Opmerkingen bij de release van InDesign CS6 8.0.3

Systeemvereisten

Voor de meest recente systeemvereisten raadpleegt u de pagina met InDesign-systeemvereisten.

Installatie-instructies

Voor uitgebreide installatie-instructies gaat u naar de installatiepagina http://www.adobe.com/go/cs_install_instruct_nl.

Opgeloste problemen

Raadpleeg de ondersteuningspagina van Adobe http://www.adobe.com/go/customer_support_nl voor de nieuwste informatie over en bekende problemen van alle Creative Suite 6-toepassingen.

InDesign

 • Bij bepaalde EPS-bestanden loopt InDesign vast bij het exporteren van het document naar PDF. [3608014]
 • InDesign CS6 herkent koppelingen niet wanneer deze worden geopend in een DAM-systeem (Digital Asset Management) met Adobe Drive. [3649135]
 • De opties Opslaan, Opslaan als en Een kopie opslaan worden uitgeschakeld na een slepen/neerzetten-bewerking vanuit Finder of Bridge. [3653735]
 • Voor Hebreeuws en Arabisch wordt voorwaardelijke tekst niet correct gemarkeerd in de artikeleditor. [3667884]
 • In de Hebreeuwse versie van InDesign wordt een reeks pagina's onjuist weergegeven bij documenten met een binding van rechts naar links. [3669233]
 • De verkeerde woorden worden gemarkeerd in verschillende weergaven door de spellingcontrole voor Hebreeuws. [3675104]
 • Objecten die op stramienpagina's zijn geplaatst, verdwijnen of komen op een onverwachte plaats te staan bij het exporteren naar PDF. [3675929]
 • InDesign loopt vast na het aanroepen van de functie SetTextSelection in een bepaalde situatie. [3678597]
 • InDesign loopt vast wanneer wordt geklikt op het tabblad Koppelingen en afbeeldingen in het dialoogvenster Pakket wanneer dezelfde onderdelen worden aangeroepen via het deelvenster Boek. [3689149] 
 • InDesign heeft ongeveer 10 seconden nodig om een andere laag weer te geven voor een document met meerdere stramienpagina's. [3689151]
 • InDesign loopt vast bij het openen van een IDML dat een leeg label bevat van een tekstkader met een inline-tekstkader. [3689166]
 • InDesign loopt vast wanneer een CS6-bestand wordt geëxporteerd als een .idml-bestand en vervolgens opnieuw wordt geopend. [3691025]
 • InDesign loopt vast wanneer een .idml-bestand wordt geëxporteerd als een .idml-bestand dat bepaalde kruisverwijzingen en paginaverwijzingen bevat in het deelvenster Index. [3695290]
 • Bij het toepassen van labels wordt tekst opnieuw geplaatst omdat stijlen onjuist worden toegepast. [3151594]
 • InDesign CS6 loopt vast tijdens het bijwerken van verschillende eigenschappen in tekstkaders met JavaScript. [3594208]
 • InDesign loopt vast bij het slepen van een woord naar een lege opmerking in de modus Teksteditor. [3623132]
 • InDesign loopt vast bij gebruik van de functie voor het aanpassen van een kader aan de inhoud. [3628642]
 • InDesign past stijl onjuist toe bij het importeren van gelabelde ICML. [3629232]
 • Indiase talen: de cursor kan niet worden verplaatst in bepaalde gegroepeerde tekst in het Tamil. [3637073]
 • De cursor springt naar het begin van tekst zodra deze een opmerking raakt op een regel die afgebroken tekst bevat. [3638783]
 • InDesign loopt vast bij het plaatsen van bibliotheekitems. [3646838]
 • Woorden worden afgebroken, maar het afbreekstreepje wordt niet weergegeven wanneer een zacht afbreekstreepje wordt ingevoegd. [3653718]
 • Lege tekstvariabelen worden niet correct geëxporteerd naar PDF. [3656476]
 • InDesign loopt vast bij het bijwerken van een paginanummer in een document als het wijzigen van de paginavolgorde is ingeschakeld en er vergrendelde items aanwezig zijn op de pagina's waarvan de volgorde wordt gewijzigd. [3656879]

InCopy

 • De positie en verplaatsing van de cursor zijn niet naar verwachting wanneer wordt gewerkt met een tekstkader dat twee gebieden heeft waarin tekst passend is gemaakt. [3539539]
 • Preflight-profielen die zijn ingesloten in een lay-out resulteren in een foutbericht in InCopy CS6 - ontbrekende Package and Preflight.InDesignPlugin. [3641893]
 • InCopy CS6 loopt vast bij het importeren van een artikel met verwijderde tekst. [3485725]
 • Het is niet mogelijk om de cursor met de pijltoetsen voorbij een samengevouwen notitie te krijgen. [3613889]
 • InCopy loopt vast bij het openen van een .icma-bestand dat is gemaakt op basis van een document met een web- of digitale-publicatie-intentie. [3629800]

InDesign Server

 • InDesign Server loopt vast wanneer wordt geprobeerd een tabel met labels te dupliceren in een nieuw document. [3488416]
 • Documentlettertypen worden niet geladen in InDesign Server. [3635822]

Onlinebronnen

Voor algemene Adobe-forums gaat u naar http://www.adobe.com/go/forums_nl.

Voor hulp bij onderwerpen over het downloaden, installeren en ingebruiknemen van uw software gaat u naar http://forums.adobe.com/community/download_install_setup.

Voor hulp bij producten en instructies, inspiratie en ondersteuning uit de gebruikersgemeenschap gaat u naar http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_nl.

Klantenservice

Voor meer informatie over productinformatie, verkoop, registratie en andere problemen gaat u naar http://www.adobe.com/go/customer_support_nl.

Om contact op te nemen met de klantenservice gaat u naarhttp://www.adobe.com/go/intlsupport_nl/.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?