiging niet verkrijgen.

Zie Fout met registersleutel in installatielogboek | Creative Suite 5, CS5.5 | Windows

DF002

Unable to restore permissions of <path> to <mode>04o.

Kan bestands-/mapmachtigingen niet instellen.

Zie De fout afsluitcode 6 of afsluitcode 7 treedt op tijdens de installatie | Creative Cloud

DF002

Unable to set permissions of <path> to <mode>04o.

Kan bestands-/mapmachtigingen niet instellen.

Zie De fout afsluitcode 6 of afsluitcode 7 treedt op tijdens de installatie | Creative Cloud

DF003

Unable to get owner/group of <path>.

Kan geen machtiging voor bestands-/mapeigenaar verkrijgen.

Controleer of u volledige toegang hebt tot de installatielocatie of selecteer een andere locatie.

DF003

Unable to preserve owner and group of <path>.

Kan geen machtiging voor bestands-/mapeigenaar verkrijgen.

Controleer of u volledige toegang hebt tot de installatielocatie of selecteer een andere locatie.

DF004

Unable to restore owner <uid> and group <gid> for <file path>.

Kan machtiging voor bestands-/mapeigenaar niet instellen.

Controleer of u volledige toegang hebt tot de installatielocatie of selecteer een andere locatie.

DF004

Unable to set owner and group of <file path> to <uid> and <gid>.

Kan machtiging voor bestands-/mapeigenaar niet instellen.

Controleer of u volledige toegang hebt tot de installatielocatie of selecteer een andere locatie.

DF004

Unable to set owner/group to <path>.

Kan machtiging voor bestands-/mapeigenaar niet instellen.

Controleer of u volledige toegang hebt tot de installatielocatie of selecteer een andere locatie.

DF005

Unable to resolve alias for token <token> with original path <path> and alias data <alias>.

Kan de alias voor een token niet omzetten met het oorspronkelijke pad. 

Controleer of u volledige toegang hebt tot de installatielocatie of selecteer een andere locatie.

DF006

SymLink path already exists at <path> for file <filename>.

Er bestaat al een ander(e) bestand/map met dezelfde naam.

Verwijder de symlink op het vermelde pad en probeer de installatie opnieuw uit te voeren.

DF006

SymLink-pad bestaat al op <path>.

Er bestaat al een ander(e) bestand/map met dezelfde naam.

Verwijder de symlink op het vermelde pad en probeer de installatie opnieuw uit te voeren.

DF006

The path <path> already exists and is not a directory.

Er bestaat al een ander(e) bestand/map met dezelfde naam.

 

DF006

Unable to create directory <directory> with mode <mode> as the path already exists and is not a directory. Wijzig de naam van <bestand/map> of verwijder <bestand/naam> en probeer het opnieuw.

Er bestaat al een ander(e) bestand/map met dezelfde naam.

 

DF006

Unable to create directory as the path <path> already exists and is not a directory. Wijzig de naam van de map of verwijder de map en probeer het opnieuw.

Er bestaat al een ander(e) bestand/map met dezelfde naam.

 

DF007

AnchorService: adobeCode not defined.

Anchor Service-opdrachtfout.

 

DF007

Unable to locate enclosing framework bundle for path <path>.

Anchor Service-opdrachtfout.

 

DF007

Failed to install anchor service.

Anchor Service-opdrachtfout.

 

DF008

CreateAlias:Source path does not exist at <path>.

Het doelbestand voor alias/snelkoppeling ontbreekt.

 

DF008

Destination path already exists at <path> for file <filename>.

Het doelbestand voor alias/snelkoppeling ontbreekt.

 

DF008

Fail to create symlink as destination file not exist at <path>.

Het doelbestand voor alias/snelkoppeling ontbreekt.

 

DF008

Unable to read symlink target of source file <path>.

Het doelbestand voor alias/snelkoppeling ontbreekt.

 

Voer de Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijder alle producten. Zie De Creative Cloud Cleaner Tool gebruiken om installatieproblemen op te lossen voor instructies. Probeer de installatie opnieuw uit te voeren.

DF009

Higher version plug-in already exists at: <path>.

Er is al een nieuwere versie van de bundel geïnstalleerd.

 

DF010

Not installing plug-in to: <path>.

De bundel kan niet worden geïnstalleerd omdat er al een nieuwere versie is geïnstalleerd.

 

DF011

Alias already exists at <path> for <file>.

Het aliasbestand bestaat al, en de overschrijvingsmarkering is uitgeschakeld.

 

DF012

Cannot retarget Alias: Alias path not exists at <path>.

Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden.

Probeer de installatie opnieuw uit te voeren.

DF012

Cannot find library'<library>' for command '<command>' - File not found.

Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden.

Probeer de installatie opnieuw uit te voeren.

DF012

Chmod:Source path does not exist at <path>.

Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden.

Probeer de installatie opnieuw uit te voeren.
DF012 File/folder does not exist at <path>. 

Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden. De installatiebestanden zijn beschadigd.

Pak de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit of kopieer het.

DF012

Flash player trust file '<filename>' does not exist.

Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden.

Probeer de installatie opnieuw uit te voeren.

DF012

Bronpad installatie bestaat niet: <path>.

Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden.

Wij raden u aan de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit te pakken of te kopiëren.

DF012

Uninstallation database file does not exist at <path>.

Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden.

Probeer de installatie opnieuw uit te voeren.

DF012

Kan het bestand niet vinden.

Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden.

Probeer de installatie opnieuw uit te voeren.

DF012

Unable to locate file at <path>.

Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden.

Probeer de installatie opnieuw uit te voeren.

DF012

Unable to locate file to touch <filename>.

Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden.

Probeer de installatie opnieuw uit te voeren.

DF012

Uninstall DB path not found.

Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden.

Wij raden u aan de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit te pakken of te kopiëren.

DF012

database file '<file>' does not exist to read property <property>.

Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden.

Probeer de installatie opnieuw uit te voeren.

DF012

Implementatiebestand
bestaat niet:<path>.

Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden.

 

DF013

Failed to delete plist path at <path>.

Fout bij verwijderen van service-plist-bestand. Het plist-bestand bestaat mogelijk niet.

 

DF013

Unable to delete service plist <bestandsnaam>.

Fout bij verwijderen van service-plist-bestand. Het plist-bestand bestaat mogelijk niet.

 

DF014

Unable to create symlink <value>.

Kan symlink niet maken.

 

DF014

Unable to create symlink at <doelpad>.

Kan symlink niet maken.

Voer de installatie opnieuw uit. Selecteer een andere installatielocatie.

DF014

Unable to re-create symlink at <pad> with a target of <bestandsnaam>.

Kan symlink niet maken.

Controleer of u volledige toegang hebt tot de installatielocatie of selecteer een andere locatie.

DF015

Unable to delete symlink <naam>.

Het verwijderen van symlink op het pad is mislukt.

Voer de installatie opnieuw uit. Als de fout zich opnieuw voordoet, voert u de Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijdert u de producten. Zie De Creative Cloud Cleaner Tool gebruiken om installatieproblemen op te lossen voor instructies.

DF015

Unable to delete symlink at <pad>. <naam>.

Het verwijderen van symlink op het pad is mislukt.

Voer de installatie opnieuw uit. Als de fout zich opnieuw voordoet, voert u de Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijdert u de producten. Zie De Creative Cloud Cleaner Tool gebruiken om installatieproblemen op te lossen voor instructies.

DF016

Cannot create dir @ <path>.

Kan map niet maken.

Controleer of u volledige toegang tot de locatie hebt en of er voldoende vrije ruimte op de schijf is.

DF016

Cannot create dir @ <path>.

Kan map niet maken.

Controleer of u volledige toegang tot de locatie hebt en of er voldoende vrije ruimte op de schijf is.

DF016

Kan geen map maken in <path> om activa te extraheren. Error: <error>.

Kan map niet maken.

Controleer of u volledige toegang tot de locatie hebt en of er voldoende vrije ruimte op de schijf is. Zorg dat u aangemeld bent als gebruiker met beheerdersrechten.

DF016

Failed to create <naam van map>.

Kan map niet maken.

Controleer of u volledige toegang tot de locatie hebt en of er voldoende vrije ruimte op de schijf is.

DF016

Failed to create required folders.

Kan map niet maken.

Controleer of u volledige toegang tot de locatie hebt en of er voldoende vrije ruimte op de schijf is.

DF016

SLCache: Failed to create SLCache directory <pad>. <bestandsnaam>.

Kan map niet maken.

Controleer of u volledige toegang tot de locatie hebt en of er voldoende vrije ruimte op de schijf is.

DF016

Unable to create directory <map> with mode <modus>

Kan map niet maken.

Controleer of u volledige toegang tot de locatie hebt en of er voldoende vrije ruimte op de schijf is.

DF016

Unable to create directory <path> <error description>.

Kan map niet maken.

Controleer of u volledige toegang tot de locatie hebt en of er voldoende vrije ruimte op de schijf is.

DF016

Unable to re-create directory at <pad> with mode <modus>.

Kan map niet maken.

Controleer of u volledige toegang tot de locatie hebt en of er voldoende vrije ruimte op de schijf is.

DF017

Unable to create Mac alias <naam> referring to <doel>.

Kan alias niet maken.

Controleer of u volledige toegang hebt tot de installatielocatie of selecteer een andere locatie.

DF018

Unable to delete Mac alias <naam>.

