Opmerking:

De gebruikersinterface van Dreamweaver CC en hoger is vereenvoudigd. Daarom zijn sommige opties die in dit artikel worden beschreven, niet beschikbaar in Dreamweaver CC en hoger. Meer informatie vindt u in dit artikel.

Over het verzamelen van informatie van gebruikers

U kunt webformulieren of hypertekstkoppelingen gebruiken om informatie van gebruikers te verzamelen, deze informatie in het geheugen van de server op te slaan en vervolgens met die informatie een dynamische reactie te maken op basis van de invoer van de gebruiker. De meest gebruikelijke hulpmiddelen voor het verzamelen van gebruikersinformatie zijn HTML-formulieren en hypertextkoppelingen.

Met HTML-formulieren

kunt u gegevens van gebruikers verzamelen en deze opslaan in het geheugen van de server. Een HTML-formulier kan de informatie verzenden als formulierparameters of als URL-parameters.

Ook met hypertextkoppelingen

kunt u gegevens van gebruikers verzamelen en deze opslaan in het geheugen van de server. U geeft een waarde (bijvoorbeeld een voorkeur) op die moet worden verzonden wanneer een gebruiker op een koppeling klikt, door de waarde toe te voegen aan de URL die wordt opgegeven in de ankertag. Wanneer een gebruiker op de koppeling klikt, verstuurt de browser de URL en de toegevoegde waarde naar de server.

HTML-formulierparameters

Formulierparameters worden naar de server verzonden met een HTML-formulier dat de methode POST of GET gebruikt.

Wanneer u de methode POST, worden parameters als onderdeel van de documentkop verzonden naar de webserver en zijn deze niet zichtbaar of toegankelijk voor personen die de pagina met standaardmethoden weergeven. De methode POST moet worden gebruikt voor waarden die de database-inhoud beïnvloeden (bijvoorbeeld het invoegen, bijwerken of verwijderen van records) of voor waarden die per e-mail worden verzonden.

Bij de methode GET worden parameters aan de opgevraagde URL toegevoegd. De parameters zijn zichtbaar voor iedereen die de pagina bekijkt. De methode GET moet worden gebruikt voor zoekformulieren.

U kunt Dreamweaver gebruiken om snel HTML-formulieren te ontwerpen die formulierparameters naar de server verzenden. Let goed op bij de methode die u gebruikt voor het verzenden van de informatie van de browser naar de server.

Formulierparameters nemen de namen van hun overeenkomstige formulierobjecten over. Als uw formulier bijvoorbeeld een tekstveld txtLastName bevat, wordt de volgende formulierparameter verzonden naar de server wanneer de gebruiker op de knop Verzenden klikt:

txtLastName=enteredvalue

In gevallen waarin een webtoepassing een precieze parameterwaarde verwacht (bijvoorbeeld wanneer deze een actie uitvoert die is gebaseerd op een van vele opties), gebruikt u als formulierobject een keuzerondje, selectievakje of lijst/menu om de waarden te bepalen die de gebruiker kan indienen. Hierdoor voorkomt u dat gebruikers onjuiste informatie typen en een toepassingsfout veroorzaken. Het volgende voorbeeld toont een contextmenuformulier dat drie keuzes biedt:

Formulier in pop-upmenu
Formulier in pop-upmenu

Elke menukeuze komt overeen met een 'hard-coded' waarde die als een formulierparameter wordt verzonden naar de server. Het dialoogvenster Lijstwaarden in het volgende voorbeeld koppelt elk onderdeel van de lijst aan een waarde (Toevoegen, Bijwerken of Verwijderen):

Dialoogvenster Lijstwaarden
Dialoogvenster Lijstwaarden

Nadat er een formulierparameter is gemaakt, kan Dreamweaver de waarde ophalen en deze in een webtoepassing gebruiken. Na het definiëren van de formulierparameter in Dreamweaver kunt u de waarde ervan in een pagina invoegen.

URL-parameters

Met URL-parameters kunt u door de gebruiker opgegeven informatie doorgeven van de browser naar de server. Wanneer een server een verzoek ontvangt en er parameters worden toegevoegd aan de URL van het verzoek, geeft de server de opgevraagde pagina toegang tot de parameters voordat die pagina aan de browser wordt doorgegeven.

