Nastavení možností výstupu

Nastavení výstupu určuje, jak se formátují soubory HTML, jak se pojmenují řezy a soubory a jak se zpracují obrazy pozadí při uložení optimalizovaného obrazu. Tyto možnosti můžete nastavit v dialogovém okně Nastavení výstupu.

Nastavení výstupu můžete uložit a použít je na jiné soubory.

 1. Chcete-li zobrazit dialogové okno Nastavení výstupu, proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Když ukládáte optimalizovaný obraz, vyberte možnost Jiné v rozbalovací nabídce Nastavení v dialogovém okně Uložit optimalizovaný nebo Uložit optimalizovaný jako.

  • Vyberte možnost Upravit nastavení výstupu v rozbalovací nabídce Optimalizace (vpravo od nabídky Přednastavení) v dialogovém okně Uložit pro web a zařízení.

 2. (Volitelně) Chcete-li zobrazit předdefinované možnosti výstupu, vyberte možnost v rozbalovací nabídce Nastavení.

 3. Upravte každou sadu možností podle potřeby. Chcete-li přepnout na jinou sadu možností, zvolte sadu možností v rozbalovací nabídce pod nabídkou Nastavení. Také můžete kliknout na Další a zobrazit tak následující sadu ze seznamu v nabídce nebo kliknutím na Předcházející zobrazit předcházející sadu.

 4. (Volitelně) Chcete-li uložit nastavení výstupu, nastavte možnosti podle potřeby a klikněte na Uložit. Zadejte název souboru, vyberte umístění souboru a klikněte na Uložit.

  Nastavení výstupu můžete uložit kamkoliv. Pokud však soubor umístíte do složky Optimalizovaná nastavení výstupu, která je podsložkou složky Animate, soubor se zobrazí v rozbalovací nabídce Nastavení.

 5. (Volitelně) Chcete-li načíst nastavení výstupu, klikněte na Načíst, vyberte soubor a klikněte na Otevřít.

Možnosti výstupu HTML

V sadě možností HTML můžete nastavit následující možnosti:

Výstup XHTML

Vytváří při exportu webové stránky vyhovující standardu XHTML. Když zvolíte Výstup XHTML, budou nedostupné některé volby výstupu, které by mohly být v konfliktu s tímto standardem. Když vyberete tuto možnost, automaticky se nastaví možnosti Písmena tagů a Písmena atributů.

Písmena tagů

Určuje malá nebo velká písmena tagů.

Písmena atributů

Určuje malá nebo velká písmena atributů.

Odsazení

Určuje metodu odsazení řádků kódu: použití nastavení tabulátorů aplikace pro úpravy HTML, použití zadaného počtu mezer nebo bez odsazení.

Konce řádků

Určuje platformu pro kompatibilitu konců řádků.

Kódování

Určuje výchozí kódování znaků pro webovou stránku. (Tato možnost je dostupná pouze v aplikaci Illustrator. Aplikace Photoshop vždy používá kódování UTF-8.)

Vložit poznámky

Přidá do kódu HTML vysvětlující komentáře.

Vždy přidat atribut Alt

Přidá k elementům IMG atribut ALT, vyžadovaný předpisy pro usnadnění přístupu k webu.

Atributy vždy v uvozovkách

Umístí kolem všech atributů tagů uvozovky. Vkládání uvozovek kolem atributů je vyžadované pro kompatibilitu s některými staršími prohlížeči a je vyžadováno pro striktní souhlas se specifikací HTML. Použití uvozovek pro všechny atributy se ale nedoporučuje. Pokud tato volba není vybraná, uvozovky se použijí tam, kde to je nezbytné, aby se vyhovělo požadavkům většiny prohlížečů.

Zavřít všechny tagy

Přidá zavírací tagy pro všechny elementy HTML v souboru, aby vyhovoval specifikaci XHTML.

Vložit do tagu Body nulové okraje

Odstraní výchozí vnitřní okraje v okně prohlížeče. Přidá do tagu body tagy marginwidth, marginheight, leftmargin a topmargin nastavené na nulu.

Možnosti výstupu řezů

V části Řezy můžete nastavit následující možnosti:

Generovat tabulku

Zarovná řezy pomocí tabulky HTML, nikoli pomocí kaskádových stylů (CSS).

Prázdné buňky

Určí, jak se prázdné řezy převedou na buňky tabulky. Zvolte GIF, IMG Š&V, aby se použil soubor GIF s jedním obrazovým bodem s hodnotami šířky a výšky, určenými v tagu IMG. Zvolte GIF, TD Š&V, aby se použil soubor GIF s jedním obrazovým bodem s hodnotami šířky a výšky určenými v tagu TD. Zvolte NoWrap, TD Š&V, chcete-li do dat tabulky umístit nestandardní atribut NoWrap, a také umístit určené hodnoty šířky a výšky do tagů TD.

