Snelmenu's invoegen en bewerken in Dreamweaver

Gebruik snelmenu's om koppelingen te maken naar documenten, e-mails, afbeeldingen of naar elk bestandstype dat kan worden geopend in een browser.

Over snelmenu's

Een snelmenu is een pop-upmenu met koppelingen naar documenten of bestanden dat zichtbaar is voor bezoekers van de site. U kunt koppelingen maken naar documenten in uw website, documenten op andere websites, e-mailkoppelingen, koppelingen naar afbeeldingen en alle andere typen koppelingen die een browser kan openen.

Elke optie in een snelmenu is gekoppeld aan een URL. Wanneer gebruikers een optie kiezen, worden ze doorgestuurd naar de gekoppelde URL. U kunt snelmenu's invoegen met het formulierobject Snelmenu.

Een snelmenu kan bestaan uit drie onderdelen:

 • (Optioneel) Een selectieverzoek zoals een beschrijving van de menuonderdelen of instructies zoals “Maak een keuze".

 • (Vereist) Een lijst van gekoppelde menuonderdelen: een gebruiker selecteert een optie en het gekoppelde document of bestand wordt geopend.

 • (Optioneel) Een Ga naar-knop.

Snelmenu's invoegen

 1. Open een document en plaatst de invoegpositie in het documentvenster.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Selecteer Invoegen > Formulier > Snelmenu.

  • Ga naar de categorie Formulieren in het deelvenster Invoegen en klik op de knop Snelmenu.

 3. Vul het dialoogvenster Snelmenu invoegen in en klik op OK. Dit is een lijst met een aantal opties:

  Knoppen plus (+) en min (-)

  Klik op Plus om een item in te voegen. Klik nogmaals om nog een item in te voegen. Als u een item wilt verwijderen, selecteert u het gewenste item en klikt u op de Min-knop.

  Pijlknoppen

  Selecteer een item en klik op de pijlknoppen om het omhoog of omlaag te verplaatsen in de lijst.

  Tekst

  Typ de naam van een onbenoemd item. Als uw menu een selectieverzoek bevat (bijvoorbeeld “Maak een keuze:"), typt u dit als het eerste menuonderdeel. In dat geval moet u ook de optie Het eerste item na wijziging van de URL selecteren inschakelen.

  Indien geselecteerd, ga naar de URL

  Blader naar het doelbestand of typ het bestandspad.

  URL's openen in

  Selecteer of het bestand wordt geopend in hetzelfde venster of in een frame. Als het frame waarin u wilt dat het bestand wordt geopend, niet in het vervolgkeuzemenu staat, sluit u het dialoogvenster Snelmenu invoegen en geeft u het frame een naam.

  De knop Ga naar invoegen na het menu

  Schakel dit selectievakje in om een Ga naar-knop in te voegen in plaats van een selectieverzoek.

  Het eerste item na wijziging van de URL selecteren

  Schakel dit selectievakje in wanneer u een selectieverzoek ("Maak een keuze:") hebt ingesteld als eerste menuonderdeel.

Snelmenuonderdelen bewerken

U kunt de volgorde van items in het menu of het bestand waarnaar een item verwijst wijzigen en items toevoegen, verwijderen en hernoemen.

Als u de doellocatie van het gekoppelde bestand wilt wijzigen of een selectieverzoek wilt toevoegen of wijzigen, moet u het gedrag Snelmenu in het deelvenster Gedrag toepassen.

 1. Open de eigenschappencontrole (Venster > Eigenschappen) als dat nog niet geopend is.
 2. Selecteer het snelmenuobject in de ontwerpweergave van het documentvenster.
 3. Klik in de eigenschappencontrole op de knop Lijstwaarden.
 4. In het dialoogvenster Lijstwaarden kunt u wijzigingen aanbrengen in de menu-onderdelen. Klik vervolgens op OK.

Problemen met snelmenu's oplossen

Wanneer een gebruiker een snelmenuonderdeel selecteert, kan er geen nieuwe keuze worden gemaakt in dat menu wanneer de gebruiker terugbladert naar de pagina of wanneer het vak URL's openen in naar een frame verwijst. Dit probleem kunt u op twee manieren oplossen:

 • Gebruik een selectieverzoek zoals een beschrijving of een instructie (bijvoorbeeld “Maak een keuze"). Het selectieverzoek wordt automatisch opnieuw geselecteerd nadat een keuze is gemaakt in het snelmenu.

 • Gebruik een Ga naar-knop zodat de gebruiker de gekozen koppeling opnieuw kan instellen. Wanneer u een knop Go met een snelmenu gebruikt, wordt de Go-knop het enige mechanisme dat de gebruiker naar de URL brengt die aan de selectie in het menu is gekoppeld. Door een menu-item in het snelmenu te kiezen, wordt de gebruiker niet langer automatisch naar een andere pagina of een ander frame omgeleid.

Opmerking:

Selecteer in elk dialoogvenster Snelmenu invoegen slechts een van deze opties omdat ze van toepassing zijn op het volledige menu.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?