Kan alias niet verwijderen.

 

DF019

Target file not found for MD5 check-sum: < bestandsnaam>.

Het bestand waarop de patch moet worden toegepast, bestaat niet. Installeer het product opnieuw.

DF019

Unable to locate file at <pad>.

Het bestand waarop de patch moet worden toegepast, bestaat niet. Installeer het product opnieuw.

DF020

Unable to preserve original file at <pad>.

Kan het oorspronkelijke bestand voor patch niet behouden.

 

DF021

Failed to get checksum of file <bestandsnaam>.

Kan controlesom voor het bestand niet berekenen. Het bestand bestaat mogelijk niet, of de beheerder heeft onvoldoende machtigingen.

Controleer of u volledige toegang tot de locatie hebt en dat u bent aangemeld als beheerder.

DF022

New file checksum <waarde> does not match the expected value <waarde>.

Bestand waarop patch moet worden toegepast, is beschadigd. Installeer het product opnieuw.

DF022

Post patching checksum <waarde> does not match the expected value <waarde>.

Bestand waarop patch moet worden toegepast, is beschadigd. Installeer het product opnieuw.

DF022

Pre checksum mismatch for file <bestandsnaam>.

Bestand waarop patch moet worden toegepast, is beschadigd. Installeer het product opnieuw.

DF023

Unable to delete backup alias file <bestandsnaam>.

Kan bestand niet verwijderen. Het bestand bestaat mogelijk niet, of de beheerder heeft onvoldoende machtigingen.

Controleer of u volledige toegang hebt tot de installatielocatie of selecteer een andere locatie.

DF023

Unable to delete backup file at <pad> <foutbeschrijving>.

Kan bestand niet verwijderen. Het bestand bestaat mogelijk niet, of de beheerder heeft onvoldoende machtigingen.

Controleer of u volledige toegang hebt tot de installatielocatie of selecteer een andere locatie.

DF023

Unable to delete backup file at <pad>. <foutbeschrijving>.

Kan bestand niet verwijderen. Het bestand bestaat mogelijk niet, of de beheerder heeft onvoldoende machtigingen.

Controleer of u volledige toegang hebt tot de installatielocatie of selecteer een andere locatie.

DF023

Unable to delete file <bestandsnaam>. <foutbeschrijving>.

Kan bestand niet verwijderen. Het bestand bestaat mogelijk niet, of de beheerder heeft onvoldoende machtigingen.

Controleer of u volledige toegang hebt tot de installatielocatie of selecteer een andere locatie.

DF023

Unable to delete file at <pad>.

Kan bestand niet verwijderen. Het bestand bestaat mogelijk niet, of de beheerder heeft onvoldoende machtigingen.

Controleer of u volledige toegang hebt tot de installatielocatie of selecteer een andere locatie.

DF023

Unable to delete file copy at <pad> <foutbeschrijving>.

Kan bestand niet verwijderen. Het bestand bestaat mogelijk niet, of de beheerder heeft onvoldoende machtigingen.

Controleer of u volledige toegang hebt tot de installatielocatie of selecteer een andere locatie.

DF023

Unable to delete retargetted alias file <bestandsnaam>.

Kan bestand niet verwijderen. Het bestand bestaat mogelijk niet, of de beheerder heeft onvoldoende machtigingen.

Controleer of u volledige toegang hebt tot de installatielocatie of selecteer een andere locatie.

DF024

Unable to move file (reboot) at <pad> to <pad>. <foutbeschrijving>.

Fout bij verplaatsen van bestand. Het bestand bestaat mogelijk niet, of de beheerder heeft onvoldoende machtigingen.

Zie Fout DF024 bij het installeren van Creative Cloud, Creative Suite of Elements

DF024

Unable to move file at <pad> to <pad> <foutbeschrijving>.

Fout bij verplaatsen van bestand. Het bestand bestaat mogelijk niet, of de beheerder heeft onvoldoende machtigingen.

Zie Fout DF024 bij het installeren van Creative Cloud, Creative Suite of Elements

DF024

Unable to preserve original file at <pad> <foutbeschrijving>.

Fout bij verplaatsen van bestand. Het bestand bestaat mogelijk niet, of de beheerder heeft onvoldoende machtigingen.

Zie Fout DF024 bij het installeren van Creative Cloud, Creative Suite of Elements

DF024

Unable to restore file <bestandsnaam>. <foutbeschrijving>.

Fout bij verplaatsen van bestand. Het bestand bestaat mogelijk niet, of de beheerder heeft onvoldoende machtigingen.

Zie Fout DF024 bij het installeren van Creative Cloud, Creative Suite of Elements

DF024

Unable to restore file at <pad> from backup at <pad> <foutbeschrijving>.

Fout bij verplaatsen van bestand. Het bestand bestaat mogelijk niet, of de beheerder heeft onvoldoende machtigingen.

Zie Fout DF024 bij het installeren van Creative Cloud, Creative Suite of Elements

DF024

Unable to restore file at <pad>.

Fout bij verplaatsen van bestand. Het bestand bestaat mogelijk niet, of de beheerder heeft onvoldoende machtigingen.
Zie Fout DF024 bij het installeren van Creative Cloud, Creative Suite of Elements

DF025

Attempt to register application <toepassingspad> failed.

Poging om toepassing te registreren mislukt.

 

DF026

Unable to remove PDF setting translation for name <waarde> in language <taal>.

PDF-instelling mislukt.

 

DF026

Unable to restore PDF setting translation for name <naam van instelling> in language <taal> to <naam van instelling>.

PDF-instelling mislukt.

 

DF026

Unable to set PDF setting translation for name <naam van instelling> in language <taal> to <naam van instelling>.

PDF-instelling mislukt.

 

DF027

Caching the payload - Failed.

Het Creative Cloud-installatieprogramma kan geen onderdeel opslaan in cache.

Sluit alle conflicterende processen en probeer de installatie opnieuw uit te voeren.

DF027

Cannot copy file from <bronpad> to <doelpad>.

Kopiëren van bestand mislukt. Het bestand bestaat mogelijk niet, of de beheerder heeft onvoldoende machtigingen. Controleer of u volledige toegang hebt tot de installatielocatie of selecteer een andere locatie.

DF027

Cannot copy file from <bronpad> to
<doelpad>.

Kopiëren van bestand mislukt. Het bestand bestaat mogelijk niet, of de beheerder heeft onvoldoende machtigingen.

Controleer of u volledige toegang hebt tot de installatielocatie of selecteer een andere locatie.

DF027

Cannot copy file from <bron> to <doel>.

Het installatieprogramma kan FILE_ATTRIBUTE_NORMAL niet instellen voor het bestand op het bestandspad.

Kies een andere installatiemap.

DF027

Cannot copy third-party <waarde> uninstall files.

Kopiëren van bestand mislukt. Het bestand bestaat mogelijk niet, of de beheerder heeft onvoldoende machtigingen.

Controleer of u volledige toegang hebt tot de installatielocatie of selecteer een andere locatie.

DF027

Failed to copy file '<bron>' to '<doel>'.

Kopiëren van bestand mislukt. Het bestand bestaat mogelijk niet, of de beheerder heeft onvoldoende machtigingen.

Maak wat schijfruimte vrij en probeer de installatie opnieuw uit te voeren.

DF027

Unable to copy file from <bron> to <doel> <foutbeschrijving>.

Kopiëren van bestand mislukt. Het bestand bestaat mogelijk niet, of de beheerder heeft onvoldoende machtigingen.

Zie De fout afsluitcode 6 of afsluitcode 7 treedt op tijdens de installatie | Creative Cloud

DF027

Unable to preserve original alias file at <pad>.

Kopiëren van bestand mislukt. Het bestand bestaat mogelijk niet, of de beheerder heeft onvoldoende machtigingen.

Controleer of u volledige toegang hebt tot de installatielocatie of selecteer een andere locatie.

DF027

Unable to preserve original file at <pad>. <fouttekenreeks>.

Kopiëren van bestand mislukt. Het bestand bestaat mogelijk niet, of de beheerder heeft onvoldoende machtigingen.

Controleer of u volledige toegang hebt tot de installatielocatie of selecteer een andere locatie.

DF027

Unable to restore alias file at <pad> from backup at <pad>.

Kopiëren van bestand mislukt. Het bestand bestaat mogelijk niet, of de beheerder heeft onvoldoende machtigingen.

Controleer of u volledige toegang hebt tot de installatielocatie of selecteer een andere locatie.

DF028

Unable to retarget Mac alias at <pad> referring to <doelpad>.

Kan geen nieuw doel opgeven voor Mac-alias.

 

DF029

ARKServiceControl: Process <proces> may still be running; continuing anyway.

Kan de service niet stoppen.

 

DF029

ARKServiceControl: StartService: Service not started/stopped <naam van service>.Current State: <status> Exit Code: <code> Service SpecificExit Code: <code>.

Kan de service niet stoppen.

 

DF029

ARKServiceControl: StopService failed to stop service <naam van service>. Error: <error>.

Kan de service niet stoppen.

 

DF030

Unable to install service plist at <pad>.

Kan service plist niet installeren.

 

DF031

Unable to read display attributes of <bestandsnaam>.

Kan weergave-attributen van bestand niet lezen. Het bestand bestaat mogelijk niet.

Controleer of u volledige toegang hebt tot de installatielocatie of selecteer een andere locatie.