TD Š&V

Určuje, kdy se mají zahrnout atributy šířky a výšky pro data tabulky: Vždy, Nikdy nebo Automaticky (doporučené nastavení).

Oddělovací buňky

Určuje, kdy se má přidat jeden řádek a jeden sloupec prázdných oddělovacích buněk kolem generované tabulky: Automaticky (doporučené nastavení), Automaticky (dole), Vždy, Vždy (dole) nebo Nikdy. Pro tabulky, ve kterých hranice řezů nejsou zarovnané, může přidání oddělovacích buněk zabránit rozpadu tabulky v některých prohlížečích.

Generovat CSS

Generuje kaskádové styly (CSS) místo tabulky HTML.

Odkazy

Určuje, jakým způsobem jsou v souboru HTML umístěny odkazy na polohy řezů, když se použije CSS:        

Podle ID Umístí každý řez s použitím stylů, na které je odkaz jednoznačným identifikátorem.

Včleněné Zahrne elementy stylů do deklarace tagu <DIV> elementu bloku.

Podle třídy Umístí každý řez s použitím tříd, na které je odkaz jednoznačným identifikátorem.

Výchozí pojmenování řezů

Zvolte elementy z rozbalovacích nabídek nebo zadejte text do polí, abyste vytvořili výchozí názvy pro řezy. Elementy zahrnují název dokumentu, slovo řez, čísla nebo písmena označující řezy nebo stavy efektu přechodu, datum vytvoření řezu, interpunkci nebo nic.

Nastavení výstupu pozadí

V dialogovém okně Nastavení výstupu můžete nastavit následující možnosti pro Pozadí:

Zobrazit dokument jako

Vyberte Obraz, chcete-li na webové stránce zobrazovat jako pozadí za současným obrazem jiný obraz nebo plnou barvu. Vyberte Pozadí, pokud chcete, aby webová stránka zobrazovala optimalizovaný obraz jako dlaždicové pozadí.

Obraz pozadí

Zadejte umístění obrazového souboru nebo klikněte na Vybrat a vyberte obraz. Soubor, který vyberete, se bude na webové stránce dlaždicově opakovat za optimalizovaným obrazem.

Barva

Klikněte na pole Barva a vyberte barvu pozadí v dialogu pro výběr barvy nebo vyberte požadovanou možnost v rozbalovací nabídce.

Nastavení výstupu pro ukládání souborů

V dialogovém okně Nastavení výstupu můžete nastavit následující možnosti pro ukládání souborů:

Pojmenování souborů

Zvolte elementy z rozbalovacích nabídek nebo zadejte text do polí, která se zkombinují do výchozích názvů pro všechny soubory. Elementy zahrnují název dokumentu, název řezu, stav efektu přechodu, spouštěcí řez, datum vytvoření souboru, číslo řezu, interpunkci a příponu názvu souboru. Některé možnosti se uplatní, pouze pokud soubor obsahuje řezy nebo stavy efektu přechodu.

Textová pole umožňují měnit pořadí a formátování částí názvů souborů (například umožňují označit stav efektu přechodu zkratkou místo celým slovem).

Kompatibilita názvu souboru

Vyberte jednu nebo více možností, aby názvy souborů byly kompatibilní se systémem Windows (dovoluje dlouhé názvy souborů), Mac OS a UNIX.

Obrazy uložit do složky

Určuje název složky, do které se uloží optimalizované obrazy (dostupné pouze pro dokumenty obsahující více řezů).

Kopírovat obraz pozadí při ukládání

Zachová obraz pozadí, který byl určen v sadě předvoleb Pozadí.

Zahrnutí titulu a informací o copyrightu s obrazem

Do webové stránky můžete přidat titul a informace o copyrightu, které zadáte v dialogovém okně Informace o souboru. Informace o titulu se zobrazí v titulním pruhu webového prohlížeče, když se obraz exportuje se souborem HTML. Informace o copyrightu se v prohlížeči nezobrazí, ale přidají se do souboru HTML jako komentář a do obrazového souboru jako metadata.

 1. Zvolte Soubor > Informace o souboru.

 2. Chcete-li zadat název, který se objeví v záhlaví webového prohlížeče, v části Popis v dialogovém okně Informace o souboru zadejte požadovaný text do textového pole Název dokumentu.

 3. Chcete-li zadat informace o copyrightu, v části Popis v dialogovém okně Informace o souboru zadejte požadovaný text do textového pole Copyright.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online