v2_stock_hero_update_2x

Adobe Stock voor ondernemingen

Adobe Stock voor ondernemingen biedt toegang tot miljoenen royaltyvrije afbeeldingen, video's, sjablonen en 3D-assets van hoge kwaliteit, plus onze nieuwe Premium- en redactionele verzamelingen. Adobe Stock voor ondernemingen omvat unieke functies zoals een hogere schadeloosstelling en een krachtiger licentiebeheer in vergelijking met lidmaatschappen voor individuele gebruikers of teams.

Adobe Stock voor ondernemingen biedt aangepaste licentierechten die zijn ontworpen voor ondernemingen. Aangezien ondernemingen specifieke zakelijke vereisten en belangen hebben, kan Adobe Stock voorondernemingenonze klanten een hogere schadeloosstelling of zelfs aangepaste schadeloosstellingstarieven bieden. Doordat creatieve rechten worden gedeeld, kunnen afbeeldingen eenvoudiger worden gedeeld tussen projecten en groepen zonder dat er opnieuw een licentie voor moet worden aangeschaft. En dankzij wereldwijde archiveringsrechten kun je gemakkelijk ​​back-ups maken van de assets waarvoor je een licentie hebt gekocht.

De licentievoorwaarden van Adobe Stock voor ondernemingenmakendeel uit van de ETLA van de klant. Huidige en vorige versies van de ondernemingsvoorwaarden voor Adobe Stock zijn beschikbaar op Adobe-licentievoorwaarden voor ondernemingen.

Ja. Klanten van Creative Cloud voor ondernemingen met beheerde services kunnen nu gebruikmaken van geïntegreerde workflows met Adobe Stock. Gebruikers kunnen Adobe Stock-assets downloaden naar Creative Cloud-bibliotheken die zijn opgeslagen in instanties van beheerde services.

Adobe Stock voor teams

Als je een beheerder bent voor Creative Cloud voor teams, kun je op twee manieren Adobe Stock-lidmaatschappen toevoegen:

  • Via de website van Adobe Stock: ga naar https://creative.adobe.com/nl/plans en klik op de tab Bedrijven en op Je lidmaatschappen selecteren.
  • Via de Admin Console van Creative Cloud voor teams: meld je aan via het beheervenster van je team op creative.adobe.com/nl, klik op Licenties toevoegen en selecteer de gewenste Adobe Stock-lidmaatschappen in het uitvouwmenu. Na aankoop kun je de lidmaatschappen aan elk van de teamleden toewijzen (inclusief jezelf). De licenties voor afbeeldingen worden met het hele team gedeeld.

Met Adobe Stock voor teams kunnen beheerders Adobe Stock beheren in dezelfde Admin Console als hun lidmaatschap van Creative Cloud voor teams. Er is slechts één lidmaatschap per team nodig, maar je kunt zo nodig meerdere lidmaatschappen aan een team toevoegen. Alle leden van het team kunnen de gegroepeerde licenties gebruiken en elk asset waarvoor een licentie is aangeschaft, kan worden gebruikt door maximaal 10 teamleden. Deze functie voor gegroepeerde licenties en de mogelijkheid om de gekochte assets te delen zijn niet beschikbaar voor individuele Creative Cloud-gebruikers.

Het Adobe Stock-lidmaatschap is eigendom van de bedrijfseenheid en de rechten op inhoud waarvoor een licentie is gekocht via het lidmaatschap, zijn eveneens eigendom van de bedrijfseenheid. Alle teamleden kunnen het gedeelde lidmaatschap gebruiken om licenties voor afbeeldingen, sjablonen en 3D-assets te kopen. In teamlidmaatschappen kan elk asset waarvoor een licentie is gekocht, worden gedeeld met maximaal 10 teamleden. Als een gelicentieerd asset wordt gebruikt voor een klant, moet per klantproject een licentie worden aangeschaft.

Als je het lidmaatschap eenmaal hebt aangeschaft, moet het Adobe Stock-lidmaatschap voor activering aan een gebruiker worden toegewezen. Adobe Stock kan aan een teamlid of aan een beheerder worden toegewezen, waarbij alle leden van het team toegang tot de gegroepeerde afbeeldingslicenties hebben. Teams beschikken over gegroepeerde licenties, zodat alle leden van het team toegang hebben tot een toegevoegd lidmaatschap, ongeacht welk groepslid als toegewezen gebruiker wordt weergegeven.

Opmerking:

Alle teamleden die beheerder zijn of aan een product zijn toegewezen (Adobe Stock of een ander product zoals Photoshop, Illustrator, InDesign etc.), hebben toegang tot de gegroepeerde afbeeldingen.

Bij een lidmaatschap voor 10 assets per maand worden je ongebruikte licenties overgedragen naar de volgende maand, zolang je lidmaatschap actief is (maximaal 120 licenties). Bij een lidmaatschap voor 40 assets per maand worden je ongebruikte licenties overgedragen naar de volgende maand, zolang je lidmaatschap actief is (maximaal 480 licenties). Bij het grootste teamlidmaatschap, voor 750 assets per maand, kunnen ongebruikte afbeeldingslicenties niet worden overgedragen.

Als de teamlicenties voor de maand zijn opgebruikt of als een teamlid een licentie probeert te kopen voor een asset dat niet is opgenomen in een lidmaatschap (zoals een video), kan de gebruiker de transactie online voltooien met een creditcardbetaling. Dit is alleen beschikbaar in de landen waar Adobe Stock rechtstreeks wordt verkocht op Adobe.com en stock.adobe.com.

Ja. Als een beheerder een lidmaatschap van Adobe Stock voor teams toevoegt aan hetzelfde account, worden de lidmaatschappen gelijktijdig beëindigd. Let op: zodra het lidmaatschap van Adobe Stock wordt beëindigd, gaan alle ongebruikte licenties verloren.

Bestaande klanten van Creative Cloud voor teams kunnen een apart Adobe Stock-lidmaatschap (of een combinatie van meerdere Adobe Stock-lidmaatschappen) toevoegen aan hun bestaande lidmaatschap van Creative Cloud voor teams. Als je een ander lidmaatschap wilt, kun je dit bij de verlenging aangeven.

Lidmaatschappen van Adobe Stock voor teams bieden toegang tot standaardafbeeldingen en -sjablonen. Voor standaardafbeeldingen geldt doorgaans een standaardlicentie, terwijl voor sjablonen en 3D-assets standaard een verbeterde licentie geldt. Meer informatie over de verschillende soorten licenties die van toepassing zijn op lidmaatschappen van Adobe Stock voor teams vind je in de licentievoorwaarden.