DF032

Unable to restore display attributes of <bestandsnaam> to <waard>04o with mask <waarde>04o.

Kan weergave-attributen van het bestand niet instellen. Het bestand bestaat mogelijk niet.

 

DF033

Unable to get alias data for path <pad>.

Kan aliasgegevens voor volumepad niet ophalen.

 

DF033

Unable to get alias data for volume path <pad> for token <token>.

Kan aliasgegevens voor volumepad niet ophalen.

 

DF034

Failed to touch the file <bestandsnaam>.

Aanraakopdracht mislukt.

Probeer de installatie opnieuw uit te voeren.

DF034

SetFileTime failed with error:<fout><fouttekenreeks>.

Aanraakopdracht mislukt.

Probeer de installatie opnieuw uit te voeren.

DF035

CreateAlias:Icon file does not exist at <pad> for icon <naam van pictogram> with target <bestandsnaam>.

Pictogrambestand bestaat niet voor het maken van snelkoppeling.

 

DF036

Destination path already exists at <path> for file <filename>.

Het bestand bestaat al.

 

DF036

File already present at <pad>.

Het bestand bestaat al.

 

DF037

Directory found in place of file '<pad>'.

Kan map niet verwijderen.

Zie De fout afsluitcode 6 of afsluitcode 7 treedt op tijdens de installatie | Creative Cloud.

DF037

Directory found in place of file.

Kan map niet verwijderen.

Zie De fout afsluitcode 6 of afsluitcode 7 treedt op tijdens de installatie | Creative Cloud.

DF037

Unable to delete directory <pad>. <foutbeschrijving>.

Kan map niet verwijderen.

Zie De fout afsluitcode 6 of afsluitcode 7 treedt op tijdens de installatie | Creative Cloud.

DF037

Unable to delete directory <pad>. Kan map niet verwijderen. Zie De fout afsluitcode 6 of afsluitcode 7 treedt op tijdens de installatie | Creative Cloud.

DF038

e.what().

Firewallopdracht mislukt.

 

DF038

Kan firewallregel niet toevoegen.

Firewallopdracht mislukt.

 

DF038

Kan firewallregel niet verwijderen.

Firewallopdracht mislukt.

 

DF039

Cannot set folder icon. <waarde>.

Kan mappictogram niet instellen.

 

DF040

Failed to <register/unregister> Font '<lettertypenaam>'. Error: <foutbericht>.

Kan lettertype niet registreren/registratie niet opheffen bij het systeem.

 

DF041

Cannot set localize display name for <bestandsnaam> with module file <bestandsnaam> and resID:<resource-ID>. Error:0x<foutcode>x.

Kan weergavenaam voor het bestand niet instellen.

 

DF041

Unable to restore localize display name for <bestandsnaam>.

Kan weergavenaam voor het bestand niet instellen.

 

DF042

Unable to repair file <bestandsnaam>. Het bestand is beschadigd of is verwijderd vanwege patching.

Een patchbestand kan niet worden gerepareerd. Het is beschadigd of is tijdens het patchen verwijderd.

 

DF043

Failed in 
GetNamedSecurityInfo.

Kan beveiligingsmachtiging van bestand/map niet verkrijgen.

 

DF043

Failed to save ACL of file <bestandsnaam>.

Kan beveiligingsmachtiging van bestand/map niet verkrijgen.

 

DF044

Failed in SetEntriesInAcl.

Kan beveiligingsmachtigingen van bestand/map niet instellen.

Controleer of u volledige toegang tot de installatielocatie hebt en dat u bent aangemeld als beheerder.

DF044

Failed in 
SetNamedSecurityInfo.

Kan beveiligingsmachtigingen van bestand/map niet instellen.

Controleer of u volledige toegang tot de installatielocatie hebt en dat u bent aangemeld als beheerder.

DF044

Failed to alloc or create SID.

Kan beveiligingsmachtigingen van bestand/map niet instellen.

Controleer of u volledige toegang tot de installatielocatie hebt en dat u bent aangemeld als beheerder.

DF044

Failed to restore ACL of file <bestandsnaam>.

Kan beveiligingsmachtigingen van bestand/map niet instellen.

Controleer of u volledige toegang tot de installatielocatie hebt en dat u bent aangemeld als beheerder.

DF045

Unable to back up file <bestandsnaam>. <foutbeschrijving>.

Kan geen back-up maken van bestand in patchopdracht. Het bestand bestaat mogelijk niet.

 

DF046

Cannot <make/unmake> make System Folder for <naam van map> Error: <fout>.

Kan een map niet instellen op Systeemmap.

 

DF047

ARKServiceControl:: InstallService failed to set
description for service <naam van service>. Error: <error>.

Kan servicebeschrijving niet instellen.

 

DF047

ARKServiceControl::
ModifyService failed to set description for service <naam van service>. <waarde>.

Kan servicebeschrijving niet instellen.

 

DF048

ARKServiceControl::
InstallService failed to install service <naam van service>. Error: <error>.

Kan service niet installeren.

 

DF049

ARKServiceControl::
UninstallService failed to remove service <naam van service>. Error: <error>.

Kan service niet verwijderen.

 

DF050

ARKServiceControl::
ModifyService failed for service <naam van service>. <waarde>.

Kan service niet wijzigen.

 

DF050

ARKServiceControl::
ModifyService failed while saving previous service configuration.

Kan service niet wijzigen.

 

DF051

Unable to get service config data.

Kan serviceconfiguratiegegevens niet ophalen.

 

DF051

Unable to get service handle for service name '<naam van service>'. Error: <error>.

Kan serviceconfiguratiegegevens niet ophalen.

 

DF052

Kan het bestand niet openen.

Kan het bestand niet openen. Het bestand bestaat mogelijk niet, of de beheerder heeft onvoldoende machtigingen.

Controleer of het bestand bestaat en probeer de installatie opnieuw uit te voeren.

DF053

Failed to <enable/disable> able Wow64FsReflection. <value>.

Kan bestandssysteemomleiding (WOW64) niet in-/uitschakelen.

 

DF054

Kan versie van bestand niet ophalen.

Kan versie van bestand niet ophalen. Bestand heeft mogelijk geen versiegegevens.

 

DF054

Unable to read Adobe file version for file path '<pad>'.

Kan versie van bestand niet ophalen. Bestand heeft mogelijk geen versiegegevens.

 

DF055

Existing file has type <bestandstype> when it should have <bestandstype> at <pad>.

Version was requested on two different files of different types.

Voer de installatie opnieuw uit. Als de fout zich voordoet, voert u de Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijdert u alle producten. Zie Gebruik Creative Cloud Cleaner Tool om installatieproblemen op te lossen.

DF055

IAF:AFV_CompareFiles. Version comparison between '<bestandspad>' and '<bestandspad>' failed.

Version was requested on two different files of different types.

Voer de installatie opnieuw uit. Als de fout zich voordoet, voert u de Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijdert u alle producten. Zie Gebruik Creative Cloud Cleaner Tool om installatieproblemen op te lossen.

DF055

Version was requested on two different files of different types.

Version was requested on two different files of different types.

Voer de installatie opnieuw uit. Als de fout zich voordoet, voert u de Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijdert u alle producten. Zie Gebruik Creative Cloud Cleaner Tool om installatieproblemen op te lossen.

DF056

Blank path segment can only be present at the beginning. Check path <path>.

Ongeldig bestandspad. Blank path segment can only be present at the beginning.

 

DF057

Cannot set file attributes to normal for file <bestandsnaam>.

Kan bestandsattributen niet instellen.

 

DF058

Unable to get service manager handle.

Kan servicebeheer niet openen.

 

DF059

ARKServiceControl::
StartService failed to start service <naam van service>. Error: <error>.

Kan service niet starten.

 

DF060

Unable to get volume name for path <pad>.

Kan volumenaam voor pad niet ophalen.

 

DF061

Redistributable path longer than MAX_PATH.

De lengte van het bestandspad overschrijdt de maximumlimiet.

 

DF062

Het bestand wordt gebruikt door een ander proces.

Het bestand wordt gebruikt door een ander proces.

 

DF063

Kan servicemonitor niet installeren.

Kan servicemonitor niet installeren.

 

DF063

Kan servicemonitor niet verwijderen.

Kan servicemonitor niet verwijderen.

 

DF063

Kan servicemonitor niet starten.

Kan servicemonitor niet starten.

 

DF064

Could not add ACL for service : <naam van service>.

Service ACL-opdracht mislukt.

 

DF064

ServiceACL::DoPerform: Could not allocate SID. Error: <last-errorDF038>

Service ACL-opdracht mislukt.

 

DS: fouten met betrekking tot implementatiebron

Foutcode Geregistreerd foutbericht Reden Oplossing
DS001

Failed to mount the disk image at
<pad naar schijf>. Please verify that the disk image is not corrupt.

Kan de schijfkopie niet koppelen. Het installatiepakket is mogelijk beschadigd.

Plaats de schijf (opnieuw).

DS002

Asset is protected but no key supplied.

Activum wordt beschermd maar er wordt geen sleutel verstrekt.

 

DS003

Cannot extract '<ZIP-bestandsnaam>'.
Error: <error code>.
Kan ZIP-bestand niet uitpakken. Het installatiepakket is mogelijk beschadigd of de schijf is vol. Zie Fout 'FATAL : Cannot create extract assets...' | Installatielogboek | CS5, CS5.5.

