Met behulp van Dreamweaver een formulier ontwikkelen

U kunt visueel een webformulier maken in Dreamweaver door formulierelementen op een pagina in te voegen. Maar dat is slechts een gedeelte van de taak. Het andere, complexere gedeelte, is de ontwikkeling van een mechanisme om de gegevens te verwerken die uw bezoekers via het formulier indienen. Zo worden de gegevens soms in een klantendatabase opgeslagen. De formuliergegevens worden meestal verwerkt door webtoepassingstechnologie zoals PHP of Adobe ColdFusion.

In dit artikel wordt beschreven hoe u een eenvoudig webformulier maakt. Het ontwikkelen van een mechanisme voor de verwerking van ingediende formuliergegevens wordt niet in dit artikel besproken. Zie deze serie zelfstudies in het Adobe Developer Center voor gedetailleerde instructies om een formulier samen te stellen. U vindt hier ook een mechanisme om ingediende gegevens met PHP te verwerken.

Een webformulier maken

 1. Open een pagina in Ontwerpweergave in Dreamweaver en plaats de invoegpositie op de plaats waar u het formulier wilt weergeven.
 2. Kies Invoegen > Formulier > Formulier. U kunt ook de categorie Formulieren selecteren in het deelvenster Invoegen (het driehoekje onder de tab van het deelvenster) en op het pictogram Formulier klikken. Dreamweaver voegt een leeg formulier in. In Ontwerpweergave worden formulieren door een gestippelde rode omtrek aangeduid. Als u deze omtrek niet ziet, kiest u Weergeven > Visuele hulpmiddelen > Onzichtbare elementen.
 3. Specificeer de pagina die of het script dat de formuliergegevens moet verwerken. Klik in het documentvenster op de formulieromtrek om het formulier te selecteren. Voer in Eigenschappencontrole (Venster > Eigenschappen) de bestandsnaam in (en het pad, indien nodig) van de verwerkingspagina in het tekstvak Actie van Eigenschappencontrole. U kunt ook op het mappictogram klikken om naar de gewenste pagina's of scripts te gaan. Voorbeeld: process_order.php.
 4. Geef de methode op die moet worden gebruikt om de formuliergegevens naar de server over te dragen. Kies in Eigenschappencontrole een van de volgende opties in het pop-upmenu Methode:
  • Met POSTEN worden de formuliergegevens in het HTTP-verzoek ingesloten. ZieHTML-formulierparameters in de Help van Dreamweaver voor meer informatie.
  • Met OPHALEN wordt de waarde toegevoegd aan de URL die de pagina opvraagt. ZieURL-parameters in de Help van Dreamweaver voor meer informatie.
  • Met Standaard wordt de standaardinstelling van de browser gebruikt om de formuliergegevens naar de server te verzenden. De standaardmethode is meestal OPHALEN.
 5. Formulierobjecten invoegenPlaats de invoegpositie op de plaats waar u het formulierobject wilt weergeven. Selecteer vervolgens het object in het menu Invoegen > Formulier of in de categorie Formulieren op de balk Invoegen. Plaats formulierobjecten binnen de gestippelde rode omtrek van het formulier op de pagina. Zie Formulierobjecten in de Help van Dreamweaver voor meer informatie over de formulierobjecten.

 6. Pas de indeling van het formulier aan. Gebruik regeleinden, alinea-einden, vooraf opgemaakte tekst of tabellen om uw formulieren op te maken. U kunt een formulier niet in een ander formulier invoegen, maar u kunt wel meer dan een formulier in een pagina opnemen.Vergeet tijdens het ontwerpen van formulieren niet om de formulierobjecten van een beschrijving te voorzien, zodat gebruikers kunnen zien waarnaar ze verwijzen. Gebruik bijvoorbeeld 'Voer uw naam in' als u de naam van de gebruiker wilt vragen. Gebruik tabellen om formulierobjecten en labels te structureren. Zorg ervoor dat alle tabellabels tussen formulierlabels staan.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account