Een URL-parameter is een naam-waardepaar dat wordt toegevoegd aan een URL. De parameter begint met een vraagteken (?) en heeft de vorm naam=waarde. Als er meer dan één URL-parameter is, wordt elke parameter gescheiden door een en-teken (&). Het volgende voorbeeld toont een URL-parameter met twee naam-waardeparen:

http://server/path/document?name1=value1&name2=value2

In dit voorbeeldstroomschema is de toepassing een op het web gebaseerde winkel. Omdat de ontwikkelaars van de site een zo breed mogelijk publiek willen bereiken, is de site ontwikkeld voor de ondersteuning voor vreemde valuta's. Wanneer gebruikers zich aanmelden bij de site, kunnen ze de valuta selecteren waarin ze de prijzen van de beschikbare artikelen willen zien.

  1. De browser vraagt om de pagina report.cfm van de server. Het verzoek omvat de URL-parameter Currency="euro". De variabele Currency="euro" geeft aan dat alle geldbedragen die worden opgehaald, worden weergegeven in euro's.

  2. De server slaat de URL-parameter tijdelijk in het geheugen op.

  3. De pagina report.cfm gebruikt de parameter om de kosten van de artikelen in euro's op te halen. De geldbedragen kunnen worden opgeslagen in een databasetabel van verschillende valuta's of kunnen worden omgerekend vanaf één valuta die bij elk artikel hoort (elke valuta die door de toepassing wordt ondersteund).

  4. De server verzendt de pagina report.cfm naar de browser en geeft de waarde van artikelen weer in de gevraagde valuta. Wanneer de gebruiker de sessie beëindigt, wist de server de waarde van de URL-parameter, waardoor servergeheugen wordt vrijgemaakt voor het vasthouden van nieuwe verzoeken.

    URL-parameters worden ook gemaakt wanneer de HTTP GET-methode wordt gebruikt in combinatie met een HTML-formulier. De methode GET geeft aan dat de parameterwaarde moet worden toegevoegd aan het URL-verzoek als het formulier wordt ingediend.

    URL-parameters worden bijvoorbeeld vaak gebruikt voor het aanpassen van websites op basis van voorkeuren van gebruikers. Zo kan een URL-parameter bestaande uit een gebruikersnaam en wachtwoord worden gebruikt om een gebruiker te verifiëren, waarbij alleen informatie wordt weergegeven waarop de gebruiker zich heeft geabonneerd. Algemene voorbeelden hiervan zijn financiële websites die persoonlijk gekozen aandelenprijzen weergeven op basis van op de beurs gebruikte symbolen die de gebruiker eerder heeft gekozen. Ontwikkelaars van webtoepassingen gebruiken doorgaans URL-parameters om de waarden binnen toepassingen door te geven aan variabelen. U kunt bijvoorbeeld zoektermen doorgeven aan SQL-variabelen in een webtoepassing om zo zoekresultaten te genereren.

    URL-parameters

U maakt URL-parameters in een HTML-koppeling door het href-kenmerk van de HTML-ankertag te gebruiken. U kunt de URL-parameters rechtstreeks in het kenmerk opgeven in de codeweergave (Weergave > Code) of u kunt de URL-parameters toevoegen aan het einde van de koppelings-URL in het vak Koppeling van de eigenschappencontrole.

In het volgende voorbeeld maken drie koppelingen één URL-parameter (actie) met drie mogelijke waarden (Toevoegen, Bijwerken en Verwijderen). Wanneer de gebruiker op een koppeling klikt, wordt er een parameterwaarde naar de server gezonden en wordt de gevraagde actie uitgevoerd.

<a href="http://www.mysite.com/index.cfm?action=Add">Add a record</a> 
<a href="http://www.mysite.com/index.cfm?action=Update">Update a record</a> 
<a href="http://www.mysite.com/index.cfm?action=Delete">Delete a record</a>

Met de eigenschappencontrole (Venster > Eigenschappen) kunt u dezelfde URL-parameters maken door de koppeling te selecteren en de URL-parameterwaarden toe te voegen aan het einde van de koppelings-URL in het vak Koppeling.

Eigenschappencontrole
Eigenschappencontrole

Nadat er een URL-parameter is gemaakt, kan Dreamweaver de waarde ophalen en deze in een webtoepassing gebruiken. Na het definiëren van de URL-parameter in Dreamweaver kunt u de waarde ervan in een pagina invoegen.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid