Wijzigingen voor opties van Invoegen (CC)

Sneller toegang tot opties voor Invoegen en verbeterde ondersteuning voor HTML5-elementen

De opties in het deelvenster Invoegen en het menu Invoegen zijn opnieuw ingedeeld zodat u de opties snel kunt vinden en invoegen. Ook bevat het menu Invoegen nieuwe HTML5-elementen.

De opties voor Invoegen zijn om de volgende redenen gewijzigd:

  • De volgorde van de opties in het deelvenster Invoegen en in het menu Invoegen zijn gesynchroniseerd zodat de opties sneller kunnen worden gevonden.
  • Als onderdeel van de verbeterde HTML5-ondersteuning in Dreamweaver zijn er nieuwe HTML5-elementen toegevoegd aan de opties voor Invoegen.
  • Opties voor Invoegen waarop meerdere malen moet worden geklikt, zijn afgekeurd. Deze opties kunnen snel en eenvoudig worden geconfigureerd met de eigenschappencontrole of de codeweergave.

Afgekeurde opties

De opties voor Invoegen waarop meerdere malen moet worden geklikt, zijn afgekeurd. Deze opties kunnen worden geconfigureerd met de eigenschappencontrole of in de codeweergave.

Daarom zijn de volgende dialoogvensters afgekeurd: Tageditor, Tagkiezer, Formuliertag en Toegankelijkheidskenmerken van de invoertag. De bijbehorende opties zijn dus ook niet meer beschikbaar in het snelmenu dat u opent door met de rechtermuisknop te klikken.

De volgende opties bij Gegevens in het deelvenster Invoegen zijn afgekeurd: Gegevensset, Herhalen, Gebied en Lijst met herhalingen.

De volgende opties van de categorie Koptags bij HTML zijn afgekeurd: Vernieuwen, Basis en Koppeling.

De optie voor het instellen van kleurpictogrammen in het deelvenster Invoegen is afgekeurd. De pictogrammen voor elementen zijn nu alleen beschikbaar in zwart-wit.

Nieuwe indeling voor opties in deelvenster Invoegen en het menu Invoegen

Het deelvenster Invoegen en het menu Invoegen zijn opnieuw ingedeeld en zijn op elkaar afgestemd. De volgorde van de opties in het deelvenster Invoegen komt nu overeen met die in het menu Invoegen.

Ook zijn er een aantal nieuwe opties beschikbaar en zijn sommige eerdere opties verwijderd.

Opties voor Invoegen in Dreamweaver 12 (CS6)

Opties voor Invoegen in Dreamweaver 12.1

Wijzigingen in opties voor Media en Formulier

Optie CS6, CS5.5 Creative Cloud Opties
Div Invoegen > Lay-outobjecten > Div-tag Invoegen > Div  
HTML 5-video Niet beschikbaar Invoegen > HTML5-video  
Canvas Niet beschikbaar Invoegen > Canvas  
Teken Invoegen > HTML > Speciale tekens Invoegen > Teken Regeleinde, Vaste spatie, Copyright, Geregistreerd, Handelsmerk, Pond, Yen, Euro, Aanhalingsteken openen, Aanhalingsteken sluiten, Em-streepje, En-streepje, Overige
Head Invoegen > HTML > Koptags Invoegen > Head Meta, Trefwoorden, Beschrijving, Viewport
Horizontale lijn Niet beschikbaar Invoegen > Horizontale lijn  
Gegevens Invoegen > Dataobjecten Invoegen > Gegevens Recordset, Opgeslagen procedure, Dynamische gegevens, Herhalingsgebied, Gebied weergeven, Recordset pagineren, Ga naar, Telling records weergeven, Hoofddetailpaginaset, Record invoegen, Record bijwerken, Record verwijderen, Gebruikersverificatie, XSLT-transformatie
Tag Invoegen > Tag Niet beschikbaar  
Afbeelding Invoegen > Afbeelding Invoegen > Afbeelding Afbeelding, Rollover-afbeelding, Fireworks HTML
Media Invoegen > Media Invoegen > Media Edge Animate-compositie, Flash SWF, Flash-video, HTML5-video, HTML5-audio, Insteekmodule
Mediaquery's Invoegen > Mediaquery's Invoegen > Mediaquery's  
Tabel Invoegen > Tabel Invoegen > Tabel  
Tabelobjecten Invoegen > Tabelobjecten Niet beschikbaar  
Lay-out Invoegen > Lay-out Invoegen > Lay-out Div, Div voor dynamische rasterlay-out, AP Div tekenen, Koptekst, HGroup, Navigatie, Aside, Artikel, Sectie, Voettekst, Frames
Formulier Invoegen > Formulier Invoegen > Formulier Formulier, Tekst, E-mail, Wachtwoord, URL, Tel, Zoeken, Tekstgebied, Knop, Verzenden, Herstellen, Bestand, Afbeeldingsknop, Verborgen, Selecteren, Keuzerondje, Groep met keuzerondjes, Selectievakje, Groep met selectievakjes, Veldenset, Label
Hyperlink Invoegen > Hyperlink Invoegen > Hyperlink  
E-mailkoppeling Invoegen > E-mailkoppeling Invoegen > E-mailkoppeling  
Benoemd anker Invoegen > Benoemd anker Invoegen > Benoemd anker  
Datum Invoegen > Datum Invoegen > Datum  
Include-codes op de server Invoegen > Include-codes op de server Niet beschikbaar  
Commentaar Invoegen > Commentaar Niet beschikbaar  
HTML Invoegen > HTML Niet beschikbaar  
Sjabloon Invoegen > Sjabloon Invoegen > Sjabloon Sjabloon maken, Geneste sjabloon maken, Bewerkbaar gebied, Optioneel gebied, Herhalingsgebied, Bewerkbaar optioneel gebied, Herhalingstabel
Onlangs gebruikte fragmenten Invoegen > Onlangs gebruikte fragmenten Invoegen > Onlangs gebruikte fragmenten  
Widget Invoegen > Widget Invoegen > Widget  
jQuery Mobile Invoegen > jQuery Mobile Invoegen > jQuery Mobile Pagina, Lijstweergave, Lay-outraster, Inklapbaar blok, Tekst, Wachtwoord, Tekstgebied, Selecteren, Selectievakje, Keuzerondje, Knop, Schuifregelaar, Tuimelschakelaar
In context Invoegen > In context Invoegen > In context Bewerkbaar gebied, Herhalingsgebied
Spry Invoegen > Spry Invoegen > Spry Gegevensset, Gebied, Herhalen, Herhalingslijst, Tekstveld voor validatie, Tekstgebied voor validatie, Keuzerondje voor validatie, Keuzelijst voor validatie, Wachtwoord voor validatie, Validatie bevestigen, Groep keuzerondjes voor validatie, Menubalk, Deelvensters met tabs, Accordeon, Inklapbaar deelvenster, Knopinfo
Dataobjecten Invoegen > Dataobjecten Invoegen > Gegevens  
Favorieten Invoegen > Favorieten Invoegen > Favorieten  
Meer objecten ophalen Invoegen > Meer objecten ophalen Invoegen > Meer objecten ophalen  

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?