Spoor en los problemen op die optreden wanneer u Creative Cloud-apps downloadt, installeert of bijwerkt.

Beschrijvingen van fout en oplossingen

Probleem

Wanneer u probeert een Creative Cloud-app te downloaden, te installeren of bij te werken, ontvangt u een foutbericht.

Oplossing: zoek uw fouttype

De foutmelding geeft aan dat de voltooiing van de download is mislukt. Zoek uw foutnummer en de aanbevolen oplossing in de onderstaande tabel. Gebruik het bovenstaande filtermenu om de fout sneller te vinden.

Als de fout die u hebt ontvangen hier niet wordt vermeld, raadpleegt u het hoofdstuk Problemen met netwerk en connectiviteit oplossen van dit document.

Downloadfouten

Type Fout Oplossing
Download -60 Download de proefversie van de app die u probeert te installeren. Zie Fout -60 producten downloaden.
Download 49 Het installatieprogramma heeft geen toegang tot essentiële bestanden/mappen. Zie Fout 49 bij het downloaden van Creative Cloud-apps.

Installatiefouten

Type Fout Oplossing
Installatie Afsluit code 6 Zie Afsluit code 6 of Afsluit code 7 tijdens installatie.
Installatie Afsluit code 7 Zie Afsluit code 6 of Afsluit code 7 tijdens installatie.
Installatie Foutcode 43 Zie Fout 43 tijdens het installeren van de Creative Cloud-desktopapp.

Opmerking:

Zie Installatie- of opstartfoutlogboeken voor meer informatie over installatie- en opstartfouten die niet in de bovenstaande tabel staan.

Updatefouten

U kunt controleren op beschikbare app-updates in de Creative Cloud-desktopapp. Voer, afhankelijk van uw versie van de Creative Cloud-desktopapp, een van de volgende handelingen uit:

Klik op Updates in de sectie Apps in het linkerdeelvenster van de app.

CCD bijwerken

Klik op de drie verticale puntjes in de rechterbovenhoek van de app. Kies dan Controleren op app-updates in het menu.

Thor bijwerken

Gebruik de onderstaande tabel om problemen op te lossen die zich voordoen terwijl u uw apps bijwerkt.

Type Fout Oplossing
Update U43M1D200 De download is beschadigd. Klik op Annuleren, wacht enkele minuten en probeer het opnieuw.
Update U43M1D204 De download is beschadigd. Klik op Annuleren, wacht enkele minuten en probeer het opnieuw. De grootte van het bestand dat is opgegeven in het manifest, komt niet overeen met de grootte van het daadwerkelijke bestand.
Update U43M1D205 De download is beschadigd.
Klik op Annuleren, wacht enkele minuten en probeer het opnieuw. Het bestand staat niet op de opgegeven locatie op de updateserver.
Update U43M1D207 De download is beschadigd. Klik op Annuleren, wacht enkele minuten en probeer het opnieuw.
De handtekening van het gedownloade bestand is ongeldig.
Update U43M1D214 De download is beschadigd. Klik op Annuleren, wacht enkele minuten en probeer het opnieuw.
Update U44M1P7 Zie Installatie is mislukt met fout U44M1P7.

Opmerking:

Als u proefversies van Creative Cloud- of Creative Suite-apps op uw computer hebt, veroorzaken zij mogelijk een conflict met nieuwe installaties. De Adobe Creative Cloud Cleaner Tool verwijdert de prerelease-installatierecords. Zie Creative Cloud Cleaner Tool gebruiken om installatieproblemen op te lossen.

Netwerk- en connectiviteitsproblemen oplossen

Probleem

Wanneer u een Creative Cloud-toepassing probeert te downloaden of bij te werken, ontvangt u een foutbericht dat aangeeft dat u problemen met de netwerkconnectiviteit of stabiliteit hebt.

Oplossing

Als u verbonden bent via een thuisnetwerk of een netwerk in eigen beheer, raadpleegt u de stappen in Verbindingsfouten oplossen.

Als u hebt bevestigd dat het geen configuratie- of softwarefout betreft, kan het om een quality-of-service-probleem bij het downloaden van grote bestanden gaan. Probeer een andere internetverbinding:

  • Gebruik een bedrade in plaats van een draadloze verbinding.
  • Gebruik een andere ethernetkabel en -poort.
  • Voer de download uit via een andere internetserviceprovider.

Firewallconfiguratie

Probleem

Gebruikers hebben instanties vermeld waarbij firewall-instellingen van software/hardware tot downloadfouten leidden. De meest gangbare fout die met dit probleem is gekoppeld, is fout 205. Andere fouten kunnen door de software/hardwareconfiguratie van de firewall ontstaan.

Oplossing

Als u op een beheerd netwerk bent, dient u uw netwerkbeheerder, of het hoofdstuk Adobe Creative Cloud-netwerkeindpunten te raadplegen voor informatie over hoe u uw firewall moet configureren om de downloads en services van Creative Cloud aan te passen.

Uw downloadlogboeken controleren

De downloadlogboeken van uw computer bevatten gedetailleerde informatie over de exacte oorzaak van elke downloadfout.

Als u downloadfouten blijft ondervinden, kunt u uw downloadlogboeken controleren om aanvullende informatie over de oorzaak van de downloadfout te vinden.

U vindt de downloadlogbestanden op de volgende locaties:

  • macOS: ~/Library/Logs/AdobeDownload/
  • Windows: %temp%\AdobeDownload\   (plak dit in Start > Zoekvak om het logboek te vinden)