DS005

INSTALLDIR property is required.

INSTALLDIR-eigenschap niet gevonden. De voorwaardentabel is onjuist.

Wij raden u aan de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit te pakken of te kopiëren

DS006

Invalid condition operators + condition strings.

Ongeldige ingangen in voorwaardentabel.

 

DS006

Invalid entries in condition table.

Ongeldige ingangen in voorwaardentabel.

 

DS006

Invalid logical condition operator + condition strings.

Ongeldige ingangen in voorwaardentabel.

 

DS006

Supported condition operators
are: == !=.

Ongeldige ingangen in voorwaardentabel.

 

DS006

Supported logical operators are:
&&.

Ongeldige ingangen in voorwaardentabel.

 

DS007

TotalSize property not set in database.

INSTALLDIR-eigenschap niet gevonden.

 

DS008

ParentProductAdobe
Code property for payload <productnaam.productversie.code> not found in database.

TotalSize-eigenschap niet gevonden.

 

DS009

"Cannot get full font name from font file + src".

Beschadigd lettertype.

 

DS010

Invalid library file <bestandsnaam>. Cannot get GetCommandObject
API address for command <naam van opdracht>.

Beschadigde module.

 

DS010

Self Register file '<bestandsnaam>' is not valid. <Foutcode>.

Beschadigde module.

 

DS011

<productnaam.productversie.code>: payload not found in the payloads folder: <pad>.

Ongeldige installatiemedia. Het installatiepakket is mogelijk beschadigd.

Wij raden u aan de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit te pakken of te kopiëren.

DS011

Invalid root path + root.

Ongeldige installatiemedia. Het installatiepakket is mogelijk beschadigd.

Wij raden u aan de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit te pakken of te kopiëren.

DS011

Er wordt geen media-informatie geleverd voor verwisselbare bronlocaties.

Ongeldige installatiemedia. Het installatiepakket is mogelijk beschadigd.

Wij raden u aan de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit te pakken of te kopiëren.

DS011

Het pad van de lading bestaat niet en er is geen mediarecord opgegeven.

Ongeldige installatiemedia. Het installatiepakket is mogelijk beschadigd.

Wij raden u aan de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit te pakken of te kopiëren.

DS011

Unable to find payload source.

Ongeldige installatiemedia. Het installatiepakket is mogelijk beschadigd.

Wij raden u aan de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit te pakken of te kopiëren.

DS011

Apple-pakket bestaat niet in: <path>.

Ongeldige installatiemedia. Het installatiepakket is mogelijk beschadigd.

Wij raden u aan de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit te pakken of te kopiëren.

DS011

Failed to locate the application at <pad>.

Ongeldige installatiemedia. Het installatiepakket is mogelijk beschadigd.

Wij raden u aan de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit te pakken of te kopiëren.

DS011

Unable
to find MSI installer <pad>.

Ongeldige installatiemedia. Het installatiepakket is mogelijk beschadigd.

Wij raden u aan de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit te pakken of te kopiëren.

DS012

LocalizeFile: Localized string not found for locale '<landinstelling>' try fetching for en_US.

Gelokaliseerde tekenreeks niet gevonden voor de opgegeven landinstelling.

Kies een andere installatietaal.

DS012

LocalizeFile: Localized string not found for locale '<landinstelling>'.

Gelokaliseerde tekenreeks niet gevonden voor de opgegeven landinstelling.

Kies een andere installatietaal.

DS013

Checking payloads upgrade/conflict relationships : Failed with code <foutcode>.

Upgrade is niet compatibel met geïnstalleerd product.

 

DS013

Payload <payload-code> is already installed and the session payload <payload-code> has no upgrade/conflict relationship with it.

Upgrade is niet compatibel met geïnstalleerd product.

 

DS014

Empty file list for DefragFiles command.

Ongeldige parameter.

Voer het installatieprogramma opnieuw uit. Als de fout zich opnieuw voordoet, voert u de Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijdert u alle producten. Zie Gebruik Creative Cloud Cleaner Tool om installatieproblemen op te lossen.

DS014

Invalid action <actie> passed. Should be 0 or 1.

Ongeldige parameter.

Voer het installatieprogramma opnieuw uit. Als de fout zich opnieuw voordoet, voert u de Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijdert u alle producten. Zie Gebruik Creative Cloud Cleaner Tool om installatieproblemen op te lossen.

DS014

Er zijn ongeldige parameterwaarden opgegeven.

Ongeldige parameter.

Voer het installatieprogramma opnieuw uit. Als de fout zich opnieuw voordoet, voert u de Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijdert u alle producten. Zie Gebruik Creative Cloud Cleaner Tool om installatieproblemen op te lossen.

DS014

ServiceInstall:Invalid number of arguments supplied.

Ongeldige parameter.

Voer het installatieprogramma opnieuw uit. Als de fout zich opnieuw voordoet, voert u de Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijdert u alle producten. Zie Gebruik Creative Cloud Cleaner Tool om installatieproblemen op te lossen.

DS014

Unknown SID : + mSID.

Ongeldige parameter.

Voer het installatieprogramma opnieuw uit. Als de fout zich opnieuw voordoet, voert u de Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijdert u alle producten. Zie Gebruik Creative Cloud Cleaner Tool om installatieproblemen op te lossen.

DS014

Unknown permission: + mPermission.

Ongeldige parameter.

Voer het installatieprogramma opnieuw uit. Als de fout zich opnieuw voordoet, voert u de Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijdert u alle producten. Zie Gebruik Creative Cloud Cleaner Tool om installatieproblemen op te lossen.

DS014

Unsupported payload type provided toInstallThirdParty Payload: <Type>.

Ongeldige parameter.

Voer het installatieprogramma opnieuw uit. Als de fout zich opnieuw voordoet, voert u de Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijdert u alle producten. Zie Gebruik Creative Cloud Cleaner Tool om installatieproblemen op te lossen.

DS014

Invalid action: <actie> for ARKServiceControl
Command.

Ongeldige parameter.

Voer het installatieprogramma opnieuw uit. Als de fout zich opnieuw voordoet, voert u de Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijdert u alle producten. Zie Gebruik Creative Cloud Cleaner Tool om installatieproblemen op te lossen.

DS015

Unable to read symlink target of source file <bestandsnaam>.

Symlink is beschadigd of de beheerder heeft onvoldoende machtigingen.

Zie De fout afsluitcode 6 of afsluitcode 7 treedt op tijdens de installatie | Creative Cloud.

DS016

uninstall database does not support relocation.

Verwijderingsdatabase biedt geen ondersteuning voor verplaatsing.

 

DS017

<waarde> is corrupted. Sig file '<bestandsnaam>' is corrupted or not present.

Ongeldige installatiemedia. Het installatiepakket is mogelijk beschadigd. Kan Sig File niet valideren.

 

DS017

<waarde> is corrupted. File '<bestandsnaam>' is corrupted. OCEError: <error>.

Ongeldige installatiemedia. Het installatiepakket is mogelijk beschadigd. Kan Sig File niet valideren.

 

DS017

<waarde> is corrupted. File '<bestandsnaam>' is corrupted. Filename mismatch.

Ongeldige installatiemedia. Het installatiepakket is mogelijk beschadigd. Kan Sig File niet valideren.

 

DR: fouten met betrekking tot implementatieregister

Foutcode Geregistreerd foutbericht Reden Oplossing
DR001

RegGetKeySecurity
Failed: <retourcode>\n

Kan geen beveiligingsbeschrijving voor registersleutel verkrijgen. De registersleutel bestaat niet of de beheerder heeft onvoldoende machtigingen.

 

DR002

GetSecurityDescriptor
Dacl failed <foutcode>\n

Kan DACL (discretionary access control list) niet ophalen uit een opgegeven beveiligingsbeschrijving. De beheerder heeft mogelijk onvoldoende machtigingen of de machtigingen zijn beschadigd.

 

DR003

Failed to create SID.
Error <error>\n

Kan geen SID maken.

 

DR004

SetEntriesInAcl failed <retourcode>\n

Kan geen nieuwe ACL (Access Control List) toevoegen aan registersleutel. De beheerder heeft mogelijk onvoldoende machtigingen of de machtigingen zijn beschadigd.

 

DR005

InitializeSecurity
Descriptor failed
<foutcode>\n

Kan beveiligingsbeschrijving niet initialiseren.

 

DR006

SetSecurityDescriptor
Dacl error! (rc<error code>lu)

Kan informatie in een DACL (Discretionary Access Control List) niet instellen. De beheerder heeft mogelijk onvoldoende machtigingen of de machtigingen zijn beschadigd.

 

DR007

RegSetKeySecurity error! (rc=<error code>lu)

Kan geen beveiligingsmachtigingen voor de registersleutel instellen. De beheerder heeft mogelijk onvoldoende machtigingen of de machtigingen zijn beschadigd.

 

DR008

Unknown SID : + mRole

Onbekende SID-parameterwaarde in installatiedatabase.

 

DR009

Unknown permission: + mPerm

Onbekende waarde voor machtigingsparameter in installatiedatabase.

 

DR010

Creating Registry Key Failed - Start 64-bit:<is64bit> root:<root> role:<role> perm:<permissions> key:<key>. Error:<error>

Kan registersleutel niet wijzigen. De beheerder heeft mogelijk onvoldoende machtigingen.

Zie Fout met registersleutel in installatielogboek | Creative Suite 5, CS5.5 | Windows.

DR011

Deleting Registry Key - failure. Error <error>

Kan registersleutel niet wijzigen.De registersleutel bestaat niet of de beheerder heeft onvoldoende machtigingen.

Zie Fout met registersleutel in installatielogboek | Creative Suite 5, CS5.5 | Windows.

DR012

Setting Registry Value Failed. <fout>

Kan registerwaarde niet instellen.

Zie Fout met registersleutel in installatielogboek | Creative Suite 5, CS5.5 | Windows.

DR013

Registerwaarde verwijderen - fout. Fout: <error>

Kan registerwaarde niet verwijderen.

Zie Fout met registersleutel in installatielogboek | Creative Suite 5, CS5.5 | Windows.

DR014

Key opening - failure. Key: <sleutel> Error: <fout>

Kan registersleutel niet openen. De registersleutel bestaat niet of de beheerder heeft onvoldoende machtigingen.

Zie Fout met registersleutel in installatielogboek | Creative Suite 5, CS5.5 | Windows.

DW: fouten met betrekking tot implementatieworkflow

Foutcode Geregistreerd foutbericht Reden Oplossing
DW001

Set payload canceled status.

Gebruiker heeft de bewerking geannuleerd.  

DW002

Unexpected user response received; canceling...

De gebruiker heeft de bewerking geannuleerd.

 

DW001

Unknown user response received; canceling...

Gebruiker heeft de bewerking geannuleerd.

 

DW001

User canceled the operation.

Gebruiker heeft de bewerking geannuleerd.

 

DW001

User response request not handled.

Gebruiker heeft de bewerking geannuleerd.

 

DW002

Unable to pop message from thread message queue.

Kan bericht van threadberichtwachtrij niet oproepen.

 

DW003

InstallPayload failed.

Kan payload niet installeren.

 

DW004

RepairPayload failed.

Kan payload niet herstellen.

 

DW005

UninstallPayload failed.

Kan payload niet verwijderen.

 

DW005

Verwijdering mislukt.

Kan payload niet verwijderen.

 

DW006

Apple Package failed to install successfully.

Kan Apple-pakket niet installeren.

 

DW007

Failed to get target volume. Unable to proceed with the Apple Package Installation.

Kan doelvolume niet ophalen. Kan de Apple-pakketinstallatie niet voortzetten.

 

DW008

Failed to get installation directory from the Property map. Unable to proceed with the Apple Package Installation.

Eigenschapswaarde niet gevonden in eigenschapstabel.

 

DW008

Unable to read install properties for repair operation.

Eigenschapswaarde niet gevonden in eigenschapstabel.

 

DW008

Unable to read payload path for repair operation.

Eigenschapswaarde niet gevonden in eigenschapstabel.

 

DW008

adobeCode is not defined

Eigenschapswaarde niet gevonden in eigenschapstabel.

 

DW008

adobeCode property is empty

Eigenschapswaarde niet gevonden in eigenschapstabel.

 

DW009

Unsupported payload type provided to InstallThirdPartyPayload: <type>

Niet-ondersteund payload-type verstrekt voor payloads van derden.

 

DW010

Attempt made to repair third-party payload type that doesn't support repair.

Poging om payload-type van derde partij te repareren waarbij reparatie niet mogelijk is.

 

DW010

Physically repairing payloads installed with Setup versions 0.0.75.0 and earlier is not supported on Mac - non-fatal error

Poging om payload-type van derde partij te repareren waarbij reparatie niet mogelijk is.

 

DW010

Physically repairing payloads installed with Setup versions 0.0.75.0 and earlier is not supported on Mac.

Poging om payload-type van derde partij te repareren waarbij reparatie niet mogelijk is.

 

DW010

RepairThirdPartyPayload is not supported

Poging om payload-type van derde partij te repareren waarbij reparatie niet mogelijk is.

 

DW011

<product name.product version.code> : Uninstallation of third-party payload is not supported; failing...

Verwijdering van payload van derde partij wordt niet ondersteund

 

DW011

Please uninstall <productnaam> separately. Uninstallation of <product name> Apple Package (pkg) is not supported at the moment.

Verwijdering van payload van derde partij wordt niet ondersteund

 

DW011

UninstallThirdParty
Payload is not
supported

Verwijdering van payload van derde partij wordt niet ondersteund

 

DW011

Could not locate uninstall application <verwijderingspad>. Assuming already uninstalled.

Verwijdering van payload van derde partij wordt niet ondersteund

 

DW011

Payload type doesn't support uninstallation: .append(inType)

Verwijdering van payload van derde partij wordt niet ondersteund

 

DW012

Cannot load library '<bestandspad>' - File not found.

Kan bibliotheekbestand van installatieprogramma niet laden. Een of meer bibliotheekbestanden ontbreken of het installatiepakket is mogelijk beschadigd.

 

DW012

Invalid library file <bestandspad>. Cannot get <API-naam> API.

Kan bibliotheekbestand van installatieprogramma niet laden. Een of meer bibliotheekbestanden ontbreken of het installatiepakket is mogelijk beschadigd.

 

DW013

Failed to set dependent operation failure.
Inserting automatically created failure result.

Er is een onbekende uitzondering opgetreden tijdens installatie.

Voer de installatie opnieuw uit. Als de fout zich voordoet, voert u de Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijdert u alle producten. Zie Gebruik Creative Cloud Cleaner Tool om installatieproblemen op te lossen.

DW013

Payload operation failed because of <fout>.

Er is een onbekende uitzondering opgetreden tijdens installatie.

Voer de installatie opnieuw uit. Als de fout zich voordoet, voert u de Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijdert u alle producten. Zie Gebruik Creative Cloud Cleaner Tool om installatieproblemen op te lossen.

DW013

Payload operation failed because of an unknown exception.

Er is een onbekende uitzondering opgetreden tijdens installatie.

Voer de installatie opnieuw uit. Als de fout zich voordoet, voert u de Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijdert u alle producten. Zie Gebruik Creative Cloud Cleaner Tool om installatieproblemen op te lossen.

DW013

error creating
instructions:

Er is een onbekende uitzondering opgetreden tijdens installatie.

Voer de installatie opnieuw uit. Als de fout zich voordoet, voert u de Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijdert u alle producten. Zie Gebruik Creative Cloud Cleaner Tool om installatieproblemen op te lossen.

DW013

exceptionString

Er is een onbekende uitzondering opgetreden tijdens installatie.

Voer de installatie opnieuw uit. Als de fout zich voordoet, voert u de Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijdert u alle producten. Zie Gebruik Creative Cloud Cleaner Tool om installatieproblemen op te lossen.

DW013

re.what()

Er is een onbekende uitzondering opgetreden tijdens installatie.

Voer de installatie opnieuw uit. Als de fout zich voordoet, voert u de Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijdert u alle producten. Zie Gebruik Creative Cloud Cleaner Tool om installatieproblemen op te lossen.

DW014

PDB data already initialized for payload +
mAdobeCode.

Sessie-/PDB-gegevens al geïnitialiseerd voor een payload.

 

DW014

PDB data being set for payload has wrong AdobeCode.

Sessie-/PDB-gegevens al geïnitialiseerd voor een payload.

 

DW014

Session data already initialized for payload + mAdobeCode.

Sessie-/PDB-gegevens al geïnitialiseerd voor een payload.

 

DW014

Session data being set for payload has wrong AdobeCode.

Sessie-/PDB-gegevens al geïnitialiseerd voor een payload.

 

DW015

Attempt to set dependent operation result for payload that does not require it.

Ongeldige parameter.

Redenen:

 • Onbekend afhankelijkheidstype tussen payloads gevonden.
 • Ongeldig implementatiebestand.
Voer de Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijder alle producten. Zie Gebruik Creative Cloud Cleaner Tool om installatieproblemen op te lossen.

DW015

InstallOperationsQueue:
Installing and removing payloads in the same run is not supported.

Ongeldige parameter.

Redenen:

 • Onbekend afhankelijkheidstype tussen payloads gevonden.
 • Ongeldig implementatiebestand.
Voer de Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijder alle producten. Zie Gebruik Creative Cloud Cleaner Tool om installatieproblemen op te lossen.

DW015

Invalid installer action <install/uninstall> for <productnaam.productversie.code>.

Ongeldige parameter.

Redenen:

 • Onbekend afhankelijkheidstype tussen payloads gevonden.
 • Ongeldig implementatiebestand.
Voer de Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijder alle producten. Zie Gebruik Creative Cloud Cleaner Tool om installatieproblemen op te lossen.

DW015

Unknown dependency
type.

Ongeldige parameter.

Redenen:

 • Onbekend afhankelijkheidstype tussen payloads gevonden.
 • Ongeldig implementatiebestand.
Voer de Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijder alle producten. Zie Gebruik Creative Cloud Cleaner Tool om installatieproblemen op te lossen.

DW015

Bad install state <int> for <product name.product version.code>

Ongeldige parameter.

Redenen:

 • Onbekend afhankelijkheidstype tussen payloads gevonden.
 • Ongeldig implementatiebestand.
Voer de Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijder alle producten. Zie Gebruik Creative Cloud Cleaner Tool om installatieproblemen op te lossen.

DW016

NOTE: Cannot set action
to the payload <product name.product version.code>
as it is already upgraded
by the payload <product name.product version.code>

A higher version payload is already installed so lower version media payload cannot be installed.

 

DW017

PayloadPolicyNode.
SetAction: <code> payload
<product name.product version.code> is required by
<product name.product version.code> but isn't free. Reden: <string>

Payload-actie kan niet worden ingesteld vanwege enkele beperkingen.

 

DW018

An older version of productName is already installed

Er is al een oudere versie van het product geïnstalleerd.

Verwijder de oudere versie en probeer de installatie opnieuw uit te voeren.

DW019

Please serialize the product and then run this installer.

Kan beschermde inhoud niet installeren in proefversiemodus.

Voer het serienummer van het product in en voer dit installatieprogramma opnieuw uit.

DW020

NOTE: Cannot set action to the payload <product name.product version.code> as conflicting payload is installed.

Payload kan niet worden geïnstalleerd omdat conflicterende payload al op deze computer is geïnstalleerd.

Verwijder deze producten, start uw computer opnieuw op en voer dit installatieprogramma opnieuw uit.

DW021

"Payload <product name.product version.code> of version: <version> is not supported by this version: <version> of RIBS.

Payload kan niet worden geïnstalleerd met huidig installatieprogramma.

 

DW021

Unsupported payload versions included.

Payload kan niet worden geïnstalleerd met huidig installatieprogramma.

 

DW022

"AdobeCode + logID +
with version
(+ payload >buildInfoInstallerProp
Created + already
installed with incompatible version
( + existingPayload->mIdentifier + "

Niet-compatibele payloads al geïnstalleerd.

 

DW022

Niet-compatibele payloads al geïnstalleerd.

Niet-compatibele payloads al geïnstalleerd.

 

DW023

errMsg

De media van het installatieprogramma hebben geen bovenliggende payload voor de extensie-payload (langpack/patch).

 

DW024

errMsg

De media van het installatieprogramma hebben geen bovenliggende gebruikersinterface-payload voor een payload die een bovenliggende gebruikersinterface vereist.

 

DW025

Some of the critical dependencies are
<waarde> payloads

De media van het installatieprogramma hebben een afhankelijke payload (cruciaal/vereist/door
aanbevolen) voor een payload.

 

DW026

"Unable to find a payload that satisfies <product name.product version.code> dependency on: Family: <family_name> ProductName: <product_name> MinVersion: <version>.

De media van het installatieprogramma hebben een afhankelijke payload (vereist) voor een payload.

 

DW027

Session has dependencies that cannot be satisfied

De media van het installatieprogramma hebben een afhankelijke payload (cruciaal) voor een payload.

 

DW028

InstallOperationsQueue: Instruction set is empty

Payloads van de media kunnen niet worden geïnstalleerd.

Voer de Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijder alle apps. Zie Gebruik Creative Cloud Cleaner Tool om installatieproblemen op te lossen.

DW028

Kan de bewerkingswachtrij niet openen Payloads van de media kunnen niet worden geïnstalleerd. Voer de Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijder alle apps. Zie Gebruik Creative Cloud Cleaner Tool om installatieproblemen op te lossen.

DW029

Custom Action for payload + payload->LogID() + wants to skip this payload. Skipping this payload.

Aangepaste actie voor payload (of een van de afhankelijke payloads) wil deze payload overslaan.

 

DW029

Payload + retValue->LogID()
+ cannot be installed due
to dependent operation skipped
as requested by custom action

Aangepaste actie voor payload (of een van de afhankelijke payloads) wil deze payload overslaan.

 

DW030

Custom Action for
payload +
payload->LogID() + returned error.
Failing this payload.

Aangepaste actie voor payload retourneert fout

 

DW031

"Payload: +
parentPayload->
LogID() + has been
updated and has been selected for repair.
The patch + payload->LogID() + will be uninstalled now."

Pad voor een payload wordt verwijderd omdat de payload wordt gerepareerd.

 

DW035

Patcher: + retValue->LogID() + has already been applied. Patchers cannot be repaired/reinstalled

Patch is al toegepast.

 

DW037

Setup is already running.

Er wordt al een ander exemplaar van het Adobe-installatieprogramma uitgevoerd.

Sluit alle installaties en probeer de installatie opnieuw uit te voeren.

DW038

The current user doesn't have sufficient security
credentials to
install this software.

De huidige gebruiker heeft onvoldoende beveiligingsbevoegdheden voor het installeren van deze software.

Meld u aan met een administratoraccount en probeer de installatie opnieuw uit te voeren.

DW039

"Selection of payload +
payload->LogID() +
is not allowed.
It is non-selectable and
should be removed from deployment.xml file "

Ongeldig implementatiebestand.

 

DW039

"The specified payloads in
deployment file are already uninstalled. Please specify any other relevant payload actions besides the driver."

Ongeldig implementatiebestand.

 

DW039

An invalid AdobeCode was specified in the deployment file: + logID

Ongeldig implementatiebestand.

 

DW039

Cannot mix donotinstall action with remove actions in a deployment file.

Ongeldig implementatiebestand.

 

DW039

Cannot mix install/repair actions with remove actions in a deployment file.

Ongeldig implementatiebestand.

 

DW039

Cannot repair payloads in install mode.

Ongeldig implementatiebestand.

 

DW039

Could not set the installer payload choices from the silent deployment file

Ongeldig implementatiebestand.

 

DW039

EDTWorkflow: Cannot set action '<install/uninstall>' action for payload <product name.product version.code> as it is not third-party payload.

Ongeldig implementatiebestand.

 

DW039

Failed to load deployment File

Ongeldig implementatiebestand.

 

DW039

Payload + payload->
LogID() + is not installed
so should not be there in the deployment file

Ongeldig implementatiebestand.

 

DW039

RIBSConstants::
kPropDriver
Payload Code + property not specified in deployment file for uninstall mode

Ongeldig implementatiebestand.

 

DW039

configdbonly action is
supported only for EDT workflows

Ongeldig implementatiebestand.

 

DW039

Failed to read payload options from deployment file: <path>

Ongeldig implementatiebestand.

 

DW039

Unable to load
deployment file: <path>

Ongeldig implementatiebestand.

 

DW040

Product is no longer installed

Het product is niet geïnstalleerd. De installatie kan niet worden voortgezet.

 

DW040

The product <code> is
not installed. Cannot proceed with the uninstall

Het product is niet geïnstalleerd. De installatie kan niet worden voortgezet.

 

DW041

INSTALLDIR Volume <naam van volume> doesn't exist.

Installatiemap is ongeldig.

Kies een andere installatiemap.

DW041

INSTALLDIR cannot be
the root path.

Installatiemap is ongeldig.

Kies een andere installatiemap.

DW041

INSTALLDIR contains
invalid characters.

Installatiemap is ongeldig.

Kies een andere installatiemap.

DW041

INSTALLDIR beschrijft geen volledig pad.

Installatiemap is ongeldig.

Kies een andere installatiemap.

DW041

INSTALLDIR is not on a
local volume.

Installatiemap is ongeldig.

Kies een andere installatiemap.

DW041

INSTALLDIR is on a case-sensitive volume.

Installatiemap is ongeldig.

Kies een andere installatiemap.

DW041

INSTALLDIR path exceeds the maximum allowable length.

Installatiemap is ongeldig.

Kies een andere installatiemap.

DW041

INSTALLDIR path is not on a writable volume.

Installatiemap is ongeldig.

Kies een andere installatiemap.

DW041

Invalid INSTALLDIR + myInstallDir

Installatiemap is ongeldig.

Kies een andere installatiemap.

DW041

Invalid INSTALLDIR - <install path>

Installatiemap is ongeldig.

Kies een andere installatiemap.

DW041

One or more
reinstallation paths
is to a volume that is no longer mounted: '<volume path>'

Installatiemap is ongeldig.

Kies een andere installatiemap.

DW041

Path '<install path>' exceeds
the max limit.

Installatiemap is ongeldig.

Kies een andere installatiemap.

DW042

ARP Entry couldn't be created for language : <taalcode>

Het product ondersteunt de gekozen installatietaal niet.

 

DW042

Language + cit->
second +
is not in the list of supported
languages

Het product ondersteunt de gekozen installatietaal niet.

 

DW042

The Driver payload <productnaam.productversie.code>does not support the chosen install language : <taalcode>

Het product ondersteunt de gekozen installatietaal niet.

 

DW043

Could not get the list of supported languages

Kan de lijst met ondersteunde talen niet verkrijgen.

 

DW044

Error setting action for + payload->LogID() + :

Payload-acties kunnen niet worden ingesteld vanwege enkele beperkingen.

 

DW046

Following Conflicting processes
were running - <lijst met conflicterende processen>

Er zijn conflicterende processen actief. Sluit het conflicterende proces en ga door.

 

DW047

System Requirements Check
has Failed

Controle van systeemvereisten is mislukt.

 

DW048

Controle van schijfruimtevereisten is mislukt.

Onvoldoende schijfruimte.

Maak schijfruimte vrij op het installatiestation en het systeemstation en probeer de installatie opnieuw uit te voeren.

DW048

Payload : <code> disk space <waarde> required on '<installatiepad>' is greater than free space <waarde>

Onvoldoende schijfruimte.

Maak schijfruimte vrij op het installatiestation en het systeemstation en probeer de installatie opnieuw uit te voeren.

DW049

Payload + p->LogID()
+ has an action + GetStrFromPayload
Action (actionState) +
\ but no resultState

Payload-installatie is overgeslagen vanwege een fout of omdat de gebruiker de installatie heeft geannuleerd.

 

DW050

Payload adobe code + payload
name | + *msg

Kan payload niet installeren/verwijderen.

 

DW050

The following payload errors were found during install: <waarde>

Kan payload niet installeren/verwijderen.  

DW051

Dependency of session payload <waarde> <waarde> <waarde> <waarde> has changed.

Afhankelijkheid van payloads op media wijkt af van reeds geïnstalleerde payload.

 

DW052

The base product is not installed.

Kan de patchbewerking niet voortzetten. Deze patch kan alleen worden uitgevoerd als het basisproduct is geïnstalleerd op de computer.

Installeer het basisproduct alvorens de patch te installeren.

DW054

Een PatchFile-opdracht zal de sleutel breken.

Een patch probeert een update uit te voeren van bestand met een sassafras-sleutel op de computer van de gebruiker.

Er wordt een aangepaste patch geïnstalleerd. Raadpleeg uw systeembeheerders voor hulp.

DW054

Een InstallFile-opdracht zal de sleutel breken.

Een patch probeert een update uit te voeren van bestand met een sassafras-sleutel op de computer van de gebruiker.

Er wordt een aangepaste patch geïnstalleerd. Raadpleeg uw systeembeheerders voor hulp.

DW054

Cannot apply a non-customized patch to a
keyed application.

Kan een niet-aangepaste patch niet toepassen op een sleuteltoepassing.

Raadpleeg uw systeembeheerder voor een aangepaste patch.

DW055

Cannot launch process '<opdracht>'. <fout>

Kan een proces niet starten.

 

DW055

Failed to launch redistributable.

Kan een proces niet starten.

 

DW056

Empty parameter passed to RunApplication.

Lege parameter doorgegeven om een proces te starten.

 

DW057

Unable to get current process token - <foutcode>\n

Kan huidige procestoken niet verkrijgen.

 

DW058

Unable to look up privilege value SE_DEBUG_NAME

Kan machtigingswaarde niet opzoeken.

 

DW059

Unable to adjust token privileges for current process - \n

Kan tokenmachtigingen voor huidig proces niet aanpassen

 

DW060

Cannot terminate Process '<naam van proces>' <fout>

Kan een proces niet beëindigen.

 

DW061

Could not get process handle for Process(<proces-ID>) '<toepassingspad>' <fout>.

Kan proces niet openen.

 

DW062

Kan map niet vinden voor token <token>.

Ongeldige maptoken.

Sluit alle conflicterende processen en probeer de installatie opnieuw uit te voeren.

DW062

Unable to locate folder for token + inToken

Ongeldige maptoken.

Sluit alle conflicterende processen en probeer de installatie opnieuw uit te voeren.

DW064

Memory requirements not met for <productnaam.productversie.code>

Niet voldaan aan geheugenvereisten.

 

DW065

Display requirements not met for <productnaam.productversie.code>

Niet voldaan aan weergavevereisten.

 

DW066

OS requirements not met for <productnaam.productversie.code>

Niet voldaan aan besturingssysteemvereisten.

 

DW067

CPU requirements not met for <productnaam.productversie.code>

Niet voldaan aan CPU-vereisten.

 

DW068

Unable to get current MSI version

Kan huidige MSI-versie niet verkrijgen.

 

DW069

Another MSI installation is already in progress. Please complete that installation before running this one.

Er wordt al een andere MSI-installatie uitgevoerd.

 

DW070

Your system may be running low on memory. Please close all applications, restart the system, and then try again.

Onvoldoende geheugen.

Sluit alle toepassingen, start uw computer opnieuw op en probeer het vervolgens opnieuw.

DW071

Failed to interpret third-party payload exit code.

Fout met betrekking tot afsluitcode.

 

DW071

Failure exit code returned.

Fout met betrekking tot afsluitcode.

 

DW071

Failed to get exit code for third-party application.

Fout met betrekking tot afsluitcode.

 

DW072

Failed to cache third-party payload at: <payload-pad>.

Kan payload niet in cache plaatsen.

 

DW073

Install MSI payload failed with error: <retourvalue> -
Failed to install MSI.<retourwaarde-fouttekenreeks>\nMSI Error message: <MSI-foutbericht>.

Kan MSI niet installeren.

 

DB: fouten met betrekking tot de implementatiedatabase

Foutcode Geregistreerd foutbericht Reden Oplossing
DB001

Cannot open SLCache session. Error: <fout>.

Fout bij openen van database. Het databasebestand of installatiepakket is mogelijk beschadigd. Wij raden u aan de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit te pakken of te kopiëren.

DB001

Cannot open database file '<bestandsnaam>' to read property <naam van eigenschap>.

Fout bij openen van database. Het databasebestand of installatiepakket is mogelijk beschadigd.

Wij raden u aan de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit te pakken of te kopiëren.

DB001

Database file '<bestandsnaam>' does not exist.

Fout bij openen van database. Het databasebestand of installatiepakket is mogelijk beschadigd.

Wij raden u aan de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit te pakken of te kopiëren.

DB001

Kan databasebestand niet openen <bestandsnaam>.

Fout bij openen van database. Het databasebestand of installatiepakket is mogelijk beschadigd.

Wij raden u aan de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit te pakken of te kopiëren.

DB001

Unable to access install properties for repair operation.

Fout bij openen van database. Het databasebestand of installatiepakket is mogelijk beschadigd.

Wij raden u aan de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit te pakken of te kopiëren.

DB001

Unable to access properties for uninstall operation.

Fout bij openen van database. Het databasebestand of installatiepakket is mogelijk beschadigd.

Wij raden u aan de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit te pakken of te kopiëren.

DB001

Unable to open uninstall database for storage key <sleutel>.

Fout bij openen van database. Het databasebestand of installatiepakket is mogelijk beschadigd.

Wij raden u aan de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit te pakken of te kopiëren.

DB001

logStr.

Fout bij openen van database. Het databasebestand of installatiepakket is mogelijk beschadigd.

Wij raden u aan de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit te pakken of te kopiëren.

DB002

Error setting busy timeout: (<foutcode>) <foutbericht>.

Fout met databasetime-out.

Sluit alle installaties en probeer de installatie opnieuw uit te voeren.

DB003

sqlite step: (<foutcode>) <foutbericht>.

Databasestap mislukt omdat de query ongeldig is.

Sluit alle installaties en probeer de installatie opnieuw uit te voeren.

DB004

sqlite finalize: (<foutcode>) <foutbericht>. Database Sqluite-finaliseringsfout. Voer de Creative Cloud Cleaner Tool uit en verwijder alle producten. Zie Gebruik Creative Cloud Cleaner Tool om installatieproblemen op te lossen.

DB005

sqlite prepare: '<querytekenreeks>' (<foutcode>) <foutbericht>.

Databasevoorbereiding mislukt omdat de querytekenreeks ongeldig is.

Sluit alle installaties en probeer de installatie opnieuw uit te voeren.

DB006

Failed to add collection <collectie-ID>.

CAPS-database-updatefout. De CAPS-database is mogelijk beschadigd.

 

DB006

Failed to add payload <payload-code> to collection <collectie-ID>.

CAPS-database-updatefout. De CAPS-database is mogelijk beschadigd.

 

DB006

Failed to remove the AdobeCode <codenaam>.

CAPS-database-updatefout. De CAPS-database is mogelijk beschadigd.

 

DB006

Failed to set payload installState for payload <payload-code>.

CAPS-database-updatefout. De CAPS-database is mogelijk beschadigd.

 

DB006

Failed to set the installed state of the AdobeCode <codenaam>.

CAPS-database-updatefout. De CAPS-database is mogelijk beschadigd.

 

DB006

SLCache remove operation failed. Error: <error code>.

CAPS-database-updatefout. De CAPS-database is mogelijk beschadigd.

 

DB007

Failed to add payload <payload-code> to collection <collectie-ID>.

Fout bij openen van CAPS-database. De CAPS-database is mogelijk beschadigd.

 

DB008

Cannot fetch entries from Assets table.

Fout in databasequery. De ingang bestaat mogelijk niet in de tabel.

Wij raden u aan de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit te pakken of te kopiëren.

DB008

Unable to get alias data for path <pad>.

Fout in databasequery. De ingang bestaat mogelijk niet in de tabel.

Wij raden u aan de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit te pakken of te kopiëren.

DB008

Unable to get alias data for volume path <pad> for token <token>.

Fout in databasequery. De ingang bestaat mogelijk niet in de tabel.

Wij raden u aan de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit te pakken of te kopiëren.

DB008

Unable to get alias data from uninstall db for storage key <sleutel>.

Fout in databasequery. De ingang bestaat mogelijk niet in de tabel.

Wij raden u aan de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit te pakken of te kopiëren.

DB008

Unable to get token volume data from uninstall db for storage key <sleutel>.

Fout in databasequery. De ingang bestaat mogelijk niet in de tabel.

Wij raden u aan de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit te pakken of te kopiëren.

DB008

Unable to read install properties for repair operation.

Fout in databasequery. De ingang bestaat mogelijk niet in de tabel.

Wij raden u aan de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit te pakken of te kopiëren.

DB008

Unable to read properties for uninstall operation.

Fout in databasequery. De ingang bestaat mogelijk niet in de tabel.

Wij raden u aan de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit te pakken of te kopiëren.

