Overzicht van nieuwe functies

EPUB-verbeteringen

In deze Creative Cloud-versie biedt InDesign ondersteuning voor het exporteren van EPUB-typen met vaste layout, controle over de CSS-hoogte en -breedte van objecten, controle over het toevoegen van epub:type-markeringen en over het aanpassen van de CSS-hoogte en -breedte. Ook vindt u in deze versie verbeterde CSS voor tabel- en celstijlen. U kunt metagegevens nu bijwerken in zowel vaste layouts als in herschikbare layouts. Bovendien kunt u de geëxporteerde uitvoer bekijken in de tabbladen Weergave-apps.

  • Vaste layout: InDesign biedt nu ondersteuning voor deze populaire interessante en interactieve indeling. In tegenstelling tot standaard eBook-bestanden kunnen eBooks met vaste layout dezelfde paginalayouts en -ontwerpen behouden als gedrukte boeken. U kunt uw InDesign-document exporteren naar een EPUB-indeling met vaste layout. Deze indeling wordt veel gebruikt voor eBooks voor kinderen en voor complexe non-fictieboeken, zoals kookboeken en lesboeken.
  • Aanpasbare hoogte/breedte van objecten in CSS: u kunt nu de breedte of de hoogte van een object in een CSS-bestand aanpassen in het dialoogvenster Exportopties voor object.
Hoogte/breedte in CSS aanpassen

  • Nieuw type EPUB-opmaak: in deze versie wordt een nieuw EPUB-type geïntroduceerd waarmee de componenten in EPUB-exportontwerpen beter toegankelijk worden. Met het nieuwe epub:type kunt u de elementen in een publicatie definiëren, zodat u gemakkelijker een leesvolgorde voor de lezer van het EPUB-bestand kunt definiëren.
  • Betere CSS schrijven voor tabel- en celstijlen: tabel- en celstijlen worden nu op de juiste wijze toegewezen aan de CSS. In de uitvoer wordt nu dezelfde stijl weergegeven. Als een tabel niet wordt gebruikt, worden er geen onnodige CSS-bestanden gemaakt.
  • Metagegevens en Weergave-apps (exporteren):  als u de bestandsinfo of de metagegevens van uw InDesign-bestand bijwerkt, worden dezelfde EPUB-gegevens nu ingevuld in de tabbladen Herschikbaar en Vaste layout. In de EPUB-exportopties voor zowel herschikbare als vaste layouts is het nieuwe tabblad Weergave-apps opgenomen. In InDesign ziet u nu de toepassingen die u kunt toewijzen om de EPUB-bestanden te openen.
Het tabblad Weergave-apps

Verbeteringen op gebied van tabellen

Bovendien is het nu mogelijk om tabelrijen en -kolommen van één positie naar een andere positie te slepen en neer te zetten in InDesign.

Naadloos bijwerken

Uw sneltoetsen en voorkeuren blijven behouden wanneer u een update uitvoert, zodat u snel en gemakkelijk aan de slag kunt in de nieuwste versie van InDesign. Steeds wanneer u InDesign Creative Cloud bijwerkt, worden de instellingen van de nieuwste geïnstalleerde versie van elke InDesign-versie gemigreerd, zodat u niet steeds uw instellingen hoeft te wijzigen wanneer u InDesign Creative Cloud bijwerkt. Zodra de instellingen zijn gemigreerd, controleert u of het synchroniseren van de synchronisatie-instellingen voor de huidige versie in gang is gezet, zodat alle nieuwste instellingen nu in de cloud zijn opgeslagen.

Mappen met kleurstalen

U kunt nu kleurgroepen maken en de bijbehorende stalen rangschikken in verschillende kleurgroepen. U kunt kleurgroepen heel eenvoudig maken via het nieuwe pictogram Kleurgroep en via de context- en vervolgmenu's in het deelvenster Stalen.

Schaalbare effecten

Transparantie-effecten worden in InDesign niet geschaald als de effecten worden toegepast op een geschaald object. Met de nieuwe functie Schaalbare effecten is een optie voor het schalen van transparantie-effecten tijdens het schalen van een object toegevoegd aan de vervolgmenu's van het regelpaneel en het deelvenster Transformeren. Met deze optie kunt u deze schaling in- of uitschakelen. De functie werkt precies zo als het schalen van de lijndikte (de optie is grijs en niet beschikbaar wanneer de gebruiker Schaalpercentage aanpassen kiest in het gedeelte voor het bewerken van objecten in het deelvenster Voorkeuren > Algemeen). Als deze optie is ingeschakeld en een object waarop transparantie-effecten zijn toegepast, wordt geschaald, worden de effecten ook verhoudingsgewijs geschaald. De waarden van aan de toegepaste effecten gerelateerde kenmerken worden gewijzigd in het model en worden op de juiste wijze weergegeven in het effectenvenster. 

QR-codes opnemen in documenten

Nu kunt u QR-codes in een InDesign-document samenvoegen. Er kunnen verschillende typen QR-code worden toegevoegd aan uw InDesign-documenten:

  • Onbewerkte tekst
  • Hyperlink
  • Tekstbericht
  • E-mail
  • Visitekaartje

Verbeterd zoeken - Vorige zoeken

Als u snel werkt, gebeurt het soms dat u in InDesign naar tekenreeksen zoekt om deze te vervangen, maar per ongeluk te snel op Volgende zoeken klikt, zodat de te vervangen tekst wordt overgeslagen. Het dialoogvenster Zoeken/Wijzigen in InDesign bevat nu twee richtingsknoppen voor zoeken. Standaard is de knop voor het zoeken in voorwaartse richting ingeschakeld. U kunt de stroom van de zoekopdracht ook omkeren.

Modernisering - Wijzigingen aan deelvensters

Deelvenster Gereedschaphints

In het kader van de modernisering is het deelvenster Gereedschaphints omgezet van Flash-technologie in HTML5. U opent het deelvenster Gereedschaphints in InDesign als volgt: Venster > Hulpmiddelen > Gereedschaphints. In dit deelvenster ziet u de naam en het pictogram van het geselecteerde gereedschap plus een gereedschaphint. In het verleden was dit een op APE (Flash) gebaseerde extensie. Aangezien APE niet langer deel uitmaakt van het programma, is het deelvenster nu een op CEP HTML5 gebaseerde extensie.

Het deelvenster Achtergrondtaken

Het deelvenster Achtergrondtaken (Venster > Hulpmiddelen > Achtergrondtaken) wordt gebruikt om de vordering van voortdurende, op de achtergrond uitgevoerde taken te volgen. De gebruiker kan in dit deelvenster ook een voortdurende achtergrondtaak annuleren. In het verleden was dit deelvenster op APE (Flash) gebaseerd, maar het is nu omgezet en wordt aangestuurd door onze 'drover UI'-technologie.

Eenvoudig opslaan voor eerdere versies

Als u een InDesign Creative Cloud-bestand naar een andere Creative Cloud-abonnee stuurt, is het irrelevant welke versie deze abonnee geïnstalleerd heeft (CS6, R0, R1, enzovoort), want hij of zij kan het document meteen openen. U kunt InDesign-bestanden nu eenvoudiger en efficiënter dan ooit tevoren delen met collega's met een Creative Cloud-abonnement en printers!
Het verzenden van bestanden verloopt nu efficiënter, omdat de afzender van het bestand niet meer hoeft te controleren welke versie van ID Creative Cloud een collega gebruikt en het bestand niet langer handmatig hoeft om te zetten in IDML. Ook hoeft de ontvanger van het bestand niet bang te zijn dat hij of zij een bestand niet kan openen.

Integratie met Behance

U kunt werk vanuit InDesign nu rechtstreeks opslaan naar Behance en voltooide of lopende projecten tentoonstellen. U kunt uw werk blijven perfectioneren en nieuwe versies uploaden om meteen feedback van miljoenen creatieve professionals overal ter wereld te ontvangen.

Verbeterde pakketten

U kunt een PDF- en IDML-bestand opnemen in elk pakket dat wordt gemaakt in InDesign. Een InDesign-pakket bevat nu: INDD + gekoppelde bestanden + lettertypen + IDML + PDF (in het verleden bevatten InDesign-pakketten alleen INDD + gekoppelde bestanden + lettertypen).

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online