DB008

Unable to use property 'UninstallSeq' for determining uninstall sequence. Trying basic uninstall ...

Fout in databasequery. De ingang bestaat mogelijk niet in de tabel.

Wij raden u aan de inhoud van het installatieprogramma opnieuw uit te pakken of te kopiëren.

DB009

CreateUninstallDataBase failed on command + curCommand->GetName().

Kan database niet maken. Het databasebestand bestaat mogelijk niet.

Maak wat schijfruimte vrij en probeer de installatie opnieuw uit te voeren.

DB010

CreateUninstallDataBase: Cannot insert into Property <waarde>=<waarde>.

Kan database niet bijwerken.

 

DB010

Unable to store alias data for path at <pad> due to error <fout>.

Kan database niet bijwerken.

 

DB010

Unable to store alias data for path at <pad>.

Kan database niet bijwerken.

 

DB010

Unable to store token volume alias data for token <token> with volume path at <pad> due to error <fout>.

Kan database niet bijwerken.

 

DB010

Unable to store token volume alias data for token <computerarchitectuur> with volume path at <pad>.

Kan database niet bijwerken.

 

DB011

ostr.str().

Fout bij openen van MSI Installer-pakket. Het installatiepakket is mogelijk beschadigd.

 

DM: fouten met betrekking to implementatiecomputer

Foutcode

Geregistreerd foutbericht

Reden

DM001

Unable to locate md5 Utility at <pad>.

Kan md5 Utility niet vinden op /sbin/md5.

DM002

Unable to locate patch Utility at <pad>.

Kan patch-utility niet vinden op /usr/bin.bspatch.

DM003

<Payload-code> payload specified in deployment. Currently running on <computerarchitectuur> machine. Skipping this payload. AdobeCode: + i->adobeCode + Product Name: + logID + Deployment action was: <install/uninstall>.

Dit product wordt niet ondersteund op de doelcomputer. Het product is ontworpen voor een 64-bits computer, en de doelcomputer is 32 bits.

DM003

Machine is <computerarchitectuur> and <opgegeven computerarchitectuur> payload AdobeCode was specified in the deployment file: <productnaam.productversie.code>.

Dit product wordt niet ondersteund op de doelcomputer. Het product is ontworpen voor een 64-bits computer, en de doelcomputer is 32 bits.

DM003

Cannot install <computerarchitectuur> payloads on a <computerarchitectuur> machine.

Dit product wordt niet ondersteund op de doelcomputer. Het product is ontworpen voor een 64-bits computer, en de doelcomputer is 32 bits.

DM004

Unable to locate touch Utility at <pad>.

Kan aanraak-utility niet vinden op /usr/bin/touch.

DC: fouten met betrekking tot implementatie-SLCache

Foutcode

Geregistreerd foutbericht

Reden

Oplossing

DC001

Cannot open SLCache session. Error: <fout>.

Kan de SLCache-sessie niet openen.

Herstel de machtigingen voor de map Adobe PCD. Zie Oplossing 2: herstel machtigingen voor licentiemappen in Configuratiefout | Creative Cloud.

DC002

SLCache add operation failed. Error: <error>

Kan gegevens in SLCache niet bijwerken.

Herstel de machtigingen voor de map Adobe PCD. Zie Oplossing 2: herstel machtigingen voor licentiemappen in Configuratiefout | Creative Cloud .

Foutberichten zonder foutcodes

Fouttype

Geregistreerd foutbericht

ERROREX

AMT Operation failed with status code <code> for file <bestandsnaam>.

ERROREX

AdobeSelfHealing SHRepair failed with error code <fout>.

ERROREX

AdobeSelfHealing SHSerializeAndRepair failed with error code <fout>.

ERROREX

Alert: <waarde>n<waarde>.

ERROREX

Commit of relocation data changes returned error <fout>.

ERROREX

Failed to launch executable: <waarde>n<waarde>.

ERROREX

Folder <naam van map> contains invalid resource files.

ERROREX

MSI Out of disk space: <waarde>.

ERROREX

Payload <payload-code>: Cannot locate resource folder.

ERROREX

Rollback of relocation data changes returned error <fout>.

ERROREX

Unable to access uninstall database for storage key <sleutel> due to error <fout>.

ERROREX

Unable to create string for install mode <waarde>.

ERROREX

Unable to delete relocation data for all paths due to error <fout>.

ERROREX

Unable to delete token volume relocation data for all tokens due to error <fout>.

ERROREX

Unable to load SHRepair from framework with executable at <pad>.

ERROREX

Unable to load SHSerializeAndRepair from framework with executable at <pad>.

ERROREX

Unable to locate enclosing application bundle for path <pad>.

ERROREX

Unable to locate enclosing application bundle information for path <pad>.

ERROREX

Unable to locate enclosing framework bundle for path <path>.

ERROREX

Unable to open uninstall database for storage key <sleutel> due to error <fout>.

ERROR

AdobeSelfHealing SHPersonalizeAndRepair failed with error code <fout>% err).

ERROR

Non-standard exit for spawned process <waarde> with error <fout>% executablePath% waitResult).

ERROR

Unable to add collection with ID <ID code> and driver code <stuurprogrammacode> to CAPS due to error <fout>% mCollectionID % mDriverAdobeCode % capsResult).

ERROR

Unable to add payload with ID <ID-code> to CAPS due to error <fout>% mAdobeCode % operationResult.lastCapsStatus).

ERROR

Unable to commit AMT configuration data. Error: <fout>.% amtConfigResult).

ERROR

Unable to exec <waarde> from forked process% executablePath).

ERROR

Unable to mark new payload with ID <ID-code> as installed to CAPS due to error <waarde>% mAdobeCode % capsResult).

ERROR

Unable to mark payload with code <code> from collection with ID <ID-code> as uninstalled in CAPS due to error <fout>% mAdobeCode % mCollectionID % operationResult.lastCapsStatus).

ERROR

Unable to open CAPS session due to error <error>% capsResult).

ERROR

Unable to remove collection with ID <ID-code> from CAPS due to error <fout>% mCollectionID % operationResult.lastCapsStatus).

ERROR

Unable to remove payload with code <payload-code> from collection with ID <ID-code> from CAPS due to error <fout>% mAdobeCode % mCollectionID % capsResult).

ERROR

Unable to roll back partial CAPS transaction due to error <fout>% capsResult).

ERROR

Unable to spawn process <naam van proces>% executablePath).

ERROR

Unable to store alias path of <waarde> for collection with ID <ID-code> to CAPS due to error <fout>% mAliasPath % mCollectionID % capsResult).

ERROR

Unable to store original install path of <waarde> for collection with ID <ID-code> to CAPS due to error <fout>% mOriginalInstallerPath % mCollectionID % capsResult).

ERROR

Unable to store updated uninstaller alias path of <waarde> for collection with ID <ID-code> to CAPS due to error <fout>% mUpdatedCollectionAliasPath % mCollectionID % capsResult).

ERROR

Unable to scan double from %@.

ERROR

ARKSELECTOR_FILENAME not found at + arkSelectorPath.Parent().

ERROR

ASU has quit unexpectedly.

ERROR

AhmbedDataAccess::GetEULASForAdobeCode - Decode of EULA failed.

ERROR

Cannot open mediadb.

ERROR

Deployment file does not exist: + iterArgs->second.

ERROR

Failed to read payload options from deployment file: + iterArgs->second.

ERROR

INSTALLDIR property not provided in deploymentFile.

ERROR

Invalid file ARKSELECTOR_FILENAME.

ERROR

Invalid file SETUP_FILENAME.

ERROR

Media type not currently supported.

ERROR

ParentProductAdobeCode property not found in database.

ERROR

Path validity check failed.

ERROR

SETUP_FILENAME not found at + outSetupLibraryPath.Parent().

ERROR

This software has been updated since it was originally installed. To remove this software, you must first run its update installer and remove the update.

ERROR

Unable to allocate self-healing arguments.

ERROR

Unable to initialize session. Ensure all dependent payloads marked for proper action.

ERROR

Unable to load deployment file: + iterArgs->second.

ERROR

Upgrade code is same as payload code.

ERROR

adobeCode property not found in database.

ERROR

kErrorMessage.

ERROR

mediaSignature not found.

ERROR

resource folder not found at + outResourcePath.

FATALEX

Payload '<payload-code>' information not found in Media_db.

WARNEX

Cannot delete local media db. <waarde>.

WARNEX

Failed to update the csu inventory for <waarde> return values <grote foutcode>:<kleine foutcode>.

WARNEX

No RemoverTool was found in the uninstaller at <pad> for the self-healing library at <pad>.

WARN

Spawned process <proces> exited with status <status>% executablePath% WEXITSTATUS(waitStatus)).

WARN

Unable to access both workspace and volume path for volume <naam van volume>.% friendlyName).

WARN

Unable to access scaled image data for volume <naam van volume>.% friendlyName).

WARN

Unable to access volume image for volume <naam van volume>.% friendlyName).

WARN

Unable to create temporary volume image for volume <naam van volume>.% friendlyName).

WARN

Unable to write volume image for volume <naam van volume> at path <pad>.% friendlyName % tempFile).

WARN

An exception prevented loading and overriding the application icon.

WARN

Disable Wow64FsReflection already called.

WARN

Disable Wow64FsReflection not called and got Enable Wow64FsReflection command.

WARN

Found running application.

WARN

User opted to Cancel the install.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account